<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=917189318365224&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Markkinoinnin tulosLaskuri

Markkinointia mitataan usein mm. bränditunnettuutena. Mutta tunnettuuden vaikutusta yrityksen myyntilukuihin on vaikea todistaa. Jos emme tiedä markkinoinnin ROI:ta, on lähes mahdotonta tietää, että teemmekö markkinoinnissa oikeita asioita.

 

Mistä sitten tietää, että markkinointi toimii ja ROI on kohdillaan? Siitä, että markkinointitoimet tukevat myyntiä ja auttavat pääsemään liiketoimintatavoitteisiin. Tämän laskurin avulla lasket miten markkinointisi tuottaa tällä hetkellä myyntiä ja näet siis markkinoinnin vaikutuksen liiketoimintaan euromääräisesti.

 

Syötä teidän lukunne lomakkeeseen ja laske sivustonne konversiosuhde sekä markkinoinnin tuottamien laadukkaiden liidien, uusien asiakkaiden ja uuden myynnin määrä per kuukausi.

?

Voit laskea seuraavasti: Kuinka kauan kuukausissa asiakkuus kestää ja kuinka paljon asiakkaasi ostaa tuona aikana. Esim. asiakkaasi on sinulla neljä vuotta ja ostaa 1000€ / kk tällöin asiakkuuden arvo voidaan laskea seuraavasti: 48kk * 1000€ = 48000€.

En tahdo laskea
0%

Konversiosuhde

0

Laadukkaiden liidien määrä kuukaudessa

0

Keskimäärin saat uusia asiakkaita / kk

0.00€

Uutta myyntiä per kuukausi

New Call-to-action