<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=917189318365224&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Miksi Growth Driven Design on tulevaisuuden verkkosivujen suunnittelumetodi B2B-yrityksille?

2603.2023

VerkkosivutRevOps

Kuuntele blogi

Miksi Growth Driven Design on tulevaisuuden verkkosivujen suunnittelumetodi B2B-yrityksille?
8:26

B2B-yrityksille on tärkeää pitää verkkosivut ajan tasalla ja vastata asiakkaiden tarpeisiin, jotta ne voivat pysyä kilpailukykyisinä. Perinteinen tapa suunnitella verkkosivuja, joka perustuu laajoihin projekteihin ja pitkiin kehityskaariin, ei kuitenkaan enää vastaa nykyajan nopean muutoksen vaatimuksia. Siksi yhä useammat yritykset kääntyvät Growth Driven Designin puoleen.

Growth Driven Design (GDD) on suhteellisen uusi suunnittelumetodi, joka perustuu jatkuvaan kehittämiseen ja parantamiseen verkkosivujen elinkaaren aikana. Tämä menetelmä poikkeaa perinteisestä suunnittelusta, joka perustuu yhteen laajaan projektiin, joka valmistuu ja julkaistaan kerralla. Sen sijaan GDD:ssä verkkosivut kehitetään pieninä osina, joita testataan ja optimoidaan jatkuvasti asiakaskokemuksen parantamiseksi.

Growth Driven Design-metodi on parempi kuin vanha tapa tehdä verkkosivut

Tässä on muutamia syitä, miksi GDD on tulevaisuuden verkkosivujen suunnittelumetodi B2B-yrityksille:

 1. Joustavuus: GDD-menetelmä mahdollistaa joustavan lähestymistavan verkkosivujen suunnitteluun. Verkkosivut kehitetään pieninä osina, jotka testataan ja optimoidaan jatkuvasti. Tämä tarkoittaa, että verkkosivut voidaan mukauttaa nopeasti vastaamaan muuttuvia asiakastarpeita.

 2. Kustannustehokkuus: Perinteinen suunnittelumenetelmä voi olla kallis ja aikaa vievä. GDD-menetelmän avulla verkkosivut voidaan kehittää pieninä osina, mikä voi johtaa pienempiin kustannuksiin ja nopeampaan kehitykseen.

 3. Asiakaskeskeisyys: GDD-menetelmän avulla verkkosivujen suunnittelussa keskitytään asiakkaan tarpeisiin ja kokemukseen. Verkkosivujen jatkuvan testauksen ja optimoinnin avulla voidaan varmistaa, että verkkosivut vastaavat asiakkaiden tarpeita.

 4. Mittaaminen: GDD-menetelmän avulla voidaan mitata verkkosivujen suorituskykyä ja saada arvokasta tietoa siitä, mikä toimii ja mikä ei toimi. Tämä tieto voidaan sitten käyttää verkkosivujen jatkokehitykseen.

 5. Nopea käyttöönotto: GDD-menetelmän avulla verkkosivut voidaan julkaista nopeammin kuin perinteisellä menetelmällä. Pienien muutosten tekeminen ja testaaminen voi tapahtua jatkuvasti, mikä mahdollistaa nopean käyttöönoton ja nopeamman reagoinnin asiakkaiden tarpeisiin.

 6. Kasvu: GDD-menetelmän avulla verkkosivut voivat kasvaa jatkuvasti ja kehittyä vastaamaan yrityksen kasvutavoitteita. Verkkosivut voivat kasvaa uusilla toiminnoilla, sisällöllä ja ominaisuuksilla sitä mukaa, kun yrityksen tarpeet muuttuvat.

Growth Driven Design on siis tulevaisuuden suunnittelumetodi verkkosivuille B2B-yrityksille. Menetelmä mahdollistaa joustavan lähestymistavan verkkosivujen suunnitteluun, asiakaskeskeisyyden, mittauksen ja nopean käyttöönoton. Se myös edistää yrityksen kasvua ja kehittymistä jatkuvan optimoinnin avulla. Jos B2B-yrityksesi haluaa pysyä kilpailukykyisenä ja vastata nopeasti asiakkaiden tarpeisiin, kannattaa harkita GDD-menetelmän käyttöönottoa verkkosivujen suunnittelussa.

15 upeaaHubSpot CMS:llä toteutettuaverkkosivustoa -opas

Mitä Growth Driven Desing tarkoittaa

GDD-menetelmässä verkkosivut suunnitellaan dataan perustuen ja kehitystä ohjaa jatkuva testaaminen ja optimointi. Tämä tarkoittaa, että verkkosivut eivät ole vain yrityksen näkökulmasta toimivia, vaan myös asiakkaiden näkökulmasta helppokäyttöisiä ja tarpeita vastaavia.

Perinteinen suunnittelumenetelmä perustuu usein oletuksiin, mutta GDD-menetelmän avulla voidaan varmistaa, että verkkosivut ovat todella asiakkaan tarpeita vastaavia. Tämä voi johtaa korkeampaan konversioon ja parempaan asiakaskokemukseen, mikä puolestaan voi lisätä asiakastyytyväisyyttä ja sitoutumista.

Lisäksi GDD-menetelmän avulla voidaan välttää suuria investointeja verkkosivujen kehitykseen, joista saattaa olla hyvin vähän hyötyä. Sen sijaan verkkosivujen kehitys tapahtuu pieninä osina ja kehitystä ohjaa data. Tämä vähentää riskiä ja lisää onnistumisen todennäköisyyttä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Growth Driven Design on tulevaisuuden suunnittelumetodi verkkosivuille B2B-yrityksille. Se mahdollistaa joustavan lähestymistavan verkkosivujen suunnitteluun, keskittyy asiakkaiden tarpeisiin ja kokemukseen, ja edistää yrityksen kasvua ja kehittymistä. GDD-menetelmä voi auttaa yrityksiä pysymään kilpailukykyisinä ja vastaamaan nopeasti asiakkaiden tarpeisiin, ja siksi sen käyttöönottoa kannattaa harkita.

Tässä on taulukko, jossa vertaillaan perinteistä tapaa tehdä verkkosivuja Growth Driven Design -menetelmään:

  Perinteinen tapa tehdä verkkosivuja Growth Driven Design (GDD)
Kehityksen lähestymistapa Yhtenäinen projekti ja suunnitteluvaihe, joka vie paljon aikaa Jatkuva kehitys pieninä osina
Suunnittelun kustannukset Korkeat kustannukset, jotka liittyvät suuren projektin suunnitteluun ja toteutukseen Pienemmät kustannukset, jotka liittyvät jatkuvaan kehitykseen ja testaukseen
Suorituskyvyn mittaaminen Verkkosivujen suorituskyvyn mittaaminen tapahtuu vain projektin lopussa tai jälkikäteen Jatkuva suorituskyvyn mittaaminen ja optimointi
Käyttöönoton nopeus Käyttöönotto kestää yleensä kauan, sillä kaikki on tehtävä kerralla ja testaaminen tapahtuu vasta projektin lopussa Käyttöönotto voi tapahtua nopeasti, sillä verkkosivuja kehitetään pieninä osina, joita testataan jatkuvasti
Asiakas ensin Suunnittelu perustuu usein oletuksiin ja yrityksen näkökulmaan Asiakkaan tarpeiden ja kokemuksen keskiössä, kehitys tapahtuu dataan perustuen
Joustavuus Joustamaton lähestymistapa, joka ei välttämättä vastaa asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin Joustava lähestymistapa, joka mahdollistaa nopean reagoinnin asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin
Riskit Suuri riski, että suuri projekti ei vastaa asiakkaan tarpeita ja että investointi menee hukkaan Pienempi riski, koska verkkosivuja kehitetään pieninä osina, joita testataan jatkuvasti, ja kehitys tapahtuu dataan perustuen

Yllä oleva taulukko osoittaa, että Growth Driven Design -menetelmä on suositeltava tapa suunnitella verkkosivuja B2B-yrityksille, koska se mahdollistaa joustavan, asiakaskeskeisen ja kustannustehokkaan lähestymistavan verkkosivujen kehittämiseen. GDD:n jatkuva kehitys pieninä osina mahdollistaa nopean reagoinnin asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin ja vähentää riskiä, että verkkosivut eivät vastaa asiakkaiden tarpeita.

Kuinka Growth Driven Design projekti käytännössä etenee 

Growth Driven Design (GDD) -projekti etenee yleensä seuraavasti:

 1. Suunnittelu: GDD-projektin suunnittelu alkaa asiakkaan tarpeiden ymmärtämisestä ja liiketoiminnan tavoitteiden määrittämisestä. Tämä vaihe sisältää myös kilpailijoiden tutkimisen ja markkinatrendien analysoinnin.

 2. Strategia: Tämä vaihe sisältää verkkosivujen strategian suunnittelun. Tavoitteena on määrittää verkkosivujen rakenne, sisältö, käyttöliittymä ja toiminnot. GDD:ssä strategia kehitetään dataan perustuen, joka auttaa varmistamaan, että suunnitelma vastaa asiakkaiden tarpeita ja tavoitteita.

 3. Launchpad-sivusto: GDD-projektin seuraava vaihe on Launchpad-sivuston kehittäminen. Tämä on pieni verkkosivusto, joka sisältää keskeiset toiminnot ja sisällön. Launchpad-sivusto julkaistaan mahdollisimman nopeasti, jotta yritys voi aloittaa keräämään dataa ja arvioimaan verkkosivujen suorituskykyä.

 4. Dataan perustuva kehitys: GDD:ssä verkkosivuja kehitetään jatkuvasti datan perusteella. Tämä tarkoittaa, että verkkosivuja testataan jatkuvasti, ja tietoa käytetään verkkosivujen jatkokehittämiseen ja optimointiin.

 5. Kehityksen priorisointi: GDD:ssä verkkosivujen kehityksen priorisointi perustuu dataan ja tavoitteisiin. Tämä tarkoittaa, että kehitys etenee niiden osien parantamiseen, jotka ovat tärkeimpiä liiketoiminnan kannalta.

 6. Verkkosivujen kasvu: GDD-projektin loppuvaiheessa verkkosivut kasvavat ja kehittyvät vastaamaan yrityksen kasvutavoitteita. Verkkosivut voivat kasvaa uusilla toiminnoilla, sisällöllä ja ominaisuuksilla.

Growth Driven Design -projekti etenee siis jatkuvan kehittämisen periaatteella, jossa verkkosivuja kehitetään pieninä osina ja jatkuvasti testaten ja optimoiden. Tämä mahdollistaa nopean reagoinnin muuttuviin tarpeisiin ja varmistaa, että verkkosivut vastaavat asiakkaiden tarpeita ja ovat liiketoiminnan kannalta tehokkaita.

 

Tilaa blogimme, joka on täynnä timanttista sisältöä koskien markkinointia, myyntiä ja asiakaspalvelua.