<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=917189318365224&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Mitä on inbound-markkinointi?

2305.2018

MarkkinointiMyyntiInbound-markkinointi

Kuuntele blogi

Mitä on inbound-markkinointi?
3:51

Inbound-markkinoinnista puhutaan paljon ja yhä useampi on kuullut kyseisen termin markkinoinnista puhuttaessa. Mitä on inbound-markkinointi ja miksi se on yhä useamman yrityksen digitaalisen markkinoinnin lähtökohta?

Outboundista inboundiin

Ennen markkinointi keskittyi pääasiassa kampanjoihin sekä tuotteen tai palvelun ominaisuuksiin. Keskeistä oli myös, että yritykset ja myyjät menivät asiakkaiden luo — olivatpa asiakkaat kiinnostuneita tarjouksestasi tai eivät.

Edellä mainittua tapaa myydä ja markkinoida kutsutaan outbound-markkinoinniksi. Outbound-markkinoinnille tyypillisiä keinoja ovat esimerkiksi ostetut sähköpostilistat, TV- ja printtimainonta sekä kylmäsoitot. Moni ihminen kokee edellä mainitut mainontakeinot häiritsevinä, koska he altistuvat markkinoinnille usein tahtomattaan tai huonolla hetkellä.

Outbound-markkinoinnille ominaista on myös lyhytnäköisyys ja halu tuottaa tuloksia nopeasti. Vaikka moni yritys on siirtynyt inbound-markkinoinnin pariin, osa vannoo edelleen outboundin nimeen.


Inbound-markkinointi — auttaminen lähtökohtana

Inbound-markkinoinnin pääajatus on asiakkaan auttaminen kiinnostavan ja houkuttelevan sisällön avulla. Sisältöformaatteja on useita erilaisia, esimerkiksi blogikirjoitukset, uutiskirjeet, sosiaalisen median viestit, podcastit, webinaarit ja videot. Se, mikä sisältöformaatti toimii parhaiten, riippuu sisällöstä ja yrityksen kohderyhmästä.

Inbound-markkinoinnin keskeinen asia ja ero outboundiin on, että ihmiset hakeutuvat lisäarvoa tuottavien sisältöjen kautta itse yrityksen luokse omasta halustaan. Tavoite on, että ihmiset kiinnostuvat yrityksestäsi sisältöjen kautta ja siten antavat luvan lähestyä heitä myös jatkossa. Kun ratkot kohdeyleisösi ongelmia hyvän sisällön avulla, kasvatat myös luottamusta ja saat heistä todennäköisimmin uusia asiakkaita.

New call-to-action

Inbound_markkinointi_analytiikka

Inbound-markkinointi käytännössä

Kuvitellaan, että kuluttaja harkitsee verkkokaupan perustamista ja haluaa lukea, mitä asioita on hyvä tietää etukäteen. Googlen kautta hän törmää aihetta käsittelevään blogikirjoitukseen ja päätyy samalla yrityksen sivuille.

Luettuaan tekstin kuluttaja huomaa, että samainen yritys tarjoaa myös verkkokaupan perustamiseen keskittyvää verkkokurssia. Koska hän on muutenkin harkinnut verkkokaupan perustamista ja sivuston sisältö on hyvää, kuluttaja ilmoittautuu kurssille. Näin yritys sai yhden blogikirjoituksen avulla uuden asiakkaan ratkaisemalla hänen ongelmansa.  

Lue myös, miten saimme uusia liidejä inbound-markkinoinnin avulla!

Inbound-markkinointi ohjaa kuluttajaa ostoprosessissa eteenpäin sisältöjen avulla. Aina ostoprosesissa eteneminen ei kuitenkaan suju näin suoraviivaisesti, vaan se voi kestää pidempään.

 

New call-to-action

 

Miksi tehdä inbound-markkinointia?

Inbound-markkinoinnin hyöty on, että sinun ei tarvitse turhaan käyttää energiaasi kuluttajiin, jotka eivät ole yrityksesi tarjonnasta kiinnostuneita tai kohderyhmääsi. Samalla säästät kuluttajat tyrkyttävältä ja häiritsevältä markkinoinnilta.

Inbound-markkinoinnissa on tärkeä säilyttää henkilökohtainen sävy ja tunnistaa yrityksen kohderyhmä, toisin sanoen ostajapersoonat. Massaviestit eivät resonoi kuluttajissa, jonka vuoksi yrityksen kohderyhmän haasteiden ymmärtäminen on olennainen osa inbound-markkinointia.

Inbound-markkinoinnin avulla edistät myös myyntiä ilman aktiivista työpanosta — saatat saada uuden liidin tai jopa asiakkaan keskellä yötä, vuosia vanhan blogikirjoituksen ansiosta. Inbound-liidit ovat myös lähtökohtaisesti hyviä liidejä, sillä kontakti on jo osoittanut kiinnostuksensa yritystäsi kohtaan. Laadukkaiden sisältöjen avulla verkkosivujesi näkyvyys paranee, jonka ansiosta yhä useampi potentiaalinen asiakas löytää sivuillesi.

 

 

 

Tilaa blogimme, joka on täynnä timanttista sisältöä koskien markkinointia, myyntiä ja asiakaspalvelua.