<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=917189318365224&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Mikä on konversio ja kuinka konversio tukee myyntiä

2003.2023

MarkkinointiInbound-markkinointiStrategiakasvumarkkinointi

Kuuntele blogi

Mikä on konversio ja kuinka konversio tukee myyntiä
11:29

Tänä päivänä digitaalinen markkinointi ja verkkokauppa ovat kasvaneet valtavasti ja yritysten menestyksen avaintekijä on kyky houkutella potentiaalisia asiakkaita verkkosivuilleen ja muuntaa heidät maksaviksi asiakkaiksi. Tässä blogissa käsittelemme konversion käsitettä, sen merkitystä myynnin edistämiselle ja parhaita käytäntöjä konversion optimoimiseksi.

Mikä on konversio?

Konversio tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, kun kävijä verkkosivuilla suorittaa tavoitteen mukaisen toiminnon, kuten ostoksen, uutiskirjeen tilaamisen tai yhteydenottolomakkeen täyttämisen. Jokainen tämäntyyppinen toiminta on konversio, joka osoittaa asiakkaan kiinnostuksen ja sitoutumisen yritykseen. Konversioprosentti kuvaa kuinka suuri osa sivuston kävijöistä suorittaa halutun toiminnon.

Kuinka konversio tukee myyntiä

Konversio on keskeinen tekijä yrityksen myynnin ja kasvun kannalta. Korkea konversioprosentti tarkoittaa, että yrityksen markkinointistrategia on onnistunut houkuttelemaan oikeanlaisia asiakkaita ja heidät saadaan tekemään haluttuja toimintoja. Tämä puolestaan lisää myyntiä ja parantaa yrityksen tulosta.

Parhaat käytännöt konversion optimoimiseksi

Seuraavassa on muutamia vinkkejä konversion optimoimiseksi ja myynnin kasvattamiseksi:

a) Selkeät ja houkuttelevat CTA:t (Call-to-Action) - Varmista, että sivustollasi on selkeitä ja houkuttelevia kehotuksia toimintaan, jotka ohjaavat kävijöitä suorittamaan halutun toiminnon.

b) Responsiivinen ja käyttäjäystävällinen verkkosivusto - Varmista, että sivustosi on helppokäyttöinen ja responsiivinen kaikilla laitteilla ja selaimilla, jotta kävijät voivat helposti navigoida ja suorittaa haluamansa toiminnot.

c) A/B-testaus - Tee A/B-testejä sivustollasi eri elementtien, kuten otsikoiden, värien ja kuvien, suhteen selvittääksesi, mitkä versiot tuottavat parhaat tulokset konversion suhteen.

d) Asiakasarvostelut ja todisteet - Näytä asiakkaiden arvosteluja ja suosituksia se) sivustollasi, jotta voit vakuuttaa uudet kävijät tuotteidesi tai palveluidesi laadusta ja luotettavuudesta.

f) Nopea latausaika - Varmista, että verkkosivustosi latautuu nopeasti, sillä hitaat latausajat voivat karkottaa kävijöitä ja vaikuttaa negatiivisesti konversioihin.

g) Selkeä ja yksinkertainen ostosprosessi - Poista ylimääräiset vaiheet ja esteet ostosprosessista, jotta asiakkaat voivat helposti tehdä ostoksia ilman turhautumista.

h) Hyödynnä analytiikkaa - Seuraa sivustosi konversioita ja käyttäjien käyttäytymistä analytiikkatyökalujen avulla, jotta voit tunnistaa mahdolliset ongelma-alueet ja tehdä tarvittavia muutoksia.

i) Kohdenna markkinointia - Kohdenna markkinointitoimenpiteesi oikeille kohderyhmille, jotta voit houkutella potentiaalisia asiakkaita, jotka todennäköisesti suorittavat halutun toiminnon.

j) Jatkuva parantaminen - Pyri jatkuvasti parantamaan verkkosivustoasi ja markkinointistrategioitasi konversion optimoimiseksi ja myynnin kasvattamiseksi.

New call-to-action

Kuinka verkkosivujen konversiota parannetaan

Verkkosivujen konversion parantaminen vaatii monien tekijöiden huomioimista ja jatkuvaa optimointia. Tässä on kahdeksan vinkkiä verkkosivujen konversion parantamiseksi:

  1. Selkeät ja houkuttelevat CTA:t (Call-to-Action): Käytä selkeitä ja houkuttelevia kehotuksia toimintaan (CTA), jotka ohjaavat kävijöitä suorittamaan halutun toiminnon, kuten ostoksen tai yhteydenottolomakkeen täyttämisen.
  2. Yksinkertainen ja intuitiivinen käyttöliittymä: Varmista, että verkkosivustosi on helppokäyttöinen ja selkeä, jotta kävijät voivat helposti löytää etsimänsä tiedot ja suorittaa toivotut toiminnot.
  3. Responsiivinen verkkosivusto: Varmista, että sivustosi on responsiivinen ja toimii hyvin eri laitteilla ja selaimilla, jotta käyttäjäkokemus pysyy yhtenäisenä ja miellyttävänä.
  4. Nopea latausaika: Optimoi sivustosi latausnopeus, sillä hitaat latausajat voivat karkottaa kävijöitä ja heikentää konversiota.
  5. A/B-testaus: Tee A/B-testejä verkkosivustosi eri elementeille, kuten otsikoille, kuville, värien ja CTA-painikkeille, selvittääksesi, mitkä versiot toimivat parhaiten ja edistävät konversiota.
  6. Asiakasarvostelut ja sosiaalinen todiste: Näytä asiakasarvosteluja, suosituksia ja muita sosiaalisia todisteita sivustollasi, jotta uudet kävijät voivat luottaa tuotteisiisi tai palveluihisi.
  7. Kohdennettu markkinointi: Kohdenna markkinointitoimenpiteesi oikeille kohderyhmille, jotta voit houkutella potentiaalisia asiakkaita, jotka todennäköisesti suorittavat halutun toiminnon.
  8. Analytiikan hyödyntäminen: Käytä analytiikkatyökaluja, kuten Google Analyticsia, seuraamaan verkkosivustosi konversioita, kävijöiden käyttäytymistä ja liikennelähteitä. Analysoi tietoja ja tee tarvittavia muutoksia parantaaksesi konversiota.

Muista, että konversion optimointi on jatkuva prosessi. Testaa ja analysoi säännöllisesti sivustosi suorituskykyä ja tee tarvittavat muutokset saavuttaaksesi parempia tuloksia.

Kuinka konversiota mitataan?

Konversion mittaaminen on tärkeää, jotta voit seurata verkkosivustosi suorituskykyä ja optimoida sitä parempien tulosten saavuttamiseksi. Tässä on neljä vaihetta konversion mittaamiseen:

Määritä tavoitteet: Ennen kuin voit mitata konversiota, sinun on määritettävä sivustosi tavoitteet. Tavoitteet voivat olla esimerkiksi uutiskirjeen tilaaminen, tuotteen ostaminen, yhteydenottolomakkeen täyttäminen tai ladattavan sisällön lataaminen. Tavoitteiden määrittäminen auttaa sinua keskittymään niihin toimintoihin, jotka ovat yrityksellesi tärkeitä.

Seuraa tavoitteiden suorittamista: Verkkosivuston tavoitteiden suorittamista voidaan seurata erilaisten analytiikkatyökalujen, kuten Google Analyticsin, avulla. Työkalut tallentavat tietoja kävijöiden toiminnoista, kuten sivukatselut, klikkaukset ja tapahtumat, joiden avulla voit seurata, kuinka usein kävijät suorittavat halutun toiminnon.

Laske konversioprosentti: Konversioprosentti kuvaa, kuinka suuri osa verkkosivuston kävijöistä suorittaa tavoitteen mukaisen toiminnon. Se lasketaan seuraavasti: (tavoitteen suorittaneiden kävijöiden määrä / kokonaiskävijöiden määrä) x 100. Esimerkiksi, jos verkkosivustollasi on 1 000 kävijää ja 50 heistä tekee ostoksen, konversioprosentti on 5 %.

Vertaa tuloksia ajan mittaan: Konversion mittaaminen ei ole kertaluonteinen tehtävä. Tarkkaile tuloksia säännöllisesti ja vertaa niitä aikaisempiin tuloksiin, jotta voit tunnistaa parannuskohteita ja tehdä tarvittavat muutokset.

Analytiikkatyökalujen avulla voit myös tarkastella muita tärkeitä mittareita, kuten lähteitä, joista kävijät tulevat sivustollesi, vierailun kestoa, sivun poistumisprosenttia ja muita käyttäjätietoja. Näiden tietojen avulla voit tehdä tarkempia johtopäätöksiä siitä, mitkä osa-alueet vaativat parannusta ja miten voit optimoida konversiota entisestään.

New call-to-action

Kuinka asetetaan konversiotavoitteet SMART-tyylisesti?

SMART on akronyymi, joka tarkoittaa erityisiä (Specific), mitattavia (Measurable), saavutettavia (Achievable), realistisia (Relevant) ja aikataulutettuja (Time-bound) tavoitteita. SMART-tyyliset tavoitteet auttavat keskittymään konkreettisiin ja saavutettavissa oleviin tavoitteisiin, joita voidaan seurata ja arvioida. Tässä on ohjeet konversiotavoitteiden asettamiseen SMART-tyylisesti:

Specific (Erityinen): Määritä selkeästi, mitä haluat saavuttaa konversiolla. Tämä voi olla esimerkiksi tietyn määrän uusien asiakkaiden hankkiminen, uutiskirjeen tilaajamäärän kasvattaminen tai tietyn määrän latauksia ladattavalle sisällölle.

Esimerkki: Haluamme kasvattaa uutiskirjeen tilaajamäärää 500 uudella tilaajalla seuraavan kolmen kuukauden aikana.

Measurable (Mitattava): Aseta tavoitteet siten, että ne ovat mitattavissa. Tämä tarkoittaa, että sinulla on konkreettinen tapa mitata edistymistäsi tavoitetta kohti.

Esimerkki: Seuraamme uutiskirjeen tilaajamääriä kuukausittain ja vertaamme niitä asetettuun tavoitteeseen.

Achievable (Saavutettava): Tavoitteesi tulisi olla realistisia ja saavutettavissa olevia, jotta ne eivät aiheuta turhautumista tai lannistusta.

Esimerkki: Perustamme tavoitteen 500 uudesta tilaajasta aiempien kuukausien tilaajamäärien kasvuun ja arvioimme, että se on saavutettavissa oleva tavoite.

Relevant (Realistinen): Tavoitteiden tulisi olla olennaisia liiketoiminnallesi ja tukea sen tavoitteita. Tämä tarkoittaa, että konversiotavoitteet tulisi asettaa niin, että ne edistävät liiketoiminnan kasvua ja menestystä.

Esimerkki: Uutiskirjeen tilaajamäärän kasvattaminen on olennaista, koska se auttaa meitä saamaan enemmän potentiaalisia asiakkaita ja lisäämään myyntiä.

Time-bound (Aikataulutettu): Aseta selkeä aikaraja tavoitteiden saavuttamiselle. Tämä auttaa keskittymään tavoitteisiin ja motivoimaan niiden saavuttamiseen annetussa ajassa.

Esimerkki: Haluamme saavuttaa 500 uuden tilaajan tavoitteen seuraavan kolmen kuukauden aikana.

Kun konversiotavoitteeton asetettu SMART-tyylisesti, voit aloittaa niiden seurannan ja optimoinnin. Tässä on muutamia vinkkejä, kuinka voit työskennellä tavoitteidesi saavuttamiseksi:

Käytä analytiikkatyökaluja: Hyödynnä analytiikkatyökaluja, kuten Google Analytics, seurataksesi edistymistäsi kohti asetettuja tavoitteita. Tarkastele konversioprosenttia, kävijämääriä, lähteitä ja muita tärkeitä mittareita, joiden avulla voit hioa markkinointistrategiaasi.

Testaa ja optimoi: Käytä A/B-testausta ja muita optimointitekniikoita parantaaksesi verkkosivustosi elementtejä ja markkinointitoimenpiteitä. Testaa erilaisia CTA-painikkeita, otsikoita, kuvia ja muita elementtejä selvittääksesi, mikä toimii parhaiten kohdeyleisöllesi.

Kohdenna markkinointia: Varmista, että markkinointitoimenpiteesi on kohdennettu oikeille kohderyhmille, jotka todennäköisesti suorittavat halutun toiminnon. Hyödynnä markkinointikanavia, kuten sähköpostimarkkinointia, sosiaalisen median mainontaa ja hakukoneoptimointia (SEO) parantaaksesi näkyvyyttäsi ja houkutellaksesi oikeita kävijöitä.

Monitoroi tuloksia: Seuraa tavoitteiden saavuttamista säännöllisesti ja vertaa niitä aikaisempiin tuloksiin. Tämä auttaa sinua tunnistamaan, missä onnistut ja missä on vielä parannettavaa.

Tee tarvittavat muutokset: Perustuen seuranta- ja analysointituloksiin, tee tarvittavat muutokset verkkosivustollasi ja markkinointistrategioissasi. Jatkuva parantaminen ja optimointi ovat avainasemassa SMART-tavoitteiden saavuttamisessa.

Muista, että tavoitteiden saavuttaminen vaatii aikaa ja vaivaa. Ole joustava ja mukautuva, ja tee tarvittavat muutokset strategioihisi sen mukaan, mitä tulokset osoittavat. Näin voit saavuttaa konversiotavoitteesi ja edistää yrityksesi kasvua ja menestystä.

Konversio on avainasemassa yrityksen myynnin ja menestyksen kannalta. Parantamalla konversioprosenttia voidaan tehostaa markkinointistrategioita, houkutella oikeita asiakkaita ja saavuttaa parempia tuloksia. Käyttämällä parhaita käytäntöjä konversion optimoimiseksi, kuten selkeitä CTA:ita, responsiivista verkkosivustoa ja analytiikan hyödyntämistä, yritykset voivat kasvattaa myyntiään ja saavuttaa kilpailuetua digitaalisessa markkinointimaailmassa.

Tilaa blogimme, joka on täynnä timanttista sisältöä koskien markkinointia, myyntiä ja asiakaspalvelua.