<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=917189318365224&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Mikä on Hubspot?

0609.2018

HubSpot

Kuuntele blogi

Mikä on Hubspot?
7:15

HubSpot on inbound-markkinoinnin ja myynnin ohjelmisto, joka auttaa houkuttelemaan vierailijoita, konvertoimaan liidejä ja saamaan lisää asiakkuuksia. Tämän tekstin tarkoituksena on antaa kattava kuva siitä, mikä HubSpot on ja mihin yritykset pystyvät sitä hyödyntämään.

HubSpot perustuu inbound-markkinointiin

HubSpotin markkinointijärjestelmä perustuu inboundiin. Lyhyesti sanottuna inboundin tarkoituksena on houkutella potentiaalisia asiakkaita verkkosivuillesi ja konvertoida kävijöistä liidejä. Jos inboundia vertaa perinteisempään markkinointiin, eli outboundiin, ero on suuri; jälkimmäinen koetaan usein häiritsevänä.

Inbound on hienovaraista markkinointia, joka perustuu lähinnä sille, että ollaan siellä, missä potentiaaliset asiakkaatkin ovat. Tämä tarkoittaa olemista ja näkymistä Googlessa niillä hakusanoilla, joilla potentiaaliset asiakkaat etsivät vastauksia kysymyksiinsä. Inbound on mielenkiintoista tarinankerrontaa ja lisäarvon tuottamista kiinnostavien sisältöjen, esimerkiksi blogitekstien, avulla. Se on myös sosiaalisessa mediassa näkymistä ja kuluttajien inspiroimista.

Inbound-markkinoinnissa houkutellaan oikeat ihmiset tutustumaan yritykseesi. Tärkeää on puhua potentiaalisen asiakkaan kanssa samaa kieltä, eli vastata hänen ongelmiin ja haasteisiin, sivistää sekä tuottaa lisäarvoa. Inbound-markkinointi ei perustu sille, että kerrottaisiin kuinka upeita yrityksemme ja tuotteemme ovat, vaan sen sijaan keskitytään auttamaan asiakasta ja pidetään hänet keskiössä.

Inboundista voit lukea lisää:

 

Mikä HubSpot on?

 

Alun perin HubSpot tuli markkinoille vuonna 2006 perustajiensa Brian Halliganin  ja Dharmesh Shahin toimesta. Siitä saakka HubSpot on kasvanut niin yrityksenä kuin järjestelmänäkin. HubSpot on tullut tunnetuksi markkinoinnin automaatiojärjestelmänä, mutta vuonna 2018 se on jo paljon muutakin.

HubSpotin sisällä on erilaisia työkaluja mm. sisältömarkkinointiin, sosiaalisen median markkinointiin, analytiikkaan, asiakkuudenhallintaan, verkko- ja laskeutumissivujen luomiseen, hakukoneoptimointiin ja sähköpostimarkkinointiin. Uusimpana lisäyksenä HubSpotiin ovat tulleet Service Hubin työkalut, jotka auttavat luomaan parempia asiakassuhteita mm. tikettijärjestelmän, universaalin keskustelualustan sekä tietopankin avulla.

HubSpot on yksi parhaista markkinoinnin automaatiojärjestelmistä ja se sopii erinomaisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Sen käyttöönotto on helppoa ja HubSpotin etuna ovat ehdottomasti Learning Center -osiosta löytyvät koulutusvideot, joiden avulla kuka tahansa voi opiskella itsenäisesti inboundia tai HubSpotin automaatiojärjestelmää.

HubSpotin pystyy integroimaan monen eri järjestelmän kanssa, kuten Salesforcen tai esimerkiksi Microsoft Dynamicsin.

 

New Call-to-action

 

Kuinka HubSpotia voi hyödyntää markkinoinnissa?

Mitä markkinoinnin automaatio tarkoittaa ja miten HubSpotia pystyy hyödyntämään markkinoinnissa? Alla olevassa tarinassa kerron, kuinka HubSpotin eri työkaluja pystyy hyödyntämään ja kuinka inbound toimii.

Kaikki alkaa siitä, kun potentiaalinen asiakas tulee ensimmäisen kerran blogiin Googlen hakukoneen kautta. Blogissa prospekti lukee itselleen mielenkiintoista sisältöä ja konvertoituu esimerkiksi lataamalla oppaan. HubSpotiin jää latauksen yhteydessä tiedot tästä prospektista; hänen nimensä, sähköpostiosoitteensa ja puhelinnumeronsa. Tämän jälkeen markkinoinnin automaation avulla pystymme pitämään liidin “kuumana” lähettämällä hänelle mielenkiintoista sähköposteja tai muuta lisäarvoa tuottavaa sisältöä. Soitamme liidille ja sovimme tapaamisajan, jonka jälkeen tästä liidistä tulee asiakas.

Polku ei lopu tähän vaan uusi Service Hub, HubSpotin lisäosa, on tarkoitettu tehostamaan asiakasuhteita. Service Hubin avulla pystymme keskustelemaan asiakkaan kanssa jouhevasti ja samalla näemme CRM:n puolelta, kenestä asiakkaasta on kyse ja pystymme palvelemaan asiakasta paremmin. Ongelmatilanteessa voimme avata tiketin, eli kirjoittaa tikettiin asiakkaan ongelman ja kohdistaa tiketin tietylle ihmiselle organisaation sisällä ja näin ollen varmistaa, että asiakkaan ongelma tulee hoidettua.HubSpot Growth Platform

Nykyään HubSpot voidaan jakaa neljään eri osioon; HubSpot CRM:ään, Marketing Hubiin, Sales Hubiin ja Service Hubiin. Alla kerrottu jokaisesta eri osiosta tarkemmin. HubSpotin eri osioiden ollessa todella laajoja ja sisältäessä paljon erilaisia työkaluja, kaikkia työkaluja ei tässä blogitekstissä ole lueteltu.

New Call-to-action

 

HubSpot CRM

Näyttökuva 2018-9-4 kello 10.10.45


HubSpotissa on ilmainen asiakkuudenhallintajärjestelmä, jossa asiakkaiden ja liidien yhteystiedot pysyvät järjestyksessä. CRM:n avulla saat kattavan kuvan myynnin pipelinestä ja pystyt järjestelemään diilejä niiden eri vaiheiden mukaisesti. Näet myös jokaisen CRM:ssä olevan kontaktin aktiviteetit, eli esimerkiksi minkä toimenpiteen kautta ko. henkilöstä on tullut liidi, milloin häneen on oltu yhteydessä ja mitä muistiinpanoja hänestä on kirjattu. HubSpotin CRM sisältää ilmaisia työkaluja mm. keskusteluun asiakkaan kanssa.


Marketing Hub

Näyttökuva 2018-9-4 kello 10.11.03


Markkinoinnin työkalut liittyvät sisällön tuottamiseen ja datan analysointiin sekä esimerkiksi markkinoinnin automaatioon. Marketing Hubissa onnistuvat niin blogitekstien tuottaminen, laskeutumissivujen rakentaminen, sähköpostimarkkinoinnin tekeminen, sosiaalisen median monitorointi, CTA:iden luominen sekä hakukoneoptimointi.


Sales Hub

Näyttökuva 2018-9-4 kello 10.11.10

Myynnin työkalut auttavat klousaamaan diilejä nopeammin. Sales Hubin avulla saat syvällisempää tietoa prospektista esimerkiksi yritystietojen avulla. Sales Hubin työkaluihin kuuluvat myös sähköpostipohjat, joita voit tehdä valmiiksi ja näin automatisoida sekä helpottaa myyntityötä. Sales Hubin avulla voit myös jakaa kalenterisi prospekteille, josta he voivat itse valita sopivan ajan.


Service Hub

Näyttökuva 2018-9-4 kello 10.11.15

Service Hub on ainutlaatuinen asiakaspalveluun keskittyvä järjestelmä, jonka työkalujen avulla pystyt lujittamaan asiakassuhteita ja pitämään asiakkaasi tyytyväisinä. Service Hubin työkaluihin kuuluvat mm. keskusteluosio, jonka avulla keskustelut pysyvät järjestyksessä. Tikettijärjestelmän avulla pystyt huolehtimaan, että asiakkaan ongelma tulee huomioitua sekä työstettyä. Palautetyökalu on myös mielenkiintoinen ja antaa tärkeää tietoa, mitä mieltä asiakkaasi ovat palvelun laadusta.

New call-to-action


Yhteenvetona

HubSpot on monipuolinen markkinoinnin automaatiojärjestelmä, jonka avulla yrityksen on helpompi hallita myynnin ja markkinoinnin toimenpiteitä. HubSpotin neljä eri osaa tukevat toisiaan ja auttavat asiakkuudenhallinnassa, myynnissä, markkinoinnissa sekä asiakastuessa. HubSpotin kokonaisvaltainen ja ainutlaatuinen ohjelmisto sopii erinomaisesti pienille ja keskisuurille yrityksille tarjoten työkaluja tehokkaampaan työskentelyyn ja  tyytyväisempiin asiakkaisiin. 

Tutustu myös kattavaan tietopakettiin HubSpotin CRM:stä.

 

 

Tilaa blogimme, joka on täynnä timanttista sisältöä koskien markkinointia, myyntiä ja asiakaspalvelua.