<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=917189318365224&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Näin toteutetaan onnistunut verkkosivu-uudistus

2303.2022

HubSpotVerkkosivut

Kuuntele blogi

Näin toteutetaan onnistunut verkkosivu-uudistus
9:35

Verkkosivut antavat yrityksellesi kasvot. Monet tutustuvat yritykseesi ensimmäisen kerran niiden kautta. Jotta sivusto antaa toivotun vaikutelman, kaikkien perusasioiden tulee olla kohdillaan teknisestä toimivuudesta rakenteeseen, sisältöihin ja visuaaliseen ilmeeseen.

Esimerkiksi hidas latautuminen tai navigaatio, josta kävijä ei heti löydä etsimäänsä, ajavat vierailijat pois ennen kuin he ovat päässeet edes tutustumaan yritykseesi. Samoin vanhanaikainen ulkoasu tai epämääräiset, virheitä vilisevät tekstit saavat kävijän pian epäilemään yrityksesi ammattitaitoa muillakin osa-alueilla.

Siksi verkkosivuston kunnosta tulee huolehtia ja se tulee uusia säännöllisesti. Verkkosivuprojekti ei välttämättä houkuttele kiireisen arjen keskellä, mutta oikean kumppanin kanssa se on mahdollista toteuttaa sujuvasti.

Tässä blogitekstissä käymme läpi, mitä verkkosivustoprojektissa tapahtuu käytännössä. Kerromme myös, miten Sales Communications ja tytäryhtiömme Weesas toteuttavat verkkosivuja HubSpot CMS-alustalle.

Aseta verkkosivuston tavoitteet

Ensimmäinen askel onnistuneeseen verkkosivu-uudistukseen on tavoitteiden asettaminen. Mikä on uuden sivuston tarkoitus ja mitä sillä halutaan saavuttaa? Kenen toivotaan vierailevan sivustolla, eli kenelle sivusto on suunnattu? Verkkosivujen tavoitteiden tulee olla linjassa liiketoiminnan tavoitteiden kanssa.

Tärkeintä on muistaa, että sivustoa ei tehdä yritykselle vaan sen asiakkaille. Miettikää, millaista tietoa asiakas tarvitsee ja miten hän löytää tarvitsemansa sivustolta helpoiten. Tässä kannattaa käyttää apuna ostajapersoonien määrittelyä.

Vanha sivusto kannattaa käydä huolellisesti läpi ja tarkastella, mikä tarvitsee uudistamista ja mikä toimii sellaisenaan – vai toimiiko mikään. Onko rakenne järkevä ja löytääkö kävijä sivustolta etsimänsä helposti?

Samalla on hyvä hetki miettiä, kaipaako brändin visuaalinen ilme päivitystä. Tähän kuuluvat esimerkiksi logo, brändivärit ja kuvien tyyli. Jos brändi-ilmeen uudistamiseen on tarvetta, se kannattaa tehdä jo ennen sivustouudistusta. Samalla myös kuvamateriaali tulisi käydä läpi. Minkä verran tarvitaan esimerkiksi uusia kuvia ja mistä ne hankitaan?

Sivuston sisältöihin tulee myös suhtautua kriittisesti kysymällä, mikä osa sisällöistä on käytettävissä sellaisenaan ja mitä ei ole syytä siirtää uudelle verkkosivustolle, vaan päivittää uuteen muotoon tai karsia pois. Samalla nähdään, mille sivuille tarvitaan uutta sisältöä.

Arvioikaa myös, minkä verran yrityksellänne on käyttää omia resursseja verkkosivuprojektiin ja löytyykö osaamista esimerkiksi graafiseen suunnitteluun ja sisällöntuotantoon. Parhaassa tapauksessa sivuston suunnitteluun osallistuvat niin markkinointi, myynti kuin asiakaspalvelu, jotta sivusto varmasti palvelee kaikkia tarkoituksia.

Sivuston laajuus ja monipuolisuus

Kun tavoitteet on asetettu, on aika miettiä sivuston laajuutta. Ennen tarjouksen pyytämistä tulee jo olla alustava suunnitelma siitä, kuinka monta sivua sivustolle on suunnilleen tulossa, tarvitaanko eri kieliversioita ja tuleeko sivustolle esimerkiksi verkkokauppa. Muuten palveluntarjoajien on mahdoton arvioida, kauanko projektiin kuluu aikaa ja mitä se tulee maksamaan.

Mitä kannattaa kysyä palveluntarjoajalta?

Verkkosivuston uusimiselle on luultavasti varattu yrityksessänne alustava budjetti, jonka raameissa projektin tulee pysyä. Hintaa ei koskaan kannata pitää ykköskriteerinä eikä venyttää penniä liian pitkälle ottamatta selvää palveluntarjoajan osaamisesta. Halvat verkkosivut voivat tulla pian kalliiksi, kun ne eivät toimikaan toivotulla tavalla.

Huonosti toimivat verkkosivut ajavat kävijöitä pois sivustolta ja vievät yrityksesi työntekijöiden aikaa, kun sivujen päivittäminen takkuaa. Pahimmassa tapauksessa sivusto joudutaan laittamaan taas kokonaan uusiksi hyvin lyhyen ajan jälkeen.

Selvitä esimerkiksi nämä asiat:

 • Minkä verran palveluntarjoajalla on kokemusta ja millaisia sivustoja he ovat tehneet?
 • Pyydä näytille referenssisivustoja, jotta saat paremman käsityksen, millaisia töitä he ovat toteuttaneet.
 • Jos verkkosivuprojektinne on erityisen laaja tai vaativa, tarkista, että palveluntarjoajalla on kokemusta vastaavista.
 • Jos tiedät jo, mille alustalle sivusto toteutetaan, tarkista, että palveluntarjoajalla on siitä kokemusta.
 • Jos et ole vielä referenssit nähtyäsi aivan varma siitä, onko palveluntarjoaja yrityksellesi sopiva kumppani, voit hieman haastaa heitä. Kysy, miten he parantaisivat nykyistä sivustoanne, ja pyydä muutamia konkreettisia ehdotuksia.
 • Jos haluat sivuston täyttävän saavutettavuusstandardit ja varsinkin, jos yrityksenne tai organisaationne ala edellyttää sitä, tarkista, että palveluntarjoaja osaa rakentaa standardien mukaisen sivuston.

Verkkosivuprojektin vaiheet

Kun sopiva palveluntarjoaja on löytynyt, varsinainen verkkosivustoprojekti voi alkaa.

Ensimmäinen vaihe on suunnittelu ja määrittely. Sivuston rakenne mietitään yhdessä palveluntarjoajan kanssa.

Kun on tarkemmin selvillä, mitä sivuja tarvitaan, on aika tuottaa puuttuvat sisällöt. Tässä vaiheessa pitäisi jo olla tiedossa, tuotatteko sisällöt itse vai ulkoistatteko työn. Jos käytätte osin tai kokonaan olemassa olevia sisältöjä, ne tulisi käydä läpi hakukoneoptimoinnin näkökulmasta.

Seuraavaksi on vuorossa visuaalinen suunnittelu. Design-vaiheeseen kannattaa jo ottaa mukaan sivuston ohjelmoija, jotta varmistetaan, että visuaalinen suunnitelma voidaan toteuttaa teknisesti eikä tehdä turhaa työtä. Näin säästetään aikaa ja resursseja.

Kun sivuston design on kunnossa, siirrytään itse tekniseen toteutukseen. Niin kuin visuaalisessa suunnittelussa tarvitaan koodaria, myös koodausvaiheessa visuaalisen suunnittelijan kannattaa olla käytettävissä. Siten poikkeamat suunnitelmasta voidaan käydä heti yhdessä läpi.

Koodausvaiheessa voidaan ja kannattaa jo tehdä paljon testausta. Näin me toimimme aina Sales Communicationsilla ja Weesaksella. Viimeistään kuitenkin, kun sivusto on koodattu, tulisi testata huolellisesti koko sivuston toiminta.

Tämän jälkeen sivusto laitetaan asiakkaalle testattavaksi ja hyväksyttäväksi. Sen jälkeen tehdään vielä mahdolliset muutokset. Hyväksynnän jälkeen sivusto on valmis julkaistavaksi.

Hakukoneoptimointi kuntoon

Uutta sivustoa rakennettaessa tulee huomioida sekä tekninen että sisällöllinen hakukoneoptimointi eli SEO. Hakukoneoptimointi astuu kuvaan jo sisältöjen suunnittelun vaiheessa.

Sivusto tulee aina toteuttaa teknisen hakukoneoptimoinnin parhaita käytäntöjä noudattaen. Sivuston valmistuttua on tärkeää, että hakukoneoptimointia pidetään yllä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, ettei sivustolle lisätä liian suuria, latautumista hidastavia kuvia.

New call-to-action

Mitä verkkosivu-uudistus edellyttää yritykseltäsi?

Vaikka käytännössä kaikki verkkosivustoprojektin osa-alueet voidaan ulkoistaa, yrityksen tulee itse olla mukana suunnittelussa ja päätöksenteossa. Muuten sivusto ei voi mitenkään vastata yrityksen tarpeisiin ja liiketoiminnan tavoitteisiin.

Niin kuin edellä mainittin, projektissa kannattaa olla mukana useamman osaston edustajia, jotta sivustoa on mietitty eri näkökulmista.

Visuaalinen suunnitelma ja sisällöt voivat tulla yritykseltä itseltään tai toiselta kumppanilta, kuten mainos- tai viestintätoimistolta, mutta esimerkiksi Weesaksen verkkosivuprojekteissa asiakkaan halutessa toteutamme nekin.

Kauanko tulisi varata aikaa?

Verkkosivustoprojektin kesto vaihtelee tyypillisesti parista kuukaudesta puoleen vuoteen. Kestoon vaikuttaa ennen kaikkea sivuston laajuus ja monipuolisuus. Mitä paremmin nämä asiat ovat tiedossa tarjousta pyydettäessä, sitä tarkemman aika-arvion palveluntarjoaja voi antaa.

Aikataulusta kiinni pitämiseksi tulee varmistaa, että suunnittelutyö on tehty huolellisesti eikä muutoksia tule kesken projektin.

Jos teette visuaalisen suunnittelun tai sisällöt itse, kannattaa huolehtia, että ne ovat valmiit ajoissa, jotta muut vaiheet päästään hoitamaan suunnitellussa aikataulussa. Myös päätösten tekeminen kannattaa hoitaa tehokkaasti, ettei projektiin tule pullonkauloja, jotka venyttävät aikataulua.

Miten Sales Communications ja Weesas toteuttavat verkkosivut?

Sales Communicationsin tytäryhtiö Weesas toteuttaa verkkosivustoja HubSpot CMS -alustalle. Sivuston rakentamiseen kuuluvat edellä kuvatut vaiheet:

 • Suunnittelu ja määrittely
 • Sisällöntuotanto (asiakkaan halutessa)
 • Visuaalinen suunnittelu (asiakkaan halutessa)
 • Tekninen toteutus
 • Testaus
HubSpot CMS toimii itsenäisesti, eli sitä ei ole välttämätöntä yhdistää muihin HubSpotin työkaluihin, tai uusia työkaluja voidaan ottaa jatkossa käyttöön aina tarpeen mukaan.

Jos sivuston uusimisen lisäksi asialistallanne on kuitenkin CRM:n ja markkinoinnin automaation työkalujen hankinta, HubSpot tarjoaa kokonaisvaltaisen ratkaisun. Sen avulla voit tehdä kaiken digitaalisen markkinoinnin, myynnin ja sisällönhallinnan yhdestä paikasta. Tieto kulkee saumattomasti ja esimerkiksi raportointi on helppoa. Samoin jos käytössänne on jo HubSpotin työkaluja, HubSpot on usein myös järkevin ratkaisu uuden verkkosivuston alustaksi.

Ole meihin yhteydessä, jos verkkosivuston uusiminen tai muiden HubSpotin työkalujen käyttöönottaminen on ajankohtaista!

Tule asiakkaaksi

 

Tilaa blogimme, joka on täynnä timanttista sisältöä koskien markkinointia, myyntiä ja asiakaspalvelua.