<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=917189318365224&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Mikä on ChatGPT Prompt - ChatGPT-tekniikka, käyttö ja hyödyt suomeksi

0704.2023

TekoälyChatGPT

Kuuntele blogi

Mikä on ChatGPT Prompt - ChatGPT-tekniikka, käyttö ja hyödyt suomeksi
9:07

ChatGPT on OpenAI:n kehittämä tekoälypohjainen kielimalli, joka ymmärtää ja tuottaa luonnollista kieltä. Sen avulla voidaan automatisoida tehtäviä, kehittää uusia ideoita ja parantaa työn tehokkuutta eri aloilla. Promptien tehokas käyttö on avain onnistuneeseen yhteistyöhön ChatGPT:n kanssa.

Sisällys:

  1. Johdanto ChatGPT-teknologiaan

  2. Mikä on Promt, eli kehote
  3. ChatGPT Promptin merkitys

  4. Kuinka käyttää ChatGPT Promptia 

  5. Prompt esimerkkejä
  6. ChatGPT Promptin hyödyt ja sovelluskohteet

 

ChatGPT on OpenAI:n kehittämä tekoälypohjainen kielimalli, joka perustuu GPT-4-arkkitehtuuriin. Se on suunniteltu ymmärtämään ja tuottamaan luonnollista kieltä, mukaan lukien suomen kieli. Tämä vallankumouksellinen teknologia tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia erilaisiin tehtäviin ja sovelluksiin, kuten sisällöntuotantoon, kääntämiseen ja keskustelujen simulointiin. Tässä blogissa kerromme kuinka tuota maagista palvelua ohjataan niin, että saadaan paras mahdollinen tulos. 

Johdanto ChatGPT-teknologiaan

ChatGPT:n taustalla oleva tekniikka perustuu transformer-arkkitehtuuriin, joka on erittäin tehokas ja skaalautuva neuroverkkoratkaisu luonnollisen kielen käsittelyyn. Se käyttää hienostuneita menetelmiä, kuten itsehuomioon perustuvaa oppimista ja hajautettua esitystä, joiden avulla se voi oppia ja mallintaa monimutkaisia kieli- ja tiedonrakenteita.

ChatGPT hyödyntää ns. prompteja, eli tehtäviä tai kysymyksiä, joiden avulla käyttäjä voi ohjata tekoälyn toimintaa ja saada aikaan halutun tuloksen. Promptien tehokas käyttö on avain onnistuneeseen yhteistyöhön ChatGPT:n kanssa.

On tärkeää huomata, että vaikka ChatGPT on erittäin tehokas ja joustava, sillä on silti rajoituksia. Kuten kaikki tekoälyratkaisut, myös ChatGPT voi joskus tuottaa virheellisiä tai epätäydellisiä tuloksia. Lisäksi se ei välttämättä ymmärrä kaikkia ohjeita tai kysymyksiä täysin, mikä voi vaatia käyttäjältä tarkempaa ohjausta tai useamman yrityksen.

Tekoäly osaksi myyntiä ja markkinointia

ChatGPT:n potentiaali on kuitenkin kiistaton. Se tarjoaa uusia mahdollisuuksia ja innovaatioita monille eri aloille, kuten markkinointiin, tekniseen tukeen, koulutukseen ja luovaan työhön. Sen avulla voimme automatisoida tehtäviä, kehittää uusia ideoita ja parantaa työn tehokkuutta merkittävästi.

Mikä on prompt, eli kehote 

Prompt on englanninkielinen termi, joka kuvaa kehotetta, ohjetta tai kysymystä, joka annetaan tekoälylle tai ohjelmalle saadakseen halutun toiminnon tai vastauksen. Suomen kielessä lähin vastine tälle termille on "kehoite" tai "kysely", joka kuvastaa tarkoitusta ohjata tekoälyn toimintaa tai pyytää tietoa.

Kun käytetään GPT:n kaltaisia tekoälypohjaisia kielimalleja, kehoitteiden tai kyselyjen avulla voidaan ohjata tekoälyn toimintaa ja saada aikaan tarkoituksenmukaisia ja hyödyllisiä tuloksia. Kehoitteiden tarkka muotoilu ja selkeys ovat avainasemassa, jotta tekoäly ymmärtää käyttäjän tarkoituksen ja tuottaa toivotunlaisen vastauksen tai sisällön.

ChatGPT promptin eli, kehotteen merkitys

ChatGPT Prompt on tehtävä tai kysymys, jonka käyttäjä antaa ChatGPT:lle saadakseen vastauksen tai suorittaakseen tietyn tehtävän. Promptien avulla voidaan ohjata tekoälyn toimintaa ja tuottaa haluttu tulos. 

Promptin merkitys liittyy sen rooliin tekoälypohjaisten kielimallien, kuten GPT:n, käyttöliittymänä. Kehoitteet tai kyselyt toimivat kommunikaation välineenä käyttäjän ja tekoälyn välillä, ja niiden avulla käyttäjä voi ohjata tekoälyn toimintaa, saada vastauksia kysymyksiinsä tai pyytää tietynlaista sisältöä. Promptin merkitys on siis kriittinen onnistuneen ja tehokkaan yhteistyön kannalta tekoälyn kanssa.

Analysoidaan nyt promptin merkitystä eri näkökulmista:

  1. Käytettävyys: Promptit tekevät tekoälypohjaisista kielimalleista helpommin lähestyttäviä ja käyttökelpoisia, sillä ne mahdollistavat suoran ja selkeän kommunikaation käyttäjän ja tekoälyn välillä.

  2. Joustavuus: Hyvin muotoillut promptit mahdollistavat tekoälyn soveltamisen monipuolisesti erilaisiin tehtäviin ja sovelluksiin. Ne antavat käyttäjälle mahdollisuuden ohjata tekoälyn toimintaa ja tuottaa tarkoituksenmukaista sisältöä eri konteksteissa.

  3. Tehokkuus: Promptin avulla käyttäjä voi kommunikoida tekoälyn kanssa tehokkaasti ja nopeasti. Selkeiden ja ytimekkäiden kehoitteiden avulla tekoäly voi tuottaa halutunlaisia tuloksia ilman tarpeetonta viestittelyä tai ohjeiden tarkentamista.

  4. Oppiminen: Promptien avulla käyttäjät voivat tutkia ja kokeilla tekoälypohjaisten kielimallejen toimintaa ja oppia hyödyntämään niitä paremmin erilaisissa tilanteissa.

Promptin merkitys tekoälypohjaisten kielimallejen käytössä on ratkaiseva. Se toimii yhteytenä käyttäjän ja tekoälyn välillä, ja sen avulla käyttäjä voi ohjata tekoälyn toimintaa ja saavuttaa toivottuja tuloksia erilaisissa tehtävissä ja sovelluksissa. Promptin tehokas ja tarkoituksenmukainen käyttö on avain menestyksekkääseen yhteistyöhön tekoälyn kanssa.

Kuinka käyttää ChatGPT promptia

Seuraavassa käydään läpi, kuinka voit luoda ja käyttää ChatGPT Promptia tehokkaasti.

Avainsanojen valitseminen

Valitse keskeiset avainsanat ja pitkän hännän avainsanat, joiden avulla voit kohdentaa kysymyksesi tai tehtäväsi paremmin. Näin tekoäly ymmärtää paremmin, mitä haluat sen tekevän.

Kysymysten ja tehtävien luominen

Luo kysymyksiä tai tehtäviä, jotka sisältävät valitut avainsanat. Muotoile ne selkeästi ja yksinkertaisesti, jotta ChatGPT voi ymmärtää ne helposti.

Parhaan tuloksen saaminen

Testaa erilaisia prompteja ja niiden muotoiluja löytääksesi optimaalisen tavan saada haluamasi tulos. Muista, että ChatGPT voi joskus tarvita tarkempaa ohjausta tai useamman yrityksen tuottaakseen parhaan mahdollisen vastauksen.

Prompt esimerkkejä

Esimerkki promptista sisällöntuottajalle, joka kirjoittaa blogia taloushallinnosta, voisi olla seuraavanlainen:

"Kirjoita informatiivinen ja selkeä blogiteksti taloushallinnon perusperiaatteista ja niiden merkityksestä yrityksen taloudellisen menestyksen kannalta. Käsittele tekstissä erityisesti kirjanpitoa, budjetointia ja kassavirran hallintaa. Tarjoa konkreettisia vinkkejä ja esimerkkejä, jotka auttavat lukijaa ymmärtämään näiden periaatteiden soveltamista käytännössä." 

Kokeile liittää prompt ChatGPT:hen ja katso mitä tapahtuu 

Tässä promptissa annetaan selkeät ohjeet sisällöntuottajalle koskien blogitekstin aiheita, tavoitteita ja painopisteitä. Se auttaa sisällöntuottajaa keskittymään olennaisiin teemoihin ja tuottamaan kohdennettua sisältöä, joka palvelee lukijan tarpeita ja kiinnostuksen kohteita taloushallinnon alalla.

Tekoäly osaksi myyntiä ja markkinointia

Esimerkki promptista sisällöntuottajalle, joka kirjoittaa Google-mainoksia logistiikka-alan yritykselle, voisi olla seuraavanlainen:

"Laadi tehokkaita ja houkuttelevia Google-mainostekstejä logistiikka-alan yritykselle, joka tarjoaa nopeita ja luotettavia kuljetuspalveluita sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Korosta mainosteksteissä yrityksen vahvuuksia, kuten kustannustehokkuutta, joustavuutta ja ympäristöystävällisyyttä. Varmista, että mainostekstit sisältävät selkeän toimintakehotuksen (call-to-action) ja houkuttelevat potentiaalisia asiakkaita valitsemaan yrityksen palvelut kilpailijoiden sijaan."

Kokeile liittää prompt ChatGPT:hen ja katso mitä tapahtuu 

Tämä prompti antaa sisällöntuottajalle selkeät ohjeet siitä, mitä elementtejä Google-mainosteksteihin tulisi sisällyttää ja millaisia yrityksen vahvuuksia korostaa. Lisäksi se kannustaa sisällöntuottajaa kehittämään mainostekstejä, jotka houkuttelevat potentiaalisia asiakkaita ja auttavat yritystä erottumaan kilpailijoiden joukosta logistiikka-alalla.

ChatGPT Promptin hyödyt ja sovelluskohteet

ChatGPT Promptin avulla voit hyödyntää tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia monilla eri aloilla. Tässä on joitakin esimerkkejä sovelluskohteista:

Sisällöntuotanto: ChatGPT voi auttaa sinua luomaan laadukasta sisältöä blogiin, sosiaaliseen mediaan tai verkkosivuille nopeasti ja tehokkaasti.

Kääntäminen: Voit käyttää ChatGPT:tä kääntämään tekstejä eri kielille tarkasti ja sujuvasti.

Asiakaspalvelu: ChatGPT:n avulla voit kehittää automaattisen asiakaspalvelijan, joka vastaa asiakkaiden kysymyksiin ja ongelmiin nopeasti ja tehokkaasti.

Ideointi ja luovuus: ChatGPT voi auttaa sinua kehittämään uusia ideoita ja ratkaisemaan ongelmia, tarjoten samalla erilaisia näkökulmia ja ehdotuksia.

ChatGPT Prompt on tehokas työkalu, joka mahdollistaa tekoälyn hyödyntämisen monilla eri aloilla. Sen avulla voit luoda tehtäviä ja kysymyksiä, joihin ChatGPT vastaa tai suorittaa toivotun tehtävän. Avainsanojen valitseminen, selkeiden kysymysten ja tehtävien luominen sekä parhaan tuloksen saamiseksi tehtävien säätäminen ovat tärkeitä asioita, jotta saat parhaan hyödyn irti tästä tekoälypohjaisesta kielimallista.

Tilaa blogimme, joka on täynnä timanttista sisältöä koskien markkinointia, myyntiä ja asiakaspalvelua.