Myyntitapaamisen agenda

Tässä artikkelissa kuvaamme yksinkertaisen agendan myyntitapaamiselle.

Tämä artikkeli on kirjoitettu esimerkiksi ja tästä voit ottaa itsellesi ideoita. Tärkeintä on se, että kun menet myyntitapaamiseen niin sinulla on agenda jota hyödyntää. Tämä agenda sopii erityisesti yritysten väliseen kaupankäyntiiin (B2B). 

Tip: Lähetä agenda etukäteen asiakkaallesi, jotta te molemmat voitte valmistautua tapaamiseen hyvin. 

Myyntitapaamisen agenda

Tervetuloa tapaamiseen!

Tämä tapaaminen on tarkoitettu meille molemmille mahdollisuudeksi tutustua paremmin ja selvittää, miten voimme auttaa teitä saavuttamaan tavoitteenne ja ratkaisemaan mahdollisia haasteita.

Alla on esitelty tapaamisen agenda, joka auttaa meitä pysymään aiheessa ja varmistaa, että käsittelemme kaikki tärkeät asiat.

[Huom! Muokkaa tämä omanlaiseksi ja omaan tilanteeseen sopivaksi]

1. Esittely

Tavoitteena tässä kohdassa on kertoa asiakkaalle, kuka me olemme ja mitä teemme. Esittely aloitetaan yleensä lyhyellä yritysesittelyllä, jossa kerrotaan yrityksen taustoista, visiosta ja missiosta. Sen jälkeen voimme esitellä tarkemmin yrityksen palvelut ja tuotteet.

Esimerkkejä kysymyksistä, joita voimme kysyä tässä kohdassa:

 • Mitä tiedätte meidän yrityksestämme?
 • Mikä sai teidät ottamaan yhteyttä juuri meihin?
 • Oletteko käyttäneet vastaavanlaista palvelua aikaisemmin?
 • Mitkä ovat teidän odotuksenne tästä tapaamisesta?
 • Minkälaisia kokemuksia teillä on vastaavista projekteista?
 • Millaisia asiakkaita olette palvellut aiemmin?
 • Missä olette nyt ja missä haluatte olla tulevaisuudessa?

2. Asiakkaan tilanteen kartoitus

Tässä kohdassa haluamme kuulla asiakkaan kokemuksia ja tarpeita. Tärkeintä on saada käsitys asiakkaan nykytilanteesta ja siitä, mitkä ovat hänen haasteensa. Tämän kohdan avulla voimme myös selvittää, mikä on asiakkaalle tärkeää, jotta voimme myöhemmin kohdentaa ratkaisuehdotuksemme oikein.

Esimerkkejä kysymyksistä, joita voimme kysyä tässä kohdassa:

 • Minkälaisia haasteita olette kohdanneet liiketoiminnassanne?
 • Millaisia ratkaisuja olette harkinneet näiden haasteiden ratkaisemiseksi?
 • Millaisia asiakkaita teillä on tällä hetkellä?
 • Mitkä ovat asiakkaidenne tarpeet ja odotukset?
 • Mikä on teidän kilpailuetunne?
 • Minkälaisia markkinointikanavia olette käyttäneet?
 • Millainen on yrityksenne arvoketju?
 • Millaisia tulevaisuuden tavoitteita teillä on?
 • Miten yrityksenne aikoo kehittää liiketoimintaansa?

3. Tarpeet ja tavoitteet

Tässä kohdassa haluamme selvittää, mitä asiakas haluaa saavuttaa ja miten voimme auttaa häntä siinä. Tämän kohdan tarkoituksena on luoda ymmärrys siitä, mitä asiakas tarvitsee ja mihin hänen tavoitteensa perustuvat.

Esimerkkejä kysymyksistä, joita voimme kysyä tässä kohdassa:

 • Mitkä ovat teidän yrityksen tärkeimmät tavoitteet tällä hetkellä?
 • Millaisia tuloksia haluatte saavuttaa?
 • Millaisia haasteita haluatte ratkaista?
 • Millaisia mahdollisuuksia haluatte hyödyntää?
 • Millainen olisi täydellinen ratkaisu teidän tarpeisiinne?
 • Onko teillä aikataulua tai deadlinea, johon haluatte ratkaisun?
 • Kuka on päätöksentekijä tässä asiassa?
 • Onko teillä budjettia tähän ratkaisuun?
 • Millaisia odotuksia teillä on meidän yrityksestämme ja sen palveluista?
 • Mitä hyötyjä ratkaisumme tuo teille?

4. Ratkaisuehdotukset

Tässä kohdassa esittelemme asiakkaalle ratkaisuehdotuksemme hänen tarpeisiinsa ja tavoitteisiinsa perustuen. Tärkeää on, että ratkaisuehdotuksemme on räätälöity asiakkaan tarpeisiin, jotta se vastaa hänen odotuksiaan ja tarpeitaan.

Esimerkkejä kysymyksistä, joita voimme kysyä tässä kohdassa:

 • Millaisia ratkaisuja olemme toimittaneet vastaaville asiakkaille?
 • Millainen ratkaisu vastaa parhaiten asiakkaan tarpeita?
 • Millaisia tuloksia ratkaisumme ovat tuottaneet?
 • Miten ratkaisumme poikkeaa kilpailijoiden ratkaisuista?
 • Millainen on ratkaisuehdotuksemme toteutusaikataulu?
 • Miten ratkaisuehdotuksemme vaikuttaa asiakkaan liiketoimintaan?
 • Millaisia lisäpalveluita voimme tarjota?
 • Mitä hyötyjä ratkaisumme tuo teille?
 • Miten ratkaisumme auttaa teitä saavuttamaan tavoitteenne?

5. Seuraavat askeleet

Tässä kohdassa sovimme seuraavista toimenpiteistä ja siitä, miten haluamme edetä. On tärkeää, että molemmat osapuolet ymmärtävät, mitä seuraavaksi tapahtuu ja kuka vastaa eri toimenpiteistä.

Esimerkkejä kysymyksistä, joita voimme kysyä tässä kohdassa:

 • Mitkä ovat seuraavat askeleet?
 • Kuka vastaa eri toimenpiteistä?
 • Mikä on aikataulu?
 • Milloin seuraava tapaaminen järjestetään?
 • Millainen on tarjouksemme?
 • Mitä dokumentteja tarvitsemme jatkotoimenpiteitä varten?
 • Millaisia koulutuksia voimme tarjota?
 • Miten voimme varmistaa, että ratkaisumme toimii tulevaisuudessa?
 • Miten voimme ylläpitää yhteistyötämme?
 • Mitä muita kysymyksiä teillä on?