<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=917189318365224&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

11 HubSpot-uutuutta Inbound 21 -tapahtumasta

1910.2021

HubSpotCRM

Kuuntele blogi

11 HubSpot-uutuutta Inbound 21 -tapahtumasta
10:44

HubSpotin INBOUND2021-tapahtuma toi jälleen kerran mukanaan uusien trendien tuulahduksia digitaalisen liiketoiminnan maailmaan.

Samalla julkistettiin myös merkittäviä uudistuksia HubSpot-järjestelmään, jotka lisäävät käyttäjien kustomointimahdollisuuksia ja tekevät käytöstä entistä joustavampaa.

Tämän vuoden uutuudet lanseerattiin teemalla more customizable, more connected, more customer first, eli toisin sanoen CRM-järjestelmä tulee olemaan entistä räätälöidympi, yhtenäisempi ja asiakaskeskeisempi.

Niin paljon uutta ja hienoa on saatavilla, että vähemmästäkin menee pää pyörälle. Tässä artikkelissa käymme läpi uudet työkalut ja ominaisuudet pähkinänkuoressa.

New call-to-action

Kustomoitu ja joustavampi CRM


HubSpotilla on ollut jo pitkän aikaa tavoite olla kokonaisvaltainen ratkaisu asiakkuudenhallintaan. CRM-alustan tärkeimpiä ominaisuuksia ovat joustavuus, jotta se voi vastata yrityksesi tarpeisiin ja eikä jää jalkoihin, kun toimintaa halutaan kehittää.

Kustomoitavat ominaisuudet ja työkalut mahdollistavat sen, että tekniset rajoitteet eivät ole enää esteenä upeiden asiakaskokemusten luomiselle.


HubSpot Sandbox

Kaikkien Enterprise-tason asiakkaiden käytössä on nyt uusi HubSpot Sandbox eli testiympäristö, jossa kehittäjät ja CRM-adminit (järjestelmänvalvojat) voivat testata ja kokeilla luotuja ominaisuuksia ennen kuin ne otetaan käyttöön omassa organisaatiossa tai asiakkaan tilillä.

Kun kaikki ominaisuudet toimivat varmasti halutulla tavalla ennen julkaisua, turvataan onnistunut asiakaskokemus. Lisäksi testiympäristö säästää aikaa, sillä erillisten testitilien luomisesta voidaan luopua, eikä asetuksia ja muita määritelmiä tarvitse enää kopioida aikaisemmista versioista.


Association Labels

HubSpot on järjestelmänä simppeli, sillä eri ominaisuudet toimivat toisiinsa kytkeytyvien palikoiden tavoin; yritykset voidaan yhdistää tietyille kontakteille, myyntihenkilöitä voidaan määrätä kaupalle ja niin edelleen.

Tietojen assosioiminen eli liittäminen toisiinsa on ollut rajallista, eikä nykyinen rakenne enää riitä kuvastamaan monimutkaisempia organisaatiorakenteita. Kaikki kontaktit eivät ole välttämättä työntekijöitä tai asiakkaita, sillä monet yritykset käyttävät ulkopuolisia konsultteja tai toimivat yhteistyössä partner-yrityksien kanssa.

Association Labels- ominaisuuden avulla voit yhdistää eri osasia toisiinsa kuten ennenkin, mutta voit nyt luoda haluamiasi nimikkeitä (labels). Ominaisuus mahdollistaa, että monimutkaiset suhteet näytetään nyt oikein ja niiden päivittäminen yritystoiminnan kehityksen mukana on vaivatonta.

Ominaisuus on tällä hetkellä saatavilla avoimena beta-versiona. Se tulee kuitenkin olemaan pysyvä osa järjestelmää ja saatavilla kaikille tasoille, myös ilmaisversioon.


Business Units

Kasvavien ja suurempien yrityksien haasteena ovat useat brändit, joiden kasvava määrä luo omat haasteena; pysyminen yhteistietojen ja markkinointikampanjoiden ajan tasalla.

Uusi Business Units -ominaisuus antaa paremmat lähtökohdat Marketing Hub Enterprise -tason käyttäjille luoda selkeämmin kohdennettuja markkinointikampanjoita asiakassegmenteille ja pystyvät raportoimaan tuloksista kunkin brändin osalta erikseen.

Ominaisuus toimii luontevasti yhdessä muiden HubSpotin markkinointityökalujen kanssa. Esimerkiksi tagien avulla voit rakentaa workflown, listoja tai lomakkeita, jotka ovat ainoastaan kyseisen brändin käytössä.

Näin kunkin brändin yleisö saa johdonmukaisen ja räätälöidyn kokemuksen brändin kanssa vuorovaikutuksessa olemisesta.


Permission Sets

Permission Sets - ominaisuus tuo HubSpotiin käyttöoikeustasot, jotka mahdollistavat aikaisempaa turvallisemman ja tehokkaamman työskentelyn - vain parilla klikkauksella.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että kun lisäät uuden käyttäjän HubSpot -tiliisi, hänelle voidaan automaattisesti määritellä joukko käyttöoikeuksia esimerkiksi työnimikkeen perusteella.

Näin varmistetaan, että esimerkiksi asiakaspalvelun henkilöstö ei pääse vahingossakaan muuttamaan myynnin workflowta, ja siten keskeyttämään myyntiprosesseja.

 

Yhtenäisempi ja yhdistetty CRM


Connected eli yhtenäisempi ja yhdistetty CRM tukee datan keskittämistä, ja panostaa informaation laatuun. Siksi HubSpot tarjoaa yhä kehittyneempiä raportointityökaluja ja keinoja johtaa liiketoimintaa datalähtöisesti.


Operations Hub Enterprise

HubSpotin missio on jo pitkään ollut tarjota yksi alusta, josta yrityksesi löytää kaiken tarvittavan. Sama koskee myös datan keskittämistä järjestelmään ja sen hyödyntämistä liiketoiminnassa.

Tästä ajatuksesta syntynyt Operations Hub mahdollistaa aina yhtä helpon ja luotettavan raportoinnin, olipa se kenen tahansa työntekijän vastuulla. Kyseessä ei kuitenkaan ole raportointityökalu, vaan keino hallita dataa datasettien eli tietojoukkojen avulla.

Tietojoukkoja hyödyntämällä tarvittavat arvot tai laskelmat täytyy määritellä vain kerran, jonka jälkeen niitä voidaan hyödyntää yhä uudelleen ja uudelleen eri raporteissa. Näin kenelläkään ei ole epäselvyyttä siitä, mitä tietoja raportille tulisi valita ja niiden syöttö nopeutuu merkittävästi.

Datan hallintaa edistää myös integraatiomahdollisuus Snowflaken kanssa, joka on yksi maailman suurimmista tietovarastopalveluista.


Custom Behavioral Events


Marketing Hub Enterprise -lisenssitason asiakkaat saavat käyttöönsä Custom Behavioral Events -ominaisuuden eli mukautetut käyttäytymistapahtumat.

Kyseessä on tehokas työkalu potentiaalisten asiakkaiden tavoitteluun, sillä sen avulla liidit voidaan segmentoida ja toimintoja yksittäisen kontaktin kanssa voidaan käynnistää minkä tahansa käyttäytymisen perusteella.

Uudistus mahdollistaa, että kaikenlaista metadataa kuten maantieteellistä sijaintia ja käyttöliittymää voidaan hyödyntää automaation rakentamisessa entistä tehokkaammin.


Mitä hyötyjä mukaututetuilla käyttäytymistapahtumilla on:

  • pystyt tarjoamaan entistä osuvampaa ratkaisua asiakkaan tarpeeseen
  • paremmin personoitu ostopolku ja asiakaskokemus
  • kohtaaminen liidien kanssa juuri oikeaan aikaan
  • kustomoitu raportointi auttaa tarkastelemaan kohdennetun mainonnan tuloksia

HubSpot Custom Report Builder

Aiemmin raportointi HubSpotissa rajoittui vain kouralliseen perusraportteja, ja kustomointimahdollisuuksista huolimatta ne tuottivat informaatiota liian yleisellä tasolla.

Uusi Custom Report Builder on ratkaisu jokaisen kasvavan yrityksen haasteeseen eli, kuinka saada liiketoiminnan päätöksenteon kannalta keskeistä tietoa. Uusien ominaisuuksien myötä käyttäjät pääsevät rakentamaan yhä kustomoidumpia raportteja ja siten purkamaan tietosiiloja.

Parannetuilla työkaluilla raportointi onnistuu entistä joustavammin ja raporttien luomiseen voidaan hyödyntää lähes kaikkea olemassa olevaa asiakastietoja sekä myynti- ja markkinointidataa. Voit esimerkiksi saada tietoa siitä, kuinka paljon liikevaihtoa sähköpostien avulla on saatu.

Jotta saadusta informaatiosta olisi hyötyä, on se oltava helposti luettavissa. Siispä kehityskohteisiin kuuluu myös Customer Report Builderin käyttöliittymä, jossa raportit esitetään visualisoituna dashboard-näkymässä. Käyttäjäkokemus on miellyttävämpi ja dataa voi helposti filtteröidä halutun arvon perusteella.Forecasting

Myynnin ennustaminen on nyt huomattavasti helpompaa HubSpotissa! Parannusten avulla pystyt luomaan ennusteita ja seuraamaan muutoksia myyntiputkessa kuukausi- tai kvartaalitasolla. Kokonaiskuvan lisäksi voit tarkastella yksityiskohtaisempia tietoja, mikä auttaa pitämään entistä antoisampia palavereita myynti- ja asiakaspalvelutiimien kanssa.

New call-to-action

Asiakaskeskeinen CRM


Digitaalisessa ympäristössä ostajat ovat itseohjautuvia ja rajattoman informaation äärellä vaativat yrityksiä perustelemaan, miksi he olisivat huomionarvoisia. Niinpä yritysten on yhä enemmän suunnattava katseita koko ostoprosessiin, ja pyrittävä tarjoamaan personoitua sisältöä sekä yksilöityjä asiakaskokemuksia, jotta he pärjäävät kovassa kilpailussa.

HubSpot vastaa tarpeeseen tuomalla ratkaisuja, joiden avulla asiakas voidaan ottaa toiminnan keskiöön yhä paremmin CRM-järjestelmän avulla.HubSpot Payments

HubSpot Payments on järjestelmään sisäänrakennettu maksuominaisuus, jonka tarkoituksena on tehdä myyntiprosessista kitkaton ja hallittavissa oleva kokonaisuus aina myyntitarjouksesta maksuun saakka.

Vaikka yritys ei olisi aikaisemmin tehnyt myyntiä verkkokaupassa, Paymentsin maksulinkkien avulla maksusuoritusten kerääminen onnistuu helposti sekä kertaluontoisesti tai toistuvasti.

Koska HubSpotin tarkoituksena on helpottaa työtä automaatiolla, voit luoda listoja ja workfloita, joiden avulla asiakkaat saavat automaattisia muistutuksia ennen eräpäivää tai myyntitiimi muistuksia kontaktoida asiakas ennen tilausjakson päättymistä.

Kyseessä on nykyaikaisempi maksuprosessi, ja koska kaikki toiminnot tapahtuvat CRM-järjestelmän sisällä, on asiakaskokemus merkittävästi parempi ja liiketoimintaa voidaan kiihdyttää paremmin.

Tällä hetkellä HubSpot Payments on saatavilla vain Yhdysvalloissa, mutta maailmanlaajuista lanseerausta suunnitellaan vuodelle 2022.Customer Portal

Customer Portal eli asiakasportaalit ovat tervetullut lisäys HubSpotin työkaluvalikoimaan, ja saatavilla Service Hubin Professional ja Enterprise -lisensseille.

Uudistuksen myötä asiakkaat pääsevät kirjautumaan portaaliin, jonka kautta he pääsevät entistä itsenäisemmin mukaan toimintaan, mikä puolestaan vähentää tukipalveluiden kuormitusta.

Asiakkaat pääsevät suoraan käsiksi esimerkiksi Knowledge Basen tietoartikkeleihin ja pystyvät seuraamaan heille avattuja tikettejä.

Portaalin avulla asiakaspalvelusta ja tukitoiminnoista tulee läpinäkyvämpiä sekä reaaliaikaisia, kommunikoinnin tarve vähenee ja luottamus asiakkaan ja yrityksesi välillä kasvaa.Custom Surveys

Asiakaspalautekyselyiden tyypillinen ongelma on, etteivät ne aina pureudu liiketoiminnan kehityksen kannalta oleellisiin seikkoihin. Sama ongelma on vaivannut myös HubSpotin Feedback Surveys -toimintoa, johon päivitys tuo ratkaisun.

Service Hub Professional ja Enterprise -tason käyttäjät saavat NPS-, CSAT- ja CES kyselyiden rinnalle mahdollisuuden räätälöidä asiakaskyselyitä ja kerätä juuri sellaista informaatiota kuin yritys tarvitsee.

 

 

 

 

 

Tilaa blogimme, joka on täynnä timanttista sisältöä koskien markkinointia, myyntiä ja asiakaspalvelua.