<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=917189318365224&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Databox - KPI-mittareiden alusta

2908.2017

MarkkinointiHubSpot

Kuuntele blogi

Databox - KPI-mittareiden alusta
9:54

Tänä päivänä jokaisen yrityksen tulee mitata omaa toimintaansa sekä analysoida raportteja ja niistä saatavia lukuja. Ainoastaan niiden avulla yritys pystyy kehittämään omaa liiketoimintaansa  ja tekemään siitä entistä kannattavampaa.

Usein yrityksissä koetaan raportointi ja analysointi hyvin haastavaksi sekä raskaaksi prosessiksi, koska yrityksillä on useita eri järjestelmiä käytössä. Useassa tapauksessa tilanne on, että nämä eri järjestelmät eivät keskustele toistensa kanssa. Tämä aiheuttaa manuaalista työtä, kun dataa pitää hakea ja koota eri järjestelmistä yhteen jollakin tavalla. Yrityksen johdon kannalta on erittäin tärkeää, että se näkee kaikki tärkeimmät raportit ja luvut samasta paikasta.

Yrityksen toiminnan mittaaminen - KPI mittarit

Raportoinnin haasteita varten on lähdetty kehittämään erilaisia järjestelmiä, joiden avulla voidaan yhdistää yrityksen eri järjestelmät samalle alustalle raportointia varten. Nämä mahdollistavat erilaisten raporttien ja graafisten esityksien luomisen sekä koostavat näistä raporteista omia dashboardeja. Voimme puhua tässä kohdin yrityksen KPI-mittareista (Key Performance Indicator). Näiden mittareiden kautta yritysjohto saa samasta paikasta helposti kaiken tärkeän tiedon liiketoiminnan päätöksiä varten.

Yrityksen tulee määritellä itselleen tärkeimmät KPI-mittarit. Kun määritellään KPI-mittareita yritykselle, on hyvä pitää muutama asia mielessä:

 • Keskity vain tärkeimpiin mittareihin
 • Varmista datan laatu
 • KPI-mittareiden tulee olla kaikkien saatavilla
 • KPI-mittareiden tärkein tehtävä on tukea ja ohjata liiketoimintaa

Databox - KPI-alustana

Databox on yrityksen liiketoiminnan analytiikkaa varten kehitetty alusta, jonka avulla voidaan koostaa useista eri järjestelmistä saatavasta datasta erilaisia KPI-mittareita. Näistä mittareista voi rakentaa koostettuja näkymiä eli yhdessä näkymässä voi olla useita eri mittareita. Databox on lähtenyt kehittämään alustaa ajatuksella "mobile-first". Tämä ajatus mahdollistaa luontevan mobiilityöskentelyn järjestelmän kanssa.

Databox on tehnyt hyvin helpoksi mittaristojen ja näkymien luomisen heidän alustalleen. Aluksi luodaan Databoxiin tili ja valitaan sopivin paketti, joka vastaa oman yrityksen tarpeita ja sisältää tarvittavat ominaisuudet. Tämän jälkeen seuraava vaihe on yhdistää halutut järjestelmät Databoxiin. Tämä onnistuu helposti ja nopeasti Databoxin Connectorien kautta.

Lähde: Databox: Mobile-First Business Analytics Platform

Databox Connectors

Tällä hetkellä Databox on kehittänyt noin 50 järjestelmälle Connectoreita ja näitä Connectoreita tulee koko ajan lisää. Ohessa muutama esimerkki Connectoreista:

 • HubSpot Marketing
 • HubSpot CRM/Sales
 • Google Analytics
 • Google Adwords
 • Facebook ja Facebook Ads
 • Linkedin
 • Twitter

Databox - Connectors

 

Datablock ja Databoard

Kun ollaan luotu tarvittavat Connectorit, voidaan lähteä joko itse suunnittelemaan omia Dashboardeja tai hakea valmiita pohjia järjestelmästä. Näitä valmiita pohjia voi muokata helposti omia tarkoituksia varten. Nämä Databoardit koostuvat useista eri Datablockeista, joita voidaan kutsua mittareiksi. Datablockeista voi tehdä erilaisia, kuten esimerkiksi:

Taulukko

 • Suppilo
 • Numero
 • Graafeja
 • Mittari

Databox - Datablocks type

 

Näihin Datablockeihin asetetaan oikea Connector, eli yhteys siihen järjestelmään, mistä halutaan hakea tietoa. Kun Connector on asetettu paikoilleen, valitaan Metrics, joka mahdollistaa halutun datan hakemisen toisesta järjestelmästä. Tämän lisäksi voidaan tehdä muitakin määrityksiä Datablockiin. Nämä eri määritykset hieman vaihtelevat Datablockin tyypistä riippuen. Datablockit rakennetaan suoraan Databoardille eli halutut Datablockit löytyvät Databoardilta.

Databoardit voidaan jakaa eteenpäin url-osoitteen kautta, joka voidaan asettaa salasanan taakse, tai asettaa ip-osoitteet, joilla on pääsy tähän osoitteeseen. Näin Databoard on helppo jakaa oikeille henkilöille, joko linkillä tai sähköpostiviestin avulla suoraan Databox-järjestelmästä.

Kun luodaan Databoardeja ja jaetaan niitä eteenpäin, saadaan tähän mukaan ajastettu karuselli, johon voidaan yhdistää eri Databoardeja. Tämä on todella loistava ominaisuus, ja yritys voi esimerkiksi asentaa toimiston seinälle ison näytön tätä varten. Tähän isoon seinälle olevaan näyttöön voidaan laittaa pyörimään kaikki tärkeimmät Databoardit, ja kaikkien on helppo seurata yrityksen KPI-mittareita.

Databox - Databoard

 

Databox mahdollistaa myös erilaisten ilmoituksien asettamisen Databoardeihin, minkä avulla saadaan käyttäjälle annettua informaatiota oikeaan aikaan tärkeistä asioista. Esimerkiksi kun tietty mittari ei saavuta sille asetettua tavoitetta tietyn ajanjakson aikana, tästä lähtee käyttäjälle ilmoitus automaattisesti. Tämän avulla päästään nopeasti analysoimaan, miksi näin on tapahtunut, ja tekemään tarvittavia korjausliikkeitä.

Databoxin muut ominaisuudet

Databoxin käytössä voidaan myös hyödyntää Query Builder -työkalua, jonka avulla voidaan tehdä vapaammin tiedonhakuja toiseen järjestelmään. Tämä on rajoitettu riippuen järjestelmästä, josta tietoa haetaan.

Databoxissa voidaan myös määritellä tavoitteet eli Goals. Databoardille voidaan luoda mittari, joka esittää todellista dataa ja vertaa sitä asetettuun tavoitteeseen. Tämän avulla on helppo saada käsitys, missä mennään asetettujen tavoitteiden kohdalla, ja voidaan reagoida nopeasti eri asioihin.

Data Calculations -ominaisuuden avulla voidaan tehdä erilaisia laskutoimituksia, joiden tuloksia voidaan esittää Databoardilla. Tälläisesta esimerkkinä on sähköpostien klikkausprosentti (Email Click Rate).

Databox - Data Calculations

 

Databox - Mobiilityökaluna

Kuten aikaisemmin todettiin, Databox on kehittänyt alustansa "Mobile-First"-metodin mukaisesti. Databox voidaan ladata iOS- ja Android-laitteille sekä Applen älykelloon. Databox on tehnyt järjestelmästään todella helppokäyttöisen mobiililaitteille. Toimivalla mobiilisovelluksella varmistetaan, että yrityksen tärkeimmät KPI-mittarit ovat aina saatavilla ja niitä on helppo käyttää paikasta ja ajasta riippumatta.

Oheisista linkeistä saa haettua mobiililaitteille oman Databox-sovelluksen

iOS-versio

Android-versio

 

Kuinka Databox-mobiilisovellusta käytetään

Mobiilisovelluksella voidaan helposti tarkastella olemassa olevia Databoardeja ja jakaa niitä eteenpäin. Tämän lisäksi olemassa olevia Databoardeja voidaan editoida myös mobiilisovelluksessa, mutta tässä on joitakin rajoituksia verrattuna Desktop-sovellukseen. Suurin rajoitus editoimisessa on metricsien kohdalla, jos kyseinen Databoard on luotu verkkosivuston kautta. Käyttöoikeuksien muuttaminen onnistuu helposti mobiilisovelluksen kautta. Tämän lisäksi pääset hallinnoimaan sitä, mitkä Databoardit näkyvät mobiililaitteella, eli ei ole pakko asettaa kaikkia Databoardeja näkyville mobiililaitteeseen.

Databoxin mobiilisovelluksen hyödyllisin ominaisuus on, että sovelluksella voidaan luoda Databoardeja todella helposti. Ensimmäiseksi mobiililaitteella lähdetään rakentamaan uutta Databoardia, jolle valitaan järjestelmä mihin halutaan luoda yhteys. Tämän jälkeen valitaan Databoardille halutut metricsit, joita mobiilisovellus ehdottaa. Viimeisessä vaiheessa luodaan yhteys valittuun järjestelmään ja tämän jälkeen Databoard on käytettävissä mobiililaitteella. Lopuksi katsotaan kuntoon käyttöoikeudet ja muut tarvittavat asetukset.

Lähde: Databox: Mobile-First Business Analytics Platform

 

On huomioitavaa, että mobiilisovelluksessa on tiettyjä rajoitteita. Sen avulla saa näppärästi rakennettua perusmittarit ja databoardit. Suositeltavaa on rakentaa kustomoiduimmat mittarit ja Databoardit verkkosivuston kautta. Tämä antaa paljon paremmat mahdollisuudet käyttää hyväksi Databoxin eri ominaisuuksia, kun luodaan tarvittavia mittareita ja nämä saa paremmin sijoiteltua Databoardille. Mobiilisovellus toimii perusmittareiden ja Databoardien tekemiseen. Mobiilisovelluksen tärkein käyttötarkoitus on yrityksen tärkeimpien KPI-mittarien esittäminen järkevästi ja käyttäjäystävällisesti mobiililaitteella.

 

Mitä hyötyjä Databox tuo yritykselle?

Yrityksen tulee aina mitata sekä analysoida erilaisia toimintojaan. Näin saadaan validia tietoa eri toimenpiteistä ja sitä voidaan analysoida sekä käyttää liiketoiminnan päätöksien tukena. Yrityksen tulee luoda omat KPI-mittarit mittaamaan heidän omaa toimintaansa. Databox mahdollistaa KPI-mittareiden luomisen ja koostamisen eri järjestelmistä helposti. Tämän avulla yrityksen oikeat henkilöt saavat aina tarvittavan tiedon reaaliaikaisesti samasta paikasta.

Databoxin suurin vahvuus on, että järjestelmä on hyvin suuntautunut käyttäjäystävälliseen työskentelyyn ja mobiilisuuteen. Mobiililaitteiden käyttö työvälineenä kasvaa entistä enemmän koko ajan ja mobiilisovellukset kehittyvät entistä laajemmiksi. Databox on sitoutunut kehittämään uusia Connectoreita eri järjestelmille ja lisää uusia metricsejä, joiden avulla käyttäjä saa luotua kehittyneempiä mittareita Databoxiin.

Databox on todellakin varteenotettava vaihtoehto KPI-mittaristojen ja Databoardien alustaksi. Kannattaa rohkeasti lähteä kokeilemaan vaikka sellaisen kumppanin kanssa, joka auttaa määrittelemään relevantit KPI-mittarit ja luomaan näistä Databoardit. Rohkeasti kokeilemaan Databoxia!

Databoxin partnerit auttavat palvelun käyttöönotossa sekä luomaan relevantit KPI-mittarit järjestelmään. Sales Communications on myös Databox-kumppani.

Kun haluatte hyödyntää Databoxia teidän liiketoiminnassa, varaa aika keskustelulle kalenterista. Käydään asia yhdessä läpi!

 

 

Tilaa blogimme, joka on täynnä timanttista sisältöä koskien markkinointia, myyntiä ja asiakaspalvelua.