Teknisen hakukoneoptimoinnin-palvelut (Technical SEO)

Tekniset SEO-palvelut keskittyvät parantamaan verkkosivuston teknisiä ominaisuuksia, jotta hakukoneet voivat helpommin löytää ja indeksoida sivuston sisällön.

Näitä palveluja voivat sisältää esimerkiksi verkkosivuston rakenteen ja navigointijärjestelmän optimointi, koodin tarkistus ja puhdistus, nopeuden parantaminen, sivuston mobiiliyhteensopivuuden tarkistaminen ja parantaminen, sekä hakukoneiden käyttämien meta-tietojen lisääminen ja optimointi.  Tekniset SEO-palvelut auttavat parantamaan sivuston hakukoneoptimointia ja lisäävät mahdollisuuksia sivuston näkyvyydestä hakutuloksissa.

Kuinka tekninen seo parantaa hakukonenäkyvyyttä?


Tekninen SEO parantaa hakukonenäkyvyyttä parantamalla verkkosivuston teknisiä ominaisuuksia, jotka vaikuttavat sivuston löydettävyyteen ja indeksointiin hakukoneissa.

Tärkeitä teknisiä SEO-kohteita ovat esimerkiksi:

  • Verkkosivuston rakenne ja navigointijärjestelmä: Hakukoneet tarvitsevat selkeän ja johdonmukaisen rakenteen, jotta ne voivat ymmärtää sivuston sisällön ja luokitella sen oikein.
  • Koodin tarkistus ja puhdistus: Virheellinen tai huonosti kirjoitettu koodi voi häiritä hakukoneiden indeksointia tai estää sivuston latautumista nopeasti.
  • Nopeuden parantaminen: Hakukoneet arvostavat nopeasti ladattavia sivustoja, ja hitaat sivustot saattavat saada alhaisemman sijoituksen hakutuloksissa.
  • Mobiiliyhteensopivuus: Enenevässä määrin ihmiset käyttävät mobiililaitteita verkossa selaamiseen, joten hakukoneet arvostavat sivustoja, jotka toimivat hyvin myös mobiililaitteilla.
  • Meta-tietojen lisääminen ja optimointi: Meta-tietoja käytetään antamaan hakukoneille tietoa sivuston sisällöstä, ja ne voivat vaikuttaa sivuston näkyvyyteen hakutuloksissa.

Optimoimalla nämä tekniset kohdat, verkkosivusto saadaan näkymään hakukoneissa paremmin ja saada siten enemmän liikennettä.

Millainen on teknisen hakukoneoptimoinnin prosessi? 


Tekninen hakukoneoptimointi (Technical SEO) on prosessi, jonka avulla verkkosivuston tekniset ominaisuudet optimoidaan hakukoneiden indeksointia ja näkyvyyttä varten. Tärkeitä teknisiä SEO-kohteita ovat esimerkiksi sivuston rakenne, koodin tarkistus ja puhdistus, nopeuden parantaminen, mobiiliyhteensopivuus, meta-tietojen lisääminen ja optimointi sekä linkkien hallinta.

Tekninen SEO 800x800Teknisen hakukoneoptimoinnin prosessi koostuu useista vaiheista, ja se alkaa yleensä sivuston auditointi ja analysointi. Tämä vaihe sisältää sivuston teknisten ominaisuuksien tarkistuksen ja tietojen keräämisen sivuston nykyisestä tilasta. Tämän jälkeen tehdään suunnitelma parannuksista ja priorisoidaan niistä tärkeimmät.


Seuraavassa vaiheessa aloitetaan parannusten toteuttaminen. Tämä voi sisältää esimerkiksi sivuston rakenteen ja navigointijärjestelmän optimoimista, koodin tarkistusta ja puhdistusta, nopeuden parantamista, mobiiliyhteensopivuuden lisäämistä, meta-tietojen lisäämistä ja optimointia sekä linkkien hallintaa.


Kun parannukset on tehty, seuraavassa vaiheessa sivuston toiminnallisuus ja näkyvyys hakukoneissa tarkistetaan. Tämä sisältää esimerkiksi sivuston indeksoinnin ja sijoituksen seuraamista hakutuloksissa, sivuston kävijöiden käyttäytymisen analysointia, ja tietojen keräämistä sivuston näkyvyyden parantumisesta.


Lopuksi tehdään jatkossa tarvittavat parannukset ja optimoidaan jatkuvasti sivuston teknisiä ominaisuuksia, jotta sivuston näkyvyys hakukoneissa parantuu ja sivuston kävijämäärä kasvaa.

Millainen on hyvä kuukausirytmi tekniseen hakukoneoptimointiin?

Hyvä kuukausirytmi tekniseen hakukoneoptimointiin vaihtelee yrityksen koon ja tarpeiden mukaan. Pienemmille verkkosivustoille voidaan keskittyä tekemään parannuksia kuukausittain, kun taas suuremmille verkkosivustoille tarvitaan useammin tekemiä parannuksia ja tarkempaa seurantaa.

Alla on esimerkki teknisen hakukoneoptimointi kuukausirytmistä:

  1. Kuukausittainen sivuston analysointi: Tässä vaiheessa tarkistetaan sivuston tekniset ominaisuudet ja kerätään tietoja sivuston nykyisestä tilasta. Tämä sisältää esimerkiksi sivuston nopeuden, mobiiliyhteensopivuuden, meta-tietojen ja linkkien tarkistuksen.

  2. Kuukausittainen parannus- ja priorisointisuunnitelma: Tämän jälkeen tehdään suunnitelma parannuksista ja priorisoidaan niistä tärkeimmät.

  3. Kuukausittainen parannusten toteutus: Tämä vaihe sisältää parannusten toteutuksen esimerkiksi sivuston rakenteen ja navigointijärjestelmän optimoimista, koodin tarkistusta ja puhdistusta, nopeuden parantamista, mobiiliyhteensopivuuden lisäämistä, meta-tietojen lisäämistä ja optimointia sekä linkkien hallintaa.

  4. Kuukausittainen seuranta ja analysointi: Tämä sisältää sivuston indeksoinnin ja sijoituksen seuraamista hakutuloksissa, sivuston kävijöiden käyttäytymisen analysointia, ja tietojen keräämistä sivuston näkyvyyden parantumisesta.

  5. Jatkuva parantaminen: Lopuksi tehdään jatkossa tarvittavat parannukset ja optimoidaan jatkuvasti sivuston teknisiä ominaisuuksia, jotta sivuston näkyvyys hakukoneissa parantuu ja sivuston kävijämäärä kasvaa.

On tärkeää huomioida että osa kuukausirytmistä voi vaihdella kuukausittain, ja jos sivustolla on erityisiä ongelmia, niitä voidaan käsitellä erikseen. On myös tärkeää huomioida, että tekninen hakukoneoptimointi ei ole yksittäinen prosessi, vaan se on jatkuva prosessi joka vaatii jatkuvaa huomiointia ja parantamista. Jatkuva parantaminen on tärkeää, jotta sivusto pysyy ajan tasalla hakukoneiden algoritmien ja käyttäjän tarpeiden kanssa.

Lisäksi on tärkeää huomioida että tekninen hakukoneoptimointi ei ole vain tekninen kysymys, vaan se liittyy myös sisällön tuotantoonyhdessä markkinoinnin kanssa. Näiden kolmen elementin täytyy olla tasapainossa, jotta verkkosivusto saa parhaan mahdollisen näkyvyyden hakukoneissa.