<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=917189318365224&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Mitä on Social Selling? 3 käytännön esimerkkiä

1502.2018

Sosiaalinen media

Kuuntele blogi

Mitä on Social Selling? 3 käytännön esimerkkiä
3:34

Koska internet ja hakukoneet ovat muuttaneet B2B-ostoprosessia, on myynninkin muututtava. Ostaja ei halua kylmiä myyntisoittoja tai e-maileja, vaan etsii itse verkosta tietoa tunnistettuaan tarpeensa. Inbound-ajattelun mukaisesti prospektit tulevat kyllä luoksesi, mikäli tuotat heille arvoa ja olet löydettävissä. Social selling, eli sosiaalinen myynti auttaa sinua tässä.

Social selling on omalla sosiaalisen median aktiiviisuudella vaikuttamista. Se on oman henkilöbrändin kautta luottamuksen rakentamista niissä verkostoissa ja alustoissa, joissa potentiaalinen asiakas tahtoo ottaa yhteyttä ja tulla kontaktoiduksi. 

Alapuolelle on listattu kolme käytännön esimerkkiä Social Sellingin harjoittamisesta.

 

1) Henkilöbrändi ja luottamus

Henkilöbrändin rakentaminen tarkoittaa oman asiantuntijuuden esille laittamista niin sosiaalisessa mediassa kuin muissa rajapinnan kontakteissa. Käytännössä luottamus rakentuu ajan myötä. 

 Social Selling Sales Communications

 

Laura Pääkkönen, yksi Suomen johtavista Social Sellingin asiantuntijoista, on tiivistänyt henkilöbrändin olemuksen verkostoissa seuraavasti: 

”Rakenna luottamusta, laajenna vaikutuspiiriäsi ja vahvista omaa tunnettuuttasi asiakkaidesi keskuudessa.”

Henkilöbrändin rakentaminen ei ole itsensä kehumista, tyrkyttämistä tai palkintokorokkeelle asettamista, vaan aktiivista osallistumista keskusteluun eri alustoilla. Kyseenalaista, opeta ja keskustele ihmisenä. Esimerkiksi LinkedIn tarjoaa tähän loistavat valmiudet omien julkaisujen, kommentoinnin ja asiantuntijaryhmien kautta.

 

2) Verkostot

Kun verkostosi kasvaa toimiessasi sen aktiivisena jäsenenä, saat enemmän mahdollisuuksia uusiin kontakteihin, ja samalla levität itsestäsi tietoisuutta. Näin verkostosi palvelee henkilöbrändäystä ja henkilöbrändäys verkostoasi. 

 

Social Selling Sales Communications

 

Verkostot mahdollistavat myös tutustumisen prospekteihin ja liideihin. Pohdi mm. seuraavia asioita: miten tarjoomasi kohtaa asiakkaasi tarpeen? Miten erotut kilpailijoistasi? Mitä kilpailijat tekevät hyvin ja mitä voit tehdä paremmin? Luotaamalla verkostoja pystyt entistä paremmin kohdentamaan tuotteesi ja palvelusi mahdollisten asiakkaiden tavoitettaviksi heidän tarpeidensa mukaan.

 

3) Sosiaalinen media 

Sosiaalinen media tarjoaa ostajille mahdollisuuden tutustua sinuun ja yritykseesi, mutta se tarjoaa myös sinulle avaimet tutustua heihin. Toimi niissä alustoissa, joissa ostaja on. 

Alustoja, joilta vasta-alkajan on hyvä ponnahtaa sosiaalisen myynnin menestyjiksi Suomen B2B -markkinoilla ovat LinkedIn, Twitter ja Facebook. Laajentaessa omaa alustavalikoimaa erityisesti YouTube ja Instagram ovat tutustumisen arvoisia. Tärkeää on huomata, että toimialasi ja erityisesti asiakkaasi määrittelevät sinulle sopivan alustan.

Merkittävänä osana sosiaalista mediaa on sisältö. Tämä kasvattaa aktiivisuutta verkostossasi, mikä ruokkii luottamusta. Sisällön tulee olla luonteeltaan relevanttia, asiakkaalle hyödyllistä, opettavaista ja oikea-aikaista.

New Call-to-action

  

Social Selling auttaa sinua ja asiakastasi

Social Selling yhdistää teknologian hyödyntämisen ja ihmisyyden. Ennen kaikkea se ottaa huomioon ihmiset ihmisinä. Kontaktit tapahtuvat ihmisten välillä ja ihmiset tekevät päätökset. Henkilöbrändisi määrittää, miten sinut nähdään ihmisenäAlustat ja niillä jaettava sisältö ovat keino saada aikaan keskustelua ja luottamusta. Alustan tulee olla sellainen, jolla asiakkaasi tahtoo toimia. Sosiaalinen myynti auttaa sinua ja asiakastasi kohtaamaan toisenne.

 

Tilaa blogimme, joka on täynnä timanttista sisältöä koskien markkinointia, myyntiä ja asiakaspalvelua.