Verkkosivujen uudistusprosessi: aikataulu ja resurssit

Tässä artikkelissa käydään läpi verkkosivujen uudistusprosessin eri vaiheet sekä tarvittavat resurssit ja aikataulu projektin onnistuneeseen toteutukseen. Lue lisää ja varmista, että sinulla on kaikki tarvittava tiedot verkkosivujen uudistamisesta.

Verkkosivujen uudistusprosessi voi vaihdella yrityksen ja projektin laajuuden mukaan, mutta yleisesti ottaen se sisältää seuraavat vaiheet:

 1. Suunnittelu- ja strategiavaihe 

  Tässä vaiheessa määritellään verkkosivujen tavoitteet, kohdeyleisö, brändi-identiteetti, käyttöliittymä- ja käyttökokemussuunnittelu, sisällönsuunnittelu ja hakukoneoptimointi (SEO). Tämä vaihe kestää yleensä 2-4 viikkoa. Sisäisten resurssien tarve tässä vaiheessa voi vaihdella riippuen yrityksen sisäisestä suunnittelukapasiteetista, mutta usein tarvitaan markkinointitiimin ja verkkosivujen kehittäjien yhteistyötä.

 2. Sisällön tuottaminen

  Tässä vaiheessa tuotetaan verkkosivujen sisältö, kuten teksti, kuva- ja videomateriaali, sekä varmistetaan, että sisältö vastaa strategiassa määriteltyjä tavoitteita ja kohderyhmän tarpeita. Tämä vaihe kestää yleensä 4-6 viikkoa. Sisäisten resurssien tarve tässä vaiheessa riippuu yrityksen kyvystä tuottaa sisältöä itse, mutta usein tarvitaan myös copywritereita ja graafisia suunnittelijoita.

 3. Verkkosivujen tekninen toteutus 

  Tässä vaiheessa suunnitelmat ja sisältö siirretään tekniselle toteuttajalle, joka rakentaa verkkosivut. Tämä vaihe kestää yleensä 6-10 viikkoa. Ulkoisten resurssien tarve tässä vaiheessa on yleensä korkea, sillä tarvitaan ammattitaitoisia verkkosivujen kehittäjiä ja mahdollisesti myös ulkoisia konsultteja.

 4. Testaus- ja julkaisuvaihe

  Tässä vaiheessa verkkosivut testataan ja virheet korjataan ennen julkaisua. Tämä vaihe kestää yleensä 2-4 viikkoa. Sisäisten resurssien tarve tässä vaiheessa on yleensä vähäinen, mutta verkkosivujen kehittäjien tuki voi olla tarpeen.

 5. Lanseeraus- ja jälkihoitovaihe

  Tässä vaiheessa verkkosivut julkaistaan ja tehdään tarvittavat toimenpiteet verkkosivujen käytön tukemiseksi, kuten SEO, markkinointi ja käyttöliittymän parantaminen. Tämä vaihe voi kestää useita kuukausia tai jopa vuosia, riippuen yrityksen tavoitteista ja resursseista. Sisäisten ja ulkoisten resurssien tarve tässä vaiheessa voi vaihdella projektin laajuuden mukaan, mutta yleisesti ottaen tarvitaan markkinointitiimiä, verkkosivujen kehittäjiä ja mahdollisesti ulkopuolisia konsultteja. Tärkeää on myös seurata verkkosivujen suorituskykyä ja tehdä tarvittavat muutokset ja päivitykset ajan myötä. Verkkosivujen uudistusprosessi vaatii siis huolellista suunnittelua, yhteistyötä ja resurssien hallintaa, jotta tavoitteet saavutetaan onnistuneesti.

Vaihe Resurssit Aikataulu
Suunnittelu- ja strategiavaihe Markkinointitiimi, verkkosivujen kehittäjät 2-4 viikkoa
Sisällön tuottaminen Copywriterit, graafiset suunnittelijat 4-6 viikkoa
Verkkosivujen tekninen toteutus Verkkosivujen kehittäjät, mahdollisesti ulkoiset konsultit 6-10 viikkoa
Testaus- ja julkaisuvaihe Verkkosivujen kehittäjät, mahdollisesti sisäiset testaajat 2-4 viikkoa
Lanseeraus- ja jälkihoitovaihe Markkinointitiimi, verkkosivujen kehittäjät Useita kuukausia tai vuosia

Huom: aikataulu voi vaihdella projektin laajuuden ja yrityksen sisäisten resurssien mukaan. Ulkoisten resurssien tarve voi myös vaihdella projektin laajuuden ja teknisen toteutuksen vaatimusten mukaan.