<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=917189318365224&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

HubSpot - strateginen käyttöönotto

1004.2015

HubSpot

Kuuntele blogi

HubSpot - strateginen käyttöönotto
4:07

Kun harkitset HubSpot-järjestelmää tukemaan markkinointia ja erityisesti verkossa tapahtuvaa InBound-markkinointia, kannattaa ottaa mukaan sertifioitu HubSpot- kumppani Suomesta heti projektin alkumetreiltä lähtien.

Kumppanin kanssa käyttöönottoja on kahdenlaisia: teknisiä ja strategisia.

Tekninen käyttöönotto on kuvattuna blogissamme. Linkin löydät tästä. Tämä kirjoitus keskittyy kuvaamaan strategien käyttöönolton prosessin. 

Siinä missä tekninen käyttöönotto keskittyy enemmän tekniseen puoleen kuten seurantakoodin asettamiseen, domainien yhdistämiseen yms. keskittyy strateginen käyttöönotto tuomaan softan osaksi liiketoimintaa, tukemaan markkinointia sekä tuottamaan liidejä myynnille. Strategisen käyttöönoton aikana on tärkeää käydä läpi kaikki ne asiat joista on konkreettista hyötyä liiketoiminnalle.

Strategisessa käyttöönotossa käydään läpi asiakkaasi ja markkinoinnin kohderyhmäsi.

Kun siirryt markkinoinnin automaation maailmaan sinun on tärkeä muistaa se tosiasia, että yksikään järjestelmä ei tuo yhtään asiakasta ovellesi. Sinun täytyy tuottaa mielenkiintoista sisältöä jonka avulla asiakkaasi tulee luoksesi. Siirryt väistämättä sisältömarkkinoinnin piiriin. Tässä uudessa maailmassa kohderyhmäsi yksilöidään ja heistä käytetään nimitystä ostajapersoona. Ostajapersoona on semi-fiktiivinen kuvaus kohderyhmästäsi.hubi-prosessi

Ostajan ostoprosessin kuvaaminen

Kun olemme tunnistaneet asiakkaasi ja luoneet riittävän määrän ostajapersoonia käymme persoonan ostoprosessiin käsiksi. Puramme ostoprosessin kolmeen osaan. Ensimmäinen vaihe on varhainen vaihe - siis se vaihe jolloin asiakkaasi on tilanteessa, jossa hän ei ole vielä jäsentänyt ongelmaansa ja surffaa netissä etsien mielenkiintoista luettavaa ja sisältöä.

Kartoitamme seuraavaksi yhdessä asiakkaasi toisen vaiheen. Tämä vaihe on nimeltään harkintavaihe. Harkintavaiheessa asiakkaasi on jo jäsentänyt ongelmansa ja hakee ratkaisuja. Tämä vaihe on yleensä konversion ja liidien hankinnan kannalta oleellinen ja siksi määritys kannattaa tehdä kunnolla. Kun asiakkaasi on päättänyt ratkaisutavasta hän siirtyy omassa prosessissaan vaiheeseen missä harkitaan ostamista. Tämä vaihe on kaupanteon kannalta tärkeä. Tätä vaihetta ei kannata mokata.

Sisällön vieminen asiakkaan ostoprosessiin

Kun asiakkaasi ostoprosessi on mallinnettu niin viemme sisällön vastaamaan asiakkaan ostoprosessia. Jokaisessa vaiheessa tarjoat hänelle oikeaa ja merkityksellistä sisältöä. Sisältö määritellään alueittain Gant-prosessin mukaisesti ja voit tarkastella sisällöntuotantoa kuukausia eteenpäin. Tässä vaiheessa määritellään kuinka paljon bloggaat, millaista materiaalia sinulla on laskeutumissivuilla ja millaista materiaalia tarvitaan tuottamaan myynnillesi liidejä. Sinulle myös muodostuu käsitys niistä resursseista, joita tarvitset tehokkaan strategian toteuttamiseen.

Sisällön jakaminen

Strategisessa käyttöönotossa keskitymme seuraavaksi määrittämään millä tavalla sisältö jaetaan siitä kiinnostuneille asiakkaille. Pohdimme sosiaalisen median, blogien sekä hakukoneiden optimointia ja oman verkkosivusi kykyä toimia sisällönjakokanavana. Samalla määrittelemme miten potentiaaliset asiakkaat saadaan liideiksi järjestelmääsi ja jättämään vapaaehtoisesti omat yhteystietonsa.

Liidien siirto myynnille

Strateginen käyttöönotto päättyy vaiheeseen, jossa verkosta tulevat liidit luovutetaan myynnille. Tässä vaiheessa käymme läpi miten ja mitkä liidit viedään myynnille. Samalla pohditaan sitä, kuinka myynti suhtautuu markkinoinnin toimittamiin liideihin. Missä vaiheessa liidi on valmis myynnille välitettäväksi ja kuinka myynnin tulee suhtautua InBound- liidiin. Tärkeä etappi taas myynnin kannalta! Myynnin sitouttaminen ja myyntiprosessiin mukaan ottaminen on liiketoiminnan kannalta keskeistä. Siksi sitoutetaan myös myynti mukaan generoimaan hyviä liidejä ja kasvattamaan liiketoimintaa.

 

Varaa aika HubSpot-demoon

Tilaa blogimme, joka on täynnä timanttista sisältöä koskien markkinointia, myyntiä ja asiakaspalvelua.