<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=917189318365224&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Digitaalinen markkinointi - johtamisen näkökulma

0201.2019

Markkinoinnin automaatioMarkkinointiMyynti

Kuuntele blogi

Digitaalinen markkinointi - johtamisen näkökulma
4:09

Suomalaisten yritysten digitaalisuus on Pohjois-Euroopan heikommalla tasolla. Meillä on kuitenkin Suomessa erittäin hyvät edellytykset digitaalisten liiketoimintamallien tuomiseksi osaksi liiketoimintaa. Tavatessani suomalaisia yrittäjiä ja yritysten ylintä johtoa on sanottava, että johdon sitoutuminen ja rohkeus kokeilla uutta on erittäin alhaisella tasolla. Yrittäjien keskuudessa näin ei ole, koska yrittäjä on luonteeltaan uudenetsijä.
Ikäänkuin emme uskaltaisi hypätä uuteen kelkkaan vaan haluamme varmistua siitä, että emme mokaa. Emme halua tilanteeseen, jossa kilpailija, työkaveri tai esimies pääsee haukkumaan meitä siitä, että teimme jotain väärin. Tilanne on absurdi. Jos emme tee jotain uutta, emme koskaan saa mitään uutta. Lisäksi kilpailija, esimies tai työkaveri ovat täysin vääriä totuudentorvia. Asiakas on kuningas. Asiakas on se, joka päättää. Ei kilpailijasi, ei esimiehesi eikä työkaverisi. Digitaalinen markkinointi on uusi asia ja osa digitaalisuuden johtamista. AYSC_blog_johtaminen_markkinointi

Digitaalisuuden johtaminen voidaan tiivistää seuraavasti:

  1. Johtajana sinun on kehitettävä liiketoimintaasi

  2. Johtajana sinun kykysi ajatella uudelleen asioita määrittää kykysi menestyä uusien liiketoimintojen implementoinnissa

  3. Muutosjohtamisen kykysi määrittää henkilökuntasi sitoutumisen sekä hankkeen onnistumisen

Nykyinen maailmasi on murroksessa. Et voi saada erilaisia tuloksia tekemällä asioita samalla tavalla. Konsensushakuisuutesi tuhoaa liiketoimintasi, tarvitset rohkeutta. Markkinoinnin automaatio on myös uusi asia, jota pitää johtaa eri tavalla kuin ennen. Mikäpä neuvoksi?

Uudelleen ajattelussa auttaa kykysi innovoida ja tuoda uusia malleja liiketoimintaasi. Maailman parhaat yritykset tuhoavat vanhoja tapoja tehdä ja kehittävät koko ajan uusia. Mitä nopeammin tuot uusia asioita markkinoille, sen nopeammin saat myös uusia tuloksia. Liiketoimintaprosessisi tarvitsevat ravistelua. Markkinoinnissa sinulla on luultavasti käytössäsi Franken-systeemi, jossa useat softat ja useat kumppanit sekoittavat pakkaasi ja sinulla on vaikea saada kuvaa kokonaisuudesta. Tällöin koko prosessi pitää asettaa kyseenalaiseksi ja on katsottava asioita uudella tavalla.

digitaalisuuden-johtamisen-vaiheet_web

 

Asiakkaan sitoutuminen liiketoimintaasi ratkaisee pelin merkittävästi. Asiakkaan kyky ymmärtää brändiäsi verkossa ratkaisee liiketoimintasi menestyksen. Tällä hetkellä asiakas hakee yli 80% kaikesta ostopäätökseen liittyvästä tiedosta verkosta. Sinäkin luet tätä nyt verkossa. On täysin järjetöntä jättää yli 80 prosenttia mahdollisuuksista käyttämättä ja investoida alle 20 prosenttiin mahdollisuuksista kaikki ne resurssit, joita sinulla on käytössä. Uusi markkinoinnin mittaaminen on väline, jolla varmistut tehokkaasta resurssien käytöstä.

Uusi digitaalinen maailma avaa sinulle uusia mahdollisuuksia myös liiketoimintamallin uudistamiseen. Voit löytää uusia ansaintamahdollisuuksia verkosta. Osan liiketoiminnastasi voit siirtää verkkoon kokonaan ja kohdistaa resursseja aivan eri tavalla. Kun esimerkiksi siirrät osan myyntiliidien tuotannosta verkkoon, voit vapauttaa myyntiä tekemään tuottavampia asioita, vaikkapa viettämään enemmän aikaa nykyisten asiakkaiden kanssa. Fakta on kuitenkin se, että jo olemassa olevan asiakkaan myyntiin laitetut investoinnit ovat murto-osa uusasiakashankinnan kustannuksista. Voit avata verkkoon palvelukanavan, joka mahdollistaa lisämyynnin ja paremman asiakastyytyväisyyden. Digitaalinen myyntisuppilo on mahdollista rakentaa niin, että markkinoinnin mittaaminen on mahdollista tehdä tehokkaammin. 

Kaikkea on mahdollista tehdä. Verkossa tapahtuvassa liiketoiminnassa ja markkinoinnissa on mahdollista seurata asiakkaasi liikkeitä eri kanavissa ja tarkastella myös eri kanavien tuottavuutta suhteessa kauppaan.

Uuden rakentaminen on mahdollista vain, jos ajattelet uudelleen, kehität prosessejasi, investoit asiakkaasi sitouttamiseen sekä kehität myös bisneslogiikkaasi. Tämän onnistumisen määrittää kykysi johtaa muutosta ja ihmisiä muutoksessa.

 

 

New Call-to-action 

Tilaa blogimme, joka on täynnä timanttista sisältöä koskien markkinointia, myyntiä ja asiakaspalvelua.