<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=917189318365224&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Mikä on ostajapersoona ja mihin niitä tarvitaan?

2101.2019

Inbound-markkinointi

Kuuntele blogi

Mikä on ostajapersoona ja mihin niitä tarvitaan?
2:28

shutterstock_193558751

Asiakkaiden segmentointia on pitkään käytetty markkinoinnin kohdentamisen apuna, jotta asiakkaat voitaisiin paremmin jakaa hallittaviin kohderyhmiin.

Segmentoinnin etuna on pienemmät asiakkaiden hankintakustannukset ja mahdollisuus pitää paremmin kiinni nykyisistä asiakkaista. Ei ole järkevää mainostaa kaikille yli 5 miljoonalle suomalaiselle, sillä vain osa tästä ryhmästä on yrityksesi potentiaalisia asiakkaita. Mitä tarkemmin viestintä voidaan kohdentaa, sitä kustannustehokkaampaa se usein on.

Ostajapersoonien luominen on yksi tapa segmentoida asiakkaat. Se pyrkii vastaamaan inbound-markkinoinnin tarpeisiin, mutta myös muita markkinoinin keinoja käyttävät yritykset hyötyvät ostajapersoonien luomisesta.

Mitä ovat ostajapersoonat?

“Ostajapersoonat ovat ideaalisia asiakkaitasi kuvaavia fiktiivisiä ja yleisluontoisia hahmoja.”* Sana persoona kuvaa hyvin sitä, kuinka syvälle ostajapersoonia luodessa tulisi mennä. Haluamme siis oppia tuntemaan asiakkaamme persoonina eli tietää millainen on heidän normaali päivänsä ja mitä haasteita he kokevat eri elämän osa-alueilla. Rakenna persoonasi ympärille tarina ja pyri ymmärtämään syyt heidän valintojensa taustalla - miksi tietty ihminen tekee tiettyjä valintoja esimerkiksi tuotetta valitessaan.

Persoonat luodaan hyödyntämällä markkinatutkimusta ja haastattelemalla nykyasiakkaita. Joissakin asioissa joudut myös tekemään tiedon pohjalta yleistyksiä esimerkiksi persoonasi tyypillisestä päivästä. Persoonien tulee olla osittain fiktiivisiä, jotta persoonat sopivat tiettyyn kohderyhmäjoukkoon. Tee persoonista yksityiskohtaisia, mutta älä erehdy kuvaamaan yksittäistä henkilöä, jonka tunnet tai joka on jo asiakkaasi.

New Call-to-action

Mihin ostajapersoonia tarvitaan?

Perustasolla kyse on siitä, että voit kohdetaa markkinointisi ja myyntisi tiukasti rajatuille segmenteille ja vähentää kuluja asiakkaiden hankinnassa. Tehtyäsi tutkimuksen kunnolla tiedät missä persoonasi viettävät aikaa verkossa ja voit olla myös itse läsnä siellä. Ostajapersoonien avulla pystyt kohdentamaan sisältöäsi tarkasti. Kun tiedät mitä persoonasi tavoittelevat, voit luoda materiaalia, joka auttaa heitä voittamaan haasteensa.

Persoonan ja ostomatkan vaiheen huomioimalla luot erittäin hyvin kohdennettua sisältöä, jossa ensin houkuttelet asiakkaat sivuillesi, konvertoit heidät liideiksi ja lopulta klousaat diilin.

 

 

Tilaa blogimme, joka on täynnä timanttista sisältöä koskien markkinointia, myyntiä ja asiakaspalvelua.