<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=917189318365224&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Mitä on Suosittelumarkkinointi + ohjeet kampanjoiden toteuttamiseen

2203.2023

MarkkinointiAsiakaskokemus

Kuuntele blogi

Mitä on Suosittelumarkkinointi + ohjeet kampanjoiden toteuttamiseen
12:21

Suosittelumarkkinointi tarkoittaa markkinointia, joka perustuu asiakkaiden suositteluun ja verkostoitumiseen. Tämä markkinointimuoto on erittäin tehokas tapa kasvattaa asiakaskuntaa ja lisätä brändin tunnettuutta. Suositusten voima on todistettu - ihmiset luottavat enemmän muiden ihmisten suosituksiin kuin perinteiseen mainontaan. Suosittelumarkkinoinnin avulla voidaan saavuttaa uskollisia asiakkaita, jotka puolestaan voivat suositella brändiä tutuilleen.

Kuinka suosittelumarkkinointi toimii?

Suosittelumarkkinointi toimii siten, että asiakkaat jakavat positiivisia kokemuksiaan brändistä tuttavilleen ja verkostossaan. Tämä voi tapahtua esimerkiksi suullisesti, sosiaalisessa mediassa tai suosituskampanjan kautta. Kun asiakas suosittelee brändiä ja jakaa omia kokemuksiaan, hän vaikuttaa muiden ihmisten ostopäätöksiin. Suosittelumarkkinointi voi toimia erityisen hyvin esimerkiksi hyvämaineisten bloggaajien ja vaikuttajien kautta.

Suosittelumarkkinoinnin tehokkuus perustuu siihen, että ihmiset luottavat enemmän muiden ihmisten suosituksiin kuin perinteiseen mainontaan. Kun brändiä suositellaan lähipiirissä tai someverkostoissa, se voi luoda positiivista kohinaa ja lisätä brändin tunnettuutta. Positiivisten suositusten jakaminen on myös yleensä ilmaista tai edullista, joten se on erittäin kustannustehokas tapa markkinoida brändiä.

Suosittelumarkkinointi toimii myös pitkällä aikavälillä, sillä uskolliset asiakkaat voivat suositella brändiä tuttavilleen ja kasvattaa näin asiakaskuntaa. Lisäksi suosittelumarkkinointi voi auttaa luomaan positiivisia suhteita asiakkaiden kanssa ja lisätä uskollisuutta brändiä kohtaan.

Suosittelumarkkinointi sosiaalisessa mediassa

Sosiaalinen media on erittäin tehokas tapa toteuttaa suosittelumarkkinointia. Sosiaalisen median alustat, kuten Facebook, Twitter ja Instagram, tarjoavat monia erilaisia tapoja kannustaa asiakkaita jakamaan kokemuksiaan brändistä. Tässä muutamia vinkkejä suosittelumarkkinoinnin toteuttamiseen sosiaalisessa mediassa:

 1. Luo sosiaalisen median kampanja, jossa asiakkaat voivat jakaa kokemuksiaan brändistä ja käyttää tiettyä aihetunnistetta. Näin brändi voi helposti seurata suositusten määrää ja jakaa niitä omalla tilillään.

 2. Tarjoa asiakkaille kannustimia suositusten jakamisesta sosiaalisessa mediassa. Tämä voisi olla esimerkiksi alennuskoodi, ilmaiset näytteet tai kilpailu, jossa osallistuminen edellyttää brändin jakamista somessa.

 3. Yhteistyö vaikuttajien kanssa sosiaalisessa mediassa voi olla erittäin tehokas tapa saavuttaa suurempi kohdeyleisö suosittelumarkkinoinnissa. Valitse vaikuttajat, jotka ovat linjassa brändin kanssa ja joilla on laaja seuraajakunta.

 4. Seuraa sosiaalisen median kanavia aktiivisesti ja vastaa asiakkaiden kysymyksiin ja kommentteihin nopeasti ja ammattimaisesti. Positiiviset kommentit kannattaa jakaa myös omassa somessa.

 5. Muista tarjota erinomaista asiakaspalvelua ja henkilökohtaista huomiota, jotta asiakkaat tuntevat olonsa erityisiksi ja tyytyväisiksi. Tämä auttaa luomaan positiivisia suhteita asiakkaiden kanssa ja lisää uskollisuutta brändiä kohtaan.

Sosiaalinen media on erittäin tehokas tapa toteuttaa suosittelumarkkinointia, kun sitä käytetään oikein. Tärkeintä on tarjota asiakkaille helppo tapa jakaa kokemuksiaan brändistä ja luoda positiivisia suhteita heidän kanssaan.

Suosittelumarkkinointi brändin rakentamisessa

Suosittelumarkkinointi voi olla erittäin tehokas tapa rakentaa brändiä ja lisätä sen tunnettuutta. Kun asiakkaat jakavat positiivisia kokemuksiaan brändistä, se voi luoda positiivista kohinaa ja lisätä brändin uskottavuutta. Tässä muutamia vinkkejä suosittelumarkkinoinnin käyttämisestä brändin rakentamisessa:

 1. Keskity tarjoamaan asiakkaille erinomaisia tuotteita tai palveluita ja luomaan positiivisia kokemuksia. Kun asiakkaat ovat tyytyväisiä brändiin, he todennäköisemmin jakavat kokemuksiaan eteenpäin.

 2. Luo helppo tapa asiakkaille jakaa kokemuksiaan brändistä. Tämä voisi olla esimerkiksi sosiaalisen median kampanja tai suosituslomake verkkosivuilla.

 3. Kannusta asiakkaita jakamaan kokemuksiaan brändistä ja tarjoa heille helppoja tapoja tehdä niin. Voit jakaa esimerkiksi positiivisia kommentteja somessa tai tarjota asiakkaille alennuksia suositusten perusteella.

 4. Luo suosittelukampanjoita, joissa asiakkaat voivat saada etuja suositusten jakamisesta. Voit esimerkiksi tarjota alennuksia seuraavasta ostoksesta tai ilmaisia näytteitä.

 5. Seuraa aktiivisesti asiakkaiden palautteita ja vastaa niihin nopeasti ja ammattimaisesti. Tämä osoittaa, että välität asiakkaiden mielipiteistä ja haluat parantaa heidän kokemuksiaan brändistä.

Suosittelumarkkinointi voi auttaa rakentamaan brändiä pitkällä aikavälillä ja lisäämään sen tunnettuutta. Kun asiakkaat jakavat positiivisia kokemuksiaan brändistä, se voi auttaa houkuttelemaan uusia asiakkaita ja luomaan uskollisia asiakkaita. On tärkeää tarjota asiakkaille mahdollisuus jakaa kokemuksiaan ja olla osa brändin tarinaa.

Asiakkaiden sitouttaminen suosittelumarkkinoinnilla

Suosittelumarkkinointi voi auttaa sitouttamaan asiakkaita brändiin ja lisäämään heidän uskollisuuttaan. Tässä muutamia vinkkejä asiakkaiden sitouttamiseen suosittelumarkkinoinnilla:

 1. Tarjoa asiakkaille ainutlaatuisia etuja, kuten alennuksia tai lahjoja, suositusten jakamisesta. Tämä kannustaa asiakkaita jakamaan kokemuksiaan brändistä ja sitoutumaan siihen pitkällä aikavälillä.

 2. Luo kampanjoita, jotka auttavat asiakkaita tuntemaan olevansa osa brändin tarinaa. Voit esimerkiksi pyytää asiakkaita jakamaan kuvia brändin tuotteiden käytöstä somessa tai lähettää heille henkilökohtaisia tarjouksia.

 3. Keskity tarjoamaan erinomaista asiakaspalvelua ja hoitamaan mahdolliset ongelmatilanteet nopeasti ja ammattimaisesti. Tämä auttaa asiakkaita tuntemaan olonsa erityisiksi ja tyytyväisiksi ja sitoutumaan brändiin pitkällä aikavälillä.

 4. Tarjoa asiakkaille henkilökohtaista huomiota ja huolehdi siitä, että heidän tarpeensa ja toiveensa huomioidaan. Kun asiakkaat tuntevat olonsa arvostetuiksi, he todennäköisemmin jakavat positiivisia kokemuksiaan brändistä eteenpäin.

 5. Muista kiittää asiakkaitasi heidän suosituksistaan ja tarjota heille jotain pientä lahjaa tai lisäetua heidän sitouttamiseksi brändiin.

Asiakkaiden sitouttaminen suosittelumarkkinoinnilla voi auttaa luomaan uskollisia asiakkaita, jotka jakavat positiivisia kokemuksiaan brändistä eteenpäin. Kun asiakkaat tuntemaan olonsa erityisiksi ja arvostetuiksi, he todennäköisemmin sitoutuvat brändiin pitkällä aikavälillä ja jakavat kokemuksiaan eteenpäin.

Käytännön vinkkejä suosittelumarkkinoinnin toteuttamiseen:

 1. Kannusta asiakkaita jakamaan kokemuksiaan brändistä somessa tai suullisesti tuttavilleen.
 2. Luo suosittelukampanjoita, joissa asiakkaat voivat saada alennuksia tai muita etuja suositusten jakamisesta.
 3. Yhteistyö somevaikuttajien kanssa voi olla erittäin tehokas tapa saavuttaa laajempi kohdeyleisö suosittelumarkkinoinnissa.
 4. Seuraa aktiivisesti asiakkaiden palautteita ja vastaa niihin nopeasti ja ammattimaisesti.
 5. Tarjoa erinomaista asiakaspalvelua ja henkilökohtaista huomiota, jotta asiakkaat tuntevat olonsa erityisiksi ja tyytyväisiksi.

Suosittelumarkkinointi on erittäin tehokas tapa kasvattaa asiakaskuntaa ja lisätä brändin tunnettuutta. Kun asiakkaat jakavat positiivisia kokemuksiaan brändistä, se voi luoda positiivista kohinaa ja lisätä brändin uskottavuutta. On tärkeää tarjota asiakkaille mahdollisuus jakaa kokemuksiaan ja olla osa brändin tarinaa.

Lisäksi suosittelumarkkinointi on erittäin kustannustehokas tapa markkinoida brändiä. Sen avulla voidaan säästää merkittävästi markkinointibudjettia perinteiseen mainontaan verrattuna. Kuitenkin negatiiviset suositukset voivat myös levitä nopeasti ja vahingoittaa brändiä, joten on tärkeää tarjota erinomaista asiakaspalvelua ja hoitaa mahdolliset ongelmatilanteet nopeasti ja ammattimaisesti.

Jos haluat aloittaa suosittelumarkkinoinnin, on tärkeää muistaa muutama asia:

 1. Keskity tarjoamaan asiakkaille erinomaisia tuotteita tai palveluita ja luomaan positiivisia kokemuksia.
 2. Kannusta asiakkaita jakamaan kokemuksiaan brändistä ja tarjoa heille helppoja tapoja tehdä niin.
 3. Luo suosittelukampanjoita, joissa asiakkaat voivat saada etuja suositusten jakamisesta.
 4. Seuraa aktiivisesti asiakkaiden palautteita ja vastaa niihin nopeasti ja ammattimaisesti.
 5. Yhteistyö somevaikuttajien kanssa voi olla erittäin tehokas tapa saavuttaa laajempi kohdeyleisö suosittelumarkkinoinnissa.

Kun suosittelumarkkinointi onnistuu, se voi luoda positiivista kohinaa ja lisätä brändin uskottavuutta merkittävästi. Se on erinomainen tapa saada uskollisia asiakkaita ja kasvattaa asiakaskuntaa pitkällä aikavälillä.

Esimerkki suosittelukampanjasta

Yksi esimerkki suosittelukampanjasta voisi olla alennuskoodien jakaminen asiakkaille suositusten perusteella. Kampanjan voi toteuttaa esimerkiksi verkkokaupassa tai fyysisessä liiketilassa.

Kampanja voisi toimia seuraavasti:

 1. Tarjoa asiakkaille alennuskoodi, joka antaa heille alennuksen seuraavasta ostoksesta.
 2. Kehota asiakkaita jakamaan alennuskoodia tuttavilleen.
 3. Jos tuttavat käyttävät alennuskoodia, myös alkuperäinen asiakas saa alennuksen seuraavasta ostoksestaan.
 4. Jatka kampanjaa tietyn ajanjakson ajan ja tarjoa asiakkaille lisäetuja suositusten jakamisesta.

Tämä kampanja kannustaa asiakkaita jakamaan kokemuksiaan brändistä tuttavilleen ja lisää brändin tunnettuutta. Lisäksi se antaa asiakkaille konkreettisia etuja suositusten jakamisesta. Kampanja on helppo toteuttaa ja voi olla erittäin tehokas tapa kasvattaa asiakaskuntaa ja lisätä myyntiä.

Esimerkki suosittelukampanjasta B2B-palveluissa

Suosittelukampanjan toteuttaminen B2B-palveluissa voi vaatia erilaisia lähestymistapoja kuin B2C-puolella. Yksi esimerkki B2B-suuntautuneesta suosittelukampanjasta voisi olla seuraavanlainen:

 1. Tarjoa olemassa oleville asiakkaillesi alennus tulevista palveluista, jos he suosittelevat yritystä tuttavilleen ja asiakkailleen.

 2. Luo asiakkaillesi helppo tapa jakaa suosituksia yrityksestä. Tämä voisi olla vaikkapa lyhyt verkkolomake, jonka kautta asiakkaat voivat lähettää suosituksia suoraan yrityksen myyntitiimille.

 3. Kiitä asiakkaitasi suosituksista ja tarjoa heille jotain pientä lahjaa tai lisäetua heidän sitouttamiseksi yritykseen.

 4. Analysoi suosituksia ja tarkastele, kuinka moni niistä johti uuteen asiakkuuteen. Tarvittaessa hienosäädä kampanjaa, jotta se toimii entistä paremmin.

Tämä suosittelukampanja kannustaa olemassa olevia asiakkaita jakamaan kokemuksiaan yrityksen palveluista ja auttaa houkuttelemaan uusia asiakkaita yrityksen piiriin. Lisäksi se antaa asiakkaille konkreettisia etuja suositusten jakamisesta. Kampanja on helppo toteuttaa ja voi olla erittäin tehokas tapa kasvattaa asiakaskuntaa ja lisätä myyntiä B2B-palveluissa.

Esimerkki sähköpostista jolla kutsut asiakkaasi suosittelijaksi

Hei [Asiakkaan nimi],

Haluaisimme laajentaa suosittelumarkkinointikampanjaamme ja etsimme sopivia asiakkaita, jotka haluavat jakaa positiivisia kokemuksiaan brändistämme eteenpäin. Olemme huomanneet, että olette tyytyväinen asiakkaamme ja uskomme, että voisitte olla arvokas suosittelija brändillemme.

Olisitteko kiinnostunut liittymään suosittelijoidemme joukkoon ja jakamaan kokemuksianne brändistämme? Suosittelijana saatte mahdollisuuden jakaa ainutlaatuisia tarjouksia ja etuja tuttavillenne ja seuraajillenne sekä auttaa muita löytämään laadukkaat tuotteemme ja palvelumme.

Jos olette kiinnostunut liittymään suosittelijoidemme joukkoon, vastatkaa tähän sähköpostiin ja ilmoittakaa halukkuutenne. Lähetämme teille lisätietoja suosittelumarkkinointiohjelmastamme ja siitä, miten voitte aloittaa jakamisen.

Kiitos paljon jo etukäteen. Toivomme, että olette kiinnostunut liittymään joukkoomme ja auttamaan meitä lisäämään brändimme tunnettuutta.

Ystävällisin terveisin, [Brändin edustajan nimi]

Tilaa blogimme, joka on täynnä timanttista sisältöä koskien markkinointia, myyntiä ja asiakaspalvelua.