<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=917189318365224&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Viimeisimmät kirjoitukset


Tomi Yrjölä

Founding Partner at Aaltonen & Yrjölä Sales Communications Oy. With a career in media and marketing from radio to retail and out to inbound, he shares views on marketing, lead generation, managing change and digitalization.
Some:

Viimeisimmät artikkelit:

How to Go International with Inbound Marketing

Tomi Yrjölä - 9.1.2016 13:39

Entering new markets is always a risky endeavour, but it's meant to pay off in big ways  - after all, with scale comes strength and with more volume comes more revenue. That’s if you make it.

We’ve heard tragic tales of company expansion, huge investments in people and machines, cultural conflicts, bouts with lawyers etc. But the opportunities of the internet and the global market place have changed the rules of the game - segmenting nationally is no longer the logical imperative. There are fewer and fewer reasons for businesses not to consider expanding to new markets - or conversely risk being chewed up by aggressive, focused international entrants.  

This blog looks at some of the issues companies need to consider before packing up and moving out.

Lue lisää

In English  inbound marketing  Interruption marketing  Go international with Inbound Marketing


Liidien hankinta verkosta. Näin se tapahtuu

Tomi Yrjölä - 21.12.2015 21:07

Liidien hankinta - määrällisesti ja laadullisesti - on tänä päivänä markkinoijan kaikista tärkein tehtävä, mutta oppi uppoaa hitaasti Euroopassa. Vain 23% mantereemme markkinoijista keskittyy tavoittamaan oikean kohderyhmän ja konvertoimaan nämä liideiksi myynnille.

Yhdysvalloissa markkinointi viettää suurimman osan ajastaan sisältömarkkinoinnin parissa tavoitteenaan houkutella ja konvertoida liideiksi mahdollisimman moni, laadultaan sopiva verkkovierailija. B2B-markkinoijista 93% panostavat sisältömarkkinointiin, mutta vain 42% kokee sen tehokkaaksi - miksi? Yksi suurimpia syitä epäonnistumisille on heikosti toteutettu liidien generointistrategia.

Paneudutaan siis tähän markkinoinnin tärkeään, jollei tärkeimpään tehtävään eli liidien generointiin, ja tarkastellaan asiaa digitaalisuuden näkökulmasta.

Lue lisää

Liidien generointi  liidien hankinta


Myynnin ja markkinoinnin integraatio. Näin onnistut johtajana

Tomi Yrjölä - 12.11.2015 8:00

Digitalisoituneessa ostamisen ympäristössä vanhat myynti/markkinoinnin raja-aidat eivät päde. Näiden kahden keskeisen toiminnon ympärille tarvitaan lisäksi kokonaisvaltainen arvoketjujumppa, eli yhteisten arvojen, tavoitteiden, mittareiden ja prosessien yhteensovittaminen.

Se johtuu siitä, että digitalisaation myötä liiketoiminta on kokenut ostamisen transformaation, kuten Mika D. Rubanovitsch ja Jukka Aminoff kirjoittavat mainiossa tuoreessa kirjassaan, Ostovallankumous. Asiakkuuden elinkaaren hallinnan kannalta vanha maailma missä markkinointi markkinoi ja myynti myy ei ole enää ajankohtainen. Asioita tehdään joko yhdessä tai epäonnistutaan. Myynnin ja markkinoinnin integraatio on väistämätön. Millä keinoilla johto onnistuu lähentämään myyntiä ja markkinointia?

Lue lisää

digitalisaatio  Myynnin ja markkinoinnin integrointi  Smarketing


Inbound ja markkinoinnin johtaminen

Tomi Yrjölä - 28.9.2015 21:16


Markkinointijohtajan uusi tuleminen

Moni suomalainen markkinointijohtaja yrittää tällä hetkellä johtaa osastoaan vanhan ohjekirjan mukaan, vaikka digitalisoitunut markkinoinnin ja myynnin arvoketju vaatii toisenlaista lähestymistä. Tilanne on nurinkurinen - ammattilaisina he seuraavat aikaansa, lukevat inboundista, markkinoinnin automaatiosta, ostamisen murroksesta jne. Kokemukseni mukaan harvalla on konkreettista käsitystä mitä muutos merkitsee organisaatiolle, miten tiimin kompetensseja tulisi kehittää, saatikka millä työkaluilla tulisi edetä. 

Lue lisää

markkinoinnin johtaminen  inbound-markkinointi


Inbound Marketing. About to Hear Something New?

Tomi Yrjölä - 8.9.2015 17:40

Kicking Off Inbound2015 Today!

HubSpot’s event kicks off today and, like anyone else living in an inbound world, I’m looking forward to the bounty. Like last year, they’re sure to announce some very cool new things and we’ll keep you posted as they become available. 

Lue lisää

In English  Inbound 2015  HubSpot crm  Boston


Selling Marketing Automation. The Top 5 Obstacles

Tomi Yrjölä - 25.8.2015 8:30


Off to Inbound 2015. What we've learned.

As anyone in content marketing knows InBound 2015 is here again. This year my partner Jani Aaltonen and I are heading to Boston again for HubSpot’s annual conference and since it's our second year in a row we know what to expect. A great, fruitful visit. We're privileged to be able give a presentation at the event focusing on our past year and how we've successfully transformed ourselves from an outbound to an inbound agency. 

Why take to the stage? Results. Sales Communications has tripled its revenue last year and this year it's set to double it. Even more importantly, we've reached good levels in customer satisfaction and our company is experiencing positive momentum. 

One of the major factors enabling our efficiency is an understanding of when our prospecting and account management works and when it will most likely fail. Certain challenges stand out more than others...

Lue lisää

HubSpot  value added reseller  Selling marketing automation  Inbound 2015