<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=917189318365224&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ota huomioon nämä asiat, kun tuotat sisällöt itse

0904.2018

MarkkinointiInbound-markkinointi

Kuuntele blogi

Ota huomioon nämä asiat, kun tuotat sisällöt itse
4:30

Inbound-markkinoinnissa laadukkaat ja oikeaan aikaan tarjoillut sisällöt ovat onnistumisen kulmakivi. Tietoa ja apua hakevat potentiaaliset asiakkaat houkutellaan verkkosivuille kiinnostavilla blogeilla, some-seuraajia kertyy nasevilla statuspäivityksillä ja erilaiset ladattavat sisältötarjoukset konvertoivat asiakkaat tunnetuiksi liideiksi.

Sisällöntuotanto kaipaakin inbound-markkinointiin lähdettäessä selkeän strategian. Yksi tärkeimmistä strategisista valinnoista on se, tuottaako kaiken materiaalin itse, osittain, vai ulkoistaako työn kokonaan ulkopuolisen tehtäväksi. Kahta jälkimmäistä vaihtoehtoa puoltaa monesti se, ettei yrityksellä itsellään monesti ole henkilöstöresursseja tai aikaa tuottaa tehokkaasti ja säännöllisesti uutta sisältöä.

Kun lähdetään tekemään sisällöntuotantoa itse yrityksen sisällä, on useita asioita, mitkä kannattaa ottaa huomioon. Ennen kaikkea tulisi muistaa, että sisällön tuottaminen on kokopäiväistä työtä, ja että siihen tulisi resursoida riittävästi panostuksia, jotta saataisiin asiakkaita houkuttelevia ja riittävän kiinnostavia sisältöjä aikaiseksi.

Resursoi tekijät

Sisällöntuotanto vaatii resursseja. Kaikkea ei pystytä markkinointiosastolla tekemään itse, joten etsi organisaatiostasi asiantuntijat, jotka ovat myös taitavia kirjoittajia. Erityisesti asiakasrajapinnassa toimiva henkilökunta tietää hyvin asiakkaiden mieltä askarruttavat ja kiinnostavat asiat, joten heiltä voit saada paitsi hyviä aiheita, myös hyvää sisältöä esimerkiksi verkkosivujen blogeihin. Kun organisoit sisältöjen tekemistä, muista myös sitouttaa tekijät prosessiin – kun selkeät aikataulut on sovittu, syntyy sisältöäkin tehokkaammin.

 

New Call-to-action

Resursoi aikaa

Ota kuitenkin huomioon, että laadukkaan sisällön tuottaminen ottaa myös oman aikansa joten siihen pitäisi myös resursoida työtunteja. Riippuen kirjoittajan harjaantuneisuudesta ja osaamisesta, hyvän blogisisällön tuottaminen ja saattaminen julkaistavaksi saattaa viedä jopa useita työpäiviä. Kun organisaatiosi asiantuntija tai myyjä kirjoittaa sisältöä oman työnsä ohessa, sen tuoma työmäärä tulee normaalin työajan päälle, mikäli sisällöntuotantoa ei oteta huomioon työajassa.

Mikäli sisältömarkkinointiin ollaan valmiita panostamaan, voi myös erillisen sisällöntuottajan palkkaaminen olla hyvä vaihtoehto. Inbound-sisältöjen tuotantoon kannattaa hankkia inbound-sertifioitu sisällöntuottaja, jolloin sisältöjen laatu pysyy korkealla. Ammattilainen tuottaa myös laadukkaan tekstin nopeammalla aikataululla kuin päätoimekseen muita tehtäviä hoitava asiantuntija tai myyjä.

Tee aikataulu

Sisällöntuotannon on oltava säännöllistä, jotta näkyvyys hakukoneissa saavutetaan ja jotta sosiaalisen median julkaiseminen pysyy aktiivisena ja seuraajat kiinnostuneina. Selkeän tuotantoaikataulun tekeminen ryhdistää sisällöntuotantoa, eivätkä tekstit jää näin kirjoittajien pöydille ja ikuisille tarkistuskierroksille lepäämään. Laadi siis selkeä suunnitelma aiheille ja aikatauluille ja pysy suunnitelmassa!

Hakukoneiden avainsanat mukaan

Sisällöntuotannon tarkoituksena on paitsi saada potentiaalisten ja jo olemassa olevien asiakkaiden kiinnostus heräämään, myös tukea yrityksen verkkosivujen SEO- ja SEM-strategioita. Sisällöntuotannossa pitäisi ottaa siis avainsanat huomioon ja tekstit tulisi optimoida hakukoneelle ystävällisiksi. Avainsanojen määrittämiseen kannattaa käyttää tarjolla olevia avainsanatyökaluja. Anna siis avainsanat ja ohjeista yrityksesi kirjoittajat hakukoneoptimoitujen tekstien kirjoittamiseen. Pidä myös huoli, että tarkistus- ja julkaisuprosessissa optimointi on otettu niin url:eissa kuin kuvien alt-teksteissä ja metatiedoissa huomioon.

Muista tuottaa asiakasta kiinnostavaa sisältöä

Sisällöntuotannossa tulisi lähteä aina liikkeelle asiakasta kiinnostavista aiheista - vaikka yrityksen virkistyspäivät ja nimitysuutiset ovatkin sisäisen viestinnän kannalta merkittäviä asioita, asiakasta kiinnostavat enemmän hänen haasteitaan ja ongelmiaan käsittelevät aiheet ja sisällöt.

Paitsi että saat myynniltä ja muulta asiakkaiden kanssa toimivalta henkilökunnalta hyviä aiheita sisältöihin, niitä voidaan tuottaa myös suoraan paljon hakuja keräävien avainsanojen ympärille, kun tavoitellaan nimenomaan hakukonenäkyvyyttä.

 

Tilaa blogimme, joka on täynnä timanttista sisältöä koskien markkinointia, myyntiä ja asiakaspalvelua.