<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=917189318365224&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Miksi markkinointipalvelujen ostaminen jatkuvana palveluna kannattaa?

2005.2019

MarkkinointiInbound-markkinointiIntegraatiot

Kuuntele blogi

Miksi markkinointipalvelujen ostaminen jatkuvana palveluna kannattaa?
5:23

On mielenkiintoista, kuinka koosta huolimatta yhtiöt usein unohtavat markkinoinnin merkityksen. On toki helppoa keskittää huomio pois markkinoinnista, kun liiketoiminta kukoistaa ja saavutetaan voittoa. Miksi korjata jotain, mikä näyttää jo toimivan sellaisenaan? Jotkut yritykset jopa lopettavat markkinoinnin kokonaan. Mitä sitä enää rahaa markkinointiin tuhlaamaan? Väärin.

Laiskottelu markkinoinnin saralla voi hyvinkin olla kohtalokasta. Olet varmaankin kuullut sanonnan: ”älä jää tuleen makaamaan”. Myös nykyajan muutossyklien kiihtyminen on monelle yritykselle lamauttava kokemus. Ei ole siis yhtään ihmeellistä tuntea markkinoinnin jääneen jälkeen kehityksestä.

 Ehkä tärkeintä on ymmärtää, ettei markkinoinnin ole tarkoitus toimia laastarina korjaamaan esimerkiksi asiakaspulan aiheuttamaa haavaa. Markkinointi on jatkuvasti muuttuva prosessi, jota menestyvä yritys tarvitsee päivittäin selviytyäkseen. Sen takia sitä ei saa jättää tuuliajolle. Tekemällä samoja asioita päivästä toiseen hamaan tulevaisuuteen et voi saavuttaa erilaisia tuloksia.

Markkinoinnin tehostamisessa markkinointipalvelut toimivat tärkeässä roolissa. Marketing-as-a-service, lyhennettynä MaaS, on tehokasta, sillä sen avulla markkinointia voi harjoittaa nopeasti ja tehokkaasti. Eritoten sisältömarkkinoinnissa on tehotonta ja kallista luoda jokainen sisältö yksittäisinä tuotteina. Esimerkiksi infograafit ovat suosittuja, mutta niiden aina erikseen tekeminen on aikaa vievää ja kallista. Yrityksillä ei yleensä puutu ideoita sisällöstä, mutta oikea paketointi puuttuu. Sisällöntuotanto on aikaa vievää ja siksi ulkoistaminen kannattaa. Ulkopuolisen ammattilaisen avulla vaikeakin sisältö voidaan pukea yksinkertaiseen ja ymmärrettävään muotoon.

Markkinoinnin tehtävä on erilaistaa sekä viedä tuote ja palvelu markkinoille. Jotta pysyt pinnalla ja erotut massasta, on tilannetta pidettävä jatkuvasti silmällä. On päivänselvää, että yritykset, jotka satsaavat sisältömarkkinointiin oikein, erottuvat kilpailijoistaan merkittävästi. Kilpailukyky onkin yksi jatkuvaan palveluun satsaamisen tärkeimpiä tärppejä. Tehokkaalla markkinoinnilla on keskeisen positiivinen korrelaatio yrityksen kilpailukyvylle. Kilpailukykyisen organisaation tunnistaa myyntiliidien määrän kasvusta ja kriittisten kohderyhmien tavoittamisesta.

 

Mutta kannattaako valita mieluummin yksittäisen markkinointikampanjan tilaus vaiko jatkuva palvelu, joka hoitaa yrityksen markkinointia laajemmin?

Markkinointipalvelun toteuttamat kampanjat toimivat parhaiten, kun luodaan yksittäisiä parannuksia yrityksen toimintaan. Yrityksen imagon uusiminen, kotisivun rakentaminen, sosiaalisen median kanavien avaukset tai mobiilisovelluksen suunnittelu ovat hyviä esimerkkejä kampanjoista. Kampanjat ovat kuitenkin tiukasti sovittuja, yksittäisiä projekteja. Menestyvissä yrityksissä markkinointi on alati elävä ja muuttuva koneisto.

Markkinointipalvelujen kuukausittaisen tilauksen tekee järkeväksi jatkuva tuki ja jatkuvat parannukset yrityksesi markkinointiin. Kuukausittaisen palvelun tilausta voikin luonnehtia joustavaksi valinnaksi. Vaikka päämäärä on selvillä, antaa se toteutuksen ja aikajanan kannalta huomattavasti enemmän liikkumavaraa yksittäisiin kampanjoihin verrattuna.

Yleisesti markkinointi on jaettu yksittäisiin projekteihin ja kampanjoihin, joihin kohderyhmät sekä sisällöt ja nykyisin myös ohjelmisto-lisenssien hankinnat toteutetaan omina ala-projekteinaan eri kumppanien toimesta ja laskuttamana. Käytäntö on hidas ja kallis, minkä takia tuloksien mittaaminen ja kehitys jäävät helposti hunningolle. Viime vuosina tähän on kuitenkin tullut helpotusta jatkuvien palveluiden muodossa.

Teknologia on markkinoinnin tehostamisen ystävä. Uudet, pääosin pilvipalveluihin perustuvat helppokäyttöiset työkalut, joita hoitavat pääosin kolmannet osapuolet ovat tuoneet yhtiöille vaihtoehtoisen mallin pyörittää markkinointiaan. Monet uskovat markkinoinnin personoinnin ja markkinoinnin automaation kasvuun. Nämä ovatkin tärkeitä elementtejä. MaaS-palvelu adaptoituu tilanteen mukaan vaivattomasti, esimerkiksi muuttuvien myyntitavoitteiden tai vajaan tarjouskannan mukaisesti. Myös kohdennusta on helppo painottaa niihin kanaviin ja viesteihin, joissa analytiikan mukaan on parhaat liidikonversiot. Jatkuvan palvelun takia muutokset ovat helposti toteutettavia verrattuna yksittäisiin kampanjoihin, jotka on suunniteltu tietyn tuloksen ja platformin ympärille.

 

New Call-to-action

 

Marketing-as-a-service:n parhaimpia puolia on sen kyky muuntautumiskyky, tehokkuus ja nopeus. Lisäksi MaaS-palveluiden tarjoajilla on jo valmiina kaikki resurssit, kuten osaamista ja tarvittavat työkalut, joihin yhtiöllä itsellään ei välttämättä ole tarpeeksi voimavaroja (työntekijöiden koulutus, uusien ohjelmistojen hankinta ja tärkeimpänä aika).

Markkinointipalvelun tarkoitus on tuottaa brändeille ja bisneksille jatkuvasti laadukasta sisältöä sekä palveluita unohtamatta tuloksia kuukausi kuukauden perään. Näistä syistä markkinointipalveluiden tilaus jatkuvana palveluna on kannattavaa. Kokeile ostaa markkinointia palveluna. Kun kumppanin tehtävä on tukea sinua myynnissä saat varmemmin kasvua aikaiseksi. 

 

Tilaa blogimme, joka on täynnä timanttista sisältöä koskien markkinointia, myyntiä ja asiakaspalvelua.