<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=917189318365224&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

B2B-markkinointi: viha-rakkaussuhde teknologiaan

1905.2017

MarkkinointiMyyntiHubSpotInbound-markkinointi

Kuuntele blogi

B2B-markkinointi: viha-rakkaussuhde teknologiaan
5:42

Digitaalisessa ajassa uusien ohjelmien ja teknologioiden oppiminen on arkipäiväistynyt radikaalisti. Uusia päivityksiä saapuu jatkuvalla syötteellä ja työntekijöitä vaaditaan oppimaan uutta nopeasti ja tehokkaasti. Kun yritykset kasvavat ja teknologiat kehittyvät, tarvitaan digijunassa pysymiseen jatkuvaa valppautta ja kouluttautumista.

Markkinoinnin ammattilaisten taitojen ja tietämyksen pitäminen nopeasti päivittyvän ja uusiutuvan teknologian vauhdissa on yrityksille kuitenkin vain yksi haaste monien joukossa. Jatkuvasti päivittyvien järjestelmien lisäksi yritysten pinnaa venyttää uusien, tehokkaampien työtapojen kehittäminen ja soveltaminen työpaikalla, sekä muut liike-elämän arkipäivän haasteet. The struggle is real. Sen takia teknologian oppiminen jää helposti työntekijän omalle vastuulle, mikä voi lisätä työn kuormittavuutta.

Johtopäätöksiä voi tehdä monenlaisia, mutta ainakin Leadspace:n tutkimuksen mukaan b2b-markkinoijat pääsääntöisesti haluaisivat keskittyä edelleen mieluummin perinteisempiin markkinoinnin työtehtäviin, kuten uusien kampanjoiden luontiin. Teknologiaan liittyvät työn haasteet nousivat tutkimuksessa epämieluisimpien työtehtävien kärkeen. Tutkimuksen teetti Martech Industry Council ja siihen otti osaa 32 b2b-markkinoinnin johtajaa. 

 

Luovuus on markkinoijien mieleen

Tutkimuksessa ilmeni, että b2b-markkinoijien mieluisimmat työtehtävät painottuvat työn luovempaan puoleen. Sen mukaan uusien kampanjoiden ideointi (77% vastanneista) ja uusien b2b-markkinointitoimenpiteiden suunnittelu (70%) olivat kärjessä ja kolmannen paikan nappasi tapahtumien järjestäminen.

 

Työn luova puoli on markkinojien mieleen.


Tutkimuksen mukaan markkinoijien epämieluisimmat työtehtävät liittyivät usein teknologiaan. Datan käsittely (90%) ja markkinoinnin työnkulun suunnittelu (84%), sekä uusien markkinoinnin teknologioiden opettelu ja käyttö (80%) nousivat markkinoijien kärki-inhokkeihin.

 

Markkinoijien epämieluisimmat työtehtävät liittyivät usein teknologiaan.

 

Digitalisaatio voi myös rasittaa markkinoijaa

Helsingin Sanomien artikkelissa kerrotaan, että tietotyötä tekevien ihmisten aivot käyvät nykyisin kovilla. Työssä tulee samanaikaisesti huomata ja muistaa asioita, ratkoa ongelmia sekä tehdä päätöksiä. Uuden oppiminen on ehdoton työssä menestymisen edellytys, olipa kyse työn sisällöistä, organisaation käytännöistä tai uusien tietojärjestelmien opettelusta. Lisäksi nykyisin työntekijöiltä vaaditaan usein oman työn itsenäistä hallintaa ja johtamista.

 

Yrityksissä on keskimäärin 16 eri markkinoinnin ohjelmaa käytössä.

 

Samanaikaisesti organisaatioissa voi olla vallalla toimintatapoja, joiden vuoksi työpäivään saattaa ilmestyä ennakoimatta kiireellisiä tehtäviä, ja työntekijät joutuvat jatkuvasti suunnittelemaan työpäivänsä uudelleen. Jos työtehtäviin liittyvät vaatimukset ylittävät inhimillisen kapasiteetin, työtehtäviä ei saa hoidettua ajallaan, virheet lisääntyvät ja työpäivät venyvät. Samalla työn uuvuttavuus lisääntyy, ja riskinä on, että työpaikalla yksinkertaisesti hyväksytään työelämän luonteen muuttuminen digitalisaation myötä ja vain sopeudutaan työn uudenlaisiin kuormitus­tekijöihin.

 

Jopa puolet markkinoijista kokee liian monen eri teknologian käytön aiheuttavan ongelmia.

 

Oikean markkinointiteknologian löytäminen on haastavaa

Markkinoijat kohtaavat erilaisia haasteita päivittäin. HubSpotin mukaan noin 26% haasteista liittyy oikean teknologian tunnistamiseen.

 

Oikean markkinoinnin teknologian löytäminen on markkinoijien yksi yleisimmistä haasteista.

 

Oikean teknologian löytämisen muodostuminen markkinoijien yhdeksi suurimmista haasteista voi johtua siitä, että ongelmiin liittyvä informaatio voi olla hyvinkin hajallaan. Tiedon yhteen kerääminen voi tuntua hankalalta ja aikaa vievältä puuhalta. Se voi olla osasyy siihen, miksi markkinoijat näkevät helposti teknologian luovuuden tappajana, vaikka oikeiden työkalujen kuuluisi edesauttaa luovien ideoiden toteuttamista. On tärkeää pystyä pitämään oma työkalupakki monipuolisena, mutta hallittavana. Ohjelmasta toiseen hyppely on rasittavaa. Tämän pitäisi olla aika selvää, sillä kenestäkään tuskin on mieluisaa tehdä töitä huonosti toimivien välineiden kanssa. Palveluntarjoajille teknologian kehitys tarkoittaakin sitä, että eri työkalujen pitää pystyä integroitumaan entistä paremmin ja täydellisemmin keskenään.

 

Markkinointiteknologian avulla kohti laadukkaampaa sisältöä

Teknologian kehitys on vaikuttanut b2b-markkinointiin valtavasti. Vaihtoehtoja on yhä enemmän ja mahdollisuuksien määrä kasvaa lähes päivittäin. Myös asiakkaat suhtautuvat nykyisin entistä valveutuneemmin markkinoinnin tuottamaan informaatioon. Tämä tarkoittaa sitä, että mitä tahansa mainoshöttöä ei enää sulateta pureksimatta.

Organisaatioille markkinoinnin teknologian kehitys on mahdollistanut mm. sen, että markkinoinnin dataa voidaan organisoida entistä tehokkaammin. Myös kanavat, joita markkinointi voi käyttää asiakkaiden tavoittamiseen ovat laajentuneet ja monipuolistuneet. Esimerkiksi markkinoinnin automaation ja personoitavan sisällön ansiosta markkinoijilla on käsissään enemmän mahdollisuuksia toteuttaa laadukasta sisältöä ja mainontaa asiakkailleen.

 

Markkinoinnin teknologia on tuonut markkinoijille mahdollisuuksia suoriutua työstään entistä tehokkaammin.

 

Teknologian kehityksen myötä markkinoijilla on käytössään monipuolisemmin tapoja ja formaatteja, joiden avulla asiakas voidaan tavoittaa entistä helpommin merkityksellisellä sisällöllä, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tai hakukoneiden kautta, vaikkapa blogeilla ja videoilla. Sen takia teknologiaa ei pitäisi pelätä, vaan rohkeasti kokeilla, miten eri työkalut voivat auttaa yritystäsi liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamisessa ja asiakkuuksien tehokkaassa hankinnassa.


Varaa aika HubSpot-demoonKuvien lähde: MarketingProfs ja HubSpot.

Tilaa blogimme, joka on täynnä timanttista sisältöä koskien markkinointia, myyntiä ja asiakaspalvelua.