Sopimusehdot

Sales Communications Finland Oy noudattaa IT2018-sopimusehtoja

IT2018 YSE – YLEISET SOPIMUSEHDOT

IT2018 EAP – ERITYISEHTOJA KONSULTOINTIJA MUISTA ASIANTUNTIJAPALVELUISTA

IT2018 EHK – ERITYISEHTOJA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ

IT2018 EJT – ERITYISEHTOJA TIETOJÄRJESTELMIEN JA ASIAKASKOHTAISTEN OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA

IT2018 ETP – ERITYISEHTOJA TIETOVERKON VÄLITYKSELLÄ TOIMITETTAVISTA PALVELUISTA (PILVIPALVELU)