<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=917189318365224&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Mitä on B2B markkinointi? Kattava opas yrityksille

3003.2023

Kuuntele blogi

Mitä on B2B markkinointi? Kattava opas yrityksille
19:14

B2B-markkinointi tarkoittaa liiketoimintamarkkinointia, joka on suunnattu yrityksille ja organisaatioille. Se poikkeaa kuluttajamarkkinoinnista (B2C) siinä, että sen tavoitteena on saavuttaa asiakkaat, jotka edustavat yrityksiä tai muita organisaatioita, ei yksittäisiä kuluttajia. B2B-markkinointi pyrkii luomaan liiketoimintaa, parantamaan suhteita asiakkaisiin ja kehittämään pitkäaikaisia ​​kumppanuuksia. Tämä tapahtuu monimutkaisten markkinointistrategioiden avulla, joita toteutetaan usein eri kanavissa, kuten sähköpostimarkkinoinnissa, sisältömarkkinoinnissa ja digitaalisessa markkinoinnissa. B2B-markkinointi on tärkeä osa monien yritysten menestystä ja kasvua.

B2B vs. B2C markkinointi

B2B-markkinointi eroaa merkittävästi B2C-markkinoinnista useilla tavoilla.

 1. Kohdeyleisö: B2B-markkinointi suuntautuu yrityksille ja organisaatioille, kun taas B2C-markkinointi on suunnattu kuluttajille.

 2. Ostoprosessi: B2B-ostoprosessi on yleensä pidempi ja monimutkaisempi kuin B2C-ostoprosessi. B2B-ostoissa on usein mukana monia päätöksentekijöitä, kun taas B2C-ostot tehdään yleensä yksilöllisesti.

 3. Tuotteiden ja palveluiden monimutkaisuus: B2B-tuotteet ja -palvelut ovat yleensä monimutkaisempia ja teknisempiä kuin B2C-tuotteet. Tämä vaatii B2B-markkinoinnilta erilaisia ​​lähestymistapoja ja viestintätapoja.

 4. Suhteet: B2B-markkinointi pyrkii kehittämään pitkäaikaisia ​​kumppanuuksia ja suhteita asiakkaiden kanssa, kun taas B2C-markkinointi keskittyy usein yksittäisiin myynteihin.

 5. Kanavat: B2B-markkinointi käyttää usein erilaisia kanavia kuin B2C-markkinointi. Esimerkiksi sähköpostimarkkinointi ja sisältömarkkinointi ovat yleisiä B2B-markkinoinnissa, kun taas B2C-markkinoinnissa painotetaan usein sosiaalista mediaa ja televisiomainontaa.

Ymmärtäminen näistä eroista on tärkeää, jotta yritykset voivat kehittää tehokkaita markkinointistrategioita, jotka vastaavat heidän tavoitteitaan ja kohdeyleisöään.

New call-to-action

Miksi B2B markkinointi on tärkeää?

B2B-markkinointi on tärkeä osa monien yritysten menestystä useista syistä.

Liiketoiminnan kasvu: B2B-markkinointi auttaa yrityksiä kasvattamaan liiketoimintaansa hankkimalla uusia asiakkaita ja kehittämällä pitkäaikaisia ​​suhteita nykyisten asiakkaiden kanssa.

Kilpailukyky: Kilpailun ollessa kovaa, yritysten on kehitettävä tehokkaita markkinointistrategioita erottuakseen muista markkinoilla olevista yrityksistä. B2B-markkinointi voi auttaa yrityksiä erottumaan kilpailijoistaan ja houkuttelemaan uusia asiakkaita.

Asiakasymmärrys: B2B-markkinointi auttaa yrityksiä ymmärtämään paremmin asiakkaidensa tarpeita ja haasteita. Tämä auttaa yrityksiä kehittämään tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat paremmin asiakkaiden tarpeita.

Pitkäaikaiset kumppanuudet: B2B-markkinointi auttaa yrityksiä kehittämään pitkäaikaisia ​​kumppanuuksia asiakkaiden kanssa. Pitkäaikaiset kumppanuudet auttavat yrityksiä varmistamaan liiketoiminnan jatkuvuuden ja vakauden.

Markkinointibudjetin tehokas käyttö: B2B-markkinointi auttaa yrityksiä käyttämään markkinointibudjettiaan tehokkaasti. Kun yritykset ymmärtävät paremmin asiakkaidensa tarpeita ja haasteita, he voivat keskittyä markkinointitoimenpiteisiin, jotka tuottavat parhaan tuloksen.

Kaiken kaikkiaan B2B-markkinointi on tärkeä osa monien yritysten menestystä ja kasvua. Yritysten tulisi panostaa asianmukaisiin markkinointistrategioihin, jotka vastaavat heidän tarpeitaan ja auttavat heitä saavuttamaan tavoitteensa.

B2B Markkinointistrategia

B2B-markkinointistrategia sisältää monia eri osa-alueita, jotka auttavat yrityksiä saavuttamaan tavoitteensa ja kasvamaan liiketoiminnassa. Tärkeitä elementtejä ovat muun muassa asiakasymmärrys, tavoiteasetanta, kohderyhmän määrittely, brändin rakentaminen ja kanavien valinta.

Asiakasymmärrys

Asiakasymmärrys on yksi tärkeimmistä osista B2B-markkinointistrategiaa. Yritysten on ymmärrettävä asiakkaidensa tarpeita, haasteita ja odotuksia, jotta ne voivat kehittää tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat asiakkaiden tarpeisiin. Tämä voidaan saavuttaa kyselyjen, haastattelujen, markkinatutkimusten ja asiakasdata-analyysien avulla.

Tavoiteasetanta

Tavoiteasetanta auttaa yrityksiä määrittämään, mitä he haluavat saavuttaa markkinoinnillaan. Tavoitteiden tulisi olla selkeitä, mitattavissa ja realistisia. Tavoitteiden asettamisen avulla yritykset voivat kehittää tehokkaita markkinointistrategioita, jotka vastaavat heidän tavoitteisiinsa.

Kohderyhmän määrittely

Kohderyhmän määrittely auttaa yrityksiä ymmärtämään, kuka heidän asiakkaansa ovat ja mitä he tarvitsevat. Kohderyhmän määrittelyssä on tärkeää ottaa huomioon asiakkaiden demografiatiedot, käyttäytymismallit ja tarpeet. Tämä auttaa yrityksiä kehittämään markkinointiviestintää, joka puhuttelee heidän kohdeyleisöään.

Brändin rakentaminen

Brändin rakentaminen on tärkeä osa B2B-markkinointistrategiaa. Brändin rakentamisessa on tärkeää ottaa huomioon yrityksen arvot, persoonallisuus ja kilpailuetu. Yrityksen brändi on sen kasvot, ja sen on oltava yhtenäinen kaikissa markkinointitoimenpiteissä

Kanavien valinta

Kanavien valinta on tärkeä osa B2B-markkinointistrategiaa. Yritysten on valittava kanavat, jotka ovat tehokkaimpia tavoittamaan heidän kohdeyleisönsä. Kanavat voivat sisältää esimerkiksi sosiaalisen median, sähköpostimarkkinoinnin, hakukonemarkkinoinnin ja sisältömarkkinoinnin.

New call-to-action

B2B-markkinointistrategia on monimutkainen prosessi, joka vaatii huolellista suunnittelua ja toteutusta. Yritysten on ymmärrettävä, että B2B-markkinointistrategia ei ole yksinkertainen ratkaisu, vaan jatkuva prosessi, joka vaatii jatkuvaa kehittämistä ja optimointia.

B2B-markkinointistrategian onnistumiseen vaikuttaa monia tekijöitä, kuten markkinoiden kysyntä, kilpailijoiden tarjonta ja yrityksen oma tarjonta. Siksi on tärkeää, että yritykset seuraavat markkinoita ja kilpailijoitaan jatkuvasti ja kehittävät markkinointistrategiaansa vastaavasti.

Kun B2B-markkinointistrategia on suunniteltu ja toteutettu, sen tehokkuutta on seurattava säännöllisesti. Seuranta auttaa yrityksiä arvioimaan, kuinka hyvin strategia toimii ja mukauttamaan sitä tarvittaessa. Tämä voi sisältää esimerkiksi markkinointikampanjoiden analysointia, verkkosivujen liikenteen seurantaa ja asiakaspalautteen keräämistä.

Kaiken kaikkiaan B2B-markkinointistrategian suunnitteluun ja toteutukseen tulisi käyttää aikaa ja huolellista harkintaa. Kun yritykset ymmärtävät asiakkaidensa tarpeet ja käyttäytymismallit ja kehittävät tehokkaita markkinointistrategioita, he voivat kasvattaa liiketoimintaansa ja menestyä kilpailussa.

Digitaalinen B2B Markkinointi

Digitaalinen B2B-markkinointi on tärkeä osa nykyaikaista markkinointistrategiaa. Digitaalinen markkinointi tarjoaa yrityksille uusia mahdollisuuksia tavoittaa kohdeyleisönsä ja saavuttaa tavoitteensa. Tärkeimmät elementit digitaalisessa B2B-markkinoinnissa ovat hakukoneoptimointi, sosiaalinen media, sähköpostimarkkinointi ja verkkosivut.

Hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimointi on tärkeä osa digitaalista B2B-markkinointia, koska se auttaa yrityksiä tavoittamaan kohdeyleisönsä verkossa. Hakukoneoptimoinnilla yritykset voivat parantaa verkkosivujensa näkyvyyttä hakutuloksissa ja houkutella uusia asiakkaita. Hakukoneoptimoinnilla on tärkeää optimoida verkkosivujen sisältöä hakukoneystävälliseksi ja rakentaa laadukkaita linkkejä muihin verkkosivuihin.

Sosiaalinen media

Sosiaalinen media on tärkeä osa digitaalista B2B-markkinointia, koska se tarjoaa yrityksille mahdollisuuden tavoittaa kohdeyleisönsä helposti ja edullisesti. Sosiaalinen media voi auttaa yrityksiä rakentamaan brändiä, jakamaan sisältöä ja luomaan vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa.

Sähköpostimarkkinointi

Sähköpostimarkkinointi on tehokas tapa tavoittaa kohdeyleisöä ja markkinoida tuotteita ja palveluita. Sähköpostimarkkinoinnilla yritykset voivat lähettää kohdennettuja viestejä asiakkaille ja seurata asiakkaiden käyttäytymistä ja reaktioita.

Verkkosivut

Verkkosivut ovat tärkeä osa digitaalista B2B-markkinointia, koska ne tarjoavat yrityksille mahdollisuuden esitellä tuotteitaan ja palveluitaan, kerätä asiakaspalautetta ja tarjota asiakkailleen tärkeitä tietoja. Verkkosivujen on oltava selkeitä, helppokäyttöisiä ja vastattava asiakkaiden tarpeita.

Digitaaliset myyntihuoneet

Digitaaliset myyntihuoneet (engl. Digital Sales Rooms) ovat virtuaalisia tiloja, jotka mahdollistavat yritysten tuotteiden ja palveluiden esittelyn ostajille. Ne toimivat B2B-markkinoinnissa kohtaamispaikkana myyjän ja potentiaalisten asiakkaiden välillä. Myyntihuoneiden avulla myyjät voivat jakaa erilaisia personoituja ja asiakaskohtaisia materiaaleja, tarjoten samalla datapisteen sille, kuinka ostaja kiinnostuu materiaaleista.
Lue lisää Digitaalisista myyntihuoneista tästä Digital Sales Room: Everything You Need To Know.

New call-to-action

Digitaalinen B2B-markkinointi on jatkuvasti kehittyvä ala, joka vaatii yrityksiltä jatkuvaa seurantaa ja kehitystä. Yritysten on tärkeää ymmärtää asiakkaidensa tarpeet ja käyttäytymismallit, jotta ne voivat kehittää tehokkaita digitaalisia markkinointistrategioita, jotka vastaavat heidän tarpeisiinsa.

B2B Sisältömarkkinointi

B2B sisältömarkkinointi on markkinointistrategia, jossa yritykset tuottavat ja jakavat tarkoitushakuisesti suunniteltua ja kohdistettua sisältöä tavoitteenaan houkutella ja sitouttaa asiakkaita. B2B sisältömarkkinointi keskittyy yrityksen tarjoamien tuotteiden ja palveluiden ratkaisuihin asiakkaiden ongelmiin ja tarpeisiin liittyen.

B2B sisältömarkkinointiin kuuluu usein erilaisia sisältötyyppejä, kuten blogikirjoituksia, e-kirjoja, videoita, infografiikkaa, case-tutkimuksia ja webinaareja. Sisällön on oltava relevanttia, informatiivista ja hyödyllistä asiakkaille, jotta se houkuttelee ja sitouttaa heitä yrityksen tarjoamiin ratkaisuihin.

B2B sisältömarkkinointi on tärkeä osa markkinointistrategiaa, koska se auttaa yrityksiä luomaan luottamusta asiakkaiden kanssa, edistämään brändiä ja kasvattamaan liiketoimintaa. Sisältömarkkinoinnin avulla yritykset voivat myös erottautua kilpailijoistaan ja saada merkittävää näkyvyyttä verkossa.

B2B sisältömarkkinointi vaatii kuitenkin huolellista suunnittelua ja toteutusta. Sisällön on oltava kohdennettua ja tarkoituksenmukaista, jotta se tavoittaa oikean kohdeyleisön ja vastaa heidän tarpeisiinsa. B2B sisältömarkkinoinnissa on tärkeää seurata sisällön vaikutusta ja mukauttaa sitä tarvittaessa, jotta se vastaa asiakkaiden muuttuvia tarpeita ja käyttäytymistä.

Miksi B2B yritykset käyttävät sisältömarkkinointia?

B2B yritykset käyttävät sisältömarkkinointia useista syistä:

 1. Luottamuksen rakentaminen: Sisältömarkkinointi auttaa yrityksiä luomaan luottamusta asiakkaiden kanssa tarjoamalla hyödyllistä ja relevanttia tietoa tuotteista ja palveluista.

 2. Brändin edistäminen: Sisältömarkkinointi auttaa yrityksiä edistämään brändiään ja erottumaan kilpailijoistaan tarjoamalla korkealaatuista sisältöä, joka tarjoaa arvoa asiakkaille.

 3. Kohderyhmän sitouttaminen: Sisältömarkkinointi auttaa yrityksiä tavoittamaan ja sitouttamaan kohderyhmänsä, koska se tarjoaa hyödyllistä tietoa ja ratkaisuja asiakkaiden ongelmiin ja tarpeisiin liittyen.

 4. Verkkonäkyvyyden kasvattaminen: Sisältömarkkinointi auttaa yrityksiä parantamaan verkkonäkyvyyttään, koska se auttaa hakukoneiden löytämään yrityksen verkkosivut ja sisältö.

 5. Myynnin kasvattaminen: Sisältömarkkinointi auttaa yrityksiä kasvattamaan myyntiään, koska se auttaa asiakkaita ymmärtämään yrityksen tarjoamia ratkaisuja ja tuotteita paremmin.

B2B sisältömarkkinointi on tehokas tapa tavoittaa kohderyhmä, luoda luottamusta ja edistää brändiä. Sisältömarkkinointi auttaa yrityksiä erottumaan kilpailijoistaan ja houkuttelemaan uusia asiakkaita, ja se on tärkeä osa nykyaikaista markkinointistrategiaa.

Sisältötyypit B2B markkinoinnissa

B2B sisältömarkkinoinnissa käytetään useita erilaisia sisältötyyppejä, jotka auttavat yrityksiä tavoittamaan ja sitouttamaan asiakkaitaan. Tärkeimmät sisältötyypit B2B markkinoinnissa ovat seuraavat:

 1. Blogit: Blogit ovat tehokas tapa jakaa tietoa ja ajatuksia yrityksen tarjoamista tuotteista ja palveluista. Blogit auttavat yrityksiä luomaan luottamusta asiakkaiden kanssa ja antavat mahdollisuuden jakaa ajankohtaista tietoa yrityksestä ja sen toiminnasta.

 2. E-kirjat: E-kirjat ovat pidempiä ja yksityiskohtaisempia kuin blogikirjoitukset, ja niitä käytetään usein antamaan syvällisempiä tietoja yrityksen tuotteista ja palveluista. E-kirjat ovat tehokkaita työkaluja asiakkaiden kouluttamiseen ja auttavat yrityksiä erottumaan kilpailijoistaan.

 3. Infografiikka: Infografiikka on visuaalinen tapa jakaa tietoa ja tarjoaa yrityksille mahdollisuuden esittää monimutkaista tietoa selkeällä ja helposti ymmärrettävällä tavalla.

 4. Video: Video on tehokas tapa sitouttaa asiakkaita ja tarjota heille tietoa yrityksen tarjoamista tuotteista ja palveluista. Videot voivat olla tuotekuvauksia, asiakastestimonialleja tai vaikka yritysvideoita.

 5. Case-tutkimukset: Case-tutkimukset auttavat yrityksiä osoittamaan asiakkaille, miten he ovat auttaneet muita yrityksiä ratkaisemaan ongelmiaan ja parantamaan liiketoimintaansa.

 6. Webinaarit: Webinaarit ovat interaktiivisia tapahtumia, jotka tarjoavat mahdollisuuden asiakkaille oppia ja jakaa tietoa yrityksen tarjoamista tuotteista ja palveluista.

B2B sisältömarkkinoinnissa käytetään monia erilaisia sisältötyyppejä, jotka auttavat yrityksiä tavoittamaan ja sitouttamaan asiakkaitaan. On tärkeää valita sopivat sisältötyypit yrityksen tarpeiden ja asiakkaiden tarpeiden mukaan ja käyttää niitä tehokkaasti osana kokonaisvaltaista markkinointistrategiaa.

Kuinka aloittaa B2B sisältömarkkinointi?

B2B sisältömarkkinointi voi tuntua haastavalta aloittaa, mutta se on tärkeä osa nykyaikaista markkinointistrategiaa. Tässä on muutamia vaiheita, jotka auttavat yrityksiä aloittamaan B2B sisältömarkkinoinnin:

 1. Määritä kohdeyleisö: Yrityksen on määriteltävä kohdeyleisönsä ja ymmärrettävä heidän tarpeensa ja käyttäytymismallinsa. Kohderyhmän ymmärtäminen auttaa yritystä valitsemaan oikeat sisältötyypit ja kohdistamaan ne oikein.

 2. Suunnittele strategia: Yrityksen on suunniteltava kokonaisvaltainen sisältömarkkinointistrategia, joka määrittelee tavoitteet, sisältötyypit, kanavat ja mittarit.

 3. Tuota korkealaatuista sisältöä: Yrityksen on tuotettava korkealaatuista ja relevanttia sisältöä, joka vastaa kohdeyleisön tarpeisiin ja ratkaisee heidän ongelmiaan.

 4. Käytä oikeita kanavia: Yrityksen on käytettävä oikeita kanavia sisällön jakamiseen. Kanavien valinta riippuu kohdeyleisöstä ja sisällön tyypistä.

 5. Seuraa ja analysoi: Yrityksen on seurattava sisällön vaikutusta ja analysoitava sitä säännöllisesti. Tämä auttaa yritystä ymmärtämään, mikä sisältö toimii ja mikä ei, jotta sitä voidaan mukauttaa tarvittaessa.

 6. Kehitä jatkuvasti: B2B sisältömarkkinointi vaatii jatkuvaa kehittämistä ja päivitystä. Yrityksen on oltava valmis mukauttamaan sisältöään vastaamaan muuttuvia asiakastarpeita ja käyttäytymismalleja.

B2B sisältömarkkinoinnin aloittaminen voi tuntua haastavalta, mutta kun yritys ymmärtää kohdeyleisönsä ja tarpeensa, se voi luoda tehokkaan sisältömarkkinointistrategian, joka auttaa kasvattamaan liiketoimintaa ja sitouttamaan asiakkaita.

B2B Asiakaspolku ja asiakaspolun vaiheet

Asiakaspolku tarkoittaa prosessia, jossa potentiaalinen asiakas siirtyy tietämättömyydestä asiakkaaksi asti. Se sisältää kaikki vaiheet, joita asiakas käy läpi ostopäätöksensä aikana. Asiakaspolku voi vaihdella hieman yrityksestä ja tuotteesta/palvelusta riippuen, mutta yleensä se voidaan jakaa seuraaviin vaiheisiin:

 1. Tietoisuusvaihe: Asiakas tunnistaa, että hänellä on tarve jollekin tuotteelle tai palvelulle ja alkaa etsiä tietoa.

 2. Harkintavaihe: Asiakas arvioi erilaisia vaihtoehtoja ja vertailee niitä keskenään. Hän voi esimerkiksi lukea arvosteluja, pyytää tarjouksia tai käydä keskusteluja muiden ihmisten kanssa.

 3. Päätösvaihe: Asiakas päättää ostaa jonkin tietyn tuotteen tai palvelun ja tekee ostopäätöksen.

 4. Käyttövaihe: Asiakas käyttää tuotetta tai palvelua ja arvioi sen hyödyllisyyden ja laatutason.

 5. Uudelleenostovaihe: Asiakas voi päättää uudelleenostaa saman tuotteen tai palvelun tai etsiä uusia vaihtoehtoja.

Asiakaspolun ymmärtäminen on tärkeää, koska se auttaa yrityksiä kehittämään tehokkaampia markkinointi- ja myyntistrategioita, jotka vastaavat asiakkaiden tarpeita ja odotuksia eri vaiheissa.

Kuinka optimoida B2B asiakaspolku?

B2B asiakaspolun optimointi on tärkeä osa tehokasta markkinointi- ja myyntistrategiaa. Seuraavat ovat joitain vinkkejä B2B asiakaspolun optimointiin:

 1. Ymmärrä kohdeyleisösi: Yrityksen on ymmärrettävä kohdeyleisönsä tarpeet, käyttäytymismallit ja odotukset eri vaiheissa asiakaspolkua. Tämä auttaa yritystä kehittämään relevanttia ja hyödyllistä sisältöä, joka vastaa asiakkaiden tarpeisiin.

 2. Optimoi verkkosivut: Verkkosivujen on oltava helposti navigoitavissa ja sisällön on oltava selkeää ja helposti ymmärrettävää. Verkkosivujen on myös oltava mobiiliystävällisiä ja nopeita ladata, koska yhä useammat ihmiset käyttävät mobiililaitteita.

 3. Tarjoa hyödyllistä sisältöä: Yrityksen on tarjottava hyödyllistä ja relevanttia sisältöä kohdeyleisölleen kunkin vaiheen aikana asiakaspolkua. Tämä auttaa asiakkaita saamaan tarvitsemansa tiedot ja ratkaisemaan ongelmiaan.

 4. Käytä automaatiota: Automaatiotyökalut, kuten sähköpostimarkkinointi ja markkinoinnin automaatio, voivat auttaa yrityksiä seuraamaan asiakaspolkua ja lähettämään relevanttia sisältöä asiakkaille oikeaan aikaan.

 5. Käytä asiakasdatan analysointia: Asiakasdatan analysointi auttaa yrityksiä ymmärtämään paremmin kohdeyleisönsä käyttäytymistä ja tarpeita. Tämä auttaa yritystä kehittämään tehokkaampia markkinointi- ja myyntistrategioita.

 6. Seuraa ja arvioi: B2B asiakaspolun optimointi on jatkuva prosessi, joka vaatii seurantaa ja arviointia. Yrityksen on seurattava ja analysoitava asiakaspolkua ja mukautettava strategiaa tarpeen mukaan.

B2B asiakaspolun optimointi on tärkeä osa tehokasta markkinointi- ja myyntistrategiaa. Kun yritys ymmärtää kohdeyleisönsä tarpeet ja odotukset, se voi kehittää relevanttia ja hyödyllistä sisältöä, joka vastaa asiakkaiden tarpeisiin eri vaiheissa asiakaspolkua.

Tilaa blogimme, joka on täynnä timanttista sisältöä koskien markkinointia, myyntiä ja asiakaspalvelua.