<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=917189318365224&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

5 uutta raporttia HubSpot Dashboardille

0405.2017

Markkinoinnin automaatioHubSpotInbound-markkinointi

Kuuntele blogi

5 uutta raporttia HubSpot Dashboardille
4:32

Kun mitataan markkinoinnin ja myynnin onnistumista, ovat raportit tärkein työkalu. Ei kuitenkaan riitä, että käytössä on mitä tahansa raportteja – vaan oikeanlaisia raportteja. Oikeanlaiset raportit auttavat tekemään laadukasta markkinointia. HubSpot tarjoaa useita erilaisia raportteja, kuten esimerkiksi web-analytiikkaraportteja. Analysoitu data auttaa tekemään oikeita liiketoiminnallisia päätöksiä, jotka takaavat menestyksen.

HubSpot toi 5 uutta kontaktiraporttia käytettäväksi, joiden avulla pystyy analysoimaan selkeitä trendejä. Esimerkiksi, jos uusia kontakteja tulee viikonloppuisin, niin voidaan päätellä kontaktien olevan todennäköisesti kotona. Tämä tieto auttaa tekemään päätöksen, että tietynlaisen sisällön jakelua kannattaa kasvattaa viikonloppuisin. Tämän lisäksi näet mistä kanavista uudet kontaktit tulevat.

Nämä uudet raportit ovat valmiiksi rakennettu eli niitä ei tarvitse kustomoida, vaan ne lisätään suoraan Dashboardille. Näistä saatavan analyysin ja muiden olemassa olevien mittareiden avulla on tehokasta suunnitella markkinointia vastaamaan liiketoiminnan tavoitteita. Raporttien analyyseista hyötyvät niin markkinointi kuin myynti. Tämä on erittäin tärkeää, koska kummankin osaston tulee toimia yhteistyössä ja toteuttaa yhteiset tavoitteet.

 

5 uutta kontaktiraporttia

1) Contacts created by day

Tämä raportti esittää kuinka uusia kontakteja tulee HubSpotiin päivittäin. Dashboardista voidaan asettaa ajanjakso, jota halutaan seurata. Tämän raportin avulla saadaan selville, tuleeko jonain tiettynä päivänä selkeästi enemmän uusia kontakteja. Jos on lanseerattu markkinointikampanja, niin voidaan analysoida kuinka paljon esimerkiksi ensimmäisten päivien aikana tulee uusia kontakteja. Raportti ja sen analysoiminen auttaa löytämään selkeitä trendejä.

Contacts created by day.png

 

2) Contacts overview

Kyseinen raportti antaa käsityksen siitä, kuinka paljon uusia kontakteja on tullut viimeisen 24 tunnin aikana ja kuinka paljon uusia kontakteja on tullut keskimääräisesti viimeisen 90 päivän aikana HubSpotiin. Tämän lisäksi raportista näkee mikä on paras saavutettu määrä uusien kontaktien osalta yhden päivän aikana koko HubSpotin käytön aikana ja raportti kertoo myös koko kontaktien määrän HubSpotissa. Raportin avulla saa kokonaiskuvan kontakteista ja niiden syntymisestä.

Contacts overview.png

 

3) New contacts by source

Raportti kertoo mistä kanavista uudet kontaktit tulevat HubSpotiin. Tämän raportin kohdalla voidaan valita haluttu ajanjakso Dashboardin "Date range" -toiminnon avulla. Raportin avulla voidaan analysoida toimiiko jokin kanava toista kanavaa paremmin ja tämän pohjalta tehdä suunnitelmia sekä kohdistaa sisältöä oikeisiin kanaviin. Näin edistetään uusien kontaktien syntymistä HubSpotiin ja myynti saa laadukkaita liidejä omaan myyntiputkeen.

New contacts by source.png

 

4) Most recently created contacts

Tämän raportin avulla nähdään viimeiset 30 uutta kontaktia, jotka ovat syntyneet HubSpotiin valitun ajanjakson aikana. Tämän avulla on helppo hakea uudet kontaktit, jotka ovat ajoittuneet johonkin tärkeään ajanjaksoon, esimerkiksi isoon markkinoinnin toimenpiteeseen. Raportista pääsee suoraan kontaktikortille työskentelemään kontaktin kanssa.

Most recently created contacts.png

5) Most recent returning contacts

Raportti kertoo ketkä tunnistetut kontaktit ovat viimeksi palanneet verkkosivustolle. Kontaktit järjestetään niin, että ensimmäisinä ovat eniten sivustollasi vierailleet kontaktit. Tässäkin raportissa voidaan valita haluttu ajanjakso, jota tarkastella. Kontaktin kohdalta pääsee suoraan kontaktikortille, josta nähdään millä kaikilla sivuilla kontakti on vieraillut. Tämän raportin avulla myyjät voivat seurata, ketkä potentiaaliset asiakkaat ovat juuri nyt aktiivisia.

Most recent returning contacts.png

Raportointi ja liiketoiminnan menestys

Raportointi ja Dashboard ovat tärkeitä työkaluja HubSpotissa. Niiden avulla pystytään analysoimaan kontaktien käyttäytymistä ja kiinnostuksen kohteita. Tämän lisäksi saadaan arvokasta tietoa koska kontaktit liikkuvat verkossa ja missä kanavissa he ovat. Kun yhdistetään nämä 5 uutta raporttia muihin HubSpotin raportteihin, saadaan kattavia analyyseja. Näiden analyysien pohjalta on hyvä tehdä liiketoiminnallisia päätöksiä. Oikeat päätökset takaavat markkinoinnin ja myynnin onnistumisen sekä liiketoiminnan kasvamisen.

 

Liiketoiminnan päätökset perustuvat faktoihin!

 

Varaa aika HubSpot-demoon

 

Tilaa blogimme, joka on täynnä timanttista sisältöä koskien markkinointia, myyntiä ja asiakaspalvelua.