<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=917189318365224&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Vertailu: Inbound-markkinointi vs. outbound-markkinointi


Mitkä ovat keskeiset erot inbound-markkinoinnin ja outbound-markkinoinnin välillä. Lue nopea vertailu kahdesta markkinoinnin lajista.


Jani Aaltonen
12.11.2014 19:05

ayblovetpuoB2B-markkinointia voidaan toteuttaa kahdella tavalla: menemällä asiakkaiden luokse (outbound) tai antamalla asiakkaan tulla meidän luokse (inbound). Outbound-markkinointi on perinteinen markkinointitapa. Outboundia on harrastettu niin kauan kuin moderni myyntityö on ollut vallassa. Ainakin Don Draperin ajoista ;) Luultavasti sinunkin yrityksesi on valjastettu outboundiin.InBound-markkinointi_vers_OutBound-Markkinointi

Outbound-markkinointi

Outboundin keinot keskittyvät kampanjoihin ja ovat hyvin tuotekeskeisiä. Tällöin myydään jotain tuotetta, kerrotaan tuotteen ominaisuuksista ja hyödyistä asiakkaille push-markkinoinnin keinoin. Tämä tarkoittaa, että lähetämme asiakkaillemme mainontaa ja koitamme herättää heidän mielenkiintonsa erilaisin ärsykkein.

Keinovalikoimana ovat olleet mm. suoramarkkinointi, telemarkkinointi ja tapahtumamarkkinointi. Päättäjille lähetetään erilaisia viestejä postiluukusta ja sähköpostiluukusta. Telemarkkinoinnin avulla pyritään kartoittamaan asiakkaan tilanne ja kuljettamaan häntä eteenpäin myyntiprosessissa.

Outbound-kampanjointi on myös hyvin lyhytnäköistä toimintaa. Kampanjoiden tuloksia analysoidaan ja tuloksia per kampanja pitäisi tulla nopeasti. Kauppaa tai myyntimahdollisuuksia. Outbound-markkinointi keskittyy myös myyntisuppilon alkuun. Outbound-markkinointi on hyvin tuotekeskeistä ja lähtee tuotteen ominaisuuksista ja asiakkaan hyödyistä. 

Inbound-markkinointi

Inbound on myös vanha ja erittäin käytetty markkinointikeino. Keskeinen idea on saada asiakas vapaaehtoisesti itse tulemaan myyjän luokse. Keinoina on käytetty hyvää sisältöä, joka kiinnostaa asiakasta. Sisällön rooli on erityisen tärkeä. Jos asiakas ei koe, että sisältö on hänelle merkityksellinen, hän ei tule myyjän luokse. Toimivuus kiteytyy hyvin pitkälle sisältöön. Tämä tulee muistaa kun yrityksesi lähtee toteuttamaan sisältömarkkinointia. Liidien hankkiminen myynnille on yksi keskeisistä tavoitteista. Markkinoinnin mittaaminen suhteessa myyntiin on myös erittäin tehokasta.

Toimiva sisältö lähtee asiakkaasta ja siksi inbound on asiakas- ja kohderyhmäkeskeistä. Ajatuksena on auttaa asiakasta menestymään tavoitteissaan ja elämässään. Tärkeää on auttaa ja olla merkityksellinen. Inbound-markkinointi ei ole kampanja. Se on asenne ja tekemisen kulma. 

MarketingThatPeople.png

 

Historiallisesti asiakaslehdet ja erilaiset advertoriaalit edustavat hyvällä sisällöllä tuotettua markkinointia. Ostamisen ja tiedonhaun digitalisoituessa inboundista on tullut outbound-markkinointia tehokkaampi markkinoinnin keino. Tämä markkinoinnin laji keskittyy asiakkaan ostoprosessiin ja sen eri kohtiin.

 

Lataa inbound-markkinoinnin opas 

 

Olen Sales Communications:in toimitusjohtaja ja HubSpot accredited trainer. Olen erikoistunut inbound-markkinointiin ja tekemään verkkovierailijoista myyntiliidejä sekä tukemaan asiakkaitamme myyntiprosessien tehostamisessa ja myyntisyklien lyhentämisessä.

Lisää luettavaa: markkinointi  markkinoinnin johtaminen  markkinointiviestintä  inbound-markkinointi