<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=917189318365224&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Markkinoinnin trendejä 2022

2403.2022

MarkkinointiHubSpot

Kuuntele blogi

Markkinoinnin trendejä 2022
6:28

Trendit muuttuvat, teknologiat ja taktiikat kehittyvät. Miten pysyä kärryillä markkinointiin vaikuttavista trendeistä? Poimimme tähän kirjoitukseen mielenkiintoista HubSpotin keräämää dataa yli 1 000:lta B2B- ja B2C-markkinoijalta globaalisti.

Tutustu suuntauksiin ja tarkastele niiden avulla oman organisaatiosi markkinointitoimenpiteitä.

Vaikuttajamarkkinointi yleistyy

Markkinoinnin ammattilaisista 34 % kertoi panostavansa ensisijaisesti vaikuttajamarkkinointiin vuonna 2022. 

57 % jo nyt vaikuttajamarkkinointia hyödyntävistä pitää sitä tehokkaana. Heistä 46 % aikoo investoida siihen lisää. Entä millainen on panos-tuotossuhde (ROI) ollut? 11 % sanoo vaikuttajamarkkinoinnin olevan ROIltaan paras testatuista toimenpiteistä.

Vaikuttajamarkkinoinnin suosio perustuu muun muassa siihen, että vaikuttajilla on sitoutunut yleisö, joka on kiinnostunut seuraamansa vaikuttajan sisällöistä ja tekee sen perusteella ostopäätöksiä. Vaikuttajamarkkinointia hyödyntävistä yrityksistä 56 % tekee HubSpotin kyselyn mukaan yhteistyötä mikrovaikuttajien kanssa, joten ei kannata lannistua, vaikkei budjetti riittäisi julkkisvaikuttajiin.

Videot pysyvät lyhyinä

Noin joka kolmas markkinoija panostaa lyhyisiin videosisältöihin. Heistä 46 % pitää niitä hyvänä vuorovaikutuskeinona. Lyhyeksi videoksi katsotaan maksimissaan 2 min 30 s kestävä video. Markkinoijista peräti 89 % aikoo jatkaa tai lisätä investointejaan lyhyisiin videoihin vuonna 2022.

Mobiilioptimointi on yhä tärkeämpää

Kuten tiedämme, ihmiset viettävät yhä enemmän aikaa mobiililaitteiden ääressä. HubSpotin tuottama statistiikka kertoo, että itse asiassa yli puolet verkkoliikenteestä globaalisti tulee mobiililaitteista. 

  • Joka kolmas markkinoija aikoo investoida verkkosivujen mobiiliin muotoiluun ja käytettävyyteen. Jo tähän keskittyvistä 84 % aikoo jatkaa nykyisellä budjetilla vuonna 2022. 
  • Kaksi kolmesta SEO-markkinoijasta sanoo, että mobiiliin panostaminen on kannattava investointi.
  • Mobiilikäyttäjien huomioiminen näkyy myös esimerkiksi sähköpostimarkkinoinnissa: 56 % keskittyy mobiilikokemuksen parantamiseen.

Sosiaalinen vastuu nousee yritysten prioriteetiksi

Vaikka 31 % markkinoijista näkee vastuullisuuden esiin tuomisen tehottomana sitouttamisen ja kampanjoiden tehon suhteen, 45 % aikoo panostaa siihen kuluvan vuoden aikana. 

Miksi? Koska vastuullisuus, eettisyys ja läpinäkyvyys ovat tänä päivänä moderneille kuluttajille merkityksellisiä. Yritysten on tärkeää viestiä vastuullisuudestaan henkilöstöään, asiakkaitaan ja muita sidosryhmiään kohtaan, tuoda esiin toimintansa tarkoitusta ja osallistumistaan vastuullisuutta edistäviin hankkeisiin.

Hakukoneoptimointiin (SEO) panostetaan yhä enemmän

Yrityksen ja sen tuotteiden ja palveluiden täytyy löytyä hakukoneista, erityisesti Googlesta. Hakukoneoptimointi auttaa ymmärtämään, miten yrityksestäsi ja kilpailijoista etsitään ja löydetään tietoa verkossa. Sulauttamalla SEO-strategian kaikkeen markkinoinnin tekemiseen kasvatat sivustosi näkyvyyttä ja sijoitusta hakukoneissa. 

HubSpotin kyselyn mukaan 28 % markkinoijista teki hakukoneoptimointia osana markkinoinnin toimenpiteitä. Heistä noin puolet näki sen olevan tehokasta ja 84 % aikoi joko jatkaa samoilla panostuksilla tai kasvattaa panostusta vuoden 2022 aikana. 

Googlen algoritmit kehittyvät, ja brändit ovatkin alkaneet käyttää SEO-asiantuntijoiden koko osaamispalettia raportoinnista multimediaoptimointiin.

Tässä vielä pari nostoa HubSpot State of Marketing Report, 2021 -selvityksestä:

  • Yli 50 % markkinoijista sanoo, että avainsanoilla sijoittuminen ja orgaaninen liikenne ovat parhaat tavat mitata SEO-strategian onnistumista.
  • 71 % markkinoijista sanoo, että strategisten avainsanojen käyttäminen oli heidän ykkösstrategiansa hakukoneoptimoinnissa.

 

New call-to-action

 

Virtuaalisista tapahtumista tulee hybrideitä

Vuonna 2022 nähdään paljon hybriditapahtumia, eli sellaisia, joihin osallistua voi joko virtuaalisesti tai fyysisesti. 

Vuonna 2021 noin puolet markkinoijista panosti virtuaalisiin tapahtumiin. Heistä 17 % sanoi vähentävänsä investointejaan niihin vuonna 2022. Etätapahtumat eivät kuitenkaan ole vähenemässä, saati katoamassa: jopa 80 % markkinoijista aikoo jatkaa vuonna 2022 edellisvuoden budjetilla tai lisätä panostuksiaan virtuaalitapahtumiin.

Inbound-markkinointi on yhä paras tie kasvuun

Vaikka monet yritykset ovat tehneet inbound-markkinointia jo vuosia, markkinoijista 27 % aikoo kokeilla sitä ensimmäistä kertaa vuonna 2022.

Outbound-markkinoinnin teho liidien saamisessa on laskenut digitaalisen transformaation edetessä ja maailman ollessa pari viime vuotta suuressa muutoksessa. Inbound-markkinointi on yrityksille erinomainen tapa kasvattaa tunnettuutta ja rakentaa luottamusta digitaalisesti. Keskeistä tässä on laadukas ja relevantti sisältö, joka houkuttelee potentiaalisia asiakkaita.

ABM eli Account-based marketing yhdistää myynnin ja markkinoinnin tekemistä

ABM on myynti- ja markkinointimalli, jossa yritys kohdentaa myynnin ja markkinoinnin toimenpiteet tarkasti valikoidulle ryhmälle yrityksiä ja yritysten päättäjiä. Yrityskohtainen markkinointi sopii erityisesti sellaisille B2B-yrityksille, joilla on monimutkainen myyntiprosessi, tuotteen tai palvelun arvo on suuri ja ostavalla organisaatiolla on useita päätöksentekoon osallistuvia päättäjiä.

Vuonna 2021 markkinoijista 62 % teki ABM:ää. Niistä markkinoijista, jotka eivät vielä olleet ABM:ää kokeilleet, 33 % aikoo ottaa sen palettiinsa vuonna 2022.

Myynnin ja markkinoinnin yhteistyö on tärkeää: markkinoijat hyödyntävät kampanjoissaan myynniltä saatuja tietoja prospekteista ja asiakkaista. Tässä auttaa, jos markkinointia ylipäänsä tehdään CRM-vetoisesti. CRM-tietojen hyväksi käyttäminen mahdollistaa personoidun, oikea-aikaisen ja merkityksellisen sisällön jakelun.

 

ABM-opas

 

> Lue tarkemmin markkinoinnin trendeistä HubSpotin blogista


Haluatko keskustella kanssamme digitaalisen markkinoinnin kehittämisestä? Varaa aika!

Tilaa blogimme, joka on täynnä timanttista sisältöä koskien markkinointia, myyntiä ja asiakaspalvelua.