<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=917189318365224&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

30 faktaa CRM:stä

1412.2021

CRMHubSpot CRM

Kuuntele blogi

30 faktaa CRM:stä
8:45

CRM eli asiakkuuksienhallinta on vuosien varrella kehittynyt hurjaa kyytiä, ja siitä on tullut yhä merkittävämpi osa monien yrityksien toimintaa. Mutta onko asiakkuudenhallintajärjestelmien hyödyntämisellä oikeasti vaikutusta liiketoiminnan menestykseen?

Tässä blogikirjoituksessa vastaamme kysymykseen esittämällä 30 piinkovaa faktaa CRM:stä.


1. Arviolta noin 90 % yli 10 työntekijän organisaatioista käyttää CRM-järjestelmiä. Grand View Research.

2. Capterran tutkimuksen mukaan 65 % yrityksistä on ottanut CRM-teknologiaa käyttöönsä jo viimeisen vuosikymmenen alkuvaiheessa.

3. Myyntiorganisaatioista 65 % käytti CRM:ää vuonna 2020. Vuonna 2018 vastaava luku oli 59 %. Salesforce.

CRM-järjestelmät ovat tulleet jäädäkseen, eikä toimialan kasvu näytä hidastumisen merkkejä myöskään tulevaisuudessa. Pandemian vaikutus on myös osaltaan kiihdyttänyt CRM:n kysyntää, sillä yritykset ovat joutuneet etsimään digitaalisia ratkaisuja asiakassuhteiden hoitamiseen.

4. Fortune Business Insights raportoi, että vuonna 2020 CRM:n maailmanlaajuinen markkina-arvo oli 52,64 miljardia dollaria.

5. Vuoteen 2028 mennessä CRM-teknologian arvo on maailmanlaajuisesti noin 128,97 miljardia dollaria. Fortune Business Insights.

 

CRM-järjestelmien käyttöönotto on haastavaa


CRM on käytössä jo suurimmassa osassa yrityksiä, mutta sen sulauttaminen osaksi yrityksen liiketoimintaa ei ole aina mutkatonta. Onnistunut käyttöönotto vaatii yrityksiltä suunnitelmallisuutta ja kyvykkyyttä johtaa organisaatio muutosmyllerryksen läpi. Siksi ei ole yllättävää, että valtaosa käyttöönotoista epäonnistuu.

6. Cion artikkelin mukaan arviolta kaikista CRM-järjestelmien käyttöönotosta jopa
18-69 % epäonnistuu.

 

 Lataa opas: CRM-käyttöönoton 4 tärkeää vaihetta

 

HubSpotin teettämä muutaman vuoden takainen raportti paljastaa, että mahdollisia syitä käyttöönoton epäonnistumiseen voi olla, ettei yrityksissä täysin ymmärretä hyvän CRM:n merkitystä myynnille. Osassa yrityksistä myyntihenkilöstö ei välttämättä ole tietoinen CRM-järjestelmistä tai niiden tarjoamista mahdollisuuksista.


7. HubSpotin raportista selviää, että 22 % myyntihenkilöistä ei ole tietoisia CRM-järjestelmistä.

8. Vain 13 % yrityksistä kokee, että CRM:ään investoiminen on niiden tärkein prioriteetti myynnin kehittämisessä vuonna 2019. HubSpot.

9. Lähes 25 % yrityksistä sanoo kuitenkin, että nykyisen myyntiteknologian parantamisen tulisi olla pääprioriteettina. HubSpot.

Näiden lukujen pohjalta onkin syytä tarkastella, miten CRM-järjestelmät vaikuttavat myyntituloksiin ja mitkä ovat myyntihenkilöstön kokemukset niiden hyödyntämisestä myyntityössä.

 

CRM:n avulla hallitset dataa ja tehostat myyntiä


CRM kokoaa yhteen kaikki asiakkaisiin liittyvät tiedot ja helpottaa siten myynnin työtä. Kun kaikki oleellinen löytyy samasta paikasta, myyntitiimi voi keskittyä tarjoamaan yksilöityjä ratkaisuja eniten palvelua tarvitseville liideille. Tästä saadaan aikaan myös paremmat tulokset myynnin ja asiakastyytyväisyyden saralla.

 

10. HubSpotin mukaan asiakkuudenhallinnalla voidaan kasvattaa myyntiä jopa 30 %.

11. Nucleus Agencyn tutkimus osoittaa, että myyntityön tuottavuus kasvoi lähes 27 %, kun käytössä oli CRM-järjestelmä.

12. CRM:ää käyttävistä yrityksistä 47 % ilmoitti asiakastyytyväisyyden selvästi parantuneen. Capterra.

13. Jopa 74 % koki, että CRM:n avulla asiakastietoihin pääsy on helpompaa ja mahdollistaa yksilöidyn palvelun tarjoamisen asiakkaille. Resco.net.

 

New call-to-action

 

Myyntitiimit selkeästi kokevat hyötyvänsä CRM:n käytöstä, mutta käyttävät sitä myös toiminnan kehittämiseen.


14. Myynnin ammattilaisista 65 % käyttää CRM:ää. LinkedIn.

15. Myynnin ammattilaisista 97 % kokee myyntiteknologian “erittäin tärkeänä” tai “tärkeänä”. LinkedIn.

16. Sales Mate kertoo, kuinka 48 % myyntitiimeistä selkeästi käyttää CRM-järjestelmää toiminnan kehittämiseen.

 

Yleensä yksi suurimmista haasteista on saada myynti käyttämään CRM:ää siten, että järjestelmä karsisi pois turhia toimintoja ja aikaa jäisi varsinaiselle myynnille.


17. Forbesin mukaan myyntitiimit viettävät noin 18 % ajastaan CRM-järjestelmissä.

18. Tästä huolimatta myyntitiimit saattavat käyttää noin 35 % ajastaan toimiin, jotka eivät liity myyntiin ja asiakaspalveluun. Forbes.

 

Selkein erottava tekijä on, että menestyksekkäät myyjät käyttävät CRM-järjestelmää ja hyödyntävät niiden ominaisuuksia toiminnassaan. Siksi tuloksekas myynti onkin dataohjautuvaa ja toistuvilta osin mahdollisimman sujuvasti automatisoitua.


19. Grand View Researchin kyselyssä 82 % haastatelluista sanoo käyttävänsä CRM-järjestelmiä myynnin raportointiin ja prosessien automatisointiin.

20. Menestyksekkäistä johtajista 61 % käyttää CRM:ää automatisoidakseen myyntiprosessin vaiheita, verrattuna 46 %:iin johtajista, joiden suoriutuminen on heikompaa. HubSpot.

21. Salesforcen tutkimus osoittaa, että 50 % myyntitiimeistä hyödyntää dataa luodakseen tarkkoja myyntiennusteita.

22. Parhaiten menestyneistä myyjistä 53 % kokee luottavansa CRM:n tuottamaan dataan enemmän kuin heikommin menestyvät kollegansa. LinkedIn.

 

CRM-teknologian kehitys luo uusia ulottuvuuksia


Teknologian kehitys näkyy myös asiakkuudenhallintajärjestelmissä. CRM-järjestelmät ovat kehittyneet entistä älykkäämmiksi, joustavimmiksi ja mahdollistavat käyttäjien hyödyntää tietoa mistä tahansa, milloin tahansa.

Menestyvät organisaatiot ottavat kaiken hyödyn irti alaa ravistelevista trendeistä ja käyttävät järjestelmiä entistä monipuolisemmin. Tämä näkyy erityisesti mobiililaitteiden ja pilvitallennuksen suosion kasvuna sekä tekoälyn hyödyntämisenä.

23. Markkinoinnin ammattilaisista noin 80 % käyttää CRM-järjestelmiä useammasta kuin yhdestä laitteesta. One Page Express.

24. Myyntihenkilöistä, jotka ovat ottaneet käyttöön CRM:n mobiililaitteissa, 65 % saavutti myyntitavoitteensa. Salesmate.

25. Samoin Salesmate kertoo myyntitiimien havainneen 15 %:n tuottavuuden kasvun, kun CRM-järjestelmän käytössä on hyödynnetty mobiilisovellusta.

 

Helppo ylläpito ja toiminnan ketteryys ovat syitä, miksi monet yritykset ovat omaksuneet pilviteknologian käytön.

26. Yrityksistä 63 % valitsee pilviteknologiaan perustuvan CRM-järjestelmän perinteisen ohjelmiston sijasta. Salesmate.

27. Vuonna 2021 jopa 87 % CRM-järjestelmistä odotetaan olevan pilvessä, kun luku vuonna 2020 oli 12 %. Osasyynä on COVID-19:n vaikutukset, jotka heijastuvat myös CRM-markkinoille. Market Research Future.

 

Käyttäjäkokemuksen trendit tulevat näkymään myös jatkossa, sillä CRM-järjestelmät ovat saamassa uusia ulottuvuuksia ääniteknologian ja lisätyn todellisuuden avulla.


28. Adoben ääniteknologiaa koskevan tutkimuksen mukaan 94 % käyttäjistä kokee ääniteknologian käytön helppona, aikaa säästävänä ja elämänlaatua parantavana.

29. Tällä hetkellä 61 % asiakkaista suosii verkkokauppoja, jotka täydentävät palveluitaan lisätyllä todellisuudella. Augmented Realityn (AR) eli lisätyn todellisuuden käyttö tulee laajenemaan myös CRM-järjestelmiin. Focus on Force.

 

Teknologian kehittyessä tekoälyn merkitys tulee kasvamaan entisestään. Tekoälyn hyödyntäminen auttaa myös luomaan dataan perustuvia päätöksiä, joilla on jo selkeä paikkansa myynnin johtamisessa.


30. SelectHub totetaa, kuinka tekoälyn hyödyntäminen CRM-järjestelmissä luo lähes rajattomia mahdollisuuksia. Trendi on selkeä, sillä tekoälyn hyödyntäminen vuonna 2018 oli 29 %, josta se hyppäsi 84 %:iin vuonna 2020.

 

HubSpot CRM vastaa kasvun tarpeisiin


Näitä faktoja lukiessa saatat alkaa pohtimaan, miten CRM-järjestelmän käyttöönotto parantaisi organisaatiosi tehokkuutta ja auttaisi kehittämään liiketoimintaa. Markkinoilla ohjelmistoja on monia, mutta HubSpot CRM tarjoaa lähes kiistatta parhaimman valikoiman hyödyllisiä toimintoja, jotka voidaan kustomoida yrityksesi tarpeisiin.

Varaa aika tapaamiseen asiantuntijamme kanssa, niin keskustellaan yrityksenne tavoitteista ja siitä, kuinka HubSpot CRM-ohjelmisto palvelee yritystäsi parhaiten.

 

Tilaa blogimme, joka on täynnä timanttista sisältöä koskien markkinointia, myyntiä ja asiakaspalvelua.