<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=917189318365224&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Tehot irti HubSpotista kumppanin kanssa

0709.2021

HubSpotStrategiaHubSpot CRMSalesComm Akatemia

Kuuntele blogi

Tehot irti HubSpotista kumppanin kanssa
7:58

Onko yrityksesi tilanteessa, jossa HubSpot otettiin käyttöön itsenäisesti, mutta viimeaikoina on herännyt kysymys, ovatko Hubit optimaalisessa käytössä – jääkö potentiaalia hyödyntämättä tai valuvatko järjestelmäinvestointiin käytetyt varat hukkaan?

Yritystoiminnan tavoitteena on kasvaa. Kasvun ajuriksi tarvitaan prosesseja, joiden avulla strategiaan nivottu kasvu on hallittua, asiakaslähtöistä, alati kehittyvää ja läpinäkyvää. 

Onko HubSpot yrityksenne käytössä, mutta sen ympärille rakennetut prosessit eivät täysin palvele liiketoimintanne tavoitteita? Oletteko harkinneet uusien Hubien käyttöönottoa, mutta olette epävarmoja, minkä tasoinen lisenssi palvelee tarpeitanne parhaiten? Jos nämä kysymykset "kolahtivat", jatka lukemista. Pyrimme tällä artikkelilla ohjaamaan sinua oikeaan suuntaan näiden kysymysten osalta.

Useimmiten HubSpot -alustan hyödyntäminen aloitetaan ottamalla käyttöön Marketing Hub ja/tai Sales Hub, eli markkinoinnin ja myynnin työkalut, joihin lukeutuu myös CRM. Tässä artikkelissa pidämme tätä lähtökohtana.

 

Kun haluat kokeneen kumppanin tuen HubSpotin käyttöön, tutustu HubSpot-kumppanipalveluun

HubSpot-käyttäjien tyypilliset haasteet ja tarpeet

Yleinen tilanne HubSpot Marketing Hub:ia käyttävällä organisaatioilla on se, että työkaluista vain osa on päivittäisessä käytössä. Fokus on monesti painottunut sähköpostien lähettämiseen muiden työkalujen käytön jäädessä vähemmälle huomiolle. Haasteena saattaa olla myös, että HubSpotin käyttöönottoa ja määrittelyjä ei olla tehty liiketoiminnan tavoitteita tukevaksi. Investoinnille on saatava vastinetta, joten on aika saada enemmän irti järjestelmästä. On suunnattava katseet taktisesta tekemisestä takaisin strategiaan ja liiketoiminnan tavoitteisiin.

Perustyökalujen lisäksi organisaatiossa halutaan mahdollisesti nostaa HubSpotin hyödyntäminen seuraavalle tasolle laajentamalla käyttöä monimutkaisempiin automaatioihin, kustomoituihin raporttinäkymiin ja workflow -rakenteisiin. Strategista liidinurturointia ja optimointia halutaan kirkastaa sekä poistaa kitka myynnin ja markkinoinnin prosesseista. Monessa organisaatiossa tuskaillaan sitä, että on vaikeaa saada kattavaa ymmärrystä HubSpot:in mahdollisuuksista. Entäpä kuinka on järkevää lähteä työstämään kehitystä hallitusti ja systemaattisesti?

HubSpot- käyttöönotto on voinut sujua mukavasti ilman asiantuntija-apua ja järjestelmää aloitettu käyttämään melko mutkattomasti. Ajan kuluessa saatetaan kuitenkin huomata epäjohdonmukaisuuksia tai virheitä. Tehdyt datamäärittelyt eivät esimerkiksi tue myynnin prosesseja, joten resursseja valuu hukkaan ja/tai ihmiset eivät sitoudu käyttämään järjestelmää sovitusti.

HubSpotista saa parhaimmat hyödyt irti, kun se otetaan käyttöön koko organisaation käyttöön. Keskittäminen HubSpot-ekosysteemiin tuo paljon synergiaetuja ja tehokkuutta, tiimien työskennellessä saman reaaliaikaisen datan parissa. Yleinen kehityssuunta organisaatioissa onkin olemassaolevien HubSpot -lisenssien korottaminen ja uusien Hubien lisääminen liiketoiminnan johtamisen työkalupakkiin.

 

1-Jun-07-2022-08-08-27-49-AM


Työkalut hyötykäyttöön HubSpot -kumppanin avulla

Kuulostavatko edellä mainitut haasteet tutuilta? Miten tästä sitten eteenpäin?

Hyvä vaihtoehto on ottaa mukaan osaava HubSpot -kumppani, jonka kanssa lähdetään yhdessä ratkomaan haasteita, jotta liiketoiminnalle asetetut tavoitteet täyttyvät. 

Asiantuntevan HubSpot -kumppanin kanssa kartoitetaan nykytilanne auditoinnilla ja portaalianalyysillä. Me SalesCommilla etenemme asiakkaidemme kanssa kehitysprojekteissa Sprint-mallilla. Tavoitteena on aluksi ymmärtää tämän hetkinen tilanne, mitä on yritetty saavuttaa ja mitkä haasteet estävät tavoitteisiin pääsyn. Kun kokonaisymmärrys liiketoiminnan tarpeista on muodostettu, esitämme asiakkaalle toimenpiteet, joilla ongelmakohdat voidaan HubSpotin avulla ratkaista. 

CRM:n kohdalla toimenpiteet voivat liittyä esimerkiksi myyntiprosessien tarkempaan määrittelyyn sekä datamäärittelyihin. Näiden korjaaminen tarvetta vastaaviksi mahdollistaa sen, että CRM tukee mahdollisimman hyvin myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun työskentelyä. Myös raportointi tarkentuu ja tehostuu, joka puolestaan parantaa johtamista sekä mahdollistaa parempia liiketoiminnan tuloksia.

Markkinoinnissa tarkastetaan tavoitteet, joiden pohjalta otetaan käyttöön HubSpotin monipuoliset mahdollisuudet modernin digimarkkinoinnin tekemiseen, automaatioon ja datan hyödyntämiseen. Taktisia toimenpiteitä voivat olla esim. konversio-optimointi, integraatiot, A/B-testaus, SMART-sisällöt, SEO-suunnittelutyökalun hyödyntäminen ja pilarisivut.

HubSpot myös mahdollistaa markkinoinnin liiketoimintavaikutuksen raportoinnin johdonmukaisesti sekä strategisen, dataan perustuvien markkinointitoimenpiteiden kehittämisen.

 

Uusien työkalujen ja Hubien lisääminen 

Tavoitteiden määrittelyn jälkeen voidaan lähteä tarkastelemaan teknologisia keinoja, joilla tavoitteet saavutetaan. Olisiko tarvetta nostaa nykyistä HubSpot -lisenssitasoa vai riittääkö nykyinen työkaluvalikoima tehokkaammilla automaatioprosesseilla?

On äärimmäisen tärkeää, että myynti ja markkinointi toimivat yhdessä kitkattomasti. Tarkastellaan esimerkiksi mahdollisuutta siirtää nykyiset asiakastiedot HubSpot CRM:ään tai tietojen integroimista toisesta CRM -järjestelmästä. Myös Sales Hubin käyttöönotto Marketing Hubin rinnalle voi olla oikea ratkaisu. Tämä mahdollistaa sen, että asiakastiedot saadaan suoraan CRM:stä markkinointiin, joka parantaa mm. personointia ja asiakaskokemusta. Sama toimii myös toiseen suuntaan, eli myynnin työstä poistuu kitkaa sen työskennellessä markkinoinnin kanssa saman asiakasdatan parissa reaaliaikaisesti.

Suunnataan seuraavaksi katse yrityksen kotipesään eli verkkosivuihin. Tukevatko nykyiset verkkosivut myyntiä? Entä minkälainen asiakaskokemus verkkosivukävijöille tarjotaan? Voisiko siirtyminen HubSpot CMS Hubiin saada aikaan synergiaetua markkinnoinnin ja myynnin kanssa? 

Tutustu CMS Hubiin

Onko organisaatiolla tarve synkata dataa eri järjestelmistä? Onko data "puhdasta" ja tasalaatuista? Operations Hub takaa datan korjauksen ja laadun varmistamisen automaattisesti. Operations Hubin lisääminen omaan pakettiin luo integraatiomahdollisuuksia ja sen myötä yhteen järjestelmään keskittymisen etuja.

Entäpä minkälainen on yrityksenne tämän hetkinen asiakaspalveluprosessi? Voisiko Service Hubin käyttöönotto tukea asiakaspalvelun ja asiakastyytyväisyyden kehittämistä? Nopeuttaisiko tiketöintijärjestelmä asiakaspalveluanne? Service Hub avaa myös mm. asiakastyytyväisyyskyselyjen työkalut, joiden tulokset tallentuvat HubSpotin asiakasdataan, joka tuo etuja liiketoiminnan tulosten seurantaan, myyntiin ja kehittämiseen. Service Hubin Knowledge Base -ominaisuus on kätevä vähentämään painetta asiakaspalvelusta ja auttamaan asiakasta ostopolun eri vaiheissa. 

Me SalesCommilla autamme mielellämme yritystänne nostamaan liiketoimintanne seuraavalle tasolle HubSpotin avulla. Olemme tukenasi koko kehityskaaressa – strategisissa määrittelyissä, käyttöönotoissa ja henkilöstön kouluttamisessa työkalujen käyttöön. 

New call-to-action
SalesComm Akatemia

HubSpot kehittyy jatkuvasti hurjaa vauhtia. Haluamme jakaa tietoa ja auttaa yrityksiä pysymään mukana kehityksessä. SalesComm Akatemia tarjoaa koulutusta ja tukea HubSpot-käyttäjille. Usean kerran kuukaudessa järjestettävät webinaarikoulutukset ovat kaikille avoimia ja maksuttomia – suosittelemme osallistumaan ja ammentamaan niistä hyödyllistä tietoa yrityksellesi! 

 

Varaa kalenterista aika HubSpot-asiantuntijan kanssa, niin keskustellaan HubSpotin käytön tehostamisesta:

 

Tilaa blogimme, joka on täynnä timanttista sisältöä koskien markkinointia, myyntiä ja asiakaspalvelua.