<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=917189318365224&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

HubSpot CRM hyödyt - katso 12 tärkeintä

2910.2020

MyyntiCRMHubSpot CRM

Kuuntele blogi

HubSpot CRM hyödyt - katso 12 tärkeintä
11:22

Nykypäivän teknologia kehittyy eksponentiaalisesti ja uusia ohjelmistoja tulee ja menee nopeaan tahtiin. Näyttää siltä, että joka viikko on jokin uusi sovellus tai widget, joka lupaa tehdä yrityksistä ja myynnistä tuottavampia, tehokkaampia ja vaikuttavampia. Vaikka osa järjestelmistä on osoittautunut hyödyllisemmäksi kuin toiset, asiakkuudenhallintaohjelmisto CRM on tullut jäädäkseen.

Oikein käytettynä CRM-järjestelmä on erittäin hyödyllinen työkalu. HubSpot CRM:n avulla voidaan hyödyntää internetin avointa dataa ja näin pystytään rakentamaan yrityksen prospektoinnin kannalta valtava määrä uusia, älykkäämpiä suodatuksia ja siten saadaan tehokkaasti rajattua yrityksen palveluita eniten tarvitsevat liidit. Järjestelmä seuraa ja hallitsee kaikkea myyjien ja asiakkaiden välistä vuorovaikutusta ja viestintää. Se myös auttaa huomaamaan potentiaaliset kontaktit, jotka saattavat vaatia ylimääräistä huomiota tai seurantaa myyntitiimiltä.

Kun valitset omalle toimialalle, yritystyypille, myyntiorganisaatiolle ja asiakkaille sopivan CRM-järjestelmän, on helppo hyödyntää HubSpot CRM-järjestelmän monia etuja.

Tässä blogissa tarkastellaan muutamia tärkeimpiä hyötyjä, joita HubSpot CRM-järjestelmän käyttöönotto voi antaa myyntiorganisaatiollesi.

HubSpot CRM hyödyt:

 1. Keskitetty asiakastietojen hallinta koko myynnin organisaatiossa
 2. Asiakasviestinnän ja vuorovaikutuksen hallinta
 3. Datan automaattinen syöttäminen järjestelmään
 4. Muistutukset asiakasliidien kontaktointiin
 5. Yhteystietojen hallinta
 6. Asiakassegmentit
 7. Myyntiraportit
 8. Automaattiset myyntitavoitteiden ennusteet
 9. Myyntiprosessien muuttaminen ajan kuluessa
 10. Tiimin viestinnän helpottaminen
 11. Saman järjestelmän ylläpito yrityksen kasvaessa
 12. Hallinnointitehtävien tehostaminen.

 

1. Keskitetty asiakastietojen hallinta koko myynnin organisaatiossa 👨‍💻

HubSpot CRM antaa koko myyntiorganisaatiollesi mahdollisuuden hallita kaikkia asiakassuhteen ylläpitämiseen tarvittavia tietoja keskitetyssä tietokannassa kaiken aikaa. Tämä mahdollistaa nopean pääsyn tietoihin eri tiimien kesken sekä mahdollisuuden hallita kaikkia tietoja helposti jaetun sijainnin kautta. Jaettu tietokanta on koko organisaatiolle nähtävissä ja näin asiakas saa oikeanlaista apua oikea-aikaisesti omaan tilanteeseensa liittyen. CRM vähentää eri tiedostojen ja tietojen etsimiseen käytettyä aikaa ja auttaa organisaatiota keskittymään asiakassuhteiden hoitamiseen sekä myynnin kasvattamiseen.

2. Asiakasviestinnän ja vuorovaikutuksen hallinta 🙋‍♀️

Kaikkea viestintää, sekä sisäistä että ulkoista, voidaan hallita HubSpot CRM:n kautta. Järjestelmän avulla myyjät voivat seurata ostajan asiakaskokemuksen kaikkia osia, mukaan lukien sähköposteja, puhelinsoittoja ja paljon muuta. CRM auttaa myyjää esimerkiksi selvittämään, jos ja milloin heidän pitää uudelleen kontaktoida tietty asiakas tai ovatko he jo lähettäneet asiakkaalle heidän pyytämiään tietoja vai eivät.

HubSpot CRM applikaatio toimii myös erinomaisena apulaisena myyjälle, olitpa sitten matkalla toimistolle tai menossa asiakastapaamiseen. Tarvitset vain älypuhelimen ja HubSpot CRM applikaatio on mukanasi siellä missä sinäkin olet. Voit helposti luoda itsellesi tehtäviä, suunnitella päivääsi, kontaktoida asiakkaita, seurata myynnin kehittymistä ja projektien etenemistä. Käytännössä CRM applikaation avulla voit tehdä lähes kaiken myynnin suunnitteluun, kontaktointiin ja hallintaan liittyvät tehtävät huolimatta siitä missä olet.

New call-to-action

3. Datan automaattinen syöttäminen järjestelmään 💽

HubSpot CRM:n avulla tiimisi ei vietä liikaa aikaa sähköpostien, puheluiden, kokousten ja vuorovaikutusten kirjaamiseen. Järjestelmä kokoaa lähes kaikki perustiedot tiedot automaattisesti. Lisäksi CRM:n avulla myyjät voivat päivittää kaikki sopimuksen vaiheen mukaan ja järjestelmä hoitaa loput automaattisesti (esim. painotus, summat, visualisointi), pitäen tämän prosessin mahdollisimman tehokkaana kaikille osapuolille.

4. Muistutukset asiakasliidien kontaktointiin 🔔

HubSpot CRM seuraa kaikkia potentiaalisia aktiviteetteja, mikä auttaa myyjää tietämään, milloin heidän on otettava uudelleen yhteyttä potentiaalisiin asiakkaisiin. Kun myyjille muistutetaan tietyistä jatkotoimista, he voivat suunnitella yhteydenoton ajankohtana, jolloin heidän tuestaan on eniten hyötyä mahdollisille asiakkaille. Tällä tavoin myyjät lisäävät mahdollisuuksiaan saada liideistä tulevia uusia asiakkaita.

5. Yhteystietojen hallinta 🔍

HubSpot CRM:n avulla tiimisi voi helposti seurata kaikkia kontakteja ja niihin liittyviä tietoja ostajan matkan vaiheesta riippumatta. Itse asiassa myyjät näkevät, onko yhteyshenkilö vieraillut yrityksen verkkosivustolla, ladannut sisältöä sivustolta tai onko hän jo keskustellut toisen myyntitiimin jäsenen kanssa. Myyjä voi halutessaan saada ilmoituksen, kun uusi kontakti vierailee sivuilla, mikä nopeuttaa myyntiprosessia huomattavasti. Asiakaskokemuksen kannalta on oleellista tietää, milloin kannattaa olla asiakkaaseen yhteydessä. Lisäksi myyjät voivat kirjata muistiinpanoja puheluistaan tai sähköpostiviestinnästä kontaktiensa ja liidiensä kanssa. Mikä parasta? Kaikki nämä tiedot ovat aina löydettävissä HubSpot CRM:stä.

New call-to-action

6. Asiakassegmentit 👥

Oletko joskus halunnut luoda kontaktiluettelon, josta löydät tietoja tiettyjen kriteerien perusteella? HubSpot CRM:n avulla voit lajitella kontaktit tietojen perusteella, jotka olet kerännyt koko asiakassuhteen aikana. Myyjä voi esimerkiksi suodattaa tietoja sijainnin, yrityksen koon tai kaupan vaiheen mukaan. Tällä tavalla myyntiorganisaatiolla on aina selkeä käsitys siitä, kuinka asiakas voidaan sijoittaa eri segmenteille, mikä lisää myynnin todennäköisyyttä.

7. Myyntiraportit 📊

HubSpot CRM:n avulla tiimisi voi kerätä ja järjestää tietoja mahdollisista asiakkaista ja tarjouksista käyttämällä raportointiominaisuuksia, kuten myynnin hallintapaneeleita ja raportteja. Niiden avulla myyjät voivat automatisoida ja hallita paremmin asiakassuhteitaan, sopimuksiaan ja kontaktejaan. He voivat myös arvioida henkilökohtaista suoritustaan ja seurata tavoitteitaan ja tarvittavaa työtä tavoitteiden saavuttamiseksi. Myyntipäälliköt voivat käyttää näitä myyntiraportteja nähdäkseen, miten heidän tiiminsä seuraa tavoitteiden saavuttamista, ja tarkistaa saadut tulokset. Johtajat ja muut organisaation vetäjät voivat myös seurata liiketoiminnan kasvua.

8. Automaattiset myyntitavoitteiden ennusteet 🎯

Avain menestyvään myyntiorganisaatioon on kyky suunnitella strategisesti ja tehdä tietoon perustuvia päätöksiä. Juuri mainitsemieni HubSpot CRM-raporttien avulla voit kerätä tärkeitä mittareita, kuten kuukausittaiset toistuvat tuotot (MRR) ja vuosikasvu (YOY), mikä helpottaa myynnin suuntausten tunnistamista ja suorituskykyyn liittyvien ennusteiden kehittämistä. Lisäksi CRM näyttää myyjille ja myynnin johdolle, mitkä toiminnot ja lähteet ovat kannattavimpia myynnin kasvattamisessa. Nämä tiedot auttavat myynnin johtoa luomaan myyntiennusteita tuleville kvartaaleille.

9. Myyntiprosessien muuttaminen ajan kuluessa 🏭

HubSpot CRM tarjoaa myyntiorganisaatiolle yhden järjestelmän, jossa he voivat seurata kaikkia liidejä, potentiaalisia asiakkaita ja olemassa olevia asiakkaita milloin tahansa. CRM:n avulla voi myös tarkistaa myyntiprosessin oheistoimintoja, kuten sähköpostit, puhelut ja varatut kokoukset.

Myyntipäälliköt voivat sitten käyttää näitä tietoja toimintamallien tunnistamiseen ja nähdä, mitkä myyntiprosessit toimivat heidän tiimeissään ja mitä voitaisiin parantaa. Myyntiorganisaatio voi käyttää CRM:ään tallennettuja tietoja skaalaamaan prosesseja liiketoiminnan kasvaessa. 

Yrityksen kasvaessa, HubSpot CRM-alustaan on saatavilla lisäjärjestelmiä, kuten Marketing Hub , Sales Hub ja Service Hub. Näiden toimintojen avulla voidaan hallita koko asiakaskokemusta, asiakkaan matkaa ja prosessi jatkuu markkinoinnin ja asiakaspalvelun tuella.

10. Tiimin viestinnän helpottaminen 📞

HubSpot CRM varmistaa, että tiimin sisäinen viestintä helpottuu ja tehostuu koko myyntiorganisaatiossa. Tietyn brändimielikuvan säilyttäminen organisaatiossa on kriittistä, kun ollaan vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa. Tärkeää on myös tiedon jako, toisten sparraaminen ja työskentely yhdessä myyntitavoitteiden saavuttamiseksi. CRM:n avulla tiimisi voi merkitä tietyt myyjät ja johdon jäsenet tiettyihin sopimuksiin, joihin he voivat seurata asiakkaan myynnin kehitystä. Myyntijohtajat ja myyjät voivat myös käyttää järjestelmää määrittämään tietyt liidit uudelleen napin painalluksella. Myyjien ei tarvitse poistua järjestelmästä kirjoittamaan ja lähettämään sähköposteja. Kaikkea viestintää voidaan helposti hoitaa HubSpot CRM:n kautta.

11. Saman järjestelmän ylläpito yrityksen kasvaessa 🔧

Kun yrityksesi kasvaa, HubSpot CRM kasvaa kanssasi. Se on tämän tyyppisen ohjelmiston hienous. Riippumatta siitä, onko kyseessä liidien seuraaminen, yhteystietojen tallentaminen, vuorovaikutus ja kommunikointi potentiaalisten asiakkaiden kanssa, CRM:n on tarkoitus kasvaa yrityksesi rinnalla.

Ja tämä ei päde vain myyntiorganisaatioon - CRM voi auttaa myös muita organisaation tiimejä yrityksen kasvaessa. Hyviä esimerkkejä ovat asiakaspalvelu ja markkinointi - nämä tiimit voivat ottaa yhteyttä potentiaalisiin asiakkaisiin tietojesi pohjalta, räätälöidä sisältöä heille, suunnitella kampanjoita heidän tarpeidensa mukaan ja paljon muuta.

12. Hallinnointitehtävien tehostaminen 💻

Kaikki hallinnointitehtävät - kuten manuaalinen tietojen syöttö, sähköpostiketjujen etsiminen, keskustelujen ja yhteystietojen tallentaminen yksinkertaistuvat HubSpot CRM:n käyttöönotolla. Itse asiassa CRM automatisoi monet näistä tehtävistä, jotta myyjät voivat käyttää aikaa ja resursseja tuottavampiin tehtäviin. Aika on rahaa, ja on erittäin tärkeää käyttää aika mahdollisimman tehokkaseen ja tuottavaan tekemiseen. Vaikka hallinnolliset tehtävät eivät välttämättä vaikuta suoraan tulokseen, ne vaikuttavat myyntiorganisaation jäsenten aikatauluihin ja siihen, kuinka paljon aikaa he kuluttavat näiden tehtävien suorittamiseen verrattuna liidien ja asiakkaiden kanssa käytettävään aikaan.

Vastauksesi myynnin kasvuun on HubSpot CRM

HubSpot CRM-järjestelmän käyttöönotto lisää myyjien tuottavuutta, pitää kaikki tiedot liideistä keskitetyssä paikassa, auttaa myyntitiimiäsi myymään enemmän ja edistämään tärkeitä asiakassuhteita. Aloita miettimällä, kuinka CRM-ohjelmiston käyttöönotto voisi parantaa sinun yrityksesi organisaation tehokkuutta, liiketoiminnan kehittymistä ja siten vaikuttaa koko yrityksen tulokseen positiivisesti.

Jos haluat tietää, kuinka HubSpot CRM sopii yrityksellesi, varaa aika asiantuntijoidemme kanssa ohesta. Käymme verkkotapaamisessa läpi kaikki asiat, jotka sinun tulee tietää HubSpot CRM:stä. 

 

Tilaa blogimme, joka on täynnä timanttista sisältöä koskien markkinointia, myyntiä ja asiakaspalvelua.