<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=917189318365224&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Sähköpostimarkkinointi ja parhaat käytännöt

3004.2018

MarkkinointiHubSpot

Kuuntele blogi

Sähköpostimarkkinointi ja parhaat käytännöt
10:16

Sähköposti on nopea ja edullinen viestintätapa. Hubspotin mukaan maailmassa on noin 5,9 miljardia aktiivista sähköpostitiliä, 99% käyttäjistä tarkistaa postinsa päivittäin ja jopa 70% kuluttajista valitsee mieluiten sähköpostin parhaana välineenä markkinointiviestinnälle.

Statistiikkojen perusteella on siis turha yrittää väittää, että sähköposti olisi kuoleman tuomittu tapa kommunikoida. Eritoten nykyisin, kun valtaosa väestöstä kantaa mukanaan älypuhelinta, johon sähköposti on myös todennäköisesti integroituna.

Sähköpostin parhaimmiksi puoliksi voi lukea sen korkeat personoinnin mahdollisuudet ja korkea tuottoprosentti eli ROI (return of invest), 3,800%. Sähköpostin menestykseen vaikuttaa kolme tekijää: oikea sisältö, oikea vastaanottaja ja oikea aika.

Blogi sähköpostimarkkinoinnista antoi jo hyvän yleiskatsauksen aiheesta. Nyt on aika syventää tietämystä.

Sähköpostimarkkinointi osana ostajan elinkaarta

Sähköposti on tehokas keino kommunikoida asiakkaiden kanssa. On kuitenkin tärkeä ymmärtää, että asiakkaiden kanssa täytyy kommunikoida eri tavoin, riippuen missä vaiheessa he ovat ostajan matkaa. Tiesitkö, että 73% liideistä ei ole vielä valmiita tekemään ostopäätöstä heidän jättäessään ensimmäisen kerran tietonsa? Siksi liidejä täytyykin ruokkia ja lämmittää etenemään ostajan matkalla heille sopivalla vauhdilla. Tämä tapahtuu tietenkin tarjoamalla heille säännöllisesti arvokasta sisältöä, jotta heistä voi jonain päivänä konvertoitua yrityksesi asiakkaita. Sähköposti on loistava väline tässä prosessissa.

Millaista asiakkaalle arvokas sisältö voi olla? Miettiessäsi oikeanlaista sisältöä, markkinoinnin kannattaa konsultoida myyntiä. Pyydä myyntiä pitämään kirjaa prospektien esittämistä kysymyksistä ja ongelmista, ja niistä tarjouksista, jotka resonoivat ideaaleissa asiakkaissanne.

Lähettääkö vaiko ei, siinä vasta kysymys

Ehkä tärkein oppi sähköpostimarkkinoinnin parhaissa käytännöissä on tietää koska ei kannata lähettää sähköpostia. Lähettämällä väärän sähköpostin väärälle segmentille saatat menettää kohderyhmäsi luottamuksen. Ei ole esimerkiksi järkevää lähettää jo vanhoille asiakkaille heidän jo käyttämästään tuotteesta kokeiluversiota, kun taas ruokkimallesi liidille tällainen tarjous olisi loistava vaihtoehto.

markkinointisähköpostin_lähettäminen

 

Kohdentamaton sähköpostimarkkinointi on tehotonta

Ja ehkä tärkeintä on, se sinulla täytyy olla lupa lähettää sähköpostia, eli sano ei ostetuille listoille. Jos et tiedä sähköpostien alkuperää, lähetyslista ei välttämättä ole luotettava. Sinulla on ehdottomasti oltava lupa lähettää sähköpostia. Ihmiset eivät yleisesti pidä yllätyksistä sähköposteissaan. Erittäin harva ihminen haluaa antaa aikaansa, saatikka rahojaan ennalta tuntemattomalle yritykselle, joka vain sattumalta ilmaantuu epämääräisen tarjouksen kera heidän sähköpostiinsa. Tällainen sähköpostimarkkinointi on tehotonta ja yrityksen voimavarojen tuhlaamista. Eli, älä spämmää. Se, että joku on antanut sinulle sähköpostiosoitteesi, on eräänlainen luottamuksen osoitus, jota tulisi kunnioittaa.

Segmentointi

Segmentointi auttaa markkinoijaa tekemään asiakassuhdelähtöistä ja tuloksellista markkinointia. Sähköpostien lähetyslistat kannattaa järjestää tietojärjestelmäsi eri kontaktien eri tietojen yhteneväisyyksien mukaan segmentoimalla. Pidä myös mielessä jokaista sähköpostia luodessa sisältö ja asiayhteys. Mieti aina, onko sähköposti oikeasti relevanttia juuri tälle segmentille.


Parhaimmat käytännöt segmentoinnissa:

 • Pidä contact database aina ajan tasalla
  • Contact database, eli tietokanta, missä säilytät keräämiäsi tietoja kontakteistasi, on inboundin hermopääkeskus
  • Seuraa kontaktejasi heidän siirtyessä ostajanmatkalla eteenpäin
  • 22,5% kontakteistasi rappeutuu vuodessa. Sen takia on tärkeää pitää listasi puhtaana
 • Määritä segmentointi strategiasi
  • Millä perusteella segmentoit listasi ja kontaktisi: Voit segmentoida esimerkiksi organisaation koon tai tyypin perusteella, ammattinimikkeen perusteella, konversiotapahtumien perusteella tai web analyticsin perusteella
 • Se mitä prospektit kertovat sinulle, on vain jäävuoren huippu siitä, mitä voit heistä saada selville, käytä kontaktien segmentoinnissa hyväksesi keräämääsi epäsuoraa ja suoraa dataa
  • Epäsuora (implicit) data on asiakkaan käyttäytymisestä kerättyä informaatiota
  • Suora (explicit) data on asiakkaan sinulle tarkoituksella jaettua informaatiota
 • Asenna ja pidä yllä eri sovellusten integraatioita

New Call-to-action

Sähköpostien ulkoasun ja sisällön liitto

Loistavan sähköpostin sisältö ja design ovat keskenään yhtä tärkeitä komponentteja. Designin avulla sisältö pääsee oikeuksiinsa, ja viesti välittyy lukijalle vaivattomasti. Ulkoasun ja sisällön yhteistyö korostuu nykyaikana, sillä sähköpostit eivät taistele enää vain keskenään postilaatikon herruudesta, vaan vastassa on koko internet, joka alati vetää lukijan mielenkiintoa toisaalle.

Oikeanlainen design mukailee yrityksen brändiä ja luo asiakkaalle positiivisen yhteyden yritykseen. Alla on listattuna muutama kohta, joihin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota:

 • Käytä valkoista tilaa tehokkaasti
 • Vältä pitkiä kappaleita tekstiä. Ei sitä kukaan jaksa kuitenkaan lukea
 • Käytä alaotsikoita tekstin jaksotuksessa
 • Käytä fonttia, lihavoitua ja kursivoitua tekstiä, listauksia, numeroita ja värejä tehokeinoina
  • Älä käytä alleviivattua tekstiä, sillä se voi helposti näyttää linkiltä
 • Puntaroi tarkkaan mihin sähköpostissa sijoitat logon, kuvat, lukemaan kutsuvan otsikon ja itse tekstin
  • Tutkimusten mukaan sähköpostin ensimmäiset 25% ratkaisevat pelin

Sisällöllisesti on hyvä valita yksi selkeä tavoite ja CTA per maili, jotta sähköpostisi johtavat konversioihin. Tämän tavoitteen kuuluisi olla sellainen, joka vastaa selkeästi kysymykseen miksi lähetät sähköpostin? Lähetykset, avaukset ja klikkaukset ovat mittareita, mutta eivät tavoitteita. Yhden tavoitteen sääntöön on tosin olemassa poikkeus: uutiskirjeet, joilla on todennäköisesti monta tavoitetta ja CTA:ta. Uutiskirjeessä ratkaisijaksi nouseekin selkeä design ja osien jaottelu. 

Äläkä unohda mobiili responsiivisuutta ja sitä, että jokainen sähköpostiohjelma näyttää sähköpostin hieman eri tavalla. 54% sähköposteista avataan mobiilissa. Myös Gmail ja Outlook näyttävät sähköpostit eri tavalla. Tämän takia kannattaa harkita seuraavia ratkaisuja:

 • Muista linkata sähköpostiin aina online-versio
 • 600px on ideaali leveys sähköpostille
 • Vältä HTML/CSS pohjaista suunnittelua
 • Lisää alt text käyttämiisi kuviin
 • Vältä tekemästä sähköpostistasi yhtä kuvatiedostoa
 • Vältä taustakuvia sähköposteissasi
 • Älä käytä ulkoisesti referoitua CSS:ää
 • Lyhyestä virsi kaunis. Puhelimella on raskasta lukea pitkiä tekstejä
 • Käytä mobiiliystävällisiä malleja
 • Harkitse CTA:n siirtämistä sähköpostin alkuun ja navigointi viestin loppuun.
 • Fontin on oltava minimissään 14pt
 • CTA:n täytyy olla vähintään 44 x 44 pikseliä, jotta ihmiset pystyvät mobiilissa klikkaamaan sitä sormellaan

Ennen sähköpostin lähetystä

Monen markkinoijan painajainen on lähettää asiakkaille sähköpostia ja huomata vasta lähetyksen jälkeen valtava kirjoitusvirhe otsikossa. Vältä virheitä lähettämällä itsellesi testimaili ennen julkaisua. Yritä myös lukea viesti ilman kuvia, testaa kaikki mahdolliset linkit ja varmista, että sähköpostissa on aina mahdollisuus peruuttaa tilaus. Tarkista, että sähköpostista on saatavilla plain-text versio. Varmista myös, että sähköpostisi toimii suosituimmilla sovelluksilla ja alustoilla avattuna.

markkinointi_sähköposti_kohdennus

Vätä virheitä lähettämällä testisähköposti itsellesi ennen kuin lähetät sen asiakkaillesi

 

Mieti myös mistä osoitteesta lähetät viestin. Lähetä se mieluiten sellaisesta osoitteesta, joka käy asiakkaalle järkeen tämän lukiessa sähköposteja. Personointi on toki tärkeää, mutta käytä lähettäjänä sellaisia nimiä, jotka asiakas varmasti tunnistaa.

Optimointi

Jopa 83% markkinoijista eivät optimoi sähköpostejaan. Se tarkoittaa sitä, että valtaosa ei kuluta pahemmin aikaansa parantaakseen sähköpostimarkkinointiaan. Optimoinnin avulla voit selvittää, miten hyvin tai huonosti lähettämäsi viestit toimivat. Voit perustaa tulevaisuuden päätökset olemassa olevaan dataan, etkä arvailuun.

Optimoimalla löydät reseptin, josta kontaktisi pitävät eniten ja samalla koko prosessista ne kohdat, jotka aiheuttavat kitkaa. Yleisimmät ongelmat sähköpostimarkkinoinnissa ovat viestin tehottomuus ja ajankohta. Viestejä lähetetään liian harvoin, liian usein, väärään aikaan tai niiden sisältö ei ole segmentille relevanttia. Vain kokeilemalla voi löytää oikean balanssin.

Käytännössä voit testata eri sähköposteja vaikka A/B testauksella. Voit kokeilla kontaktien erilaista segmentointia tai muutoksia sähköpostisi ulkoasussa. Tärkeää on, että sinulla on testaamallasi listalla tarpeeksi ihmisiä. Onko 10 000 välttämättä edes tarpeeksi suuri määrä ihmisiä? Katso alla olevaa kuvaa.

 

sähköpostimarkkinointi_funnel.png

No eihän se ole.

Aloita segmentoimalla tietokantasi kaikki kontaktit, etsi mahdollisuuksia markkinointisuppilostasi, suunnittele kokeiluja ja priorisoi ne, eli ei kaikkia kokeiluja kerralla.

Vain testaamalla voit saada selville onko sähköpostisi edes menneet oikealla ihmiselle oikeaan aikaan oikean viestin kera. Testauksessa on syytä käyttää rohkeasti mielikuvitusta, mutta olla silti realistinen omien voimavarojen ja ajankäytön suhteen. Testausta kannattaa suorittaa tarpeeksi pitkän ajanjakson ajan, suositus on kvartaalin ajan. Tasapaino on syystäkin usein horjuvaa, sillä mikään ei ole tässä maailmassa pysyvää. Muutoskin on jatkuvaa ja sen takia optimoinnin pitäisi olla jatkuva osa koko prosessia. Jatkuvalla optimoinnilla saat pidettyä sähköpostimarkkinointisi pyörät aina öljyttyinä ja tehokkaina.

 

Tilaa blogimme, joka on täynnä timanttista sisältöä koskien markkinointia, myyntiä ja asiakaspalvelua.