<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=917189318365224&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Uusia päivityksiä propertyjen hallintaan HubSpotissa

2405.2017

Markkinoinnin automaatioHubSpot

Kuuntele blogi

Uusia päivityksiä propertyjen hallintaan HubSpotissa
5:06

HubSpot toteutti uudistuksia propertyjen luomiseen ja hallinnoimiseen. Suurin syy näihin päivityksiin on myynnin tehokkuuden parantaminen ja nopeus toimia CRM:n kanssa. Mitä nopeammin tietojen kirjaaminen onnistuu HubSpotiin, sitä enemmän jää aikaa itse myynnille. Liikevaihto ja tulos tulevat myynnin kautta. Tämän lisäksi kirjattavan tiedon tulee olla relevanttia, koska väärä tieto voi pahimmassa tapauksessa ohjata yrityksen johtoa tekemään vääriä liiketoiminnallisia päätöksiä.

Relevantti data liiketoiminnan perustana

Otetaan aluksi muutama sana datan keräämisestä ja sen merkityksestä. Relevantti data ohjaa koko yrityksen liiketoimintaa, kun päätökset halutaan perustaa faktoihin ja tiedon oikeellisuuteen. Tämän takia on tärkeää, että esimerkiksi HubSpotissa dataa on helppo luoda ja hallinnoida. Data elää koko ajan, joten muuttuvien tietojen hallitseminen ja asian ymmärtäminen on tärkeää. Dataa kerätään koko ajan kontakteista, yrityksistä ja dealeista. Datan oikeellisuus ja nopea saatavuus myyntitiimille ja yritysjohdolle tulee varmistaa.

Datan hyödyntäminen tarkoittaa, että kaikkia liiketoiminnan osa-alueita mitataan ja optimoidaan sen pohjalta. Datan avulla kehitetään myös myynnin prosesseja entistä tehokkaammiksi. Kerättyä tietoa analysoimalla voidaan ennakoida tulevia trendejä ja asiakkaan käyttäytymistä, sekä ohjata koko liiketoimintaa oikeaan suuntaan. Eli tiedon kerääminen kuuluu vahvasti yrityksen toimintaan!

Mitä uudistuksia siis tuli HubSpotiin?

HubSpot CRM:ssä voidaan Sales Administrator -oikeuksilla määritellä myyntitiimille oletusnäkymä about-kortille – eli kortille voidaan asettaa ne propertyt, jotka halutaan myyntitiimille näkyviin. Tämän voi tehdä kontaktille, yritykselle ja dealille. Ominaisuuden avulla saadaan selkeyttä tietokortille ja pystytään ohjaamaan myyjien työtä ja datan keräämistä oikeaan suuntaan. Myyjät tietävät mitä tietoja tulee kerätä ja mistä ne löytyvät nopeasti. Myyjät voivat edelleen lisätä itselleen tärkeitä tietokenttiä about-kortille, vaikka heillä ei olisikaan administrator-oikeuksia. Myyjät eivät kuitenkaan pysty poistamaan tietokenttiä about-kortista, jos administrator on asettanut nämä asetuksista.

HubSpotin Property Settings

 

Sales Administrator -oikeuksilla pystytään määrittelemään tietokortin yhteydessä näytettävät tietokentät sekä asettaa tietyt tietokentät pakollisiksi – eli ilman niiden täyttöä ei voi luoda uutta tietuetta. Tämä ominaisuus löytyy myös kontakteilta, yrityksiltä ja dealeilta. Tämän toiminnallisuuden avulla saadaan varmistettua, että myyjät keräävät ja täyttävät vähintään ne tiedot, jotka ovat koko myyntiprosessille oleellisia.

Nämä uudistukset tuovat yrityksen toimintaan selkeämpää datan hallintaa, tekevät asioista helpommin ennakoitavia sekä ohjaavat onnistuneeseen lopputulokseen. Eikö olekin kätevää? Tämä tulee helpottamaan myyjien lisäksi myös johdon työskentelyä.

Uudistunut ulkoasu property-asetuksissa

HubSpot teki myös päivityksen propertyjen hallintatyökalun visuaalisuuteen. Tämän tarkoituksena on tuoda työkaluun enemmän selkeyttä ja käytettävyyttä.

HubSpot CRM:n settings-osiosta löytyy property-kohta, joka on kohdannut isoimman muutoksen. Täältä löytyy selkeästi kontaktien, yrityksien ja dealejen propertyt omista välilehdistään. Jokaisen kokonaisuuden property-luetteloista löytyy "Used In" -sarake. Tästä pääsee näkemään, onko kyseinen property sidottu lomakkeisiin, workflowin tai listoihin. Näin saadaan helposti kuva siitä, että missä kaikkialla propertya käytetään.

HubSpot Property Settings

 

Jos käytössä on Salesforce-integraatio, niin property-listauksesta pääsee myös näkemään mihin tietokenttään kyseinen property on kohdistettu Salesforcessa. Näin saadaan helposti kokonaiskuva siitä, mitkä kaikki propertyt ollaan otettu mukaan Salesforce-integraatioon.

HubSpot deal information

 

Tämän lisäksi yksittäisen propertyn näkymä on kokenut uudistuksen. Uudistuksen myötä propertyn näkymästä on tullut selkeämpi ja tilavampi. Näkymän yläosasta saa helposti ja nopeasti tiedon, kuinka monelta kontaktilta löytyy dataa kyseiseen tietokenttään. Samasta kohdasta näkee kuinka monessa lomakkeessa, workflow'ssa ja listassa property esiintyy. Näistä on polut kyseisiin lomakkeisiin, workflow-ketjuihin ja listoihin. Sama löytyy myös kontakti-, yritys- ja deal-propertyista.

Property View HubSpotissa

 

Uusien päivityksien suurimmat hyödyt

Nämä uudistukset tuovat selvyyttä HubSpotissa säilytettäviin tietoihin ja niiden hallintaan – sekä ohjaavat HubSpot-käyttäjiä keräämään automaattisesti niitä tietoja, joita tullaan tarvitsemaan analyyseissa ja toiminnan kehittämisessä. Näin tuetaan markkinoinnin ja myynnin toimenpiteitä tehokkaasti. Eikä myöskään pidä unohtaa datan merkitystä liiketoiminnan ohjaamisessa ja päätöksien tekemisessä.

Kaikki tarvittava tieto HubSpot CRM:stä.

Rohkeasti ottamaan uudet ominaisuudet käyttöön ja kohti entistä tehokkaampaa HubSpotin käyttöä!

 

Varaa aika HubSpot-demoon 

Tilaa blogimme, joka on täynnä timanttista sisältöä koskien markkinointia, myyntiä ja asiakaspalvelua.