<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=917189318365224&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

HubSpot Web Analytics Dashboard -verkkosivuanalytiikka

2602.2017

HubSpotVerkkosivut

Kuuntele blogi

HubSpot Web Analytics Dashboard -verkkosivuanalytiikka
7:03

HubSpot on julkaisi Web Analytics Dashboardin yhtenä monista alkuvuoden 2017 aikana tulevista HubSpot-uutuuksista (katso uusi Email Dashboard, Content Strategy -työkalu ja HubDB-tietokantaominaisuus). Tässä vaiheessa on hyvä todeta, että tämä ei ole vielä käytössä kaikilla HubSpot-käyttäjillä, sillä Dashboard on aikaisessa beta-vaiheessa. Kestää siis joitakin kuukausia, että se julkaistaan virallisesti. Voimme kuitenkin jo makustella hieman, mistä HubSpot Web Analytics Dashboardissa on kyse.

Ennen dashboardin läpikäyntiä, on hyvä miettiä hieman tarkemmin asiaa. Usein kävijäseuranta ja web-analytiikka sekoitetaan ja niitä luullaan samaksi asiaksi, vaikka kyseessä on saman prosessin kaksi eri vaihetta. Tässä prosessissa tulee ymmärtää, että kävijäseurannalla tarkoitetaan tiedon keräämistä ja web-analytiikka on saadun tiedon analysointia. Web-analytiikkatyökaluja on saatavilla useita niin maksullisia kuin ilmaisiakin, kuten esimerkiksi Google Analytics. Eri työkaluilla on tarkoitus mitata liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamista ja kehittää verkossa tehtävää toimintaa saadun tiedon pohjalta. Analyysien pohjalta voidaan kehittää verkkosivustoja ja näin tehdä entistä älykkäämpää markkinointia sekä parantaa myyntiä.

 HubSpot web analytics dashboard sessions

 

Mikä on HubSpot Web Analytics Dashboard?

HubSpot Web Analytics Dashboard kokoaa tärkeimmät top of funnel -mittarit yrityksen verkkosivuille virtaavasta liikenteestä yhteen näkymään eli dashboardille. Dashboard antaa sinulle läpinäkyvyyden yrityksen verkkosivustoon ja siihen mitä siellä tapahtuu. Voit helposti seurata ja hankkia arvokasta tietoa esimerkiksi verkkosivujen istunnoista, näiden keskimääräisistä kestoista, kuinka istunnot jakautuvat desktop- ja mobiililaitteille sekä vierailujen lähteistä.

Web Analytics Dashboardissa voidaan valita tietty ajanjakso, josta halutaan raportti. Tämän lisäksi voidaan määritellä mihin aiempaan jaksoon kyseistä ajanjaksoa verrataan sekä tietty frekvenssi raporteille. HubSpotin uusi verkkosivuanalytiikka ei täysin syrjäytä monen suosimaa Google Analyticsia, mutta tuo useita aiemmin kaivattuja verkkosivuston avainlukuja osaksi raportointia. Web Analytics Dashboard käsittää 11 top of funnel -mittaria:

1) Sessions

Tämän raportin avulla näkee kuinka paljon on uusia ja takaisin tulleita vierailijoita valittuna ajanjaksona.

2) Traffic Metrics

Kertoo vierailujen kokonaismäärän valittuna ajanjaksona. Tästä näkee myös kuinka suuri osa vierailijoista on ollut uusia sekä kuinka moni on tehty mobiililaitteella.

3) Engagement Metrics

Tästä raportista näkee kuinka suuri osa vierailijoista on poistunut verkkosivustolta katsottuaan vain yhtä sivua. Raportista voidaan myös nähdä montako sivua on keskimäärin katsottu per istunto sekä kuinka kauan istunto keskimääräisesti on kestänyt.

4) Session Sources

Raportti kertoo kuinka vierailut jakautuvat eri kanavien osalta ja nähdään mistä kanavista vierailijat tulevat verkkosivustolle valitun ajanjakson aikana.

 

HubSpot web analytics dashboard metrics

 

5) New Visitors by Source

Raportti esittää uusien vierailijoiden jakautumisen eri kanavien kohdalla. Tämän avulla voidaan päätellä mistä kanavasta uusia vierailijoita on tullut verkkosivustolle valitun ajanjakson aikana.

6) Avg. Session Length by Source

Raportin avulla näkee kuinka kauan yksittäinen vierailu kestää keskimääräisesti, kun sitä analysoidaan eri kanavien kohdalla.

7) Pages per Session by Source

Raportti kertoo kuinka monta sivua vierailija keskimääräisesti näkee per istunto ja tämä tieto esitetään kanavakohtaisesti.

8) Bounce Rate by Source

Tämä mittaa yksittäisen sivulatauksen kestäneitä vierailuja ja raportista näkee vierailijoiden poistumisprosentin eri kanavien osalta.

hubspot-web-analytics-dashboard-3.jpg

 

9) Device Type

Raportti esittää kuinka monta vierailua on tehty desktop- ja mobiililaitteilla.

10) Device Breakdown

Raportista näkee kuinka vierailujen kokonaismäärä jakautuu desktop- ja mobiili-laitteiden kesken valittuna ajanjaksona.

11) Session Country

Raportti kertoo mistä maasta vierailut tehdään prosentuaalisesti.

HubSpot web analytics dashboard devices

 

Web-analytiikka liiketoiminnan työkaluna

Kun analysoit yrityksesi verkkosivuston käyttöä, opit jatkuvasti lisää asiakkaistasi ja heidän käyttäytymisestään. Datan avulla voit kehittää yrityksen verkkosivustoa ja sen sisältöjä vastaamaan asiakkaan tarpeisiin. Analysoimalla dataa yrityksesi johto, markkinointi ja myynti saavat arvokasta tietoa, joka perustuu faktaan – ei arvauksiin. Web-analytiikassa on hyvä kuitenkin muistaa, että yrityksen tulee asettaa selkeät liiketoiminnalliset tavoitteet ja luoda tahtotila vastaamaan näitä asetettuja tavoitteita.

Näiden asetettujen tavoitteiden ja datan pohjalta yritys pystyy kehittämään liiketoimintaa ja tekemään päätöksiä pohjautuen faktoihin hyödyntäen sitä myös markkinoinnin ja myynnin työskentelyssä. Tärkeintä on, että kaikki yrityksen päätökset ja toiminta vastaavat asiakkaan tarpeita. Asiakkaan käyttäytyminen määrittelee yrityksen menestymisen.

New Call-to-action

Web Analytics Dashboardin hyödyt yritykselle

Web Analytics Dashboard tulee auttamaan yritystä näkemään ja analysoimaan miten asiakas käyttäytyy yrityksen verkkosivustolla ja mistä kanavista he tulevat verkkosivustolle. Millä laitteilla he vierailevat verkkosivustolla, kuinka kauan yksittäinen vierailu keskimääräisesti kestää sekä monellako sivulla vierailija käy per istunto. Kun nämä sitoo tiettyyn ajanjaksoon, voidaan analysoida miten asiakas on käyttäytynyt verkkosivustolla esimerkiksi tietyn kampanjan aikana. Näitä tietoja voidaan verrata aikaisempaan ajanjaksoon, jolloin saadaan vertailupohjaa sille, että onko sivusto tukenut kyseistä kampanjaa.

Näiden tietojen ja analyysien pohjalta yritys voi tehdä oikeita liiketoiminnallisia ratkaisuja. Kuten aikaisemmin mainitsin, on HubSpotin Web Analytics Dashboard vielä aikaisessa beta-vaiheessa. Tulemme näkemään virallisen julkaisun yhteydessä tuleeko tähän mukaan mahdollisia muitakin mittareita ja pääseekö käyttäjä itse luomaan omia mittareita Dashboardille. Tätä joudumme vielä odottamaan muutamia kuukausia.

Web-analytiikan rooli tulevaisuudessa

Verkkosivuanalytiikka ja sen hyödyntäminen tulee kasvamaan entistä enemmän tulevaisuudessa, kun yritykset tekevät tärkeitä liiketoiminnallisia päätöksiä verkon osalta. Yrityksen tulee tehdä eri toimintojensa mittaamista ja analysointia jatkuvasti. Tämä tapa on ainoa, jolla yritys mahdollistaa jatkuvan liiketoiminnan kehittymisen ja asetettujen tavoitteiden saavuttamisen. Tämä jatkuva kehitys luo myös yritykselle kilpailuetua.

Lopuksi on hyvä muistaa: verkkosivuston ja sitä kautta liiketoiminnan kehittäminen pitäisi aina perustaa faktoihin, ei arvauksiin! Tässä verkkosivuanalytiikka ja HubSpotin käyttäjille pian julkaistava Web Analytics Dashboard toimivat erinomaisena tukena.

 

Tilaa blogimme, joka on täynnä timanttista sisältöä koskien markkinointia, myyntiä ja asiakaspalvelua.