<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=917189318365224&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kuinka puhdistaa HubSpot CRM-data tehokkaasti?

1502.2023

CRMData

Kuuntele blogi

Kuinka puhdistaa HubSpot CRM-data tehokkaasti?
14:25

Tehokas asiakkuudenhallinta (CRM) on tärkeä osa liiketoimintaa, mutta sen käyttö voi johtaa haasteisiin, jos data ei ole puhtainta mahdollista. Huonolaatuinen data voi aiheuttaa merkittäviä ongelmia, kuten huonoa asiakaskokemusta, alhaista myyntiä ja kampanjoiden tehottomuutta. HubSpot CRM on suosittu CRM-ratkaisu, joka tarjoaa monia käteviä työkaluja asiakastiedon hallintaan. Tämä blogi tarjoaa yksityiskohtaisen tarkistuslistan, joka auttaa sinua puhdistamaan HubSpot CRM-datasi ja varmistamaan sen oikeellisuuden. Seuraamalla näitä ohjeita voit parantaa datan laatua ja siten optimoida asiakaskokemusta sekä parantaa myynnin tehokkuutta.

Hyödyt ajantasaisen CRM-datan ylläpidosta

Datan ajantasaisuus on ajankohtaista ja siitä tulee huolehtia säännöllisesti. On tärkeää pitää CRM-data puhtaana HubSpot CRM:ssä monista syistä.

Tässä on joitain esimerkkejä:

Parempi asiakaskokemus: Puhtaan CRM-datan avulla voit tarjota paremman asiakaskokemuksen. Kun sinulla on tarkat ja ajantasaiset tiedot asiakkaistasi, voit tarjota heille räätälöityjä palveluita ja viestejä, jotka vastaavat heidän tarpeitaan ja toiveitaan.

Parannettu päätöksenteko: Kun sinulla on puhdas ja tarkka CRM-data, voit käyttää sitä päätöksenteon tukena. Voit analysoida tietoja ja tehdä strategisia päätöksiä liiketoiminnan kehittämiseksi.

Tehokkaampi markkinointi: Puhtaan CRM-datan avulla voit suunnata markkinointikampanjasi tarkemmin ja tehokkaammin. Voit segmentoida asiakkaasi eri ryhmiin ja lähettää heille viestejä, jotka vastaavat heidän tarpeitaan ja kiinnostuksen kohteitaan.

Parempi myynti: Kun sinulla on tarkat ja ajantasaiset tiedot asiakkaistasi, voit tehdä parempia myyntipäätöksiä. Voit keskittyä asiakkaisiin, jotka ovat todennäköisesti kiinnostuneita tuotteistasi tai palveluistasi, ja tehdä heille parempia tarjouksia.

Säästetty aika ja rahat: Kun sinulla on puhtaat CRM-tiedot, vähennät aikaa ja resursseja, joita käytät manuaalisen tiedon korjaamiseen ja päivittämiseen. Tämä säästää aikaa ja rahaa, joita voit käyttää muihin liiketoiminnan kehittämiseen liittyviin tehtäviin.

Puhtaan CRM-datan ylläpitäminen HubSpot CRM:ssä on erittäin tärkeää, jotta voit tarjota paremman asiakaskokemuksen, parantaa päätöksentekoa, tehostaa markkinointia, saada parempia myyntituloksia ja säästää aikaa ja rahaa.

Meiltä saat asiantuntija-apua HubSpot CRM -datan siivoamisessa - ota yhteyttä ja kysy lisää!

Miksi CRM tietojen puhdistaminen on tärkeää?

Tietojen puhdistaminen on tärkeää monestakin syystä. Ensinnäkin, puhtaan datan avulla voidaan varmistaa yrityksen tehokas toiminta ja sujuvat liiketoimintaprosessit. Puhtaan datan avulla yritys voi välttää virheitä ja epätarkkuuksia, jotka voivat johtaa huonoihin päätöksiin ja siten negatiivisiin vaikutuksiin yrityksen tulokseen.

Toiseksi, puhtaan datan avulla yritys voi optimoida asiakaskokemuksen, mikä on erittäin tärkeää nykypäivän kilpailullisessa liiketoimintaympäristössä. Puhtaan datan avulla yritys voi tarjota asiakkailleen parempia palveluita ja henkilökohtaisempia kokemuksia, mikä lisää asiakastyytyväisyyttä ja asiakasuskollisuutta.

Kolmanneksi, puhtaan datan avulla yritys voi parantaa markkinointi- ja myyntikampanjoidensa tehokkuutta. Tarkka ja oikea-aikainen data auttaa yritystä kohdistamaan markkinointikampanjansa oikeille kohderyhmille ja tarjoamaan heille juuri sellaisia palveluita ja tuotteita, joita he todella tarvitsevat.

Kaiken kaikkiaan tietojen puhdistaminen on tärkeä osa liiketoimintaa, joka auttaa yritystä parantamaan toimintaansa, optimoimaan asiakaskokemusta ja kasvattamaan myyntiä.

Meiltä saat asiantuntija-apua HubSpot CRM -datan siivoamisessa - ota yhteyttä ja kysy lisää!

Millainen prosessi tietojen puhdistaminen on?

CRM-tietojen puhdistaminen on tärkeä prosessi, joka sisältää virheellisen, epätarkan tai tarpeettoman tiedon tunnistamisen ja poistamisen tietokannastasi. Tässä on vaiheita, joita voit hyödyntää CRM-tietojen puhdistamiseksi:

 1. Tunnista ongelma-alueet: Ensimmäinen askel CRM-tietojen puhdistamisessa on ongelma-alueiden tunnistaminen. Tämä voi sisältää kaksoiskappaleita, epätäydellisiä tai ristiriitaisia tietoja tai vanhentuneita tietoja.
 2. Kehitä suunnitelma: Kun olet tunnistanut ongelma-alueet, sinun tulee kehittää suunnitelma CRM-tietojen puhdistamiseksi. Tämä voi sisältää standardoitujen tietojen syöttöohjeiden laatimisen, tietojen validointisääntöjen käyttöönoton tai tietojen puhdistusprosessien asettamisen.
 3. Standardoi tieto: Jotta tiedot olisivat johdonmukaisia, sinun tulee standardoida tieto CRM-tietokannassasi. Tämä sisältää tietojen muotoilun, kuten puhelinnumeroiden ja osoitteiden, jotta ne noudattavat johdonmukaista kaavaa.
 4. Poista kaksoiskappaleet: Kaksoiskappaleet voivat luoda sekaannusta ja epätarkkuuksia CRM-tiedoissa. Sinun tulisi tunnistaa ja poistaa kaksoiskappaleet tietokannastasi.
 5. Varmista tietojen tarkkuus: On tärkeää varmistaa tietojen tarkkuus ristiin tarkistamalla ne ulkoisten lähteiden, kuten postiosoitteen varmennuspalvelujen tai sähköpostiosoitteen varmennustyökalujen kanssa.
 6. Päivitä vanhentuneet tiedot: Ajan myötä asiakastiedot voivat vanhentua. Sinun tulee päivittää CRM-tietokantaasi säännöllisesti uusilla tiedoilla ja poistaa vanhentuneet tiedot.
 7. Käytä tietojen puhdistustyökaluja: On olemassa useita tietojen puhdistustyökaluja, jotka voivat auttaa automatisoimaan puhdistusprosessin. Nämä työkalut voivat havaita ja korjata virheitä tiedoissasi, poistaa kaksoiskappaleita ja standardoida tietoja.
 8. Kouluta tiimisi: Lopuksi sinun tulee kouluttaa tiimisi tiedon hygienian tärkeydestä ja tarjota heille tarvittavat työkalut ja resurssit varmistaaksesi, että he syöttävät tiedot tarkasti ja johdonmukaisesti.
 9. Säännöllinen puhdistus: CRM-tietojen puhdistus ei ole kertaluontoinen projekti, vaan se on jatkuva prosessi. Sinun tulee aika ajoin tarkistaa ja päivittää tietokantasi varmistaaksesi, että se pysyy tarkkana ja ajantasaisena.
 10. Seuranta ja raportointi: Kun olet puhdistanut CRM-tietosi, sinun tulee seurata ja raportoida tietojen laadun ja tarkkuuden parantumista. Tämä auttaa sinua ymmärtämään, miten puhdistusprosessi on vaikuttanut asiakastietoihisi ja liiketoimintaasi.
 11. Hyödynnä ulkoisia palveluita: Jos tarvitset apua CRM-tietojen puhdistamisessa, voit hyödyntää ulkoisia palveluita, kuten tietojen varmennuspalveluja tai tietojen puhdistustyökaluja. Nämä palvelut voivat auttaa sinua puhdistamaan tietokantasi nopeasti ja tehokkaasti.

CRM-tietojen puhdistaminen on tärkeä prosessi, joka voi auttaa sinua saamaan tarkempaa ja luotettavampaa tietoa asiakkaistasi. Kun olet puhdistanut CRM-tietosi, sinulla on paremmat mahdollisuudet tehdä tietoon perustuvia päätöksiä ja parantaa asiakaskokemusta.

Meiltä saat asiantuntija-apua HubSpot CRM -datan siivoamisessa - ota yhteyttä ja kysy lisää!

Mitkä ovat pullonkaulat datan puhdistamisessa?

CRM datan puhdistaminen voi olla monimutkainen prosessi, joka kohtaa useita pullonkauloja. Tässä joitakin esimerkkejä:

 1. Datamäärä: Jos yrityksellä on suuri määrä tietoja tallennettuna CRM:ään, se voi olla haastavaa käsitellä ja puhdistaa kaikki tiedot kerrallaan.
 2. Datan laatu: Puhdistusprosessi voi olla hankalaa, jos datan laatu on huono. Esimerkiksi jos tiedot ovat vanhentuneita, virheellisiä tai puutteellisia, niiden korjaaminen voi olla aikaa vievää ja haastavaa.
 3. Datamigraatio: Siirtyminen vanhasta CRM:stä uuteen voi olla haastavaa, koska tiedot on siirrettävä oikeassa muodossa ja niiden tulee olla yhteensopivia uuden järjestelmän kanssa.
 4. Käyttäjien koulutus: Kun puhdistusprosessi on suoritettu, käyttäjät tarvitsevat koulutusta, jotta he ymmärtävät, miten käsitellä ja tallentaa tietoja oikein, jotta niitä ei tarvitse puhdistaa uudelleen tulevaisuudessa.
 5. Budjetti: Datan puhdistaminen voi olla kallista, varsinkin jos yrityksellä on paljon dataa käsiteltävänä. Jos budjetti on rajallinen, on tärkeää priorisoida tärkeimmät tiedot ensin.

Nämä ovat vain joitakin esimerkkejä siitä, mitä pullonkauloja voi esiintyä CRM datan puhdistamisessa. Yrityksen on tärkeää huolellisesti suunnitella puhdistusprosessi ja varmistaa, että siihen varataan riittävästi aikaa ja resursseja, jotta puhdistusprosessi voidaan suorittaa tehokkaasti ja oikein.

Mistä CRM data puhdistamiseen liittyvät kustannukset syntyvät?

Datan puhdistamisen kustannukset voivat syntyä useista eri tekijöistä, joista joitakin ovat:

 • Henkilöstökustannukset: Datan puhdistamisen toteuttaminen vaatii yleensä henkilöstöä, joka tekee manuaalista työtä. Tämä voi sisältää datan tarkastelua, korjaamista ja päivittämistä. Henkilöstökustannukset voivat olla erityisen korkeat, jos työ on monimutkaista tai vaatii erityistä asiantuntemusta.
 • Teknologia- ja työkalukustannukset: Datan puhdistaminen vaatii yleensä myös tiettyjä teknologisia ratkaisuja, kuten erilaisia ohjelmistoja tai työkaluja, jotka auttavat puhdistusprosessissa. Näiden ratkaisujen kustannukset voivat vaihdella merkittävästi riippuen ohjelmiston ominaisuuksista, lisenssien määrästä, tarvittavasta laitteistosta jne.
 • Aika- ja tuottavuuskustannukset: Datan puhdistamisen toteuttaminen voi vaatia paljon aikaa ja hidastaa työn tuottavuutta, koska henkilökunnan on keskityttävä manuaalisiin tehtäviin sen sijaan, että he voisivat keskittyä tuottavampiin tehtäviin. Tämä voi aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia yritykselle, joten on tärkeää varmistaa, että puhdistusprosessi sujuu mahdollisimman tehokkaasti.
 • Ulkopuolisen palveluntarjoajan kustannukset: Jos yrityksellä ei ole tarvittavaa henkilöstöä tai teknisiä ratkaisuja, se voi harkita ulkopuolisen palveluntarjoajan käyttöä datan puhdistamiseen. Tämä voi lisätä kustannuksia, mutta voi myös olla tehokkaampaa ja säästää aikaa ja resursseja.

Nämä ovat esimerkkejä siitä, mistä datan puhdistamisen kustannukset voivat syntyä. On tärkeää ottaa huomioon kaikki kustannukset, kun suunnitellaan puhdistusprosessia, jotta voidaan varmistaa, että se on taloudellisesti järkevä ja hyödyllinen investointi yritykselle.

Meiltä saat asiantuntija-apua HubSpot CRM -datan siivoamisessa - ota yhteyttä ja kysy lisää!

Mitä tehdä ihan ensimmäiseksi?

Jos haluaa aloittaa CRM-datan puhdistamisen, kannattaa ensimmäiseksi kartoittaa datan laajuus ja sisältö. Tämä auttaa hahmottamaan, millaisia puhdistustoimenpiteitä tarvitaan ja mitkä ovat ensisijaiset toimenpiteet.

Yleensä hyvä aloituspiste on poistaa kaikki kaksoiskappaleet, puutteelliset tiedot ja virheelliset tiedot, kuten väärin kirjoitetut nimet tai vanhentuneet yhteystiedot. Tämä auttaa vähentämään turhaa dataa ja parantaa tietojen käyttökelpoisuutta.

On myös hyvä määritellä datan käyttötarkoitus ja rajata tietojen käsittelyä vain siihen tarvittaviin tietoihin. Tämä vähentää ylimääräisten tietojen käsittelyä ja auttaa varmistamaan, että käytössä on vain tarpeelliset tiedot.

Lisäksi kannattaa suunnitella ja toteuttaa jatkuvia puhdistusprosesseja, jotta CRM-data pysyy jatkuvasti ajantasaisena ja siinä on mahdollisimman vähän virheitä.

Milloin ulkopuolisen kumppanin käyttäminen on järkevää?

Usein ulkopuolisen kumppanin käyttäminen CRM-datan puhdistamisessa voi olla järkevää, jos organisaatiolla ei ole tarvittavaa osaamista tai resursseja datan puhdistamiseen tai jos datan määrä on erittäin suuri.

Ulkopuolinen kumppani voi tuoda mukanaan asiantuntemusta, jonka avulla datan puhdistaminen voidaan suorittaa tehokkaasti ja tarkasti. Tämä auttaa välttämään mahdollisia virheitä, jotka voivat johtaa vääränlaisiin päätöksiin ja kustannuksiin.

Lisäksi ulkopuolinen kumppani voi auttaa organisaatiota määrittämään datan käyttötarkoituksen, joka auttaa tarkentamaan datan puhdistamiseen tarvittavia toimenpiteitä.

Ulkopuolinen kumppani voi myös auttaa organisaatiota kehittämään jatkuvia puhdistusprosesseja, jotta CRM-data pysyy ajan tasalla ja mahdollisimman vähän virheitä sisältävänä.

Ulkopuolisen kumppanin käyttäminen CRM-datan puhdistamisessa voi olla järkevää, jos organisaatio haluaa varmistaa datan korkean laadun ja tehokkaan puhdistusprosessin.

Meiltä saat asiantuntija-apua HubSpot CRM -datan siivoamisessa - ota yhteyttä ja kysy lisää!

Tarkistuslista CRM data puhdistamiseen HubSpot CRMssä

Tässä on tarkistuslista, joka voi auttaa sinua puhdistamaan CRM-tietosi HubSpot CRM:ssä:

 1. Tarkista tuplatietueet: Etsi ja poista mahdolliset tuplatietueet asiakkaistasi ja yhteyshenkilöistäsi. HubSpot CRM:ssä voit käyttää "Merge Duplicates" -työkalua tämän tekemiseen.
 2. Tarkista tietueiden täydellisyys: Varmista, että kaikilla CRM-tietueillasi on kaikki tarvittavat tiedot, kuten yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja yrityksen nimi.
 3. Tarkista tietojen oikeellisuus: Tarkista, että kaikki tiedot ovat oikein kirjoitettuja ja päivitettyjä, mukaan lukien oikeat osoitteet, postinumerot ja puhelinnumerot.
 4. Poista vanhentuneet tiedot: Poista vanhentuneet tiedot CRM-tietueistasi, kuten vanhentuneet yhteyshenkilöt tai vanhentuneet asiakkaat.
 5. Segmentoi asiakkaat: Segmentoi asiakkaasi eri ryhmiin, jotta voit käsitellä heitä yksilöllisemmin. Esimerkiksi voit luoda segmentin asiakkaista, jotka eivät ole tehneet ostoksia viimeisten kuukausien aikana ja lähettää heille markkinointikampanjan houkutellaksesi heidät takaisin.
 6. Poista epäaktiiviset yhteydet: Poista epäaktiiviset yhteyshenkilöt CRM-tietueistasi, jotta voit keskittyä aktiivisempiin asiakkaisiin.
 7. Hyödynnä automatisoitua puhdistusta: HubSpot CRM:ssä on monia automatisoituja työkaluja, jotka voivat auttaa sinua puhdistamaan CRM-tietojasi, kuten tietojen varmennus ja synkronointi.
 8. Päivitä tietueet säännöllisesti: Päivitä CRM-tietosi säännöllisesti, jotta voit varmistaa, että ne ovat ajan tasalla ja tarkkoja.
 9. Hyödynnä ulkoisia palveluita: Jos tarvitset apua CRM-tietojen puhdistamisessa, voit hyödyntää ulkoisia palveluita, kuten tietojen varmennuspalveluja tai tietojen puhdistustyökaluja. HubSpot Marketplacesta löytyy useita eri palveluita, jotka voivat auttaa sinua puhdistamaan CRM-tietojasi.

Toivottavasti tämä tarkistuslista auttaa sinua puhdistamaan CRM-tietosi HubSpot CRM:ssä. Muista, että puhdistusprosessi on jatkuva prosessi, joten varmista, että pidät CRM-tietosi ajatasalla ja puhtaana päivittäin. Näin varmistat, että saat parhaan mahdollisen hyödyn CRM-järjestelmästäsi ja tehostat yrityksesi myynti- ja markkinointitoimia.

 

 

Tilaa blogimme, joka on täynnä timanttista sisältöä koskien markkinointia, myyntiä ja asiakaspalvelua.