<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=917189318365224&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

HubSpot Integraatiot - Käytännön Opas ja Parhaat Vinkit

2606.2023

HubSpotIntegraatiotHubSpot CRM

Kuuntele blogi

HubSpot Integraatiot - Käytännön Opas ja Parhaat Vinkit
30:52

HubSpot on tehokas työkalu markkinoinnin automaatiolle, myynnille ja asiakaspalvelulle. Sen moninaiset toiminnot ja joustavat integraatiot tekevät siitä välttämättömän liiketoiminnalle, joka haluaa parantaa asiakaskokemusta ja tehostaa prosesseja. Mutta mitä tulee huomioida, kun integroit HubSpotin muihin järjestelmiin? Näin pääset alkuun:

1. Ymmärrä Liiketoimintaprosessisi

Ennen kuin aloitat HubSpotin integroimisen, on tärkeää ymmärtää liiketoimintaprosessisi ja miten HubSpot voi tukea niitä. Tämä vaatii kattavaa tietoa sekä yrityksesi nykyisestä järjestelmästä että HubSpotin toiminnallisuudesta.

2. Valitse Oikeat Integraatiot

HubSpot tarjoaa satoja integraatioita, joten on tärkeää valita ne, jotka todella tukevat liiketoimintaasi. Tämä vaatii selvää ymmärrystä siitä, mitä liiketoimintasi tarvitsee ja mitä eri integraatiot tarjoavat.

3. Tietoturva

HubSpotin integraatiot voivat vaikuttaa tietoturvaan, joten on tärkeää varmistaa, että kaikki integraatiot noudattavat asianmukaisia tietoturvastandardeja. HubSpot itse on sitoutunut korkeimpiin tietoturvastandardeihin, ja sen pitäisi olla myös kumppaneiden kohdalla.

New Call-to-action

4. Koulutus ja Tuki

Kun olet integroinut HubSpotin, on tärkeää, että tiimisi ymmärtää, miten uutta järjestelmää käytetään. HubSpot tarjoaa laajan valikoiman koulutusmateriaaleja ja tukiresursseja, joiden avulla voit maksimoida uuden järjestelmän hyödyt.

5. Miten Mittaat Menestystä?

On tärkeää, että tiedät, miten mittaat HubSpot-integraation menestystä. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi myynnin kasvua, asiakastyytyväisyyden parantumista tai prosessien tehostumista.

HubSpot-integraatiot voivat tuoda merkittävää arvoa yrityksellesi, mutta on tärkeää ottaa huomioon yllä mainitut seikat ennen integraation aloittamista. Kun ymmärrät liiketoimintaprosessisi, valitset oikeat integraatiot, kiinnität huomiota tietoturvaan, varmistat tarvittavan koulutuksen ja tuen sekä mittaat menestystä, HubSpot-integraation pitäisi tukea liiketoimintaasi parhaalla mahdollisella tavalla.

Toivottavasti tämä blogi auttaa sinua ymmärtämään, mitä tulee huomioida HubSpot-integraatioissa. Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset apua HubSpot-integraation kanssa, älä epäröi ottaa yhteyttä.

HubSpot integraatio prosessina

Tarpeiden analysointi

Ennen kuin aloitat integraatioprosessin, on tärkeää määrittää liiketoimintasi tarpeet ja tavoitteet. Mitkä ovat liiketoimintaprosessisi pullonkaulat? Mitkä ovat tärkeimmät tehtävät, jotka HubSpotin pitäisi ratkaista? Näiden kysymysten vastaukset auttavat sinua määrittämään, mitä toimintoja ja integraatioita tarvitset.

Integraatioiden valinta

Seuraava askel on valita HubSpotin tarjoamista sadoista integraatioista ne, jotka parhaiten tukevat liiketoimintaasi. Tämä voi sisältää integraatioita esimerkiksi sähköpostiin, sosiaaliseen mediaan, CRM-järjestelmiin tai muihin markkinoinnin työkaluihin.

Tietoturvan varmentaminen

Ennen kuin integroit HubSpotin muihin järjestelmiin, on tärkeää varmistaa, että kaikki integraatiot noudattavat asianmukaisia tietoturva- ja yksityisyydensuojastandardeja

Integraation asetus

 Kun olet valinnut integraatiot, seuraava askel on niiden asetus. Tämä prosessi voi vaihdella riippuen valitsemistasi integraatioista, mutta HubSpot tarjoaa kattavia ohjeita ja tukea

Käyttäjäkoulutus

Kun HubSpot on integroitu, on tärkeää, että tiimisi ymmärtää, miten uutta järjestelmää käytetään. HubSpot tarjoaa laajan valikoiman koulutusmateriaaleja ja tukiresursseja, jotta voit maksimoida järjestelmän hyödyt.

Testaus ja Optimointi

Lopuksi, testaa järjestelmä varmistaaksesi, että kaikki toimii oikein. Kun järjestelmä on käytössä, jatka sen seurantaa ja optimointia varmistaaksesi, että saat siitä parhaan mahdollisen hyödyn.

Muista, että HubSpot-integraatioprosessi voi vaihdella yrityksesi tarpeiden, valitsemiesi integraatioiden ja nykyisen teknologisen infrastruktuurisi mukaan.

New Call-to-action

Millainen on täydellinen HubSpot integraatioprosessi

Täydellinen HubSpot-integraatioprosessi sisältää useita vaiheita, jotka varmistavat, että HubSpot ja toinen järjestelmä toimivat saumattomasti yhdessä. Tässä on yksityiskohtainen kuvaus siitä, mitä jokainen vaihe sisältää:

Tarpeiden ja vaatimusten määrittäminen

Ennen integraation aloittamista on tärkeää määrittää, mitä toimintoja integraation tulee tukea, millaista tietoa tulee siirtää järjestelmien välillä ja mitkä ovat integraation tavoitteet.  

Integraation suunnittelu

Tämän vaiheen aikana määritellään, miten integraatio toteutetaan teknisesti. Suunnittelussa huomioidaan esimerkiksi, miten tieto siirretään järjestelmien välillä, miten tiedot muunnetaan tarvittaessa ja miten mahdolliset virheet käsitellään.

Integraation toteutus

Tämän vaiheen aikana integraatio toteutetaan teknisesti. Tämä voi vaatia muutoksia sekä HubSpotin että toisen järjestelmän konfiguraatioon.

Testaus

Kun integraatio on toteutettu, sitä testataan varmistaakseen, että se toimii oikein ja täyttää asetetut vaatimukset. Testauksen avulla varmistetaan myös, että tiedon siirto tapahtuu oikein ja että mahdolliset virheet havaitaan ja korjataan ennen integraation käyttöönottoa.  

Käyttöönotto ja ylläpito

Kun integraatio on testattu ja hyväksytty, se otetaan käyttöön. Integraation toimintaa seurataan säännöllisesti, jotta mahdolliset ongelmat havaitaan ja korjataan nopeasti.  

Integraation vaatima aika ja resurssit riippuvat integraation monimutkaisuudesta ja tarvittavista toiminnallisuuksista. On tärkeää varmistaa, että integraatio toteutetaan huolellisesti ja ammattitaidolla, jotta sen hyödyt ovat mahdollisimman suuret​

Mikä on datamalli ja mistä se koostuu

Datamalli on abstrakti rakennelma, joka kuvaa miten data on järjestetty ja miten eri datan osat suhteutuvat toisiinsa. Datamalli auttaa ymmärtämään datan rakenteen, suhteet ja säännöt.

Datamalli koostuu pääosin seuraavista osista:

Entiteetit

Entiteetti on tietokannassa oleva "asia" tai "objekti", jota halutaan seurata. Esimerkiksi yrityksen tietokannassa entiteetti voi olla työntekijä, osasto, tuote tai asiakas.    

Attribuutit

Attribuutit ovat tietoja, jotka liittyvät entiteettiin. Esimerkiksi työntekijä-entiteetin attribuutteja voisivat olla nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja työtehtävä.    

Suhteet

Suhteet kuvaavat, miten eri entiteetit liittyvät toisiinsa. Esimerkiksi työntekijä voi olla osana tiettyä osastoa, jolloin työntekijän ja osaston välillä on suhde.    

New Call-to-action

Rajoitteet

Rajoitteet määrittelevät säännöt siitä, millaisia arvoja attribuuteilla voi olla ja miten entiteetit voivat liittyä toisiinsa. Esimerkiksi työntekijän sähköpostiosoite on attribuutti, jolla on rajoite - sen on oltava validi sähköpostiosoite.    

Datamallin avulla voidaan järjestää ja hallita suuria tietomääriä tehokkaasti. Se auttaa ymmärtämään, miten data liittyy toisiinsa, ja mahdollistaa tiedon tehokkaan hyödyntämisen esimerkiksi päätöksenteossa.

Kuinka datamalli tulee ottaa integraatioissa huomioon?

Datamalli on olennainen osa integraatioprosesseja, koska se määrittelee, miten tiedot on järjestetty ja miten ne liittyvät toisiinsa. Integraatioissa datamallin huomioiminen on tärkeää useista syistä:

Tiedon yhdenmukaisuus: Datamallin avulla voidaan varmistaa, että tieto siirretään yhdenmukaisesti eri järjestelmien välillä. Tämä on tärkeää, jotta tiedot ovat johdonmukaisia ja luotettavia kaikissa järjestelmissä.   

Tiedon muuntaminen: Eri järjestelmät saattavat käyttää erilaisia datamalleja, mikä tarkoittaa, että tietoa on ehkä muunnettava järjestelmien välillä. Ymmärtämällä molempien järjestelmien datamallit, voidaan suunnitella ja toteuttaa tehokkaita tietojen muuntamisprosesseja.    

Tietojen integrointi: Datamallin ymmärtäminen auttaa määrittämään, miten tietoja voidaan yhdistää eri järjestelmistä. Esimerkiksi, jos haluat yhdistää asiakastiedot CRM-järjestelmästä markkinoinnin automaatiojärjestelmään, sinun on ymmärrettävä, miten asiakastiedot on järjestetty molemmissa järjestelmissä.    

Tehokas tiedonhallinta: Kun datamalli on tiedossa, voidaan suunnitella tehokkaampia tapoja tietojen käsittelyyn, kuten tietojen lataamiseen, päivittämiseen ja poistamiseen.    

Tiedon eheys: Datamallin avulla voidaan varmistaa, että integraatio ei riko tietojen eheyttä. Esimerkiksi, jos tietyllä attribuutilla on rajoitteita (kuten sähköpostiosoitteella), nämä rajoitteet on otettava huomioon integraation suunnittelussa.    

Datamalli on olennainen osa integraatioprosessia, ja sen ymmärtäminen ja huomioiminen voi auttaa varmistamaan, että integraatio on tehokas ja tuottaa luotettavia tuloksia.

Kauanko HubSpot integraatio prosessi kestää?

HubSpot-integraation kesto riippuu monista tekijöistä, kuten integroitavan järjestelmän monimutkaisuudesta, tarvittavista toiminnallisuuksista, datan määrästä ja mahdollisista erikoisvaatimuksista. Internetistä löytyvän tiedon perusteella ei löydy tarkkaa aikataulua, koska jokainen integraatio on ainutlaatuinen ja vaatii erilaisia vaiheita.

Jos kuitenkin ajatellaan prosessia yleisesti, se voisi sisältää seuraavat vaiheet:

  1. Tarpeiden ja vaatimusten määrittäminen
  2. Integraation suunnittelu  
  3. Integraation toteutus  
  4. Testaus  
  5. Käyttöönotto ja ylläpito  

Näiden vaiheiden aikana voidaan tehdä useita toimia, kuten domainin yhdistäminen, sisällön tyyppien valinta, juuridomainin valinta, URL-osoitteiden varmistaminen, hostingin järjestäminen, sovellusten etsiminen ja yhdistäminen HubSpotiin, sovelluksen ominaisuuksien ja yhteensopivuusvaatimusten arviointi, hinnoittelumallin valinta ja sovelluksen yhdistämisen hyväksyminen​.

Jokaisen näiden vaiheiden kesto voi vaihdella suuresti riippuen erilaisista tekijöistä, mukaan lukien yrityksen erityistarpeet, käytettävissä olevat resurssit, tekniset valmiudet ja integroitavan järjestelmän monimutkaisuus.

Siksi on suositeltavaa ottaa yhteyttä HubSpot-integraatioon erikoistuneeseen asiantuntijaan tai tiimiin, joka voi tarjota yksityiskohtaisemman arvion prosessin kestosta perustuen yrityksesi erityistarpeisiin ja vaatimuksiin.

FAQ - Usein kysytyt kysymykset ja vastaukset HubSpot-integraatioista

Yhteensopivuus

Onko HubSpot yhteensopiva muiden käyttämiemme järjestelmien kanssa?

Kyllä, HubSpot on suunniteltu olemaan yhteensopiva monien eri järjestelmien kanssa. Se tarjoaa integraatioita useiden suosittujen ohjelmistojen ja palveluiden kanssa, mukaan lukien ERP-, Taloushallinto- ja CRM-järjestelmät, sosiaalisen median alustat, sähköpostipalvelut, tiedostojen jakopalvelut ja monet muut.

HubSpotin App Marketplace tarjoaa laajan valikoiman valmiita integraatioita, jotka voivat helpottaa ja nopeuttaa integraatioprosessia. Tämä voi olla erityisen hyödyllistä, jos sinulla ei ole teknisiä resursseja integraation kehittämiseen itse.

Lisäksi, jos tarvitset räätälöidyn integraation, HubSpotin API (Application Programming Interface) antaa kehittäjille mahdollisuuden luoda yksilöllisiä integraatioita, jotka vastaavat yrityksesi erityistarpeisiin.

On kuitenkin tärkeää huomata, että vaikka HubSpot on yhteensopiva monien järjestelmien kanssa, ei kaikkia järjestelmiä välttämättä tueta. Jokaisessa tapauksessa on suositeltavaa tarkistaa yhteensopivuus ennen integraation aloittamista.

Onko olemassa valmiita integraatioita tai tarvitseeko ne rakentaa räätälöidysti?    

HubSpotilla on laaja valikoima valmiita integraatioita yli 500 eri sovelluksen kanssa, kuten esimerkiksi Gmail, Salesforce, WordPress, Shopify ja Microsoft Dynamics. Nämä integraatiot löytyvät HubSpotin App Marketplacesta, jossa voit etsiä haluamaasi sovellusta, lukea sen ominaisuuksista ja arvosteluista, sekä integroida sen HubSpotiin suoraan​1​.

Jos valmiita integraatioita ei ole saatavilla tai ne eivät täytä kaikkia yrityksenne tarpeita, on mahdollista rakentaa räätälöity integraatio. Räätälöity integraatio voi olla tarpeen esimerkiksi silloin, kun halutaan siirtää erityistä dataa HubSpotin ja toisen järjestelmän välillä, tai kun halutaan luoda erityisiä automaatioita tai toiminnallisuuksia.

Räätälöidyn integraation luominen vaatii enemmän teknistä osaamista ja aikaa kuin valmiin integraation käyttöönotto, mutta se voi tarjota enemmän joustavuutta ja mahdollistaa tarkemman datan hallinnan. Integraation suunnittelu, toteutus ja testaus vaativat huolellista suunnittelua ja seurantaa​.

Kustannukset

Mitkä ovat integraation kustannukset?

HubSpot-integraation kustannukset voivat vaihdella monien tekijöiden perusteella, kuten integroitavan järjestelmän tyypistä, tarvittavista toiminnoista ja integraation monimutkaisuudesta. Suoraan hinnan määrittäminen on haasteellista, koska se riippuu näistä tekijöistä.

On myös syytä huomata, että jotkut integraatiot saattavat vaatia erillistä kehitystyötä tai räätälöityjä ratkaisuja, jotka voivat lisätä kustannuksia.

Koska tietoja ei välttämättä saatu kaikilta osin tarkasti, suosittelen ottamaan yhteyttä tästä ja katsotaan yhdessä millaisesta HubSpot-integraatiosta on kysymys.

Onko olemassa piilotettuja kuluja, jotka saattavat syntyä prosessin aikana tai sen jälkeen?

Integraatioprosessissa voi olla useita potentiaalisia kuluja, jotka eivät välttämättä ole ilmeisiä alusta alkaen. Nämä "piilotetut" kustannukset voivat liittyä useisiin eri tekijöihin:

Lisätoiminnot tai -ominaisuudet: Jos tarvitset lisätoimintoja tai -ominaisuuksia, jotka eivät sisälly perusintegraatioon, saatat joutua maksamaan lisämaksuja.

Ylläpito ja tuki: Vaikka integraatio saattaa toimia aluksi hyvin, saatat tarvita jatkuvaa teknistä tukea tai ylläpitopalveluja varmistaaksesi, että se toimii jatkossakin sujuvasti. Nämä palvelut voivat tulla lisäkustannuksina.

Koulutus: Sinun ja tiimisi on perehdyttävä uuteen järjestelmään sen käyttöönoton yhteydessä, ja tämä koulutus voi olla aikaa vievää ja kallista.

Datan siirtäminen: Jos sinun on siirrettävä suuria määriä tietoa vanhasta järjestelmästä uuteen, saatat kohdata lisäkustannuksia datan siirtämiseen, muuntamiseen tai puhdistamiseen liittyen.

Integraation päivittäminen: Teknologia muuttuu jatkuvasti, ja järjestelmien päivittäminen voi tulla kalliiksi. Saatat joutua maksamaan lisämaksuja integraation päivittämisestä tai muuttamisesta vastaamaan uusia vaatimuksia tai standardeja.

Nämä ovat vain joitakin esimerkkejä potentiaalisista "piilotetuista" kustannuksista, joita voi syntyä integraatioprosessin aikana tai sen jälkeen. On tärkeää huomioida nämä mahdolliset kustannukset ja suunnitella niiden varalle. Joka tapauksessa on suositeltavaa keskustella potentiaalisista kustannuksista integraatiota tarjoavan tahon kanssa saadaksesi tarkan kuvan koko prosessin kustannuksista.

Data

Miten datamme siirretään HubSpotiin?

Datan siirtäminen HubSpotiin riippuu suuresti siitä, mistä lähtöjärjestelmästä tai lähtöjärjestelmistä data tuodaan, ja millaisia tietotyyppejä siirretään. Tässä on yleinen prosessi datan siirtämiseksi HubSpotiin:

Datan valmistelu: Ennen datan siirtämistä, on tärkeää varmistaa, että data on oikeassa muodossa ja että se on puhdistettu. Tämä tarkoittaa yleensä tiedon karsimista, rikkinäisten tai puuttuvien tietueiden korjaamista, ja sen varmistamista, että datan rakenne on yhteensopiva HubSpotin kanssa.

Datan muuntaminen: HubSpot tukee useita eri datamuotoja, mukaan lukien CSV ja XLSX. Saatat joutua muuntamaan datasi näihin muotoihin ennen kuin voit tuoda ne HubSpotiin. Tämä voi tapahtua esimerkiksi taulukkolaskentaohjelmalla, kuten Excel tai Google Sheets.

Datan tuonti: Kun data on oikeassa muodossa, voit tuoda sen HubSpotiin. Tämä tapahtuu yleensä HubSpotin käyttöliittymän kautta. HubSpotilla on työkaluja ja ohjeita, jotka auttavat sinua tuomaan datasi ja varmistamaan, että se liitetään oikein olemassa oleviin tietueisiin.

Datan tarkistaminen: Kun data on tuotu HubSpotiin, on tärkeää tarkistaa, että kaikki data on siirtynyt oikein ja että se on yhdistetty oikein olemassa oleviin tietueisiin. Tämä voi sisältää tietojen tarkistamista ja tietokantaan tehtävien kyselyjen tekemistä varmistaaksesi, että kaikki on oikein.

Datan ylläpito: Datan siirtäminen on vain osa prosessia. Kun data on HubSpotissa, on tärkeää ylläpitää sitä, mukaan lukien sen päivittäminen, sen laadun varmistaminen ja sen varmistaminen, että se on yhä yhteensopivaa muiden järjestelmien kanssa.

Huomaa, että tämä on yleinen prosessi ja todelliset vaiheet voivat vaihdella integraation monimutkaisuuden ja tarpeiden mukaan. Voit myös harkita ammattimaisen datan siirto- tai integraatiopalvelun käyttämistä, jos datan siirtäminen on monimutkaista tai jos sinulla on suuri määrä dataa siirrettäväksi.

Mitä tietoturvatoimenpiteitä on olemassa datan turvallisen siirron varmistamiseksi?    

Tietoturva on olennainen osa datan siirtämistä HubSpotiin. Seuraavat tietoturvatoimenpiteet auttavat varmistamaan datan turvallisen siirron:

SSL/TLS-salaus: Käyttämällä SSL- tai TLS-salausta varmistetaan, että tiedot eivät ole nähtävissä tai kaapattavissa siirron aikana. Tämä on erityisen tärkeää, kun siirrät herkkiä tai arkaluonteisia tietoja.

Autentikointi: Varmistetaan, että vain valtuutetut käyttäjät pääsevät käsiksi tietoihin. Tämä voidaan toteuttaa käyttäjänimien ja salasanojen, kaksivaiheisen todennuksen tai muiden autentikointimenetelmien avulla.

Pääsynvalvonta: Määritetään, kuka pääsee käsiksi tietoihin ja millä oikeuksilla. Tämä tarkoittaa, että jokaisella käyttäjällä on vain ne oikeudet, jotka he tarvitsevat työnsä tekemiseen, mikä vähentää riskiä, että tietoja käytetään väärin.

Tietojen eheys: Varmistetaan, että tiedot eivät muutu tai vahingoitu siirron aikana. Tämä voidaan tehdä käyttämällä tarkistussumma- tai hajautusalgoritmeja, jotka tunnistavat, jos tiedot ovat muuttuneet.

Tietojen varmuuskopiointi: Ennen datan siirtämistä on suositeltavaa ottaa varmuuskopio olemassa olevasta datasta. Jos jotain menee pieleen siirron aikana, voit palauttaa datan varmuuskopiosta.

Tietosuojapolitiikat: Tietosuojapolitiikat ovat dokumentteja, jotka määrittelevät, miten organisaatio käsittelee ja suojaa henkilötietoja. Nämä voivat sisältää tietoa siitä, miten tietoja kerätään, käytetään ja suojataan, sekä mitä oikeuksia ja velvollisuuksia sekä organisaatiolla että sen asiakkailla on.

Tietoturvakoulutus: Henkilöstön kouluttaminen tunnistamaan ja välttämään tietoturvauhat on tärkeää datan turvallisen siirron varmistamiseksi.

Muista, että tietoturva ei ole kertaluonteinen tapahtuma, vaan jatkuvaa työtä. Sen varmistaminen, että tietoturvatoimenpiteitä noudatetaan jatkuvasti ja niitä päivitetään tarvittaessa, on olennainen osa datan turvallista siirtämistä ja säilyttämistä.

Käyttöönotto ja koulutus

Kuinka kauan integraatio kestää ja miten se vaikuttaa yrityksemme päivittäiseen toimintaan?

HubSpot-integraation kesto voi vaihdella suuresti riippuen monista tekijöistä, kuten integroitavista järjestelmistä, datan määrästä, yrityksen erityistarpeista ja muista mahdollisista teknisistä haasteista. Integraatioprosessi voi kestää päivistä viikkoihin tai jopa kuukausiin.

Vaikutus yrityksenne päivittäiseen toimintaan riippuu myös useista tekijöistä. Tässä muutamia mahdollisia vaikutuksia:

Väliaikainen käyttökatkos: Jotkut järjestelmät saattavat olla väliaikaisesti käytössä integraation aikana. Tämä on otettava huomioon suunnittelussa, ja yrityksen tulisi varautua minimoimaan käyttökatkosten vaikutus.

Koulutus: Käyttäjien on perehdyttävä uuteen järjestelmään. Tämä voi vaatia aikaa ja resursseja, mutta pitkällä aikavälillä se voi parantaa tehokkuutta ja tuottavuutta.

Muutosten hallinta: Uuden teknologian käyttöönotto voi aiheuttaa muutoksia organisaation toimintatavoissa. Muutosten hallinta on tärkeää, jotta yritys voi sopeutua uuteen järjestelmään mahdollisimman sujuvasti.

Tekninen tuki: Yrityksenne IT-tiimin on mahdollisesti tarjottava teknistä tukea ja ratkaistava ongelmat, jotka saattavat ilmetä integraation aikana ja sen jälkeen.

Huolimatta siitä, että integraatio voi aiheuttaa väliaikaisia haasteita, sen pitkän aikavälin hyödyt voivat olla merkittäviä. HubSpot-integraation avulla yritykset voivat parantaa tiedonhallintaansa, tehostaa prosessejaan, parantaa asiakaskokemusta ja lisätä myyntiä.

On tärkeää suunnitella ja hallita integraatioprosessi huolellisesti minimoidakseen häiriöt ja varmistaakseen, että uuden järjestelmän käyttöönotto sujuu mahdollisimman sujuvasti.

New Call-to-action

Tarjotaanko koulutusta tiimillemme HubSpotin käyttöön?    

Kyllä, HubSpot tarjoaa laajan valikoiman resursseja ja koulutusmahdollisuuksia auttaakseen tiimiänne ottamaan järjestelmän käyttöön. Heidän tarjoamat koulutusresurssit sisältävät:

HubSpot Academy: Tämä on online-oppimisalusta, joka sisältää satoja kursseja, projekteja, sertifikaatteja ja harjoituksia, jotka kattavat laajan valikoiman aiheita HubSpotin tuotteista ja inbound-markkinoinnista.

HubSpot Community: Tämä on foorumi, jossa HubSpot-käyttäjät voivat keskustella ja jakaa ideoita. Voit löytää vastauksia kysymyksiinne, oppia parhaita käytäntöjä ja saada tukea muilta yhteisön jäseniltä.

Asiakastuki: HubSpot tarjoaa myös kattavan asiakastuen, joka voi auttaa vastaamaan kysymyksiinne ja ratkaisemaan mahdolliset ongelmat, joita saatatte kohdata käyttäessänne järjestelmää.

Konsultointipalvelut: Jos tarvitsette yksilöllisempää tukea, Sales Communications tarjoaa myös konsultointipalveluita. Asiantuntijamme voivat työskennellä kanssasi yksilöllisesti auttaakseen teitä saavuttamaan tavoitteenne.

Nämä resurssit voivat auttaa tiimiänne ymmärtämään, miten voitte hyödyntää HubSpotin ominaisuuksia parhaiten yrityksenne tarpeisiin. Koulutus ja tuki ovat avainasemassa HubSpotin tehokkaan käytön ja integraation onnistumisen kannalta.

Tuki

Millaista tukea on saatavilla integraation aikana ja sen jälkeen?

HubSpotin integraation aikana ja sen jälkeen on saatavilla useita tukiresursseja.

Asiakastuki: HubSpotilla on omistautunut asiakastukitiimi, joka on valmis auttamaan kaikissa kysymyksissä ja ongelmissa, joita saatat kohdata integraation aikana ja sen jälkeen.

Kumppanituki: Jos työskentelet HubSpot-kumppanin, kuten Sales Communicationsin kanssa, saat heiltä asiantuntija-apua koko integraatioprosessin ajan. He tarjoavat teknistä tukea, konsultointia ja vianmääritystä sekä auttavat käyttöönoton jälkeen.

Koulutusmateriaalit: HubSpotin Knowledge Base on laaja tietopankki, joka sisältää opetusohjelmia, oppaita ja usein kysyttyjä kysymyksiä. Se on hyvä resurssi, jos haluat oppia itse ja ratkaista ongelmia omatoimisesti.

Yhteisö: HubSpotin käyttäjäyhteisö on aktiivinen foorumi, jossa voit kysyä kysymyksiä, saada neuvoja ja jakaa parhaita käytäntöjä muiden HubSpotin käyttäjien kanssa.

Käyttöönoton tuki: HubSpot tarjoaa myös käyttöönoton tukipalveluja, jotka voivat auttaa sinua määrittämään ja konfiguroimaan HubSpot-järjestelmäsi.

Nämä tukiresurssit varmistavat, että saat tarvittavan avun ja tuen koko HubSpot-integraatioprosessin ajan ja sen jälkeen.

Onko meillä pääsy tekniseen tukeen, jos kohtaamme ongelmia?  

Kyllä, teillä on pääsy tekniseen tukeen, jos kohtaatte ongelmia HubSpotin kanssa. HubSpot tarjoaa asiakastukea, joka on saatavilla auttamaan sinua teknisissä ongelmissa. Tuki on saatavilla useilla eri kielillä ja useissa eri aikavyöhykkeissä, joten saat apua silloin kun tarvitset sitä.

Lisäksi, jos työskentelet HubSpot-kumppanin, kuten Sales Communicationsin kanssa, tarjoamme asiantuntija-apua ja teknistä tukea koko prosessin ajan, mukaan lukien mahdollisten ongelmien ratkaiseminen.

Toiminnallisuus

Mitä toiminnallisuuksia HubSpot tarjoaa ja miten ne parantavat nykyistä liiketoimintaamme?    

HubSpot tarjoaa monipuolisesti erilaisia toiminnallisuuksia, jotka voivat parantaa liiketoimintaanne monin tavoin:

Markkinoinnin työkalut: HubSpotin markkinointityökalut mahdollistavat muun muassa sisällöntuotannon, sähköpostimarkkinoinnin, sosiaalisen median seurannan, SEO-optimoinnin ja konversioanalytiikan. Nämä työkalut auttavat houkuttelemaan vierailijoita verkkosivuillesi, muuntamaan heidät liideiksi, ja lopulta asiakkaiksi​.

CRM (Customer Relationship Management): HubSpotin CRM-järjestelmä auttaa hallitsemaan asiakassuhteita tehokkaasti. Se kerää ja järjestää asiakastiedot yhteen paikkaan, mahdollistaa asiakasvuorovaikutuksen seurannan, ja auttaa tiimiäsi pysymään järjestäytyneenä ja tehokkaana​.

Verkkojulkaistyökalut: HubSpotin sisällönhallintajärjestelmä (CMS) mahdollistaa dynaamisten, henkilökohtaisten verkkosivustojen luomisen ilman koodausta. Sen avulla voit luoda ja optimoida verkkosivustoja, jotka houkuttelevat ja ilahduttavat kävijöitä, ja muuntavat heidät asiakkaiksi​.

Asiakaspalveluratkaisut: HubSpotin Service Hub sisältää työkaluja, kuten asiakastukitiketit, tietopankin, asiakaspalvelun automatisointi- ja tekoälytyökalut, jotka auttavat auttamaan asiakkaita tehokkaasti ja skaalautuvasti. Nämä työkalut auttavat pitämään asiakkaat tyytyväisinä ja rakentamaan vahvempia asiakassuhteita​​.

HubSpotin integrointi olemassa oleviin järjestelmiinne voi olla monimutkainen prosessi, joka vaatii huolellista suunnittelua, toteutusta ja testausta. Integraatioprosessi voi sisältää tarpeiden ja vaatimusten määrittämisen, integraation suunnittelun, integraation toteutuksen, testauksen ja käyttöönoton sekä ylläpidon​5​. HubSpotin voi myös integroida verkkosivustoonne tai muihin sovelluksiin erityisten ohjeiden mukaan​6​.

Suomessa on useita HubSpot-konsulttitaloja, jotka voivat auttaa HubSpotin käyttöönotossa ja integroinnissa. Esimerkiksi Sales Communications on HubSpotin platinatason kumppani, joka tarjoaa HubSpot-teknologia-osaamista yli 700 tuntia kuukaudessa ja kykenee toimittamaan osaajan tiimiinne 48 tunnin varoitusajalla. Heidän palveluihinsa kuuluvat HubSpot-konsultointi, prosessien suunnittelu, teknologia-konsultointi, sekä digitaaliset myynnin ja asiakaspalvelun muutoshankkeet. Heillä on myös laaja kokemus monenlaisista HubSpot-projekteista​​.

Mittaus ja seuranta

Miten voimme seurata ja mitata integraation tuloksia ja vaikutusta liiketoimintaamme?    

HubSpotin integraation tuloksia ja sen vaikutusta liiketoimintaanne voidaan seurata ja mitata useilla eri tavoilla. Se, mitä mittareita käytätte, riippuu omista liiketoimintatavoitteistanne ja siitä, mitä toivotte saavuttavanne integraation avulla. Tässä muutamia esimerkkejä:

Liiketoiminnan prosessien tehostuminen: Voitte seurata, kuinka tehokkaasti tiiminne pystyy suorittamaan tehtäviä ennen ja jälkeen integraation. Jos esimerkiksi integroitte HubSpotin asiakaspalvelujärjestelmänne kanssa, voitte seurata, kuinka nopeasti asiakaspalvelupyynnöt käsitellään ennen ja jälkeen integraation.

Myynti ja liidien seuranta: Jos integroitte HubSpotin myyntijärjestelmänne kanssa, voitte seurata, kuinka monta uutta liidiä saadaan ja kuinka monta niistä muuttuu kaupoiksi. HubSpotin raportit ja analytiikka tarjoavat kattavat tiedot liidien lähteistä, niiden käyttäytymisestä ja siitä, kuinka ne liikkuvat myyntiputkessanne.

Asiakaskokemuksen parantaminen: Voitte seurata asiakastyytyväisyyttä ja asiakaskokemusta ennen ja jälkeen integraation. HubSpotin avulla voitte kerätä palautetta asiakkailta, seurata asiakaskokemuksen keskeisiä mittareita (kuten Net Promoter Score), ja ymmärtää, kuinka asiakaskokemus on muuttunut integraation myötä.

Markkinoinnin ROI: Jos käytätte HubSpotia markkinointiautomaatioon, voitte seurata markkinoinnin tuottamaa liikennettä, liidejä ja konversioita. Tämän avulla voitte laskea markkinoinnin ROI:n (return on investment) ja ymmärtää, kuinka tehokkaasti markkinointi-investoinnit tuottavat tulosta.

Muistaka, että mittareiden seuranta vaatii selkeiden tavoitteiden asettamista ennen integraation toteuttamista. Määritelkää, mitä haluatte saavuttaa integraation avulla, ja mitkä ovat tärkeimmät KPI:t (Key Performance Indicators) teidän liiketoiminnallenne.

Tietosuoja

Miten HubSpot käsittelee ja suojaa yrityksemme ja asiakkaidemme tietoja?

Onko se GDPR-yhteensopiva?    

Haluatko tietää, miten HubSpotin tehokas käyttöönotto ja integraatio voidaan toteuttaa? Sales Communications on täällä auttaakseen. Olemme platinatason HubSpot-kumppani, joka on erikoistunut HubSpot CRM -teknologiaan, ja olemme saaneet tunnustusta haastavien integraatioprojektien toteuttamisesta. Tiimimme on monikulttuurinen, ja meillä on kansainvälinen senior-tason HubSpot-osaaminen. Työskentelemme globaalisti ja olemme valmiita palvelemaan sinua 24/7​​.

Tarjoamme laajan valikoiman palveluita, mukaan lukien HubSpot-konsultointi, prosessien suunnittelu, teknologia-konsultointi, sekä digitaalisen myynnin ja asiakaspalvelun muutoshankkeet. Meillä on yli 10 vuoden kokemus ja satoja onnistuneita HubSpot-projekteja takanamme. Pystymme auttamaan yritystäsi hyödyntämään HubSpotin tehokkaasti, suunnittelemaan ja toteuttamaan toimivia verkkopalveluita, hankkimaan oikeanlaista liikennettä verkkosivuillesi, konvertoimaan myyntiliidejä, ja parantamaan myyntiä ja asiakastyytyväisyyttä paremman asiakaspalvelun avulla​.

Tarjoamme myös spesialistin jokaiseen HubSpot-työhön. Yli 700 tuntia HubSpot-työtä kuukaudessa ja mahdollisuus toimittaa osaaja tiimiisi jopa 48 tunnin varoitusajalla. Määritellään yhdessä tarpeesi, ja kokoamme sinulle sopivan tiimin. Kaikki asiantuntijamme ovat sertifioituja ja omaavat usean vuoden kokemuksen HubSpot-työstä. Tarvitsetpa apua teknologiastrategian luomisessa, HubSpotin käyttöönotossa, CRM:n implementoinnissa, HubSpotin integroinnissa muihin järjestelmiin, konversio-optimoitujen sivujen suunnittelussa, SEO-strategian rakentamisessa tai online-mainonnassa, meidän ammattilaisemme ovat valmiita auttamaan​.

Lisätietoja saadaksesi, tutustu HubSpot-kumppanipalveluihimme tai varaa aika asiaantuntijamme kanssa oheisesta kalenterista. 

Tilaa blogimme, joka on täynnä timanttista sisältöä koskien markkinointia, myyntiä ja asiakaspalvelua.