<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=917189318365224&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

2021 B2B-markkinointiteknologian trendit ー 10 tärkeintä martech-trendiä

1801.2021

MarkkinointiStrategiaABM

Kuuntele blogi

2021 B2B-markkinointiteknologian trendit ー 10 tärkeintä martech-trendiä
11:29

Markkinointiteknologia kehittyy vauhdilla ja Covid-19 kiihdytti digitalisaatiota entisestään. Kokosimme tähän 10 kpl meidän mielestä tärkeintä vuoden 2021 markkinointiteknologian trendiä B2B-painotuksella.

B2B martech -trendit 2021

1. Tekoälyn hyödyntäminen arkipäiväistyy ja laajenee
2. Data Privacy - Vastuu ja yksityisyys tapetilla
3. Kooditon markkinointi
4. Big Datasta Big Opsiin
5. Interaktiivinen sisältö
6. Videon voittokulku jatkuu
7. Siilojen aikakauden loppu häämöttää
8. Keskusteleva markkinointi ja viestisovellukset
9. Google Lens - kamerasta tulee hakukone
10. ABM automaatio

Ennen kun iskemme kiinni itse asiasisältöön, niin klikkaa nappia alta ja tilaa blogimme päivitykset itsellesi:
Tilaa blogi

 

1.  Tekoälyn hyödyntäminen arkipäiväistyy ja laajenee

Isoin trendi vuonna 2021 on tekoälyn käytön laajeneminen ja arkipäiväistyminen. Tämä trendi jatkuu todennäköisesti koko vuosikymmenen ajan. Tekoäly liittyykin useampaan tässä artikkelissa listattuun trendiin jollakin tavalla.

Teknologiateollisuuden mukaan kiinnostus tekoälyn käyttöön Suomessa kasvaa tänä vuonna. Tulemme näkemään enemmän jokapäiväisiä, mutta järkeviä tekoälyn hyödyntämisen esimerkkejä ja yhä useammat yritykset näkevät tekoälyn hyödyntämisen potentiaalin.

Tekoälyn käyttö personoituun markkinointiin kasvaa ja kehittyy edelleen tänä vuonna. Mitä enemmän dataa asiakkaasta kerätään ja sen kautta toimia optimoidaan, sitä enemmän tekoäly oppii päättelemään parhaat toimenpiteet tulevaisuudessa. Tekoälyn kehitys auttaa tarjoamaan aina vain paremman asiakaskokemuksen.

Tekoälyn kehityksen ja käytön laajenemisen kanssa käsi kädessä kulkee vastuullisuus, joka on sisäänrakennettu sen kaikkiin kehitysvaiheisiin. Tästä pääsemmekin seuraavaan aiheeseen:


2. Data Privacy - Vastuu ja yksityisyys tapetilla

Dataturvallisuus, yksityisyys ja vastuuasiat ovat tänä vuonna erittäin tapetilla, eikä pelkästään lähiaikojen tietovuodoista johtuen. Isot tahot kuten Apple ja Google parantavat käyttäjiensä tietoturvakäytänteitään ja EU pysyy tiukkana kansalaistensa tietoturva-asioista.

Google on ilmoittanut, että  3. osapuolen evästeiden käyttö päättyy Chromessa vuonna 2022. Kohdentamisen ja mittaamisen tarve ei kuitenkaan ole katoamassa, vaan itse asiassa kasvaa ja tarkentuu. Googlen uusi Consent Mode auttaa kunnioittamaan käyttäjien yksityisyyttä aiempaa enemmän samalla, kun voimme kerätä aikaisempaa varmempaa tietoa käynneistä, jopa silloin kun käyttäjä on kieltänyt evästeet.

Mm. edellä mainituista syistä first-party-data, eli organisaatioiden omat tietokannat ja asiakkailta suostumuksella kerätty data, nostavat arvoaan. Asiakaslähtöisyyteen ja yksilöityyn asiakaskokemukseen panostaminen on edelleen keskeistä ja personoinnin merkitys kasvaa.

 

3. Kooditon markkinointi - “No Code” Citizen Creators

Viime vuonna Chiefmartec.com julkaisi tutkielman 5 merkittävimmästä martech-trendistä tälle vuosikymmenelle. “No Code” Citizen Creators on yksi näistä ennustetuista trendeistä ja se on jo hyvässä vauhdissa.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sellaiset alustat, työkalut ja ohjelmat valtaavat alaa, joilla ns. tavallinen kansalainen voi luoda ennen teknistä osaamista vaatineita asioita kuten automaatiota, nettisivuja, integraatioita ja appeja. Nämä taidot eivät välttämättä ole ennen kirjaimellisesti koodausta vaatineita. Esimerkkinä voidaan ajatella vaikkapa Canvaa, jossa kuka vain voi luoda helposti aiemmin graafisten ohjelmien osaamista vaatineita asioita.

No Code -trendi ei kuitenkaan tarkoita asiantuntijoiden tarpeen poistumista, vaan kehityksen myötä tekniset erityisosaajat keskittyvät entistä enemmän vaativimpiin toteutuksiin ja ns. yksinkertaisemmat ja pienemmät kokonaisuudet voidaan tehdä ilman teknistä osaamista, nopeammin ja pienemmillä kustannuksilla. Tekoälyn hyödyntäminen on tämänkin kehityksen mahdollistamisen taustalla.

 


salescomm-big-ops

4. Big Datasta Big Opsiin

Big Ops on monimutkainen mm. alustojen, aplikaatioiden, ohjelmien, prosessien, bottien sekä ihmisten dataa hyödyntävä ja muokkaava orkesteri. Siirtyminen Big Datasta Big Opsiin on yksi Chief Marketing Technologist -blogin ennustuksista. Alkanut vuosi on tämän kokoajan monimutkaistuvan ja laajenevan kokonaisuuden aikakauden alku.

Datan määräkin kasvaa edelleen, mutta datasta saatava kilpailuetu tulee tiivistetysti seuraavasta:

  1. Datan lähteen laadukkuus: Datan tarkkuus ja tuoreus, sen alkuperä ja käyttöoikeudet sekä yksinoikeus dataan.
  2. Kuinka tehokkaasti suodatat ja aktivoit dataa organisaatiosi toiminnassa sekä asiakaskokemuksen tuottamisessa.
 

5. Interaktiivinen sisältö

Interaktiivinen sisältö ja pelillistäminen ovat edelleen erittäin ajankohtaisia. Interaktiivisten elementtien käyttäminen on hyvä tapa tuottaa arvoa, sitouttaa sekä kerätä tietoa käyttäjistä.

LeadFamlyn Suomen maajohtaja Max Söderholm kommentoi meille pelillistämisen käytön kasvua Suomen B2B-kentällä:

Pelillistämisen hyödyntämisestä B2B:ssä ei ole tutkimusdataa, mutta pelkästään LeadFamlyn pelillistettyjen sisältöjen julkaisutyökalun on ottanut käyttöön yli toistakymmentä yritystä viime vuonna, ja jo käynnissä olevat neuvottelut indikoivat B2B-asiakkuuksien vähintään tuplaantuvan 2021.

Pelillistäminen yhdistetään herkästi B2C-markkinointiin, mutta pelimekaniikkojen hyödyntäminen on erittäin hyödyllistä B2B-puolella sekä tyypillisesti pidemmällä ostopolulla. Pelillistäminen on luonnollinen jatke sisältömarkkinoinnin tarinallisuuteen. Se mahdollistaa käyttäjän osallistumisen, mikä parantaa sisällön huomioarvoa sekä mieleenpainumista merkittäväksi. Lisäksi pelillistäminen on mahdollisuus muuttaa sisältöjä helpommin omaksuttavampaan muotoon, esimerkiksi kääntämällä sisältö kysymyksiksi ja vastausvaihtoehdoiksi.

Pelien lisäksi interaktiivisuutta markkinointiin voit tuoda esimerkiksi äänestysten, laskureiden, kilpailujen ja interaktiivisten videoiden avulla. Interaktiivisen sisällön kautta saadaan kerättyä dataa asiakkaan mieltymyksistä, tarpeista ja ostoaikeista ja nämä tiedot asiakas antaa proaktiivisesti itse.

 

6. Videon voittokulku jatkuu

HubSpotin kokoama markkinointitilasto kertoo videomarkkinoinnin tärkeydestä. Sen mukaan esimerkiksi 88% videomarkkinoijista sai positiivisen ROI:n videomarkkinoinnille. V3B:n tutkimuksen mukaan 70% B2B-asiakkaista katsoo videoita ostopolkunsa varrella. Videosisältöihin ja videomainontaan panostaminen varmasti siis kasvaa ja kannattaa.

Nykyään ei voi enää puhua vain yhdestä “videosta”, vaan videomuotojen monipuolisuus, sekä niiden käyttö, lisääntyvät. Videoissa hyödynnetään myös interaktiivisia elementtejä. Eri videotyyppejä ovat mm. 360°-video, personoidut videot, AR-videot, animoidut videot ja katoavat stories-videot.

Katoavien videomuotojen suosio kasvaa edelleen tänä vuonna. Viime vuoden loppupuolella myös LinkedIn julkaisi oman Stories-ominaisuuden alustallaan. Olemme sitä mieltä, että tarinamuotoisten videoiden käyttö yleistyy myös B2B-puolella. Katoavien sisältöjen koukuttavuus perustuu paljolti FOMO (fear of missing out) -tekijään. Katoavan sisällön vaikutus katsojaan voi olla samantyyppinen kuin countdown-laskurin efekti. Se saa katsojan herkemmin reagoimaan sisältöön ja toimimaan sillä hetkellä.

 

7. Siilojen aikakauden loppu häämöttää

Gartnerin mukaan 70% markkinointijohtajista kamppailee muuttuvien asiakastarpeiden perässä pysymisen kanssa ja tarve osastojen yhteistyölle kasvaa. Myös Covid-19 vauhditti nopeutuvan digitalisaation kautta myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun yhteistyön ja poikittaistoimintojen kehittymistä.

Gartner ennustaa, että vuoteen 2023 mennessä 25% organisaatioista on sulauttanut myynnin, markkinoinnin ja asiakaskokemuksen yhdeksi toiminnoksi. Onnistunutta markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun yhteistyötä helpottaa se, että kaikki työskentelevät saman datan ja asiakastietojen kanssa sekä mielellään samalla alustalla.

 

8. Keskusteleva markkinointi ja viestisovellukset

Viestisovellusten käyttäjämäärän odotetaan kasvavan 2,48 miljardiin vuonna 2021. Viestien käyttö markkinoinnissa on tehokkaampaa sähköpostiin verrattuna. Sähköpostien avausprosentti pyörii siinä 10% hujakoilla, kun taas pikaviestit avaavat 80% asiakkaista. B2B-asiakkaat ovat tottuneet yksityiselämässään pikaviestien välittömään luonteeseen ja odottavat samaa työelämässä.

Viestisovellusten ja chatbottien käytön kasvu B2B-markkinoinnissa jatkuu. Hyvin luotujen chatbottien avulla voidaan poistaa kitkaa asiakkaan ostopolulta, nopeuttaa ostoprosessia sekä vähentää ihmisten tekemää manuaalista työmäärää. Ihmiset viettävät koko ajan enemmän aikaa viestisovellusten parissa, ja olemalla siellä missä asiakkaatkin ovat, parannat asiakaskokemusta.

 

9. Google Lens - kamerasta tulee hakukone

Google Lens  on monipuolinen uusi tapa hakea vastauksia Googlesta. Se käytännössä mm. muuttaa puhelimesi kameran hakukoneeksi. Google Lens mahdollistaa esimerkiksi sen, että asiakas ottaa kuvan tuotteesta, jonka jälkeen Lens antaa vastauksena listan yrityksistä, jotka sitä myyvät, arvosteluja tuotteesta sekä muuta relevanttia. Tätä hakutapaa voi käyttää myös esim. tekstin kääntämiseen, kasvien ja eläinten tunnistamiseen sekä samantapaisten kuvien löytämiseen.

Google Lens muuttaa tapaamme tehdä hakuja ja tämä kannattaa huomioida myös hakukoneoptimoinnissa. Lens ei ota huomioon hakukonemainontaa antamissaan hakutuloksissa.


abm-strategia-05

10 ABM - Account Based Marketing automaatio

Account Based Marketing eli yrityskohtainen markkinointi kehittyy ja nostaa suosiotaan tänä vuonna. ABM-markkinointiteknlogian avulla pystyt paremmin kohdentamaan sopiville liideille, personoimaan sisältöjä sekä automatisoimaan nurturointi- ja asiakaslojaliteetin kasvattamisprosesseja. ABM-ratkaisut auttavat saavuttamaan oikeita pitkäaikaisia asiakassuhteita. Account Based Marketing tulee olemaan keskeinen strategia erityisesti kilpailluilla markkinoilla vuonna 2021.

ABM-ratkaisut tulevat myös kehittymään ja niitä tulee lisää lähiaikoina. Esimerkiksi HubSpot julkaisi viime vuoden keväällä ABM Target accounts -ominaisuuden, jolla voit toteuttaa yrityskohtaista markkinointia. Tämän vuoden ABM-trendeihin kuuluu erityisesti yrityskohtaisen markkinoinnin käytön painottuminen, liidien generoimisen sijaan, enemmänkin niiden nurturointiin sekä asiakaspysyvyyteen.

Lue lisää Account Based -markkinoinnista blogistamme.

ABM-opas

 

Paljon mielenkiintoista edistystä odotettavissa tänä vuonna, eikä kehityksen tahtikaan näytä ainakaan hidastuvan. Kiitos, että luit tänne asti ja toivottavasti tästä listauksesta on hyötyä teidän martech-strategian ja -toimenpiteiden suunnitteluun vuonna 2021!

Teimme samantapaisen artikkelin myös tämän vuoden CRM-trendeistä. Klikkaa tästä lukemaan mitä odottaa CRM:n puolella vuonna 2021.

 

Tilaa blogimme, joka on täynnä timanttista sisältöä koskien markkinointia, myyntiä ja asiakaspalvelua.