<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=917189318365224&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Viimeisimmät kirjoitukset


Liidejä Middle Of Funnel-, eli MoFu-sisällöillä

SalesComm Team - 28.1.2019 11:49

Inbound-markkinoinnissa satunnaisen verkkosivuvierailijan matkaa tunnetuksi liidiksi ja lopulta asiakkaaksi on tapana kuvata kolmiosaisena myynnin ja markkinoinnin suppilona. Suppilon, funnelin, yläpäässä troolataan ihmisiä kiinnostavien sisältöjen pariin suurella haavilla. Suppilon keskikohdassa siivilä tihenee, ja alaosan kapeasta päästä ropisee (ainakin toivon mukaan) uskollisia asiakkaita.

Lue lisää

Inbound-markkinointi


Mitä markkinoinnin automaatiolla tarkoitetaan?

SalesComm Team - 24.1.2019 11:15

Jokainen asiakaspalvelija tietää, mitä ”asiakas on aina oikeassa” tarkoittaa. Sanonta pitää enemmän paikkansa nykypäivänä kuin koskaan ennen. Enää ei tarvitse luottaa vain myyjän sanaan. Tietoa on saatavilla enemmän kuin koskaan aikaisemmin ja ihmiset voivat vapaasti hakea ja tutkia etsimäänsä. Ihmiset ovat siis ottaneet kaupanteon ohjat omiin käsiinsä.

Myyjät eivät enää vihellä myyntipeliä käyntiin, vaan pelaajat, eli asiakkaat tekevät sen itse. Trendi painottaa asiakkaiden ja asiakaspotentiaalin tunnistamisen tärkeyttä markkinoinnissa, sillä ostoprosessia johtaa asiakas osallistumisellaan. Samaten hankintaa edeltävästä työstä valtaosa tapahtuu tänä päivänä ilman myyjän osallistumista.

Lue lisää

Markkinoinnin automaatio  Markkinointi  Inbound-markkinointi


Mikä on ostajapersoona ja mihin niitä tarvitaan?

SalesComm Team - 21.1.2019 9:59

Asiakkaiden segmentointia on pitkään käytetty markkinoinnin kohdentamisen apuna, jotta asiakkaat voitaisiin paremmin jakaa hallittaviin kohderyhmiin. Segmentoinnin etuna on pienemmät asiakkaiden hankintakustannukset ja mahdollisuus pitää paremmin kiinni nykyisistä asiakkaista. Ei ole järkevää mainostaa kaikille yli 5 miljoonalle suomalaiselle, sillä vain osa tästä ryhmästä on yrityksesi potentiaalisia asiakkaita. Mitä tarkemmin viestintä voidaan kohdentaa, sitä kustannustehokkaampaa se usein on.

Lue lisää

Inbound-markkinointi


Mistä aiheita sisällöntuotantoon

Jani Aaltonen - 18.1.2019 9:30

Tarvitsemme paljon merkityksellistä sisältöä, jotta löydymme hakukoneista, kun asiakkaamme etsii vastauksia omiin kysymyksiinsä. Jokainen yritys päättää itse onko yritys mukana vastaamassa näihin kysymyksiin vaiko ei. Kun vastaus on kyllä, tulee olla riittävästi sisältöä, jonka asiakas kokee merkitykselliseksi.


Tarvitsemme merkityksellistä sisältöä paljon, jotta voimme vastata asiakkaidemme kysymyksiin, löydymme hakukoneista ja luomme merkityksiä yrityksemme palveluiden, tuotteiden ja asiakkaiden maailman välille.

Lue lisää

Markkinointi  Inbound-markkinointi


Kuinka yritysblogilla voidaan tuottaa liidejä?

SalesComm Team - 16.1.2019 15:25

Tutkimusten mukaan bloggaamiseen kannattaa panostaa. Yritykset, jotka bloggaavat generoivat 67% enemmän liidejä kuin yritykset ilman blogia, HubSpotin liidien generointia mittaava tutkimus toteaa. Liidien määrä alkoi nousta hieman yli 20 artikkelin julkaisemisen jälkeen. Tutkimuksen mukaan liidien määrään vaikuttivat myös indeksoitujen sivujen ja avainsanojen määrä Googlessa sekä sosiaalisen median ja erityisesti Twitterin käyttö.

Lue lisää

HubSpot  Inbound-markkinointi


Julkaisuprosessia tehostamalla liikennettä someen

SalesComm Team - 10.1.2019 14:58

Sosiaalisen median tilien hoitaminen on monessa yrityksessä pöydältä toiselle siirtyvää pakkopullaa. Siellä on oltava, koska muutkin ovat, mutta somen varsinainen hyödyntäminen voi jäädä puolitiehen. Sosiaalinen media on inbound-markkinoinnissa olennainen osa tulevien asiakkaiden houkuttelemista tuotteen tai palvelun äärelle.

Lue lisää

Sosiaalinen media  Inbound-markkinointi