<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=917189318365224&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Tietokannoista yksinkertaisesti johdolle

2507.2023

CRMData

Kuuntele blogi

Tietokannoista yksinkertaisesti johdolle
9:32

 

Tietokannoista yksinkertaisesti johdolle. Miksi tietokannat ovat tärkeitä yrityksille? CRM selitetään ja sen suunnitteluun vinkkejä. Tehokas tiedonhallinta tuo liiketoiminnallista hyötyä.

Mikä on tietokanta?

Tietokantojen käyttötapauksia yrityksissä

Miksi yrityksen johdon tulee ymmärtää tietokantoja ja niiden merkityksiä. Mikä on tietokantojen liiketoiminnallinen hyöty?

Onko CRM tietokanta?

Kuinka CRM tietokanta suunnitellaan?

Mikä on tietokanta?

Tietokanta on järjestelmä, jossa tietoa tallennetaan, järjestetään ja hallitaan. Tietokannan avulla voidaan helposti hakea tietoa, muokata sitä ja poistaa sitä. Tietokantoja käytetään laajasti yrityksissä, julkishallinnossa ja yksityisessä elämässä.

Tietokanta koostuu tauluista, jotka sisältävät tietoja. Taulu koostuu sarakkeiden ja rivien verkostosta. Sarakeet ovat tietotyyppejä, kuten merkkijono, kokonaisluku tai desimaaliluku. Rivit ovat tietojoukkoja, jotka sisältävät tietoja sarakkeista. Esimerkki: CRM:n yrityskortti on tietokantataulu joka sisältää erilaisia tietotyyppejä jotka ovat tietyssä muodossa mm. alasvetovalikoita, vapaata tekstiä, numeroita, laskentaa, osoitetietoja yms. yritykseen liittyvää tietoa. Lisäksi yritykseen liittyvä kontakti, tarjous yms. ovat tietokantatauluja. 

Tietokantaa hallitaan tietokannan hallintajärjestelmällä (DBMS). DBMS (A database management system) on ohjelmisto, joka mahdollistaa käyttäjien pääsyn tietokantaan ja sen käytön. CRM on DBMS).

Tietokanta on hyödyllinen työkalu, joka auttaa yrityksiä ja yksityishenkilöitä hallitsemaan tietojaan. Tietokannan avulla voidaan helposti löytää tietoa, muokata sitä ja poistaa sitä. Tämä säästää aikaa ja rahaa.

Tässä on muutamia esimerkkejä siitä, miten tietokantoja käytetään:

 • Yrityksissä tietokantoja käytetään asiakkaiden, tuotteiden, tilausten ja muiden liiketoimintatietojen tallentamiseen.
 • Julkisella hallinnolla on tietokantoja kansalaisten, äänestäjien ja verotietojen tallentamiseen.
 • Yksityishenkilöt käyttävät tietokantoja osoite-, yhteys- ja taloustietojen tallentamiseen tai vaikka ruokaohjeisiin, tehtäviin, projekteihin, kunstosaliohjelmiin yms.

Tietokanta on tehokas työkalu, joka auttaa yrityksiä ja yksityishenkilöitä hallitsemaan tietojaan. Tietokannan avulla voidaan helposti löytää tietoa, muokata sitä ja poistaa sitä. Tämä säästää aikaa ja rahaa.

Kuuntele podcast jossa käyn läpi tietokannat ja niiden rakenteet yksinkertaisesti ➡️.

Tietokantojen käyttötapauksia yrityksissä

Asiakashallinta

Hyöty: Asiakkaan tietojen, kuten yhteystietojen, ostohistorian ja mieltymysten tallentaminen. Tämä auttaa yrityksiä tarjoamaan paremman asiakaskokemuksen ja lisäämään myyntiä.

Tuotehallinta

Hyöty: Tuotteiden tietojen, kuten kuvausten, hintojen ja saatavuuksien tallentaminen. Tämä auttaa yrityksiä tarjoamaan paremman asiakaskokemuksen ja lisäämään myyntiä.

Tilausten hallinta

Hyöty: Tilausten tietojen, kuten tilausnumeroiden, toimitusosoitteiden ja toimituspäivämäärien tallentaminen. Tämä auttaa yrityksiä tarjoamaan paremman asiakaskokemuksen ja parantamaan toimitusprosessia.

New call-to-action

Laskutuksen hallinta

Hyöty: Laskujen tietojen, kuten laskunumeroiden, laskun päivämäärien ja laskusummien tallentaminen. Tämä auttaa yrityksiä tarjoamaan paremman asiakaskokemuksen ja parantamaan laskutusprosessia.

Varastonhallinta

Hyöty: Varaston tietojen, kuten tuotteiden saatavuuksien, varaustietojen ja tilausten määrien tallentaminen. Tämä auttaa yrityksiä tarjoamaan paremman asiakaskokemuksen ja parantamaan varaston hallintaa.

Raportointi

Hyöty: Liiketoimintatietojen raportointi, kuten myyntien, ostojen ja asiakaspalautteen raportointi. Tämä auttaa yrityksiä tekemään parempia liiketoimintapäätöksiä.

Analytiikka

Hyöty: Liiketoimintatietojen analysointi, kuten trendien ja ennusteiden tunnistaminen. Tämä auttaa yrityksiä tekemään parempia liiketoimintapäätöksiä.

Markkinointi

Hyöty: Markkinointitietojen tallentaminen, kuten asiakkaiden ostohistoria, mieltymykset ja kiinnostuksen kohteet. Tämä auttaa yrityksiä kohdentamaan markkinointikampanjansa tehokkaammin.

Myynti

Hyöty: Myyntitietojen tallentaminen, kuten asiakkaiden yhteystiedot, ostohistoria ja mieltymykset. Tämä auttaa yrityksiä kohdentamaan myyntityötään tehokkaammin.

Asiakaspalvelu

Hyöty: Asiakaspalvelutietojen tallentaminen, kuten asiakaspalvelun yhteydenotot, valitukset ja palautteet. Tämä auttaa yrityksiä parantamaan asiakaspalveluaan.

Nämä ovat vain muutamia yleisimpiä tietokannan käyttötapauksia B2B-yrityksissä. Tietokanta voi olla arvokas työkalu yrityksille, jotka haluavat parantaa liiketoimintaansa.

Miksi yrityksen johdon tulee ymmärtää tietokantoja ja niiden merkityksiä. Mikä on tietokantojen liiketoiminnallinen hyöty?

Yrityksen johdon tulee ymmärtää tietokantoja ja niiden merkityksiä, koska ne ovat keskeisiä yrityksen toiminnan kannalta. Tietokannat tallentavat yrityksen tärkeimmät tiedot, kuten asiakkaat, tuotteet, tilaukset ja taloustiedot. Nämä tiedot ovat välttämättömiä yrityksen liiketoiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja seuraamiseen.

Tietokantojen liiketoiminnalliset hyödyt ovat monenlaiset. Ne voivat auttaa yrityksiä:

 • Parantamaan asiakaspalvelua
 • Lisäämään myyntiä
 • Vähentämään kustannuksia
 • Parantamaan päätöksentekoa
 • Kehittämään uusia tuotteita ja palveluita
 • Vahvistamaan kilpailukykyä

Tietokantojen avulla yritykset voivat kerätä, tallentaa, järjestää ja analysoida tietoja tehokkaasti. Tämän avulla yritykset voivat tehdä parempia liiketoimintapäätöksiä, jotka voivat johtaa parempaan kannattavuuteen ja kasvuun.

Lisäksi tietokannat voivat auttaa yrityksiä parantamaan asiakaspalveluaan. Tietokannat voidaan käyttää asiakkaiden tietojen tallentamiseen, kuten yhteystietoihin, ostohistoriaan ja mieltymyksiin. Tämän avulla yritykset voivat tarjota henkilökohtaisempaa ja relevantimpaa asiakaspalvelua. 

Tutustu HubSpotin tietokantamalliin

Tietokannat voivat myös auttaa yrityksiä lisäämään myyntiä. Tietokannat voidaan käyttää asiakkaiden tietojen analysointiin, kuten ostohistoriaan, mieltymyksiin ja käyttäytymiseen. Tämän avulla yritykset voivat kohdentaa markkinointikampanjansa tehokkaammin ja tarjota asiakkaille tuotteita ja palveluita, joista he ovat todennäköisemmin kiinnostuneita.

New call-to-action

Kaiken kaikkiaan tietokannat ovat tärkeä työkalu yrityksille, jotka haluavat parantaa liiketoimintaansa. Tietokannat voivat auttaa yrityksiä parantamaan asiakaspalvelua, lisäämään myyntiä, vähentämään kustannuksia, parantamaan päätöksentekoa, kehittämään uusia tuotteita ja palveluita sekä vahvistamaan kilpailukykyä.

Onko CRM tietokanta?

Kyllä, CRM on tietokanta. CRM on asiakassuhteiden hallinta, joka on tietokantapohjainen järjestelmä, joka auttaa yrityksiä seuraamaan ja hallitsemaan asiakassuhteitaan. CRM-järjestelmät tallentavat tietoa asiakkaista, kuten yhteystietoja, ostohistoriaa, yhteydenottoja ja asiakaspalvelutapahtumia. Tämän avulla yritykset voivat parantaa asiakaspalveluaan, kohdentaa markkinointiaan ja myyntiään tehokkaammin ja kasvattaa asiakastyytyväisyyttä.

CRM-järjestelmät ovat tietokantoja, koska ne tallentavat tietoa asiakkaista tietokantamuotoon. Tämä tieto voidaan järjestää ja hakea tehokkaasti, mikä auttaa yrityksiä seuraamaan ja hallitsemaan asiakassuhteitaan.

Kuinka CRM tietokanta suunnitellaan?

Tässä on prosessi, jossa varmistetaan tietokannan ja tietojen oikeellisuus, kun CRM otetaan käyttöön:

 1. Suunnittele tietokanta.
 2. Siirrä tiedot tietokantaan.
 3. Varmista tietokanta. 
 4. Suojaa tietokanta. 
 5. Seuraa tietokantaa. 

Ensimmäinen vaihe on suunnitella tietokanta. Tämä tarkoittaa tietokannan rakennesuunnittelua, joka sisältää taulujen, sarakkeiden, suhteiden ja muiden ominaisuuksien määrittämisen. On tärkeää suunnitella tietokanta huolellisesti varmistaaksesi, että se vastaa yrityksen tarpeita. Muista dokumentoida.  

Kun tietokanta on suunniteltu, seuraava vaihe on siirtää tiedot tietokantaan. Tämä voidaan tehdä manuaalisesti tai käyttämällä tietokantatyökalua. On tärkeää varmistaa, että tiedot siirretään oikein ja että ne ovat ajantasaisia.

Kun tiedot on siirretty tietokantaan, seuraava vaihe on varmistaa tietokanta. Tämä tarkoittaa tietokannan tietojen tarkistamista virheiden varalta. On olemassa useita tapoja varmistaa tietokanta, mukaan lukien manuaalinen tarkistus, tietokantatyökalu tai tietokantapalvelu.

Kun tietokanta on varmistettu, seuraava vaihe on suojata tietokanta. Tämä tarkoittaa tietokannan suojaamista luvattomalta pääsyltä. On olemassa useita tapoja suojata tietokanta, mukaan lukien käyttäjätunnusten ja salasanojen käyttö, palomuurit ja tietokantahallintajärjestelmät.

Kun tietokanta on otettu käyttöön, on tärkeää seurata tietokantaa varmistaaksesi, että se toimii oikein. Tämä tarkoittaa tietokannan suorituskyvyn tarkistamista, tietokannan varmuuskopioiden tarkistamista ja tietokannan päivitysten seurantaa.

Seuraamalla näitä vaiheita voit varmistaa, että CRM-järjestelmäsi tietokanta on oikea ja turvallinen.

Jätä viesti chatin kautta tai varaa suoraa aika asiantuntijan kanssa, jos haluat tietää lisää tietokannoista tai olet harkitsemassa CRM-projektia. 

Tilaa blogimme, joka on täynnä timanttista sisältöä koskien markkinointia, myyntiä ja asiakaspalvelua.