<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=917189318365224&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Mitä HubSpotin käyttöönotto vaatii?

0501.2017

Kuuntele blogi

Mitä HubSpotin käyttöönotto vaatii?
9:00

HubSpot kerää monet markkinoinnin automaation ja mittaamisen välineet, somemarkkinoinnin työkalut ja jopa verkkosivujen julkaisujärjestelmän ja analytiikan sekä hakukonemainonnan saman katon alle. Sen käyttöönoton myötä voit luopua monista muista järjestelmistä, ja markkinointitoimenpiteiden tekeminen, esimerkiksi sisältökampanjoiden toteuttaminen ja seuranta, on huomattavasti helpompaa. Mutta itsestään HubSpotkaan ei inbound-markkinointia tee, eikä sen ottaminen käyttöön takaa sitä, että sinä voit heittää jalat pöydälle, päinvastoin. HubSpotin käyttöönotto vaatii myös sinulta ja yritykseltäsi sitoutumista ja panostuksia. Alla lista kohdista, joiden on syytä olla rastitettuna kun lähdetään HubSpotin käyttöön.

 

1. Aika

Vaikka automaatio helpottaa työnkulkuja ja monia asioita pystyy HubSpotin käyttöönoton jälkeen tekemään huomattavasti nopeammin ja vaivattomammin, HubSpotin käytön aloittaminen ja sen päivittäinen hyödyntäminen inbound-markkinoinnissa vaatii aikaa. Datan analysointi, markkinoinnin suunnittelu, sisältökampanjoiden toteutus ja liidien vieminen eteenpäin myyntiputkessa kohti myyntiä ja kauppoja vaativat kaikki ajallisia ponnistuksia. HubSpotin jälkeenkään inbound-markkinointi ei ole kiva harrastus, jota voi tehdä niinä harvoina työtunteina, kun ei ole muutakaan tekemistä tai sitten kun inspiraatio iskee.

Aikaa vaaditaan etenkin markkinointitiimiltä, ja eniten sitä menee sisältökampanjoiden materiaalien tuottamiseen. Myös tuloksiin ja suunnitteluun niiden pohjalta on syytä pysähtyä useammaksi työtunniksi, jotta seuraava sisältökampanja olisi myös ajankäytöllisesti tehokkaampi. Organisaation työaikaa HubSpotin käyttöön kannattaa varata myös muualla kuin markkinoinnissa; asiantuntijoita kannattaa vaivata sisällöntuotannossa, ja jotta inbound ja HubSpot toimisivat mahdollisimman tehokkaasti, myös myynnin panostuksia tarvitaan.

 

2. Investoinnit

Inbound-markkinoinnissa voi toki pyrkiä säästöihin käyttämällä ilmaisia järjestelmiä ja räätälöimällä niistä itselleen inbound-ratkaisun, etenkin jos markkinoinnin ja myynnin volyymit eivät ole isoja ja käyttäjiäkään ei ole useita. Inbound-markkinoinnilla on kuitenkin taipumus kasvattaa yrityksen myyntiä ja sitä kautta myös lopulta yrityksen kokoa ja markkinoinnin volyymia, jolloin siirtyminen yhden järjestelmän ratkaisuun on järkevämpää. Vertailujen mukaan inbound-markkinointi on myös tehokkaampaa HubSpotilla kuin räätälöidyillä ratkaisuilla. HubSpotin hinnoittelu skaalautuu joustavasti markkinoinnin volyymien mukaan.

Parhaimman hyödyn saa, kun on valmis kasvattamaan investointia sitä mukaa kun yritys ja sen liiketoiminta kasvavat. Lisäosat ovat myös monin paikoin kannattavia hankintoja, sillä ne helpottavat markkinoinnin ja myynnin päivittäistä työskentelyä ja tarjoavat yhä tarkempaa seurantaa ja sitä kautta tukevat myös taloudellisen hyödyn saavuttamista tehokkaamman markkinoinnin muodossa.

 

3. Strateginen päätös

Inbound-markkinoinnin onnistunut ja tuloksellinen toteuttaminen vaatii yritykseltä ja sen johdolta selkeän strategisen päätöksen siihen lähtemisestä. Jos markkinointitiimissä nojataan inboundiin, mutta johto lukee raportteja ja asettaa tavoitteita perinteisen markkinoinnin pohjalta ja käsittää HubSpotin vain yhdeksi julkaisujärjestelmäksi muiden joukossa, ei päästä pitkäjänteiseen inbound-markkinoinnin tekemiseen ja siten hyviin tuloksiin. Inbound-markkinointi on parhaimmillaan kun sekä myynti, markkinointi että johto ymmärtävät, mitä ollaan tekemässä ja ovat sitoutuneita strategian toteuttamiseen ja HubSpotin hyödyntämiseen siinä.

 

4. Kumppani

HubSpot on hyvin laaja työkalu ja inbound-markkinoinninkin onnistunut hyödyntäminen vaatii asiantuntemusta ja kokemusta. Hyvä kumppani ajaa sinut sisälle paitsi järjestelmän erilaisiin ominaisuuksiin, myös siihen, miten voit hyödyntää sitä parhaiten omassa inbound-markkinoinnissa. HubSpotia voi toki käyttää silkkana julkaisemisen apuvälineenä ja somen seurailun työkaluna, mutta tämä ei ole jo investointinsakaan puolesta pidemmän päälle järkevää. HubSpotin paketteihin kuuluu pakollisena sisäänajokoulutus järjestelmän käyttöönoton yhteydessä.

Hyvä kumppani auttaa sinua HubSpotin teknisessä käyttöönotossa ja mahdollisten integraatioiden tekemisessä omiin, muihin käytössäsi oleviin järjestelmiin. Lisäksi kumppani ajaa sinut sisään inboundiin, ja auttaa sinua rakentamaan ostajapersoonia, suunnittelemaan sisältöaikatauluja ja -kampanjoita, ja tarvittaessa tarjoaa myös sisällöntuotannon palveluita sekä säännöllistä konsultaatiota markkinoinnin seuraavista askelista ja tehtyjen kampanjoiden tuloksista. Hyvältä kumppanilta saat myös jatkuvaa teknistä tukea niin verkkosivujasi kehittäessäsi kuin ongelmatilanteissakin. Parhaimman hyödyn siis saat, kun hankit HubSpotin niin sanottuna SaaS-palveluna (Software as a Service) sertifioidulta kumppanilta.

 

New Call-to-action

 

Kun olet ruksinut nämä kohdat to-do-listallasi, tehnyt päätöksen HubSpotin hankinnasta ja löytänyt itsellesi unelmien HubSpot-kumppanin, on aika kääriä hihat ja aloittaa työ. HubSpot ei edelleen tässä vaiheessakaan tee mitään puolestasi, ja järjestelmän käyttöönotto onkin siksi tehtävä huolellisesti, jotta inbound-markkinointisi lähtisi heti tukevalta pohjalta oikeaan suuntaan. Valmistaudu siis vielä seuraaviin asioihin.

 

1. Sitoutuminen aloitusprojektiin

Kaiken hyödyn irti saaminen uudesta järjestelmästä vaatii aikaa. Ole siis valmis varaamaan kalenteristasi aikaa käyttöönoton koulutuksiin ja HubSpotin tarjoamien materiaalien lukemiseen ja läpikäyntiin, jotta arkipäiväisessä käytössä aikaa ei kulu erilaisten toimintojen etsimiseen ja opetteluun ja voit keskittyä varsinaiseen inbound-markkinoinnin tekemiseen.

 

2. Nykyisen tilanteen kartoitus ja arviointi

Mitä kaikkea HubSpot tulee korvaamaan? Onko HubSpotin ominaisuudet käyty riittävän huolellisesti läpi, jotta oltaisiin selvillä, missä kaikessa sitä voidaan hyödyntää? Entä missä kohtaa tällä hetkellä yrityksesi menee digitaalisessa markkinoinnissa? Minkälaisia konversiopisteitä verkkosivuillasi on nyt? Mitä sisältöjä on jo olemassa, missä kohtaa ollaan hakukoneissa, minkälaisia yrityksen kontaktilistat ja asiakastietokannat ovat?

 

3. Kilpailutilanteen analysointi

Kun lähdet tekemään inbound-markkinointia ja käyttämään HubSpotia, on kilpailutilanteen kartoitus tärkeää, jotta tiedät, minkälaiselta digitaalisen markkinoinnin kenttä alallasi näyttää ja missä mennään. Tekevätkö kilpailijasi inbound-markkinointia? Missä kohdin voit oppia kilpailijoiltasi, missä taas tehdä paremmin?

 

4. Tavoitteiden asettaminen

Kun nykyinen tilanne on kartoitettu ja tutkittu toimialan yleisiä virtauksia ja suuntauksia, on aika asettaa tavoitteita. Muistathan, että tavoitteiden on oltava saavutettavissa olevia, vertailukelpoisia, mitattavissa ja niillä on oltava jonkinlainen aikataulu.

 

5. Ostajapersoonien rakentaminen

Inbound-markkinointia on mahdoton tehdä, mikäli ei ole selvillä, kuka viestien vastaanottaja on. Ostajapersoonien rakentaminen on siis onnistumisen kannalta ensiarvoiden tärkeää. Yrityksellä voi olla useampia ostajapersoonia, ja niitä on syytä päivittää säännöllisin väliajoin.

 

6. Laadukkaiden liidien määritteleminen

Jotta markkinointi tietäisi, milloin verkkosivuilla konvertoitunut liidi on valmis myynnin kontaktointiin, on selvitettävä, minkälaisten asioiden on liidin verkkosivusurffailussa täytyttävä, jotta voidaan olla varma hänen kiinnostuksestaan yritystä ja sen tuotetta tai palvelua kohtaan. Määrittele siis, missä kohtaa liidi on valmis viesteille, jotka vievät hänet myyntisuppilossa kohti myynnin puhelua ja lopullisten kauppojen lukkoonlyömistä.

 

7. Selkeät vertailuarvot

Aseta tavoitteillesi ja tuloksillesi selkeät vertailuarvot. Näitä saat joko katsomalla omaa dataasi taaksepäin ja tarkastelemalla niiden keskiarvoja, tai benchmarkkaamalla toimialan yleisiä tuloksia ja muita saatavilla olevia trendejä.

 

8. Suunnitelma

Rakenna selkeä inbound-suunnitelma ja aikataulu. Onnistunut inbound-markkinoinnin ja kampanjoiden läpivieminen vaatii selkeät raamit ja askeleet toteutuksessa. Muista myös pysyä aikataulussa!

 

9. Resurssit

Huolehdi, että sinulla on tarpeelliset resurssit inbound-markkinoinnin toteuttamiseen. HubSpot ei kirjoita puolestasi sisältöjä, eikä se tuo tuloksia, jos sen tarjoamia mahdollisuuksia ei käytetä kiinnostavan ja tuoreen sisällön jakamiseen. Mikäli et löydä riittäviä resursseja yrityksesi sisältä, voit myös ulkoistaa osan työstä, mikä usein on lopulta kustannustehokkain tapa saada tuloksia aikaan.

 

HubSpot-ominaisuudet

Tilaa blogimme, joka on täynnä timanttista sisältöä koskien markkinointia, myyntiä ja asiakaspalvelua.