<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=917189318365224&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

hyödynnä HubSpot kumppanin kanssa tehokkaasti

1303.2024

MyyntiHubSpotCase

Kuuntele blogi

hyödynnä HubSpot kumppanin kanssa tehokkaasti
8:08

Onko yrityksesi tilanteessa, jossa HubSpot otettiin käyttöön itsenäisesti, mutta viimeaikoina on herännyt kysymys, ovatko Hubit optimaalisessa käytössä – jääkö potentiaalia hyödyntämättä tai valuvatko järjestelmäinvestointiin käytetyt varat hukkaan?

Yritystoiminnan tavoitteena on kasvaa. Kasvun ajuriksi tarvitaan prosesseja, joiden avulla strategiaan nivottu kasvu on hallittua, asiakaslähtöistä, alati kehittyvää ja läpinäkyvää. 

Onko HubSpot yrityksenne käytössä, mutta sen ympärille rakennetut prosessit eivät täysin palvele liiketoimintanne tavoitteita. Oletteko harkinneet uusien Hubien käyttöönottoa, mutta olette epävarmoja, minkä tasoinen lisenssi palvelee tarpeitanne parhaiten? Jos nämä kysymykset "kolahtivat", jatka lukemista. Pyrimme tällä artikkelilla ohjaamaan sinua oikeaan suuntaan näiden kysymysten osalta.

Useimmiten HubSpot -järjestelmän hyödyntäminen aloitetaan organisaatiossa ottamalla käyttöön Marketing Hub ja/tai Sales Hub, eli markkinoinnin ja myynnin työkalut, joihin lukeutuu myös CRM. Tässä artikkelissa pidämme tätä lähtökohtana.

HubSpot-käyttäjien tyypilliset haasteet ja tarpeet

Yleinen tilanne HubSpot Marketing Hub:ia käyttävällä organisaatioilla on se, että työkaluista päivittäisessä käytössä on vain osa. Fokus on monesti painottunut sähköpostien lähettämiseen muiden työkalujen käytön jäädessä vähemmälle huomiolle. Haasteena saattaa olla myös, että HubSpotin käyttöönottoa ja määrittelyjä ei olla tehty liiketoiminnan tavoitteita tukevasti. Investoinnille on saatava vastinetta, joten on aika saada enemmän irti järjestelmästä. On aika suunnata katseet taktisesta tekemisestä takaisin strategiaan ja liiketoiminnan tavoitteisiin.

Perustyökalujen lisäksi organisaatiossa halutaan mahdollisesti nostaa HubSpotin hyödyntäminen seuraavalle tasolle laajentamalla käyttöä monimutkaisempiin automaatioihin, kustomoituihin raporttinäkymiin ja workflow -rakenteisiin. Strategista liidinurturointia ja optimointia halutaan kirkastaa sekä poistaa kitka myynnin ja markkinoinnin prosesseista. Monessa organisaatiossa tuskaillaan sitä, että on vaikeaa saada kattavaa ymmärrystä HubSpot:in mahdollisuuksista. Entäpä kuinka on järkevää lähteä työstämään kehitystä hallitusti ja systemaattisesti?

HubSpot- käyttöönotto on saattanut mennä varsin mukavasti ilman asiantuntija-apua ja järjestelmä saatu käyttöön melko mutkattomasti. Ajan kuluessa saatetaan kuitenkin huomata epäjohdonmukaisuuksia tai virheitä. Tehdyt datamäärittelyt eivät esimerkiksi tue myynnin prosesseja, joten resursseja valuu hukkaan ja/tai ihmiset eivät sitoudu kunnolla käyttämään järjestelmää.

HubSpotista saa parhaimmat hyödyt irti, kun se otetaan koko organisaatioon käyttöön. Keskittäminen HubSpot-ekosysteemiin tuo paljon synergiaetuja ja tehokkuutta, tiimien työskennellessä saman reaaliaikaisen datan parissa. Yleinen kehityssuunta organisaatioissa onkin olemassaolevien HubSpot -lisenssien korottaminen ja uusien Hubien lisääminen liiketoiminnan johtamisen työkalupakkiin.

Työkalut hyötykäyttöön HubSpot -kumppanin avulla

Kuulostavatko edellä mainitut haasteet tutuilta? Miten tästä sitten eteenpäin?

Hyvä vaihtoehto on ottaa mukaan osaava HubSpot -kumppani, jonka kanssa lähdetään yhdessä ratkomaan haasteita, jotta liiketoiminnalle asetetut tavoitteet täyttyvät. 

Asiantuntevan HubSpot -kumppanin kanssa kartoitetaan nykytilanne auditoinneilla ja portaalianalyysillä.

Me SalesCommilla etenemme asiakkaidemme kanssa kehitysprojekteissa Sprint-mallilla ketterästi ilman turhia työvaiheita. Tavoitteena on aluksi ymmärtää tämän hetkinen tilanne, mitä on yritetty saavuttaa ja mitkä haasteet estävät tavoitteisiin pääsyn. Kun kokonaisymmärrys liiketoiminnan tarpeista on muodostettu, esitämme toimenpiteet, joilla myynnin, markkinoinnin, asiakaspalvelun tai raportoinnin ongelmakohdat voidaan HubSpotin avulla ratkaista. 

CRM:n kohdalla toimenpiteet voivat esimerkiksi liittyä myyntiprosessien määrittelyyn sekä datamäärittelyihin, eli tietokenttien määrittelyyn. Näiden korjaaminen tarvetta vastaaviksi mahdollistaa sen, että CRM tukee mahdollisimman hyvin myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun työskentelyä. Myös raportointi tarkentuu ja tehostuu, joka parantaa johtamista sekä mahdollistaa parempia liiketoiminnan tuloksia.

Markkinoinnissa tarkastetaan tavoitteet, joiden pohjalta otetaan käyttöön HubSpotin monipuoliset mahdollisuudet modernin digimarkkinoinnin tekemiseen, automaatioon ja datan hyödyntämiseen. Taktisia toimenpiteitä voivat olla esim. konversio-optimointi, integraatiot, A/B-testaus, SMART-sisällöt, SEO-suunnittelutyökalun hyödyntäminen ja pilarisivut.

HubSpot myös mahdollistaa markkinoinnin liiketoimintavaikutuksen raportoinnin johdonmukaisesti sekä strategisen, dataan perustuvien markkinointitoimenpiteiden kehittämisen.

 

Uusien työkalujen ja Hubien lisääminen työkalupakkiin

Tavoitteiden määrittelyn jälkeen voidaan lähteä tarkastelemaan teknologisia tarpeita HubSpotin työkaluille. Olisiko tarvetta nostaa nykyistä lisenssitasoa seuraavalle tasolle vai riittääkö työkaluvalikoima tehokkaammalla käytöllä nykyisellä tasolla? 

On äärimmäisen tärkeää, että myynti ja markkinointi toimivat yhdessä kitkattomasti. Tarkastellaan esimerkiksi mahdollisuutta siirtää nykyiset asiakastiedot HubSpot CRM:ään tai tietojen integroimista toisesta CRM -järjestelmästä. Myös Sales Hubin käyttöönotto Marketing Hubin rinnalle voi olla oikea ratkaisu. Tämä mahdollistaa sen, että asiakastiedot saadaan suoraan CRM:stä markkinointiin, joka parantaa mm. personointia ja asiakaskokemusta. Sama toimii myös toiseen suuntaan, eli myynnin työstä poistuu kitkaa, kun se työskentelee saman asiakasdatan parissa reaaliaikaisesti.

Suunnataan seuraavaksi katse yrityksen kotipesään eli verkkosivuihin. Palvelevatko nykyiset verkkosivut myyntiä? Entä millainen kokemus on verkkosivukävijöillä ja sen parissa työskentelevillä organisaation asiantuntijoilla? Voisiko siirtyminen CMS Hubiin tuomalla verkkosivut HubSpotin päälle, saada aikaan synergiaetua markkinnoinnin ja myynnin kanssa? Lue lisää CMS Hubista täällä

Onko organisaatiolla tarve synkata dataa eri järjestelmistä? Entä onko data "puhdasta" ja tasalaatuista? Operations Hub takaa datan korjauksen ja laadun varmistamisen automaattisesti. Operations Hubin lisääminen omaan pakettiin luo integraatiomahdollisuuksia ja sen myötä yhteen järjestelmään keskittymisen etuja.

Entäpä minkälainen on yrityksenne tämän hetkinen asiakaspalveluprosessi? Voisiko Service Hubin käyttöönotto tukea asiakaspalvelun ja asiakastyytyväisyyden kehittymistä? Onko tarvetta tai hyötyä tiketöintijärjestelmään? Service Hub avaa myös mm. asiakastyytyväisyyskyselyjen työkalut, joiden tulokset tallentuvat samaan HubSpotin asiakasdataan, joka tuo etuja liiketoiminnan tulosten seurantaan, myyntiin ja kehittämiseen. Service Hubin Knowledge Base -ominaisuus on kätevä vähentämään painetta asiakaspalvelusta ja auttamaan asiakasta ostopolun eri vaiheissa. 

Me SalesCommilla autamme mielellämme yritystänne nostamaan liiketoimintanne seuraavalle tasolle HubSpotin avulla. Olemme tukenasi koko kehityskaaressa – strategisissa määrittelyissä, käyttöönotoissa ja henkilöstön kouluttamisessa työkalujen käyttöön. Kaikki lähtee liiketoimintasi tavoitteista ja sieltä johdetuista prosesseista. Kun nämä ovat kirkkaana mielessä HubSpot kyllä mahdollistaa onnistumisen. 

SalesComm Akatemia

HubSpot kehittyy jatkuvasti hurjaa vauhtia. Haluamme jakaa tietoa ja auttaa yrityksiä pysymään mukana kehityksessä. SalesComm Akatemia tarjoaa koulutusta ja tukea HubSpot-käyttäjille. Usean kerran kuukaudessa järjestettävät webinaarikoulutukset ovat kaikille avoimia ja maksuttomia – suosittelemme osallistumaan ja ammentamaan niistä hyödyllistä tietoa yrityksellesi! 

Tilaa blogimme, joka on täynnä timanttista sisältöä markkinoinnista, myynnistä ja asiakaspalvelusta.