<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=917189318365224&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kasvupodcast: Älä ole pomo 10 tärkeää kohtaa

0702.2020

Strategia

Kuuntele blogi

Kasvupodcast: Älä ole pomo 10 tärkeää kohtaa
5:44

Suomen luotetuin johtamisen erikoisasiantuntija Mika D. Rubanovitsch kirjoitti 10. teoksen Modernin johtajan käsikirja: ÄLÄ OLE POMO. Kirjoitin kymmenennen kirjan kunniaksi kymmenen merkittävää kohtaa kirjasta. Aivan liian moni johtaja johtaa alaisiaan kun pitäisi johtaa asiakkaiden kautta.

1. Mistä “Älä ole pomo” sai nimensä?

Kesällä 2019 eräs ohikulkija tuli Kaija Koon konsertissa backstagella juttelemaan. Puolituttu kuvasi suhdettaan omaan esimieheensä vaikeaksi ja avautui johtamisesta kunnes Ruban lamppu syttyi. Kuuntele podcastista mitä sitten tapahtui ja mistä tuli ilmiö nimeltä #äläolepomo. 

2. Miksi kirjoitit 10. kirjan? Testamenttisi. 

Kun edellinen, 9. kirja STOP-myynti oli valmis, Jonna Tolkki Elisa-kirjasta ehdotti Ruballe kirjoittamaan johtajuudesta ja nimenomaan punakantisen kirjan. Sellaiselle oli kuulemma tilaus. Nyt kun kirja on yksi haetuimpia suomalaisia johtamisen teoksia toteamme, että Jonna oli oikeassa. 

2020-luvulla ei ole enää merkityksellistä määritellä tai eritellä myynnin johtamista tai johtamista. On vain johtamista. Organisaation ihmisten, asiakkaiden ja teknologian johtaminen tapahtuu kaikki sulassa sovussa. Asiakkaiden ja asiakkuuksien sekä heidän asiakkaiden johtaminen on yksi tärkeimpiä johtamisen kokonaisuuksia. Lähde ja kuvaluettelo kertoo toden: Ruba kokoaa mielenkiintoisen johtamisen synteesin. Asiakaslähtöisyys ja asiakas keskiössä on enemmän harhaa kuin arkista todellisuutta. Vain 19% johtajista kokee, että heillä on riittävästi aikaa johtamiseen. Lähteen löydät tietysti kirjasta.

Kuuntele podcast ohesta.

3. Mistä mielenkiintoiset vieraskynät?

Kirjaan kirjoittivat vieraskynät 5 suomalaista liike-elämän vaikuttajaa. Sanna Eulenberger sekä Mikko Mäkynen pureutuvat itseohjautuvan organisaation johtamiseen. Perusteesinä heillä on se, miten erilaiset johtamistavat heijastavat johtajan ihmiskäsitystä sekä miten ihmisten johtaminen on jäänyt ajasta jälkeen. Johtajan tulee siirtyä muutoksen johtamisesta muutoksessa johtamiseen! Ostokäyttäytymisen muutos ja muu toimintaympäristön muutos pakottaa meitä johtajia muuttumaan. 

Kari Juutilainen käy läpi mitkä ovat modernin johtajan ominaisuudet ja erittelee 10 johtajan ominaisuutta, joista 1. on mahdollistaja. Tomi Hilvo käy läpi miten johdetaan milleniaaleja ja Anni Lintula mitä on Z-sukupolven johtaminen. 

4. Mistä tulee Ruban kolmio? Ihminen, teknologia ja asiakas.

Kirjan rakenne on kuvattu kolmiolla, jossa johtaminen on keskellä. Rubanovitsch lähtee ajattelussaan siitä, että asiakas on aina ensin, johtaminen ja teknologia tukevat ihmistä ja aina rakkauteen asti.  Minulla on ollut kunnia sparrata Rubaa teknologian osalta: vauhtipyörä - Flywheel strategian osalta, kasvun johtamisesta mittareiden kautta ja yritystason strategioiden osalta.

5. Millaista palautetta kirja on saanut?

Kirjan palaute on ollut hurja. OP:n pääjohtajasta aina jääkiekon moninkertaiseen maailmanmestarivalmentajaan Jukka Jaloseen asti palaute on ollut valtavan upeaa kautta linjan. Ruban mielestä tarvitsemme lisää nuorisoa mukaan vaikuttamaan ja haastamaan nykyisiä käsityksiä pitkäjänteisesti eri kanavissa. On kiitelty, että käsitellään suoraan ja ymmärrettävästi vaikeatkin asiat, kuten itseohjautuvuus.

ÄLÄ OLE POMO

6. Miksi erillistä myynnin johtajaa ei enää tarvita?

Myyntijohtajan tehtävänkuva häviää tulevaisuudessa organisaatioista. Maailmalta isot jätit kuten Hyatt-hotellit sekä Coca-Cola ovat jo osittain luopuneet myynnin johtamisesta. Nyt tarvitaan heimopäälliköitä, joilla on laajempi rooli. Nyt on pakko uudistua. 

7. Miten asiakkuus tuodaan keskiöön ja johdetaan asiakasta?

Rubanovitsch esittelee vuosien aikana kehittyneen kolmiportaisen prosessin ja eri tasot asiakkuuksien johtamiseen sekä toimivan työkalun johtaa asiakkuuksia. 

8. Miten teknologia muokkaa modernia johtajuutta?

Asiakkuuksien johtaminen tänään on datan ymmärtämistä. Kaikki lähtee datasta ja datasta johdetun tiedon ymmärtämisestä. Johtajan tulee johtaa datasta käsin, käyttäen teknologiaa hyväksi. Esimerkkeinä kirjassa ovat mm. Nike, Tesla ja Apple. Sinulle ajatus: Apple tietää mikä on maailman keskisyke. Kuinka, se selviää kuuntelemalla Podcast ja lukemalla Ruban kirja.

Harva yritys kykenee johtamaan datasta ja dashboardeista käsin toimintaa sekä perustamaan päätöksensä dataan. Myyjillä ja asiakaspalvelijoilla on liian harvoin käytössään riittävästi reaaliaikaista tietoa oman työnsä vaikuttavuudesta. Itseohjautuvuus lähtee vasta siinä vaiheessa toimimaan, kun meillä on mittarit, joita voimme aidosti seurata. Olemmeko menossa kohti Orwellilaista yhteiskuntaa, jossa kaikki paljastuu ja kohtaamme kontrollin?

9. Miksi Ihminen on keskiössä?

Vaikka puhumme teknologiasta ja asiakkaan asiakkaan johtamisesta, kaikki kuitenkin päättyy siihen, miten ymmärrämme ihmisiä ja kuinka kykenemme vaikuttamaan ihmisiin. Inhimillisyys korostuu ja ihmiset haluavat nähdä ihmisiä. Etätyön merkitys samalla kasvaa ja työ muuttuu. Esimiesten tulisi kyetä johtamaan etätyötä ja itse ymmärtämään mitä etätyö on. Etätyöstä puhutaan paljon ja samalla monelle esimiehelle se on todella hankala johdettava aihealue. 

10. Rakkaus. Mitä se sinulle merkitsee?

52-vuotias Mika D. Rubanovitsch, jo keski-ikäistyvä mies, valitsee rakkauden kuitenkin johtamisen tärkeimmäksi osa-alueeksi. “Rakkaus on verbi. Se on tekemistä”, päättää Ruba. 


 

Kuuntele Kasvupodcastia

Apple Podcastista
Spotifystä
Soundcloudista

Tilaa blogimme, joka on täynnä timanttista sisältöä koskien markkinointia, myyntiä ja asiakaspalvelua.