<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=917189318365224&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

B2B-myynninmaailman ymmärtäminen: Opas menestykseen

1605.2023

MyyntiStrategia

Kuuntele blogi

B2B-myynninmaailman ymmärtäminen: Opas menestykseen
7:32

B2B-myynnin maailma voi tuntua monimutkaiselta ja haastavalta. Tässä artikkelissa käymme läpi, mitä B2B-myynnin menestys vaatii ja kuinka yritykset voivat navigoida sen koukeroissa onnistuen kasvattamaan liiketoimintaansa. Tutustumme B2B-myynnin perusteisiin, strategioihin ja trendeihin sekä siihen, miten kestävä kehitys ja digitalisaatio vaikuttavat yritysten menestykseen tässä jatkuvasti kehittyvässä myyntiympäristössä.

B2B-myynnin maailma: Mikä se on?

B2B eli yritysten välinen myynti on liiketoimintaprosessi, jossa yritykset myyvät tuotteitaan tai palvelujaan toisille yrityksille. B2B-myynnissä ostajat eivät ole yksittäisiä kuluttajia, vaan yrityksiä, jotka tarvitsevat tuotteita tai palveluja oman liiketoimintansa tukemiseksi. B2B-myynnin maailma tarkoittaa yritysten välistä kauppaa, jossa tuotteita ja palveluja myydään toiselle yritykselle sen sijaan, että myytäisiin suoraan yksittäisille kuluttajille (B2C-myynnin tapauksessa). B2B eli "business-to-business" -myynnissä keskitytään pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin, räätälöityihin ratkaisuihin ja usein monimutkaisempiin tuotteisiin tai palveluihin. B2B-myynnin maailma sisältää laajan kirjon erilaisia toimialoja, yrityksiä ja asiakasryhmiä, ja sen menestyksekäs hallinta vaatii erilaista osaamista ja lähestymistapaa kuin B2C-myynnissä.

New call-to-action

B2B-myynnin tärkeys liiketoiminnalle

Miten B2B-myynnissä pääsee alkuun

B2B-myynnin aloittaminen vaatii huolellista suunnittelua ja oikeanlaisen strategian valitsemista. Ensin on tärkeää määrittää kohderyhmä eli ne yritykset, joille halutaan myydä tuotteita tai palveluja. Sen jälkeen on aika luoda tuotetarjonta ja hinnoittelustrategia, jotka vastaavat kohderyhmän tarpeisiin.

B2B-myynnin parhaat käytännöt

Menestyksekkään B2B-myynnin perustana ovat vahvat asiakassuhteet ja ammattitaitoinen myyntitiimi. Parhaisiin käytäntöihin kuuluvat muun muassa:

 • Kattavan asiakastiedon kerääminen ja hyödyntäminen
 • Asiakaslähtöisen myyntiprosessin luominen
 • Joustavuus ja räätälöityjen ratkaisujen tarjoaminen
 • Jatkuva kouluttautuminen ja kehittyminen myyntityössä

Avain B2B-myynnin menestykseen

Menestyksen avain B2B-myynnissä on ymmärtää asiakkaan tarpeet ja pystyä vastaamaan niihin tehokkaasti. Tämä vaatii myyntitiimiltä empatiaa, kuuntelutaitoja ja vahvaa ammattitaitoa.

B2B-myynnin erilaiset kanavat

B2B-myynnissä voidaan hyödyntää monia erilaisia kanavia, kuten:

 • Henkilökohtaiset myyntitapaamiset
 • Puhelinmyynti
 • Sähköpostimarkkinointi
 • Verkkokauppa ja digitaaliset myyntialustat
 • Sosiaalinen media ja sisällön markkinointi

B2B-myynnin strategiat ja tekniikat

Asiakaslähtöinen myynti

Asiakaslähtöinen myynti tarkoittaa sitä, että myyntityössä keskitytään ennen kaikkea asiakkaan tarpeisiin ja toiveisiin. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi räätälöityjen ratkaisujen tarjoamista tai asiakkaan ongelmien ratkaisemista proaktiivisesti.

Sisältömarkkinointi B2B-myynnissä

Sisällön markkinointi on tehokas tapa houkutella potentiaalisia B2B-asiakkaita. Laadukas ja hyödyllinen sisältö, kuten blogiartikkelit, e-kirjat, webinaarit ja videot, auttavat yritystä rakentamaan asiantuntijaimagoa ja herättämään asiakkaiden kiinnostusta.

Verkostoituminen ja suhteiden rakentaminen

Hyvät suhteet muihin yrityksiin ja alan ammattilaisiin ovat kullanarvoisia B2B-myynnissä. Verkostoitumalla aktiivisesti ja pitämällä yllä positiivisia suhteita muihin toimijoihin voi saada arvokkaita liidejä ja suosituksia.

New call-to-action

B2B-myynnin mittarit ja analysointi

Myynnin KPI:t

Myynnin tärkeimmät tunnusluvut eli KPI:t (Key Performance Indicators) auttavat seuraamaan myyntityön onnistumista ja kehittämään toimintaa. B2B-myynnissä keskeisiä KPI:itä ovat esimerkiksi:

 • Liikevaihto
 • Myynnin kasvu
 • Myyntisuppilon konversioaste
 • Keskimääräinen kaupan koko
 • Uusasiakashankinta
 • Asiakaspoistuma

Myynnin analysointi ja optimointi

Myynnin analysointi ja optimointi tarkoittaa myyntitulosten seurantaa ja niistä oppimista. Tämä sisältää myynnin KPI:iden mittaamisen, myyntiprosessin tarkastelun ja parantamisen sekä asiakaspalautteen keräämisen ja hyödyntämisen. Näin myyntityötä voidaan kehittää jatkuvasti ja saavuttaa parempia tuloksia.

Myynnin seuranta ja raportointi

Jotta B2B-myynnin kehitystä voidaan seurata ja ohjata tehokkaasti, tarvitaan säännöllistä raportointia. Raportoinnin avulla voidaan seurata esimerkiksi myyntitavoitteiden saavuttamista, myyntitiimin suorituskykyä ja markkinoiden muutoksia.

B2B-myynnin tulevaisuus

Digitalisaation vaikutus B2B-myynnissä

Digitalisaatio on muuttanut B2B-myynnin kenttää merkittävästi. Verkkokaupat, digitaaliset myyntialustat, automaatio ja sales enablement sovellukset tarjoavat uusia mahdollisuuksia sekä haasteita yrityksille. Jatkossa menestyvät ne yritykset, jotka osaavat hyödyntää digitalisaatiota tehokkaasti ja pysyvät ajan hermolla teknologian kehityksessä.

Kestävän kehityksen merkitys B2B-myynnissä

Ympäristöystävällisyys ja kestävä kehitys ovat nousseet keskeisiksi teemoiksi B2B-myynnissä. Yritykset etsivät yhä enemmän ekologisesti kestäviä ratkaisuja, ja vastuullisuudesta on tullut kilpailuvaltti. Menestyvät yritykset ovat niitä, jotka ottavat kestävän kehityksen huomioon toiminnassaan ja tarjoomassaan.

B2B-myynnin uudet trendit

B2B-myynnin tulevaisuudessa korostuvat muun muassa seuraavat trendit:

 • Asiakaskokemuksen merkityksen kasvu
 • Tekoälyn ja analytiikan hyödyntäminen myynnissä
 • Yhteistyö ja kumppanuudet muiden yritysten kanssa
 • Sosiaalisen myynnin eli somekanavien hyödyntäminen B2B-myynnissä

B2B-myynnin maailma on monimutkainen ja jatkuvasti kehittyvä. Menestykseen tarvitaan laaja-alaista osaamista, asiakaslähtöistä lähestymistapaa ja kykyä sopeutua muutoksiin. Parhaiden käytäntöjen, strategioiden ja työkalujen avulla yritykset voivat luoda kestäviä asiakassuhteita ja kasvattaa liiketoimintaansa B2B-myynnin kautta.

FAQ - usein kysytyt kysymykset

Mikä on B2B-myynnin tärkein ero verrattuna B2C-myynnin?

B2B-myynnissä myyjäyritys myy tuotteita tai palveluja toiselle yritykselle, kun taas B2C-myynnissä myydään suoraan yksittäisille kuluttajille.

Miksi verkostoituminen on tärkeää B2B-myynnissä?

Verkostoituminen auttaa luomaan suhteita muiden yritysten ja alan ammattilaisten kanssa, mikä voi avata ovia uusille liideille, asiakkaille ja yhteistyömahdollisuuksille.

Kuinka digitalisaatio vaikuttaa B2B-myynnin tulevaisuuteen?

Digitalisaatio tarjoaa uusia mahdollisuuksia ja haasteita B2B-myynnissä. Verkkokaupat, digitaaliset myyntialustat ja automaatio ovat esimerkkejä tekijöistä, jotka muokkaavat B2B-myynnin kenttää.

Miten kestävä kehitys liittyy B2B-myynnin menestykseen?

Kestävä kehitys ja ympäristöystävällisyys ovat nousseet tärkeiksi teemoiksi B2B-myynnissä. Yritykset etsivät yhä enemmän ekologisesti kestäviä ratkaisuja, ja vastuullisuudesta on tullut kilpailuvaltti.

Mitä ovat B2B-myynnin tulevaisuuden trendit?

B2B-myynnin tulevaisuudessa korostuvat esimerkiksi asiakaskokemuksen merkityksen kasvu, tekoälyn ja analytiikan hyödyntäminen myynnissä, yhteistyö ja kumppanuudet muiden yritysten kanssa sekä sosiaalisen myynnin eli somekanavien hyödyntäminen.

New call-to-action

Tilaa blogimme, joka on täynnä timanttista sisältöä koskien markkinointia, myyntiä ja asiakaspalvelua.