<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=917189318365224&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Inbound-markkinoinnin hyödyt

1312.2015

MarkkinointiInbound-markkinointi

Kuuntele blogi

Inbound-markkinoinnin hyödyt
5:10

Meiltä kysytään usein tämä peruskysymys. Mitä hyötyä saamme, jos investoimme inbound-markkinointiin? Me markkinoinnin ammattilaiset usein syyllistymme sellaiseen jargoniin, jota on vaikea ymmärtää alan ulkopuolella. Tämä lienee myös usean muun toimialan ongelma.

Inbound-markkinoinnin-hydyt.jpgEnsimmäiseksi määritellään inbound-markkinointi. Inbound-markkinointi on markkinointimalli, joka perustuu siihen, että potentiaalinen asiakas ottaa itse yhteyttä markkinoijaan. Toisin kuin siis perinteinen markkinointi, jossa myyjä lähestyy asiakasta ja yrittää saada asiakkaan huomion esim. spämmäämällä sähköpostilla tai tekemällä kylmäsoittoja. 

 

Kun markkinointi rakennetaan inbound-markkinoinnin keinoin, on saatavissa seuraavia hyötyjä:

Asiakkaan ostoprosessi saadaan kiinni jo ennen kuin se on edes alkanut

Asiakkaamme ostoprosessi alkaa verkosta. Niin myös sinun asiakkaasi. Lisäksi verkko näyttelee erittäin suurta roolia asiakkaasi ostomatkalla. Tästä on useita tutkimuksia ja tämä asia on tiedossa. Myös Suomessa ja myös sinun toimialallasi. Sijoituksesi Googlessa on mahdollisuutesi päästä asiakkaan ostoprosessin alkuun.

Inbound-markkinointi tuo myynnin ja markkinoinnin yhteen

Vanhassa maailmassa myynnillä on CRM-järjestelmä ja markkinoinnilla hajanainen Franken-systeemi. Nyt kun markkinoinnilla ja myynnillä on yksi yhteinen järjestelmä, niin yrityksillä on yksi yhteinen putki sekä tietokanta asiakkaiden (ja potentiaalisten asiakkaiden) mieltymyksistä, käyttäytymisestä ja asiakaspotentiaalista. 

Markkinoinnin_ja_myynnin_yhteinen_prosessi.jpg
Myynti alkaa osallistumaan markkinoinnin sisällöntuotantoon. Tässä en tarkoita sitä, että myynnistä tulee valtava blogikone. Tarkoitan tätä: asiakkaiden esittämät kysymykset tulevat markkinoinnin tietoon, joka alkaa vastaamaan kysymyksiin ja näin alamme palvelemaan asiakkaita verkossa ja vaikuttamaan asiakkaidemme kokemuksiin meistä.

Hakukoneoptimointi lakkaa olemasta mysteeri

Hakukoneoptimointi on pitkään ollut yrityksille mysteeri, joka on ulkoistettu alan erikoisosaajalle. Tästä on syntynyt tilanne, jossa yrityksellä itsellään ei ole ollut valtaa tai tietoisuutta vaikuttaa näkyvyyteen hakukoneissa. Tämä näkyy heikoissa konversioissa sekä hakukoneiden heikossa kyvyssä toimia myynnin tukena. Inbound-markkinoinnissa hakukoneet ovat arkinen osa tekemistä ja teknologian tukemana keskeinen osa yrityksen sisäistä markkinoinnin prosessia. Voit hyvin säästää ulkoisen toimijan kustannuksissa ja investoida rahasi sisällöntuotantoon. Sisällötuotanto on inboundin ytimessä. Nimittäin vain hyvä sisältö houkuttelee asiakkaasi sivuillesi.

Asiakasta voidaan palvella koko ostoprosessin ajan

Asiakkaasi ostoprosessi koostuu kolmesta keskeisestä osasta. Ensin asiakkaasi ongelma on jäsentymätön ja hän ei välttämättä ymmärrä, miten asioita voisi esimerkiksi tehdä tehokkaammin ja paremmin. Kun ongelma alkaa jäsentymään, alkaa asiakkaasi etsiä ratkaisua. Ja kun ratkaisu löytyy, alkaa ratkaisutavan hahmottaminen. Tämä on sinun paikkasi. Olet läsnä ja olet merkityksellinen asiakkaallesi.

Markkinoinnista tulee mitattavaa

Inbound-markkinointi tapahtuu pääosin verkossa ja siksi markkinoinnin mitattavuus paranee nykyisiin menetelmiin verrattuna huomattavasti. Kun investoit markkinoinnin automaatioon, sinulla on mahdollisuus markkinoinnin tietokantaan, joka on linkissä myynnin kanssa. Näin voit mitata helposti mm.

  • Hakusanojesi onnistumista
  • Lähteitä, joista asiakkaasi tulee sivuille
  • Sivujen liikennettä
  • Liidikonversioita
  • Myyntiliidien laatua
  • Mainonnan tehokkuutta
  • Eri sisältöelementtien toimivuutta
  • Potentiaalisten asiakkaiden määrää ja laatua
  • Myynnin tehoja
  • yms. 

New Call-to-action

Asiakaskohtaamisten laatu kasvaa (voidaan kohdistaa myyntityö siihen kohtaan myynnissä, jolla on merkitystä)

Kun saat asiakkaasi tulemaan sinun luoksesi sen sijaan, että koetat häiritä tiesi asiakkaasi maailmaan (kylmäsoitot, späm, suoramarkkinointi, TV-mainonta, youtube-mainonta, häiritsevät bannerit yms.) asiakkaasi ovat itse kiinnostuneet sinusta. Kun pisteytät liidit asiakkaiden käyttäytymisen perusteella, asiakastietokantasi laatu paranee ja voit kohdistaa myynnin ajankäytön sellaiseksi, jossa myyntisi viettää aikaa laadukkaiden ostamassa olevien liidien kanssa. Tästä muodostuu tilanne, jossa asiakaskohtaamisten laatu kasvaa ja myyntityön mielekkyys nousee.

Voit skaalata ja vivuttaa markkinointiasi

Harva markkinoinnin keino tarjoaa mahdollisuuksia vivuttamiseen ja skaalaamiseen. Inbound-markkinointi antaa tähän suuren mahdollisuuden. Sisältö, jota luot tänään on asiakkaittesi käytössä vielä huomennakin. Meillä esimerkiksi kolme vuotta sitten tehdyt sisällöt konvertoivat asiakkaita edelleen. Perinteisessä markkinoinnissa tämä ei ole mahdollista kampanjaluonteisuutensa vuoksi. Kun kampanja on tehty, lakkaa se sen jälkeen olemasta. Inbound-markkinoinnissa sisältö on verkossa odottamassa potentiaalisen asiakkaan saapumista sisällön piiriin ja kun asiakkaasi saapuu paikalle, on sisältö valmiina konvertoimaan myynnille kuuman ja myyntivalmiin liidin. 

 

Tilaa blogimme, joka on täynnä timanttista sisältöä koskien markkinointia, myyntiä ja asiakaspalvelua.