<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=917189318365224&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Julkaisuprosessia tehostamalla liikennettä someen

1001.2019

Sosiaalinen mediaInbound-markkinointi

Kuuntele blogi

Julkaisuprosessia tehostamalla liikennettä someen
3:20

Sosiaalisen median tilien hoitaminen on monessa yrityksessä pöydältä toiselle siirtyvää pakkopullaa. Siellä on oltava, koska muutkin ovat, mutta somen varsinainen hyödyntäminen voi jäädä puolitiehen. Sosiaalinen media on inbound-markkinoinnissa olennainen osa tulevien asiakkaiden houkuttelemista tuotteen tai palvelun äärelle.

Sosiaalisen median hyödyntäminen käy helpommaksi, kun erilaisten kanavien ja sisältöjen julkaisuille rakennetaan strategia ja julkaisuohjelma. Markkinoinnin automaation avulla sisältöjä on mahdollista ajastaa, ja näin voidaan luoda sosiaalisen median julkaisukampanjoita. Kuten somenatiivit tietävät, hiljainen sometili on yhtä kuin kuollut sometili. Kampanjoita on siis syytä ylläpitää säännöllisessä tahdissa.

Mitattavat tavoitteet

Inbound-markkinoinnin yksi tärkeimmistä periaatteista on markkinoinnin mitattavuus, eikä some ole tästä poikkeus. Strategialle voidaan siis asettaa selkeät tavoitteet. Ne voivat olla esimerkiksi Facebook-sivun tykkäysten määrän lisääntyminen tai päivityksiin reagoimisen määrän lisääntyminen tietyllä aikavälillä.

Myynnin kannalta merkityksellinen tavoite voisi olla vaikkapa liidien generointi sosiaalisen median avulla: kuinka paljon ihmiset kulkeutuvat omille sivuille somen kautta ja lopulta jättävät yhteystietonsa. Pääasia on, että merkitykselliset tavoitteet ovat järkevästi saavutettavissa ja mitattavissa, ja että niille asetetaan jonkinlainen aikataulu.

tavoitteet_sosiaaliselle_medialle

Sisällöt jakoon

Kun tavoitteet on asetettu, etsitään sopivia sisältöjä jaettavaksi. Sisällöt voivat olla joko omia tai muista lähteistä peräisin olevia. Omia sisältöjä voivat olla vaikkapa blogipostaukset, ladattavat oppaat, videot tai mitkä tahansa muut materiaalit, jotka tukevat strategian tavoitteita.

Muista lähteistä peräisin olevaa materiaalia on hyvä höystää oman tuotannon joukkoon etenkin, jos tavoitteena on saada lisää huomiota itse sometilille. Pidä huoli, että someyleisösi on todella sisällöistäsi kiinnostunut. Esimerkiksi oman alasi verkkomediasta voit löytää asiakkaitasi kiinnostavia artikkeleita jaettavaksi.

Ajasta some

Kun sisällöt on valittu, ajastetaan sosiaalisen median julkaisut markkinoinnin työkalussa. Vaikka julkaisujen sisältö olisi suurin piirtein sama, on niitä syytä muokata kullekin sosiaalisen median alustalle sopivaksi. Pitkä Facebook-päivitys ei välttämättä mahdu Twitterin sallimiin merkkimääriin. Ideaalisti viestit ovat sanakäänteiltään aina erilaisia, vaikka jaettava linkki olisikin sama.

Sosiaalisessa mediassa julkaisuajankohdalla on merkitystä. Viikonloput ovat hiljaisia Linkedinissä, Facebook vilkastuu lounastauolla. Myös vuorokaudenaika määrittää optimaalisen julkaisuajankohdan, ja testaamalla saa helpoiten selville, milloin oma some-yleisö on hereillä.

Mikäli strategia ja tavoitteet on aseteltu huolellisesti, kampanjan jälkeen on helppo seurata, mitä tuloksia sillä saavutettiin. Näin voidaan helpommin puuttua myös ongelmiin, mikäli tavoitteisiin ei olla päästy toivotusti. Voi olla, että tavoitteet on asetettu alkuunsa liian korkealle, tai sisällöt eivät ole sellaisia, jotka someyleisöä kiinnostaisivat. Testaamalla ja kokemuksen kautta voidaan strategiaa hioa paremmaksi.

 

New Call-to-action

 

Tilaa blogimme, joka on täynnä timanttista sisältöä koskien markkinointia, myyntiä ja asiakaspalvelua.