<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=917189318365224&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Tietosuojaseloste 

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Laatimispäivä: 16.2.2015

Rekisterinpitäjä

Aaltonen & Yrjölä Sales Communications Oy 

Bertel Jugin Aukio 5, 02600 Espoo 

0407520785 / info@salescommunications.fi 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jani Aaltonen 

0407520785 

Rekisterin nimi

Sales Communications | Markkinointirekisteri 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietoja käytetään henkilötietolain mukaisiin tarkoituksiin, kuten

 • Asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito
 • Asiakaskirjeet ja tiedotteet
 • Asiakaskyselyt ja asiakasinformaation kerääminen
 • Aaltonen & Yrjölä Sales Communications Oy:n ja yhteistyökumppaneiden tarjoamien palvelujen toteuttaminen, myynti, hallinta, laskuttaminen ja tuotteiden/palveluiden markkinointi sekä palvelujen kehittäminen
 • Aaltonen & Yrjölä Sales Communications Oy:llä ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltua käyttötarkoitusta varten (esim. suoramainonta, etämyynti, mielipide- ja markkinatutkimukset) henkilötietolain ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. 

Rekisterin tietosisältö 

 • Yhteystiedot: Yritysksen nimi, nimi, titteli ja osoitetiedot, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet
 • Asiakkaan antamat markkinointiluvat/kiellot sähköiseen suoramarkkinointiin
 • Asiakkaan antamat profilointitiedot sekä asiakassuhdetta ja palvelujen käyttöä koskevat tiedot (esim. palautteet, sekä palveluiden hankkntaan tai yrityksen strategiaan liittyvät tiedot)
 • XXX henkilöön liittyvä muu tunnistetieto sekä yhteystiedot voidaan siirtää markkinointirekisteriin käytettäväksi suoramarkkinointiin myös asiakkuuden päättymisen jälkeen. 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Aaltonen & Yrjölä Sales Communications.fi:n asiakasrekisteri
Asiakkaan antamat tiedot ja palvelun yhteydessä muodostuneet tiedot. Tiedot tallentuvat automaattisesti rekisteriin käyttäjän jättäessä tiedot tai käyttäessään www.salescommunications.fi- palvelua. 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

 • Suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain 19§ mukaisesti.
 • Mielipide- ja markkinatutkimuksiin sekä vastaaviin selvityksiin. 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tiedot voidaan luovuttaa myös EUn tai ETA ulkopuolelle. Tiedot sijaitsevat suomen rajojen ulkopuolella Aaltonen & Yrjölä Sales Communications.fi:n vuokraamien palveluiden omistajien tietovarastoissa.

Rekisterin suojauksen periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Manuaalista aineistoa ei ole 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Rekisteri on suojattu ulkoisilta tunkeutumisilta käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Näihin tietokantoihin pääsevät vain ne, joilla siihen on työnsä puolesta oikeus ja tarvittavat salasanat. Käyttäjistä jää käyttäjäloki. Yrityksessä on myös kulunvalvonta ko. tietojärjestelmätiloihin. 

Tarkastusoikeus 

Jokaisella on oikeus tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa ja pyyntöä esitettäessä henkilön on todistettava oma henkilöllisyytensä joko luotettavaa tunnistusta käyttävällä sähköisellä varmennejärjestelmällä (esim. sähköisellä henkilötunnuskortilla), henkilökohtaisesti asiakaspalvelussa esittämällä henkilöllisyystodistus tai omakohtaisesti allekirjoitetulla tai vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Tiedot annetaan pyydettäessä kirjallisesti. Henkilökohtaiset tarkistuspyynnöt voi jättää Aaltonen & Yrjölä Sales Communications.fi:n asiakaspalvelupisteeseen, josta ne toimitetaan edelleen ym. yhteyshenkilölle 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää käsittelyn kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot oma-aloitteisesti tai henkilön pyynnöstä. Oikaisupyyntö on tehtävä kirjallisesti. 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä, ja muuta suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimuksia, henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.