<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=917189318365224&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Inbound-rekrytointi: työnhakijoita ja vahva yritysbrändi – Case Finitec

0202.2018

Inbound-markkinointiCase

Kuuntele blogi

Inbound-rekrytointi: työnhakijoita ja vahva yritysbrändi – Case Finitec
5:42

Finitec on johtava suomalainen IT-agentuuri, joka tuo työtä ja toimeksiantoja asiantuntijoille yhdistämällä huippuosaajat ja parhaat työpaikat. Lyhyesti, Finitec on IT-rokkistarojen keikkamyyntitoimisto. Yrityksellä on hyvä orgaaninen kasvuhistoria ja vuoden 2018 kasvutavoite on jälleen kasvaa 25 %, joka herätti tarpeita rekrytoinnille.

Kolme vaikeasti tavoitettavaa osaajaa kolmessa kuukaudessa 

Tässä inbound-rekrytointikampanjassa yritykselle etsittiin tiettyyn positioon 20 potentiaalista työnhakijaa, joista tarkoitus oli valita kolme huippuyksilöä ja palkata heidät. Aikataulu oli poikkeuksellisen tiukka, sillä kaksi työntekijöistä oli jäämässä äitiyslomalle. Rekrytoinnista teki haasteellisen myös se, että Finitecin tarvitsemia asiantuntijoita on vaikea löytää – heillä pitää olla hyvin spesifiä osaamista, oikeanlainen asenne, eikä heitä ole juurikaan vapaana markkinoilla.

Projekti käynnistyi syyskuun alussa 2017, jolloin aloitettiin inbound-metodologian mukaisesti ostajapersoonan (tässä tapauksessa rekrypersoonan) luomisesta, jonka jälkeen tuotettiin rekrytointistrategia sekä sisältösuunnitelma. Työsopimukset haluttin allekirjoittaa joulu- ja tammikuun aikana, joten hakuaika päättyi marraskuussa. Tämän jälkeen Finitec jatkoi omaa rekrytointiprosessiaan: kävi hakijat läpi sekä kutsui potentiaalisimmat henkilöt rentoon illanviettoon toimistotiloihinsa, jossa hakijat pääsevät tutustumaan lähemmin yritykseen – ja toisinpäin.   

 

 

Inbound-rekrykampanjan rakenne

Inbound-rekrytointi eroaa tavallisesta rekrytoinnista. Laittamalla perinteisiä rekrytointi-ilmoituksia maailmalle herätetään vain niiden henkilöiden mielenkiinto, jotka etsivät aktiivisesti uutta työpaikkaa. Ja jos kilpailu alan osaajista on kovaa, voi olla, että mielenkiinto ei herää lainkaan, jos yritys ei todella erottaudu edukseen muista firmoista. Työnantajabrändi on siis ensiarvoisen tärkeä. Inbound-rekrytoinnissa työnhakijoiden yhteystietoja kerätään samalla tavalla kuin liidienkin yhteystietoja: rekrytointiprosessista luodaan tavoitelluille osaajille kiehtova ja hyödyllinen kokemus, ja samalla luodaan positiivinen mielikuva yrityksestä.

Inbound-rekrytointikampanja – case Finitec

 

Pekka Hackspik, Finitec"Aikaisemminkin ollaan tehty rekrykampanjoita hieman perinteisemmällä tyylillä. Nyt oli mukava huomata, että se, millä tavalla Finitec näyttäytyi kohderyhmälle – vaikka henkilöt eivät ennestään tunteneet firmaa – oli kaikki kovin positiivista." – Pekka Hackspik, Managing Director, Finitec

  

Finitecin rekrytointikampanja rakentui sekä perinteisistä elementeistä, eli työilmoituksista työnhakukanavissa, että inbound-sisältökokonaisuudesta. Sisällöt luotiin pitäen kampanjan kohderyhmä mielessä. Hakijoita houkuteltiin Finitecin sivustolle kolmella blogitekstillä, ja tekstien aiheista kiinnostuneita ohjattiin tekemään interaktiivinen testi tai siirtymään suoraan Finitecin Join Us -sivulle tutustumaan uramahdollisuuksiin.

Urasivulla käytössä oli chatbot, joka profiloi sivulla kävijöitä ja ohjasi heitä eteenpäin: osaa pyydettiin esimerkiksi tekemään testi, osalle taas tarjottiin suoraan juttuhetkeä Finitecin yhteyshenkilön kanssa. Interaktiivinen testi oli rakennettu vetämään kohderyhmää puoleensa. Sen ideana oli olla viihdyttävä ja informatiivinen potentiaaliselle rekryttävälle, sekä kerätä testin tehneistä henkilöistä informaatiota ja yhteystiedot Finitecille rekrytointiprosessin käynnistämseksi. 

Kampanjan kaikkia sisältöjä jaettiin ahkerasti somessa. Sosiaalisessa mediassa viestimiseen käytettiin koko Finitecin tiimin some-kanavia, joka moninkertaisti kampanjan reachin, eli tavoitettavan yleisön. Tämän lisäksi kampanjaa tuettiin tekemällä Facebook- ja LinkedIn-mainontaa tarkasti kohdennetulle yleisölle.

 

Finitecin inbound-rekrytointikampanjan sisältökokonaisuus

 

 

Tulokset kymmenessä päivässä

 

Lauri Jutila, Finitec"Molemmat osapuolet oli komittoituneet siihen, että sovitut hommat hoidetaan. Ja priimaa tuli."
– Lauri Jutila, CTO, Finitec

 

 

Rekrytointikampanja oli aktiivinen marraskuussa kymmenen päivän ajan. Seurasimme kampanjan lukuja HubSpot-markkinoinnin automaation avulla, ja päälle viikon ajanjaksolla saimme seuraavat tulokset:

  • Koko Finitecin verkkosivuston kävijämäärät nousivat 138 % kampanjan aikana
  • Interaktiivisen testin kampanjasivulla oli 1 316 vierailua
  • 390 potentiaalista rekryttävää jätti yhteystietonsa joko tehdessään testin tai täyttämällä lomakkeen urasivulla
  • Sivuston konversioprosentti oli kampanjan aikana yli 7 %, eli n. joka 13. Finitecin sivuilla käynyt henkilö jätti yhteystietonsa

Saatujen suorien työnhakuyhteydenottojen ja inbound-kampanjalla kerätyn potentiaalisten rekryttävien pankin avulla Finitec saavutti kymmenessä päivässä tavoitteensa: 20 potentiaalista työnhakijaa.

inbound-rekrytointikampanja nosti verkkosivuston lukuja

 

 

Työnantajabrändi & positiivinen pöhinä

Kuten inbound-markkinoinnissa, pyritään myös inbound-rekrytoinnissa kasvattamaan yrityksen asemaa ajatusjohtajana ja näin rakentamaan myös yrityksen brändiä. Jo kampanjan ensimmäisinä päivinä voitiin nähdä LinkedIn-keskusteluja, joissa ihmiset vertailivat testistä saamiaan tuloksia, ja Finitec sai kehuja VitoBotista sekä yrityksen rock 'n' roll -asenteesta, joka huokui läpi viestinnästä. Finitecin rempseä meininki välittyi onnistuneesti eteenpäin: ihmiset olivat kiinnostuneita kampanjasta ja brändi rakentui silmissä, kun alan ihmiset noteerasivat yrityksen.

 

Pekka Hackspik, Finitec"Kohderyhmä kehui, että tämä on mielettömän hienosti toteutettu kampanja. Kertaheitolla mentiin pinkan päälle."
– Pekka Hackspik, Managing Director, Finitec

 

 

Chatbot, nimeltä VitoBot osana inbound-rekrytointikampanjaa

 

 

 

Tilaa blogimme, joka on täynnä timanttista sisältöä koskien markkinointia, myyntiä ja asiakaspalvelua.