<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=917189318365224&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Viimeisimmät kirjoitukset


Papun ja Kaijan opit -Myynti ja markkinointi on H2H.

Jani Aaltonen - 20.9.2016 17:34

Tänään oli loistava päivä kun Kasvupodcastiin saimme vieraaksi Mika D. Rubanovitschin. Rubalta oli viime vuonna sanoihin aikoihin ilmeistynyt Ostovallankumous. Kirja menestyi hyvin. Ruba ja Jukka Aminoff käsittelivät kirjassaan ostamisen muutosta ja digitalisaatiota. Tänään heivasimme digitalisaation syrjemmälle ja keskityimme ihmiseen. 

Lue lisää

myynti


Auttaminen on moderni tapa kohdata inbound-liidi

Angela Hedberg - 9.6.2016 13:17

 

Lue lisää

liidi  myynti  B2B-myynti  uusien asiakkaiden hankinta  inbound-markkinointi


Inbound-myynti - perusteet

Jani Aaltonen - 13.4.2016 21:05

Inbound-markkinointi on ollut Suomessa jo jonkin aikaa ja yritykset ovat lähteneet mukaan todella hienosti. Kun markkinoinnin automaatio, sisältömarkkinointi sekä oikea strategia on implementoitu ja liidit alkavat tulla verkosta yrityksen tietoon, on seuraava vaihe pohtia, kuinka siirrymme kohti myyntiä.

Samalla tavalla kuin markkinoinnissa inboundin osalta uuden oppiminen oli tärkeää, niin sama pätee myös myynnin osalta. Tulee uuden oppiminen ja seuraava muutos: inbound-myynti. Kuvaan tässä blogissa lyhyesti, mistä on kysymys.

Kun puhutaan inbound-myynnistä, puhutaan asiakkaasta. Kun haluamme ymmärtää myynnin murrosta, meidän tulee ymmärtää asiakkaan käyttäytymisen murrosta. Kaikki lähtee asiakkaasta.

Aikaisemmin myynti vastasi sellaisiin kysymyksiin kuten:
Lue lisää

myynti  inbound-markkinointi  inbound-myynti


Inbound-markkinointi ja myynnin johtaminen

Jani Aaltonen - 28.3.2016 19:05

Myynti ja markkinointi ovat perinteisesti keskittyneet asiakkaan häirintään (mainonta, kylmäsoitot, suoramarkkinointi yms.) Asiakkaiden ostokäyttäytyminen ja ostamisen muutos ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat paljon myös myyntiin. Perinteisessä myyntitavassa (outbound) keskitytään tuotelähtöisesti lähestymään asiakasta usein paikoissa, joissa asiakkaat eivät odota luontaisesti saavansa mainontaa tai yrityksen viestintää. Inboundissa ollaan läsnä merkityksellisellä sisällöllä, silloin kun asiakas etsii tietoa omaan tarpeeseensa.

Tässä kontekstissa myös myynti muuttuu, ja siksi myynnin johtamisen on otettava käyttöön uusia mittareita ja johtamisen käytäntöjä. Vaikka monessa paikassa on povattu myyntimiehen kuolemaa, en suostu sitä allekirjoittamaan, mutta totean, että huono myyntimies ja myyntijohtaja kuolee nopeammin kuin päiväperhonen elokuisessa illassa.

Lue lisää

myynti  myynnin johtaminen  inbound-markkinointi


Myynnin tavoitteet ja seuranta

Jani Aaltonen - 8.12.2015 9:03

Asiakkaidemme ostokäyttäytymisen muuttuessa ja inbound-markkinoinnin ottaessa yhä suurempaa roolia osana markkinoinnin kokonaisbudjettia, meidän myynnissä ja markkinoinnissa työskentelevien on hyvin tärkeää puhua tavoitteellisesta myynnistä ja myynnin seuraamisesta. Perinteisen myyntityön (outbound | kylmäsoitto | spammauskamppikset) tulosten heiketessä koko ajan, on myyntijohto sekä myyntiä tekevät ammattilaiset tilanteessa, jossa etsitään uusia tapoja kehittää myyntiä tehokkaampaan suuntaan. Kuvaan seuraavaksi millaisia tavoitteita myynnillä tulee olla sekä miten tavoitteiden toteutumista kannattaa seurata. Keskityn B2B–myyntiin (yritysten välinen).

Lue lisää

johtaminen  myynti  B2B-myynti  myyntijohtaja  myyntiprosessi  Myynnin murros


Autamme ilmaiseksi tuomaan myynti osaksi markkinointia

Jani Aaltonen - 13.9.2015 16:50

Markkinoinnin johtaminen on usein haasteellista. On tärkeä tuottaa myynnille liidejä ja tukea myyntiä onnistumaan yrityksen tärkeimmässä prosessissa, myynnissä ja asiakkuuksien parantamisessa. Rehellisesti ottaen: olemme huomanneet, että markkinointi ei saa asioitaan tehokkaasti eteenpäin. Usein myös halutaan uusia ideoita nopeasti ja konsultin tai muun ulkopuolisen kumppanin käyttäminen on hankalaa, aikaa vievää ja kallista. Nyt haluamme antaa ilmaiseksi kaiken sen tiedon sinulle ja auttaa menestymään markkinoinnissa. Tavoitteena on myynnin kasvattaminen ja markkinoinnin tehokkuuden parantaminen.

Lue lisää

markkinointi  myynti  Vinkit