<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=917189318365224&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Markkinoinnin automaation trendit 2015

1504.2015

Markkinoinnin automaatioHubSpot

Kuuntele blogi

Markkinoinnin automaation trendit 2015
2:47

Markkinoinnin automaatio on kehittynyt ja jatkaa kehitystään sen nostaessa suosiotaan kaiken kokoisten yritysten joukossa. Automaation avulla yritykset saavat entistä enemmän liidejä ja tuloksia, sekä tuottoa verrattuna perinteisiin markkinointi työkaluihin. Yritykset huolimatta toimialasta käyttävät sitä sen tehokkuuden vuoksi ja hyödyntävät sitä kaikissa markkinoinnin kanavissa. Tässä trendit, joita on odotettavissa vuodelle 2015.

 

#1      Entistä personoidumpi

Markkinoinnin automaatio perehtyy ostoprosesseihin ja ostajapersooniin tuottamalla kohdennettua sisältöä eri ostomatkan vaiheille ja persoonille. Tänä vuonna on odotettavissa entistä syvempää perehtymistä ostomatkan vaiheisiin, personoidumman sisällön ja liidien pisteytyksen kautta. Liidejä pisteytetään toiminnan perusteella ja pisteet ilmentävät liidin ostovalmiutta. Liidien analysointi saa lisäkseen uuden analysoinnin muodon: ennustavan analyysin. Markkinoijat pyrkivät siis analysoimaan konversioita ja vuorovaikutusta ennustavasti jokaisen asiakkaan kohdalla. Tämä tuo lisämahdollisuuksia personointiin, kun tiedetään minkälaiseen sisältöön liidi vastaa parhaiten.


#2      Yksinkertaisempi järjestelmä

Jokaisesta yrityksestä ei löydy markkinointitiimiä, joka on varustettu halulla oppia uusimpia teknologioita, joten työkalujen tulisi olla mahdollisimman helppokäyttöisiä. Tämän lisäksi järjestelmien tulisi soveltua yrityksen kuin yrityksen käyttöön, koosta ja tarpeesta riippumatta. Markkinoinnin automaation sivuuttaessa sähköpostimarkkinointityökalut, tulisi sen vastata myös helppoudeltaan vanhoja järjestelmiä. Viime vuonna tehdyn tutkimuksen perusteella 22 % tutkimukseen osallistuneista markkinoinnin ammattilaisista kertoi automaation haasteena olevan käyttöjärjestelmän hankaluus. Tähän on kuitenkin tulossa muutos. Intelligent Demandin mukaan järjestelmien tarjoajat ovat jo aloittaneet muokkaamaan järjestelmiään entistä suoraviivaisemmiksi helpottaakseen prosesseja ja työkalujen käyttöä.


#3      Enemmän mobiilia

Mobiili on nykyisin jokapäiväisessä roolissa yrityksen markkinoinnissa. Verkkosivuja, laskeutumissivuja ja sähköpostiviestejä suunnitellaan mobiililaitteilla katsottavaksi. Prospektien toimintaa mobiililaitteilla rekisteröidään automaatiojärjestelmiin. Liiditietoja seurataan ja dataa siirretään kampanjoihin mobiililaitteilla. Yhä useampi toiminto tapahtuu mobiilisti ja markkinoinnin automaatio omaksuukin tämän entistä paremmin. Odotettavissa on siis, että järjestelmät tulevat keskittymään täysin mobiililaitteiden ympärille, niiden noustessa ensisijaisiksi laitteiksi järjestelmien käytölle.

markkinoinnin-automaatio-trendit

Kiinnostuitko markkinoinnin automaatiosta?

New Call-to-action

Tilaa blogimme, joka on täynnä timanttista sisältöä koskien markkinointia, myyntiä ja asiakaspalvelua.