<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=917189318365224&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Viimeisimmät kirjoitukset


Mitä markkinoinnin automaatio ratkaisee?

Fanni Parma - 29.12.2016 13:54

Markkinointi vaatii koko ajan enemmän ja enemmän osaamista. Koko ajan uudistuva pelikenttä vaatii uudenlaisia sisällöllisiä, strategisia ja myös teknisiä taitoja. Kaikkea ei tarvitse tietää, mutta iso kuva on jokaisen hyvä hahmottaa, jotta ymmärtää, mistä puhutaan. Vallan siirtyessä yhä enemmän asiakkaalle, on asiakaspotentiaalin tunnistaminen ja olemassa olevien asiakkaiden parempi palveleminen noussut entistä tärkeämmäksi osaksi menestyksekästä yritystoimintaa. Asiakkaat osallistuvat itse yhä enemmän ostoprosessiin ja oikean ratkaisun etsimiseen – tutkimusten mukaan jopa 70% hankintaan liittyvästä päätöksenteosta on tehty ennen myyjän astumista kuvioihin.

Lue lisää

markkinoinnin automaatio  inbound-markkinointi  markkinointi  B2B-markkinointi  sisältömarkkinointi


Milloin markkinoinnin automaatiosta voi odottaa tuloksia?

Fanni Parma - 28.12.2016 14:54

Vain koska olet hankkinut markkinoinnin automaation organisaatiosi käyttöön, ei se vielä takaa mammonaa ja gloriaa. Kaikenlainen menestyminen vie yleensä aikaa, eikä ole koskaan täysin taattua. Päivien ja kuukausien laskemisen sijaan tähdellisempää on miettiä, mitä sinä voit tehdä, jotta tuloksia alkaa syntymään.

Lue lisää

markkinoinnin automaatio  markkinointi  emailmarkkinointi  sähköpostimarkkinointi  inbound-markkinointi


Markkinointi sosiaalisessa mediassa: Facebook

Elina Hurtta - 29.11.2016 8:48

Facebook-markkinoinnista voisi kirjoittaa vaikka kuinka laajasti ja pitkästi. Keskityn kirjoituksessani siihen osaan, joka näkyy sosiaalisessa mediassa käyttäjille: mainoksen kuvaan ja sisältöön. Markkinointi sosiaalisessa mediassa on tehokasta ja facebook tarjoaa suomen suurimman yleisön.

Lue lisää

Facebook  markkinointi  sosiaalinen media


Sähköpostimarkkinointi ja parhaat käytännöt

Fanni Parma - 23.11.2016 13:12

Sähköposti on nopea ja edullinen viestintätapa. Hubspotin mukaan maailmassa on noin 4,3 miljardia sähköpostia, 93% käyttäjistä tarkistaa postinsa päivittäin ja jopa 77% kuluttajista valitsee mieluiten sähköpostin parhaana välineenä markkinointiviestinnälle. Statistiikkojen perusteella on siis turha yrittää väittää, että sähköposti olisi kuoleman tuomittu tapa kommunikoida. Eritoten nykyisin, kun valtaosa väestöstä kantaa mukanaan älypuhelinta, johon sähköposti on myös todennäköisesti integroituna.

Sähköpostin parhaimmiksi puoliksi voi lukea sen korkeat personoinnin mahdollisuudet ja korkea tuottoprosentti eli ROI (return of invest), 4,300%. Sähköpostin menestykseen vaikuttaa kolme tekijää: oikea sisältö, oikea vastaanottaja ja oikea aika.

Edellinen blogini aiheesta antoi jo hyvän yleiskatsauksen sähköpostimarkkinoinnista. Nyt on aika syventää tietämystä.

Lue lisää

sähköpostimarkkinointi  sähköposti  markkinointi


Inbound-markkinoinnin hyödyt

Jani Aaltonen - 13.12.2015 17:56

Meiltä kysytään usein tämä peruskysymys. Mitä hyötyä saamme, jos investoimme inbound-markkinointiin? Me markkinoinnin ammattilaiset usein syyllistymme sellaiseen jargoniin, jota on vaikea ymmärtää alan ulkopuolella. Tämä lienee myös usean muun toimialan ongelma.

Lue lisää

markkinointi  inbound-markkinointi


Autamme ilmaiseksi tuomaan myynti osaksi markkinointia

Jani Aaltonen - 13.9.2015 16:50

Markkinoinnin johtaminen on usein haasteellista. On tärkeä tuottaa myynnille liidejä ja tukea myyntiä onnistumaan yrityksen tärkeimmässä prosessissa, myynnissä ja asiakkuuksien parantamisessa. Rehellisesti ottaen: olemme huomanneet, että markkinointi ei saa asioitaan tehokkaasti eteenpäin. Usein myös halutaan uusia ideoita nopeasti ja konsultin tai muun ulkopuolisen kumppanin käyttäminen on hankalaa, aikaa vievää ja kallista. Nyt haluamme antaa ilmaiseksi kaiken sen tiedon sinulle ja auttaa menestymään markkinoinnissa. Tavoitteena on myynnin kasvattaminen ja markkinoinnin tehokkuuden parantaminen.

Lue lisää

markkinointi  myynti  Vinkit