<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=917189318365224&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Mitä on kasvumarkkinointi?

1812.2019

Strategiakasvumarkkinointi

Kuuntele blogi

Mitä on kasvumarkkinointi?
3:23

Kasvumarkkinointi on strategista dataohjattua markkinointia, joka kasvattaa myyntiä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä kasvattamalla asiakkuuksien arvoa ja  nykyisten asiakkaiden ostoja.

Kasvumarkkinoinnin tarkoitus on kasvattaa myyntiä nopeasti vaikuttaen kuitenkin koko ostajan matkan ajan.

New call-to-action

Mistä kasvumarkkinoinnissa on kyse?

Kasvumarkkinoinnin asiantuntijoiden tehtävänä on määrittää käytettävissä olevan datan avulla alueet, joiden tuloksia lähdetään parantamaan ja joille lähdetään testaamaan erityyppisiä markkinoinnin toimenpiteitä.  Tyypillisesti kasvua ryhdytään hakemaan yrityksen verkkoliikenteen kasvattamisesta, myyntivalmiiden liidien tuottamisesta myynnille, myynnin tukemisesta sekä nykyisten tyytyväisten asiakkaiden suosittelukanavan rakentamisesta.  

Saatujen tulosten perusteella toimenpiteitä optimoidaan ja kehitetään ketterästi vielä pidemmälle, jotta päästään asetettuihin tavoitteisiin. Mikäli kasvumarkkinointi tehdään yrityksen sisältä käsin, on keskityttävä enemmän dataan kuin markkinoinnin luovaan puoleen - anna datan ohjata toimintaa ja luota siihen!

Kasvumarkkinoinnin toimenpiteet tähtäävät prosessien parantamiseen sekä markkinoinnin tuottosuhteen parantamiseen. Kokeilemalla, uskaltamalla ja optimoimalla saadaan aikaan hyviä tuloksia. Ikinä ei siis kannata sanoa “ei toimi meillä” -  ennen kuin on kokeillut ja kerännyt dataa. Mistä löydämme uusia hyviä asiakkaita? Kuinka sitoutamme asiakkaamme? Kuinka myymme enemmän ja paremmalla hinnalla ja kuinka saamme asiakkaamme suosittelemaan meitä ja toimimaan osana myyntikanavaamme? Nämä ovat esimerkkejä kysymyksistä, joita kasvumarkkinoinnissa tyypillisesti esitetään. Asiakas on aina keskiössä.

Kenelle kasvumarkkinointi sopii?

Kasvumarkkinointi sopii yrityksille, jotka haluavat kasvattaa liiketoimintaansa uusien asiakkaiden hankinnalla sekä myymällä lisää nykyisille asiakkaille. Yrityksille, jotka haluavat kasvaa. 

Kun tavoitteena on saada markkinoinnin avulla lisää sijoitetun pääoman tuottoa, kannattaa kasvumarkkinointi ehdottomasti aloittaa. Aloittaessaan voi ottaa erilaisia kasvumarkkinoinnin toimenpiteitä kokeiluun ja seurata tuloksia tai ulkoistaa sen kokonaan osaavalle kumppanille, joka pystyy hoitamaan kaikki kasvuun tähtäävät markkinoinnin osa-alueet nopeasti, tuloksellisesti ja dataohjatusti.

Kasvumarkkinointia tehdään ketterällä mallilla, jolloin tuloksiin voidaan vaikuttaa nopeasti. Yksinkertaisimmillaan kasvumarkkinointi voi olla värin tai tekstin vaihtaminen CTA-painikkeeseen edeten aina monimutkaisempiin markkinoinnin  prosessien uudistamisiin saakka – automaatioita unohtamatta. Kasvumarkkinointi siis sopii kaikille yrityksille, joilla on vakaa pohja ja halu tavoitella kasvua.

Kasvumarkkinointi ei kuitenkaan välttämättä sovellu kaikille. Testaamalla saat tietää, mitkä toimenpiteet soveltuvat yrityksellesi parhaiten ja mikä auttaa saavuttamaan asetetut tavoitteet. Yksi keskeisiä kriteereitä on myynnin ja markkinoinnin prosessien yhdistäminen. Eli molempien ”osastojen” tulee työskennellä yhdessä kasvun aikaansaamiseksi ja yhteisten tavoitteiden eteen.  

Katso webinaari Kasvumarkkinoinnilla nopeat tulokset ja tutustu palveluihimme.

Varaa kalenterista yhteinen aika asiantuntijamme kanssa:

 

Tilaa blogimme, joka on täynnä timanttista sisältöä koskien markkinointia, myyntiä ja asiakaspalvelua.