<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=917189318365224&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Mikä on tietokantamalli?

2012.2022

CRM

Kuuntele blogi

Mikä on tietokantamalli?
11:48

Tietokantamalli on abstrakti malli, joka kuvaa tietokannan rakenteen ja sen, kuinka tietokannan tiedot on järjestetty ja liittyvät toisiinsa. Tietokantamallit tarjoavat yleisen mallin tietokannan rakenteesta ja toiminnasta, ja ne auttavat kehittäjiä ymmärtämään, miten tietokanta toimii ja miten sen eri osia voidaan käyttää.

Tietokantamalleja on erilaisia, ja ne voidaan jakaa relaatio-, hierarkkisiin ja objektiorientoituneisiin malleihin. Jokaisella tietokantamallilla on omat hyvät ja huonot puolensa, ja valinta riippuu tietokannan tarkoituksesta ja käytöstä. Tietokantamalli on käsitteellinen esitys tietokannan rakenteesta ja toiminnasta. Tietokantamallin tarkoituksena on auttaa ihmisiä ymmärtämään, miten tietokanta toimii ja miten sen eri osia voidaan käyttää.

Osallistu HubSpot-demoon

Mikä on relaatiotietokantamalli?

Relaatiotietokantamalli on yksi tietokantamalleista, joka perustuu relaatiotietokantoihin. Relaatiotietokanta koostuu taulukoista, jotka sisältävät rivit eli tietueet ja sarakkeet eli attribuutit. Taulukot ovat toisiinsa liitettyjä, jolloin ne muodostavat relaatiot tietueiden välille. Relaatiotietokantamalli perustuu teoriaan, joka tunnetaan nimellä relaatiotietokantojen teoria. Relaatiotietokantamalli on yksi suosituimmista tietokantamalleista, koska se on helppokäyttöinen ja joustava. Se sopii erityisen hyvin yritysten tietokantoihin ja on suosittu myös tutkimuksessa ja kehittämistyössä.

Esimerkki relaatiotietokantamallista

Esimerkki relaatiotietokantamallista voisi olla verkkokaupan tietokanta, jossa on taulukoita tuotteille, asiakkaille ja tilauksille. Taulukot ovat relaatioissa toisiinsa, jolloin ne muodostavat relaatiot tietueiden välille. Esimerkiksi taulukossa "Tuotteet" voisi olla tietueita eri tuotteista, ja taulukossa "Asiakkaat" voisi olla tietueita eri asiakkaille. Taulukot ovat relaatiossa toisiinsa, jolloin asiakkaalle voidaan liittää tilaukset, jotka sisältävät tiettyjä tuotteita. Relaatiotietokantamallin avulla nämä tiedot voidaan järjestää luontevasti ja tehokkaasti. 

Yleisin tapa toteuttaa relaatiotietokanta on kaksiulotteisten taulukoiden käyttö. Kukin rivi edustaa luokan instanssia ja kukin sarake luokan attribuuttia. Jos esimerkiksi mallinnamme tuotteita sähköisen kaupankäynnin tietokannassamme, jokainen rivi voisi edustaa yhtä tuotetta ja jokainen sarake voisi edustaa eri attribuutteja, kuten tuotteen nimeä tai hintaa.

Voimme myös käyttää relaatiotietokantaa asiakastietojen tallentamiseen. Tällöin luomme kaksi taulukkoa: yhden asiakkaille ja toisen tilauksille. Kukin rivi edustaisi asiakasta, ja kukin sarake edustaisi attribuutteja, kuten nimeä, osoitetta tai sähköpostiosoitetta.

Tietokantamalleja käytetään relaatiotyyppisten tietokantojen hallintajärjestelmissä (DBMS). Tietokantajärjestelmässä tietokantamalli määrittelee, miten tietoa tallennetaan ja hallitaan. Relaatiomalli on yksi tietokantamallityyppi, jota käytetään yleisesti CRM-tietokantojen rakentamiseen.  CRM-järjestelmien tietokantamallien avulla tallennetaan tietoja, kuten asiakastietoja, tuotteita ja hinnoittelua, tilauksia, laskuja ja paljon muuta. Asiakkaisiin liittyvien tietojen lisäksi CRM-järjestelmää voidaan käyttää myös myyjiä, työntekijöitä, toimipaikkoja jne. koskevien tietojen säilyttämiseen. Nämä tiedot tallennetaan tietokantaan, jotta ne voidaan tarvittaessa hakea tehokkaasti.

New call-to-action

Mikä on hierarkkinen tietokantamalli

Hierarkkinen tietokantamalli on toinen tietokantamalleista, ja se perustuu hierarkkiseen rakenteeseen. Hierarkkisessa tietokannassa tiedot on järjestetty hierarkkiseen muotoon, jossa yksi tietue voi olla alitietueen asemassa toiselle tietueelle. Tämän tyyppisessä tietokannassa tiedot liittyvät toisiinsa "oma-alitietue" -suhteen kautta. Hierarkkisen tietokantamallin avulla tiedot voidaan järjestää luontevasti ja helposti haettaviksi, mutta se on joustavuudeltaan rajallinen verrattuna muihin tietokantamalleihin. Hierarkkiset tietokannat ovat yleisiä erityisesti organisaatioiden sisäisissä tietokannoissa.

Esimerkki hierarkkisesta tietokantamallista

Esimerkki hierarkkisesta tietokantamallista voisi olla organisaation henkilöstörekisteri, jossa jokainen työntekijä on oma tietueensa. Tietueet ovat hierarkkisessa muodossa, ja jokainen työntekijä voi olla alitietueena esimiehelleen. Tässä esimerkissä tietokannan rakenne noudattaa organisaation hierarkkista rakennetta, ja tiedot voidaan järjestää luontevasti ja helposti haettaviksi. Hierarkkisen tietokantamallin avulla on helppo selvittää, kuka on kenen esimies ja mikä on jokaisella työntekijällä oma tehtäväalue. 

Hierarkkinen tietokanta on tietokantatyyppi, jossa tiedot on järjestetty hierarkkiseksi tai puumaiseksi rakenteeksi. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisella tietueella (tai solmulla) voi olla yksi vanhempitietue ja useita lapsitietueita. Hierarkkisia tietokantoja käytetään usein silloin, kun tallennettavia yksityiskohtia on useita tasoja.

Millainen on objektitietokantamalli?

Objektitietokantamalli on tietokantamalli, jossa tiedot ja niiden toiminnallisuus määritellään objekteina. Objektitietokantamalli poikkeaa muista tietokantamalleista siinä, että se yhdistää tietokannan rakenteen ja toiminnallisuuden samaksi kokonaisuudeksi. Objektitietokantamallissa tiedot tallennetaan objekteina, jotka sisältävät attribuutteja ja metodeja. Attribuutit ovat objektin ominaisuuksia, kun taas metodit ovat toimintoja, joita objekti voi suorittaa. Objektitietokantamalli tarjoaa joustavuutta ja monimuotoisuutta, ja se on suosittu erityisesti ohjelmistokehityksessä.

Esimerkki objektitietokantamallista

Esimerkki objektitietokantamallista voisi olla henkilörekisteri, jossa jokainen henkilö on oma objektinsa. Objektilla "Henkilö" voisi olla attribuutteja, kuten nimi, osoite ja syntymäaika, sekä metodeja, kuten "näytä tiedot" ja "muokkaa tiedot". Tässä esimerkissä objektitietokantamallin avulla henkilöiden tiedot voidaan tallentaa ja käsitellä tehokkaasti ja joustavasti.

New call-to-action

Esimerkkejä tietokantamallien käytöstä

Tietokantamalleja voidaan käyttää asiakastietojen tallentamiseen. Niitä voidaan käyttää sekä henkilötietojen että kaupallisten tietojen, kuten myyntitietojen, yhteystietojen ja tuotepreferenssien, tallentamiseen. Nämä tiedot tallennetaan yleensä relaatiotietokannan hallintajärjestelmään (RDBMS), mutta ne voidaan tallentaa myös muun tyyppisiin tietokannan hallintajärjestelmiin.

Tietokantamalleja voidaan käyttää asiakastilausten ja niiden ostojen tallentamiseen. Tilaustiedot sisältävät tilatut tuotteet, tilauspäivämäärät, toimitusajat ja maksutavat. Ostotietoihin sisältyy se, mitä ostettiin, kuinka paljon kuhunkin tuotteeseen käytettiin, kuka maksoi ja milloin se toimitettiin.

Tietokantamalleja voidaan käyttää sellaisten markkinointikampanjoiden tallentamiseen, joita yritykset toteuttavat asiakkailleen. Tällaisia kampanjoita voivat olla esimerkiksi markkinoijien lähettämät sähköpostiuutiskirjeet tai suoramainoskirjeet sekä myyntikampanjat, kuten alennukset tai kupongit, joita jaetaan kaupoissa, joissa asiakkaat tekevät säännöllisesti ostoksia.

Mitkä ovat esimerkkejä tietokantamallien käytöstä CRM-järjestelmissä?

Myyntityön automatisointi (SFA) - Asiakassuhteiden hallintajärjestelmää käytetään asiakastilien, yhteystietojen ja tapahtumien hallintaan. Se auttaa asiakastietojen analysoinnissa ja niiden tehokkaassa hallinnassa. 

Asiakassuhteiden hallinta (CRM) - Asiakassuhteiden hallintajärjestelmää käytetään asiakastilien, yhteystietojen ja tapahtumien hallintaan. Se auttaa analysoimaan asiakastietoja ja hallinnoimaan niitä tehokkaasti.

Asiakastieto - Tämä moduuli auttaa käyttäjiä tunnistamaan asiakkaat ja heidän tarpeensa analysoimalla yksityiskohtaisesti heidän demografisia tietojaan, mieltymyksiään, ostotottumuksiaan jne. Asiakassuhteiden hallintajärjestelmä auttaa käyttäjiä hallinnoimaan kaikkia asiakastietoja. Se sisältää ominaisuuksia, kuten yhteyksien hallinta, tapausten hallinta, liidien luominen ja paljon muuta.

Help Desk -tukijärjestelmä - Se on asiakaspalvelun hallintajärjestelmä, joka auttaa tukipuheluiden, lippujen ja ongelmien hallinnassa. Se tarjoaa myös yksityiskohtaisia raportteja lippujen, asiakkaiden ja heidän ongelmiensa tilasta.

Asiakaspalvelun hallintajärjestelmä - Tärkeä työkalu, joka auttaa sinua hallitsemaan asiakkaiden vuorovaikutusta paremmin seuraamalla niitä eri vaiheiden kautta, kunnes ne ratkaistaan tai suljetaan. Voit myös luoda raportteja heidän käyttäytymismalliensa perusteella, jotta voit parantaa asiakaspalveluasi ajan myötä.

Toimittajahallintajärjestelmä - Toimittajahallintajärjestelmä auttaa sinua hallitsemaan kaikkia toimittajiasi tarjoamalla heille keskitetyn paikan, jossa kaikki heitä koskevat tiedot voidaan tallentaa yhteen paikkaan, josta ne ovat helposti saatavilla aina tarvittaessa.

Tietokantoja käytetään esimerkiksi CRM-järjestelmien ja asiakastietokantojen suunnittelussa. Niiden avulla järjestelmä voi seurata asiakkaiden henkilötietoja, sitä, millaisia tuotteita he haluavat ostaa, heidän aiempaa tilaushistoriaansa ja niin edelleen. Näitä tietoja voidaan käyttää lähettämään heille räätälöityjä tarjouksia tai tietoa myynnistä tai uusista tuotteista, jotka vastaavat heidän kiinnostuksen kohteitaan. Toinen suosittu tietokantojen sovellus on verkkokauppa. Kun kaikki tuotetiedot tallennetaan tietokantaan, verkkokauppojen on paljon helpompi käsitellä varastojaan ja seurata, kuinka paljon kutakin tuotetta on varastossa ja mikä on sen hinta.

Tietokantamallien käytöstä CRM-järjestelmissä on monia esimerkkejä. Tietokantamallien avulla voidaan joustavasti lisätä uusia tietoja ja muuttaa olemassa olevia tietoja. Se mahdollistaa esimerkiksi useiden kenttien lisäämisen kullekin asiakkaalle. Toisena esimerkkinä tietokantamallit mahdollistavat sen, että yritys voi tallentaa tietoja asiakkaistaan tavalla, jota sen työntekijät voivat helposti hakea. Yrityksen työntekijät voivat hakea ja lajitella tietoja minkä tahansa valitsemansa kentän perusteella ilman, että heidän tarvitsee kirjoittaa mukautettuja ohjelmia tiettyjen tietojen hakemiseen.

HubSpot ja asiakastietokanta

HubSpot on internet-pohjainen ohjelmistoyritys, joka tarjoaa markkinointi- ja myyntityökaluja yritysten käyttöön. Yritys käyttää tietokantamallia tallentaakseen tietoja asiakkaistaan tavalla, josta sen käyttäjät voivat helposti hakea ja löytää etsimänsä tiedon. HubSpotin asiakastietokannan avulla yritys voi hakea ja lajitella tietoja minkä tahansa valitsemansa kentän perusteella ilman, että sen tarvitsee kirjoittaa kustomoituja ohjelmia tiettyjen tietojen hakemiseen. 

Tietokannan avulla yritykset voivat myös luoda ja hallita asiakasluetteloita, jotka perustuvat esimerkiksi sijaintiin, tuloihin tai tuotteiden käyttöön. Tämä ominaisuus sopii erinomaisesti yrityksille, joilla on useita toimipisteitä ja joiden on seurattava asiakkaidensa yhteystietoja ja ostotottumuksia. 

HubSpotin asiakastietokannan avulla yritykset voivat myös luoda jokaiselle asiakkaalleen mukautetun profiilin. Tämä ominaisuus on hyödyllinen yrityksille, jotka haluavat seurata asiakkaidensa kiinnostuksen kohteita, mieltymyksiä sekä muita olennaisia tietoja tai vaikkapa personoida asiakaskokemuksen oikean tiedon avulla. 

Varaa aika HubSpot-asiantuntijan kanssa, kun haluat keskustella HubSpotin käyttöönotosta:

 

Tilaa blogimme, joka on täynnä timanttista sisältöä koskien markkinointia, myyntiä ja asiakaspalvelua.